Akavan jäsenmäärä jatkoi kasvuaan

Akavan kokonaisjäsenmäärä kasvoi vuonna 2014. Akavan liitoissa on nyt 590 000 jäsentä, joista opiskelijajäseniä on 110 000. Kasvua selittävät paljolti korkeakoulutettujen määrän kasvu ja työelämän muutokset, mutta myös Akavan liittojen vireä opiskelijatoiminta. Akava on ainoa kasvava palkansaajakeskusjärjestö.

Lue lisää

Historioitsija, runoilija vai laivainsinööri Euroopan ay-ykköseksi?

Euroopan työntekijöiden keskusjärjestö ETUC on pian valitsemassa uuden pääsihteerin. Kisaan on ilmoittautunut kolme ehdokasta: saksalainen Peter Scherrer, italialainen Luca Visentini ja bulgarialainen Plamen Dimitrov.

Lue lisää

Paikallinen sopiminen on jo tuttu juttu

”Sopikaa enemmän paikallisesti!”, julkisuudessa hoetaan ikään kuin resepti olisi juuri keksitty. Kuntasektorilla paikallinen sopiminen on ollut käytäntö jo yli 20 vuotta.

Lue lisää

Akava – menestystä ja turvaa yhdessä

Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 liittoa, joissa on yli puoli miljoonaa jäsentä. Akava, sen jäsenliitot ja neuvottelujärjestöt tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan. 


Etsitkö juuri sinulle sopivaa liittoa?

Akavalaiset ammatit -hakupalvelun avulla löydät sinulle parhaiten sopivan liiton Akavasta.


Näytä kaikki liitotPienennä

Ajankohtaista Akavassa

Uutisarkistoon

2.3.2015 Akavan jäsenmäärä jatkoi kasvuaan

Akavan jäsenjärjestöjen kokonaisjäsenmäärä jatkoi kasvuaan vuonna 2014. Akavan liitoissa on nyt 590 000 jäsentä. Kasvua kertyi edellisvuodesta yhteensä 3865 jäsentä. Akavan liittojen jäsenmäärän kasvua selittävät paljolti korkeakoulutettujen määrän kasvu ja työelämän muutokset, mutta myös liittojen aktiivinen opiskelijatoiminta.

Lue lisää

28.2.2015 Akava: Paikallista sopimista voidaan lisätä

Akavan mukaan paikallista sopimista työmarkkinoilla voidaan lisätä. Julkisuudessa on viime aikoina useaan otteeseen vaadittu paikallisen sopimisen lisäämistä, ja Akava on tähän valmis.

Lue lisää

24.2.2015 Akava: Sote-uudistuksella voidaan muuttaa terveyspolitiikan suuntaa

Akava vaatii, että sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta tulee jatkaa siten, että ratkaisut palvelurakenteesta ja rahoituksesta tehdään samanaikaisesti. Akavan mielestä sote-uudistus ei saa rajoittua rakenteisiin ja rahoitukseen, vaan sen pitää ulottua sisältökysymyksiin. Terveyspolitiikan painopiste pitää siirtää terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn.

Lue lisää


Uusimmat jutut Akavalainen-verkkolehdessä3.3.2015
Akavalainen
Historioitsija, runoilija vai laivainsinööri Euroopan ay-ykköseksi?

Euroopan työntekijöiden keskusjärjestö ETUC on pian valitsemassa uuden pääsihteerin. Kisaan on ilmoittautunut kolme ehdokasta: saksalainen Peter Scherrer, italialainen Luca Visentini ja bulgarialainen Plamen Dimitrov.

3.3.2015
Akavalainen
Yhdenvertaisuus Euroopassa on ottanut takapakkia

Euroopan parlamentin tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Iratxe García Pérezin mukaan yhdenvertaisuus Euroopassa on ottanut takapakkia. Talouskriisin aikana tehdyt leikkaukset julkisissa palveluissa, kuten vanhusten ja lasten hoidossa merkitsevät sitä, että naiset ovat palanneet huolehtimaan näistä ryhmistä.

28.202015
Akavalainen
Paikallinen sopiminen on jo tuttu juttu

”Sopikaa enemmän paikallisesti!”, julkisuudessa hoetaan ikään kuin resepti olisi juuri keksitty. Kuntasektorilla paikallinen sopiminen on ollut käytäntö jo yli 20 vuotta.

Ajankohtaista liitoissa

Uutisarkistoon

4.3.2015 Esimiehet ja Asiantuntijat YTY: Nimitys YTYssä

Antti Leino, MSc (LSE), aloitti 4.3. Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTYn yhteiskuntasuhteiden päällikkönä.

Lue lisää

3.3.2015 Suomen Ekonomit: Miehen uraa pidetään edelleen tärkeämpän

Naiset ja miehet kohtaavat suomalaiset työmarkkinat edelleen eri tavoin. Erot ilmenevät samasta työstä maksettavina erisuuruisina palkkoina ja erilaisina odotuksina, joita miehet ja naiset kohtaavat, selviää Suomen Ekonomien tuoreista selvityksistä. Muutoksia tarvitaan niin perhevapaajärjestelmään kuin arjen valintoihinkin.

Lue lisää

2.3.2015 Suomen Ekonomit tukee jäsentensä työllistymistä neuvomalla uusia työnhakukanavia

Valtaosa uusista työpaikoista on piilossa. Arviolta vain 20 prosenttia tulee julkisesti haettaviksi. Samanaikaisesti osa työnhakijoista keskittyy vastamaan työpaikkailmoituksiin ja jättää muut työnhaun kanavat huomiotta.

Lue lisää

27.2.2015 Tekniikan akateemiset TEK: Jari Jokinen koulutus- ja työvoimapolitiikasta vastaavaksi johtajaksi TEKiin

Diplomi-insinööri Jari Jokinen, 47, on valittu Tekniikan akateemiset TEKin koulutus- ja työvoimapolitiikasta vastaavaksi johtajaksi. Hän aloittaa tehtävässä 20. huhtikuuta. Jokinen siirtyy TEKiin Aalto-yliopiston kehitysjohtajan tehtävästä.

Lue lisää

24.2.2015 Akavan Erityisalat: TNS Gallup tutki: Kansa tukee kolmikantaa

Selkeä enemmistö suomalaisista pitää hyvänä, että ammattiliitoilla on sananvaltaa työelämän säännöistä sovittaessa. Useampi kuin neljä viidestä on tätä mieltä. Myös kolmikantainen sopiminen ammattiliittojen, työnantajan ja valtion kesken saa vahvan kannatuksen. Kolmikannan näkee tärkeäksi kolme neljästä vastaajasta. Tulokset selviävät Akavan Erityisalojen TNS Gallupilla helmikuussa teettämästä kyselystä.

Lue lisää


Akavan työttömyyskatsaus


4.3.2015 Korkeakoulutettujen työttömien määrä kasvaa, vastavalmistuneilla hitaammin kuin muilla

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä jatkoi kasvuaan tammikuussa 2015. Korkeakoulutettuja työttömiä oli kuun lopussa yhteensä 46 841. Vuotta aikaisempaan verrattuna oli 6 328 korkeakoulutettua työtöntä enemmän eli kasvua tuli 15,6 prosenttia. Työttömistä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 25 349 ja ylemmän 19 945. Tohtoreita ja lisensiaatteja oli työttömänä yhteensä 1 547.

Lue lisääTuoreita lausuntoja

23.2.2015 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto sosiaalihuollon työelämäosallisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportista

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava toteavat sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa sosiaalihuollon työelämäosallisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportista muun muassa suhtautuvansa myönteisesti työryhmän päälinjauksiin sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamiseksi. Nykyisin toiminta ja palvelut vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville on järjestetty usean eri lain mukaan, erilaisin kriteerein ja määräytymisperustein, joten tarvitaan selkeyttämistä, uudelleen määrittelyä ja selkeää työnjakoa eri toimijoiden kesken. Palkansaajakeskusjärjestöt kannattavat lainsäädännön ja sen toimeenpanon yksinkertaistamista sekä sitä, että heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt saavat nykyistä paremmin ja oikea-aikaisesti yksilöllisen tarpeensa mukaiset palvelut.

Lue lisää

9.2.2015 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi panostustyön turvallisuudesta ja valtioneuvoston asetukseksi panostus- ja räjäytystyön pätevyyskirjoista

Akava toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi panostustyön turvallisuudesta ja valtioneuvoston asetukseksi panostus- ja räjäytystyön pätevyyskirjoista kannattavansa panostajalainsäädännön uudistamista ajanmukaiseksi, perustuslain vaatimukset täyttäväksi kokonaisuudeksi, joka yhdistää yleisen turvallisuuden ja työturvallisuuden näkökohdat.

Lue lisää

9.2.2015 Akavan lausunto hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi

Akava toteaa valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa kannattavansa metropolialueen aluekehittämis-, maankäyttö-, liikenne- ja asumisvastuiden siirtämistä yhdelle toimijalle. Akava huomauttaa kuitenkin, että lakiluonnoksessa ei ole huomioitu uuden organisaation palkkaharmonisointitarpeita. Akavan mielestä metropolihallinnon suunnitteluun tulee sisällyttää henkilöstön asemaa, osallistumista ja palkkaharmonisaatiota koskevat suunnitelmat.

Lue lisääBlogit Blogiarkistoon

Ida Mielityinen
Tuumaamo:
Töissä eilisen opeilla?

Työelämän monet muutokset saavat pohtimaan, miten koulutusjärjestelmämme tukee sitä, että asiantuntijoiden tiedot ja taidot pidetään ajantasaisina. Entä johtaminen työpaikoilla? Vastaako korkeakoulutus ja täydennyskoulutus työelämän muutosten tuomiin tarpeisiin? Luovatko ne muutosedellytyksiä tai -kimmokkeita?

Elina Moisio
Tuumaamo:
Sanoista tekoihin asumisen hinnan alentamiseksi

Asumisen korkeaan hintaan on useita toisiinsa kietoutuneita syitä. Erityisesti pääkaupunkiseudulla asumisen kalleuteen vaikuttavat kuntien kaavoituksen pullonkaulat, ylimitoitetut rakentamismääräykset ja -normit sekä rakentamisen kustannukset. Suuri merkitys markkinoiden toiminnalle on sillä, miten valtio tukee rakentamista ja asumista.


Akava muualla verkossa

AkavaFacebookissa
AkavaTwitterissaAkavaLinkedInissa