Työelämä kovenee - onko esimiehilläkin oikeus kohtuullistaa työtään?

Esimiestyön paineista puhutaan nykyisin paljon, mutta millaisina asiat todellisuudessa hahmottuvat. Onko esimiehilläkin oikeus kohtuullistaa työtään, pohtii Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Antti Kasvio Esimiesverkoston artikkelissa.

Lue lisää

Akavalaiset tekevät eniten etätyötä

Etätyö on kiinteästä työpaikasta ja työajasta riippumatonta työtä, joka sopii hyvin asiantuntijatyöhön. Akavalaisista palkansaajista noin 45 prosenttia tekee etätöitä kotona.

Lue lisää

Sivistyksen jatkumossa

Sivistyneisyys on näkemystä ympäröivästä maailmasta. Sitä, että on mielipide asioista, pohtii Viikon akavalainen Kalle Reivilä, valtiotieteilijä kolmannessa polvessa. Kallen isälle, juuri eläkkeelle jäänelle Juha Reivilälle sivistyneisyys on jotain laajempaa kuin lukeneisuus. Se on mielenkiintoa asioita kohtaan.

Lue lisää

Akava – menestystä ja turvaa yhdessä

Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 liittoa, joissa on yli puoli miljoonaa jäsentä. Akava, sen jäsenliitot ja neuvottelujärjestöt tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan. 


Etsitkö juuri sinulle sopivaa liittoa?

Akavalaiset ammatit -hakupalvelun avulla löydät sinulle parhaiten sopivan liiton Akavasta.


Näytä kaikki liitotPienennä

Ajankohtaista Akavassa

Uutisarkistoon

18.9.2013 Terveellinen työ - stressi hallinnassa! -kampanjan hyvän käytännön palkinnot 2014

Euroopan hyvän käytännön palkinnot ovat tärkeä osa vuosien 2014–2015 ”Terveellinen työ - stressi hallinnassa!” -kampanjaa. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto etsii jäsenmaista palkittavia ehdokkaita työterveyden ja työturvallisuuden hyvistä käytännön ratkaisuista. Palkinnot ovat tunnustus merkittävistä ja innovatiivisista toimista työterveyden ja työturvallisuuden edistämiseksi työpaikalla ja niillä halutaan osoittaa hyvien työsuojelukäytäntöjen omaksumisen edut.

Lue lisää

18.9.2014 Tänään Eläkeneuvottelut jatkuvat vaikutusarvioinneilla

Eläkeneuvottelut ovat jatkuneet pitkin kuluvaa viikkoa. Nyt neuvottelut ovat edenneet niin pitkälle, että neuvottelijat tarvitsevat yksityiskohtaisia vaikutusarvioita, joita tehdään lähipäivien ajan.

Lue lisää

10.9.2013 Vuoden etätyöjohtaja 2014: Tiina Tapanainen LähiTapiolasta

Palvelupäällikkö Tiina Tapanainen vakuutusyhtiö LähiTapiolasta on valittu Vuoden etätyöjohtajaksi. Tapanainen on uudistanut etätyötä viemällä sitä ennakkoluulottomasti eteenpäin perinteisessä asiakaspalvelutyössä, joka edelleen mielletään tiettyyn aikaan konttorilla tehtäväksi. Hänen tiimissään esimiehen ja alaisten välillä vallitsee molemminpuolinen luottamus ja sekä työtehtäviin liittyvä että epämuodollisempi vuorovaikutus toimii erinomaisesti.

Lue lisää


Uusimmat jutut Akavalainen-verkkolehdessä18.9.2014
Akavalainen
Kymenlaaksossa panostetaan kansainvälistymiseen

Akava-päivä Kouvolassa tarjosi Akavan väelle tilaisuuden tutustua Kymenlaakson uudistettuihin koulutusratkaisuihin. Lisäksi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijat haastoivat paneelissa aktiivisesti keskustelijoita.

17.9.2014
Akavalainen
Ruokasektorissa kasvun eväitä

Akava uskoo ruokasektorin työllistäviin mahdollisuuksiin ja uuteen kasvuun. Nämä olivat Akavan terveiset ruokasektorin kehittämisestä ministeri Petteri Orpolle.

16.9.2014
Akavalainen
Sivistyksen jatkumossa

Sivistyneisyys on näkemystä ympäröivästä maailmasta. Sitä, että on mielipide asioista, pohtii Viikon akavalainen Kalle Reivilä, valtiotieteilijä kolmannessa polvessa. Kallen isälle, juuri eläkkeelle jäänelle Juha Reivilälle sivistyneisyys on jotain laajempaa kuin lukeneisuus. Se on mielenkiintoa asioita kohtaan.

Ajankohtaista liitoissa

Uutisarkistoon

18.9.2014 Tänään KTK Tekniikan Asiantuntijat ry: Ympäristöterveydenhuoltoa ei pidä siirtää osaksi sote-alueita

Ympäristöterveydenhuolto järjestetään tällä hetkellä kunnallisena toimintana ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain (410/2009) nojalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueilla. Tätä organisoitumista on toteutettu jo kymmenen vuoden ajan ja se on osoittautunut käytännön työn ja synergiaetujen osalta oikeaksi.

Lue lisää

17.9.2014 Tekniikan Akateemiset TEK: ELY-keskusten on keskityttävä uusien työpaikkojen luomiseen

- Tilanteessa, jossa ELY-keskusten resursseja joudutaan leikkaamaan tiukan taloustilanteen takia, on huolehdittava, että niukat voimavarat käytetään toimintoihin, joilla rakennetaan Suomelle parempaa tulevaisuutta, sanoo Tekniikan akateemiset TEKin toiminnanjohtaja Heikki Kauppi.

Lue lisää

16.9.2014 Agronomiliitto: Etätyö helpottaa palkkatyön ja yrittäjyyden yhdistämistä

Suomen hallitus on päättänyt ensi vuoden talousarvioesityksessään korottaa työmatkakuluvähennyksen omavastuuta. Tämä edellyttää erilaisten työaikajoustojen, erityisesti etätyön, entistä laajempaa hyödyntämistä. Myös ympäristö kiittää.

Lue lisää

15.9.2014 Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry: Koulutusverkko uhattuna

Suomen opettajaksi opiskelevien liitto SOOL ry on huolestunut koulutuksen maantieteellisestä tasa-arvosta tulevaisuudessa. SOOL ei voi hyväksyä opetus- ja kulttuuriministeriön suunnitelmia, joissa toisen asteen oppilaitosverkkoa karsitaan ja resursseja leikataan rajusti vuoden 2017 loppuun mennessä. Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset tulee säilyttää nuorten kansalaisten lähipalveluina maanlaajuisesti.

Lue lisää

11.9.2014 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Oppilaita tuettava myös taloudellisesti tiukkoina aikoina

Valtiovalta antoi budjettiesityksellään kunnille viestin siitä, ettei koulutuksen perustaa saa murentaa edes taloudellisesti tiukkoina aikoina. Näin tulkitsee Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen. Hän pitää budjettiesitystä osittaisena torjuntavoittona leikkauksista, vaikka todellisuudessa koulutukseen ei olekaan luvassa uutta rahaa.

Lue lisää


Tuoreita lausuntoja

4.9.2014 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalaista

Akava toteaa lausunnossaan valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalaista, että kuntauudistusta on jatkettava. Akava katsoo, että laadukkaammat palvelut, jotka ovat taloudellisesti kestävällä pohjalla, edellyttävät vahvoja peruskuntia, jotka selviytyvät pitkäjänteisesti velvoitteistaan. Kunnille säädetyt lakisääteiset tehtävät on pystyttävä järjestämään laadukkaasti joka puolella maata. Akava painottaa, että kaikissa hankkeissa henkilöstö tulee ottaa aidosti mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Palveluiden laatuvaatimusten ja tason määrittely on oleellista. Tarvitaan tuloksellisuuden ja tuottavuuden mittareita, jotka ottavat huomioon laadun ja vaikuttavuuden ulottuvuudet läpinäkyvästi ja uskottavasti.

Lue lisää

4.9.2014 Palkansaajakeskusjärjestöjen Akava, SAK ja STTK täydentävä lausuma ILO-sopimusten no 151 ja no 154 kansalliseen raportointiin

Palkansaajakeskusjärjestöt Akava, SAK ja STTK ovat antaneet työ- ja elinkeinoministeriölle täydentävän lausuman ILO-sopimusten no 151 ja no 154 kansalliseen raportointiin, jossa ne tuovat esiin muun muassa sopimuksesta nro 151, että yleissopimuksella suojataan julkisien sektorin järjestäytymisoikeutta ja että virka- ja työsuhteisten työtaisteluoikeuden välillä on perusteettomia eroja siten, että työsuhteisten työntekijöiden työtaisteluoikeudet ovat laajemmat kuin virkamiesten sallitut työtaistelutoimenpiteet. Sopimuksen nro 154 soveltamisesta järjestöt huomauttavat, että virkamiesten työtaisteluoikeudet on rajattu ainoastaan lakkoon ja ainoastaan asioihin, joista voidaan virkaehtosopimuksin sopia. Sopimusvelvoitteiden täysimääräinen toteuttaminen edellyttää kuitenkin, että virkasuhteisten sopimus- ja työtaisteluoikeus lähennetään vastaamaan työntekijöiden vastaavia oikeuksia. Järjestöt huomauttavat myös, että Suomi on saanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta huomautuksia virkamiesten pysyvästä työrauhavelvollisuudesta. Erot tulisi yhdenmukaistaa niin, että virkamiehiä koskevat rajoitukset tulisi poistaa.

Lue lisää

4.9.2014 Akavan ja STTK:n lausunto hallituksen esityksestä sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Palkansaajakeskusjärjestöt STTK ja Akava toteavat lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta muun muassa, että sairausvakuutuksen rahoitusvastuun hivuttaminen pois valtion vastuulta on syytä keskeyttää, kunnes päätökset terveydenhuollon rahoitusuudistuksen linjauksista on tehty ja tarkoituksenmukaista rahoitusvastuujakoa voidaan tarkastella kokonaisuutena. Jos sairaanhoitovakuutuksen maksuosuuksia on muutettava, olisi perusteltua ottaa työnantajien maksuosuus käyttöön. Työnantajat hyötyvät lääkekorvauksista huomattavasti, koska lääkekorvauksilla rahoitetut lääkkeet ovat ehto monen työntekijän työkyvylle ja auttavat vähentämään työntekijöiden sairaslomia ja työkyvyttömyyseläkkeitä, järjestöt katsovat.

Lue lisää

4.9.2014 Akavan lausunto opasluonnoksesta SORA-säännösten ja -määräysten toimeenpanosta terveydenhuollossa

Akava toteaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle opasluonnoksesta SORA-säännösten ja -määräysten toimeenpanosta terveydenhuollossa, että terveydenhuollon ammattilaisille opas vaativan lain soveltamiseen on erittäin tervetullut lain oltua voimassa kolme vuotta. Opiskeluun soveltumattomuutta käsittelevä lainsäädäntö on todettu monelta taholta erittäin vaativaksi soveltaa. Moniammatillisen yhteistyön merkitys korostuu lain soveltamisessa. Akava katsoo, että korkeakoulut tarvitsevat valtakunnalliset, alakohtaiset ohjeet lain ja terveydenhuollon ammattilaisten terveydentilaan koskevien lausuntojen soveltamisesta.

Lue lisääBlogit Blogiarkistoon

Heikki Taulu
Tuumaamo:
Työttömän kuva
Kun kirjoittaa Googlen kuvahakuun sanan ”työtön”, on kymmenen ensimmäisen kuvan joukossa peräti kuusi sarjakuvaosumaa. Wagner esimerkiksi on päässyt kertomaan koululaisille miltä tuntuu olla työtön. 
Ritva Siikamäki
Tuumaamo:
Ennen kuin tavataan raastuvassa
”Kyllä on Sysi-Suomessa vuosisatojen kuluessa opittu aivan pistämätön tapa selviytyä vaikeista tilanteista. Nimittäin puhumattomuus.” Näin pukee sanoiksi Suomen työelämässäkin tutun vaikenemisen perinteen Tuomas Kyrön luoma hahmo Mielensäpahoittaja teoksessa Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja.

Akava muualla verkossa

AkavaFacebookissa
AkavaTwitterissaAkavaLinkedInissa