Arjessa
10.2.2016

Digikeksinnöt tuovat työtä ja toimeentuloa

Digitalisaatioon perustuvat suomalaisinnovaatiot käyvät kaupaksi maailmalla. Kasvava bisnes vaatii monenlaista osaamista, ja alan yrityksiin syntyy uusia työpaikkoja.

Lue lisää
Mielipiteet
9.2.2016

Kuinka karhu kesytetään?

Niin kauan kuin Venäjä ei noudata Minskin sopimuksen vaatimuksia, pakotteista luopuminen ei ole Euroopalle vaihtoehto, kirjoittaa europarlamentaarikko Petri Sarvamaa kolumnissaan.

Lue lisää
Arjessa
4.2.2016

Mä oon virkamies, osa 1: Valiokuntaneuvos pyörittää päätöksentekorumbaa

Akavalaisen uudessa artikkelisarjassa tutustutaan suomalaisiin virkamiehiin ja heidän työhönsä. Ensimmäisessä osassa menemme eduskuntaan ja tapaamme valiokuntaneuvos Marjaana Kinnusen.

Lue lisää
Henkilöt
3.2.2016

Pekka Sauri: Johtaminen on viestintää

Helsingin apulaiskaupunginjohtajalle Pekka Saurille sosiaalinen media ja johtaminen ovat yksi ja sama asia, koska johtaminen on viestintää.

Lue lisää

Ajankohtaista Akavassa

Uutisarkistoon

12.2.2016 Tänään Palkansaajajärjestöt: Hallitus suunnittelee pysyviä heikennyksiä työsuhdeturvaan

SAK, Akava ja STTK ovat erittäin huolissaan hallituksen aikeista heikentää työntekijöiden työsuhdeturvaa pysyvästi. Hallituksen esitys työsopimuslain muuttamisesta mahdollistaisi työntekijän palkkaamisen määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perusteltua syytä.

Lue lisää

10.2.2016 Opiskelijat Akavan opiskelijat ja STTK-opiskelijat: Senioriliike – nälkäinen susi lampaan vaatteissa eläkevarantojen äärellä

Senioriliike ajaa puheenjohtajansa Kimmo Kiljusen johdolla työeläkeindeksin muuttamista ansiotasoindeksiksi nykyisen taitetun indeksin sijaan. Indeksoinnin muuttamisesta aiheutuvia kustannuksia varten ei ole rahastoitu varoja, joten ne katettaisiin joko työeläkemaksua korottamalla tai työeläkerahastoja purkamalla. Akavan opiskelijat ja STTK-Opiskelijat katsovat, että tällaisen uudistuksen rahoittaminen kaatuu nuorempien sukupolvien maksettavaksi.

Lue lisää

8.2.2016 Haemme Akava ry:n toimistoon monimediaosaajaa

Akavassa on avoinna monimediaosaajan työpaikka. Sinä olet innokas, ideoiva, luova ja oma-aloitteinen. Some- ja monimediaosaajana kehität ja ylläpidät Akavan somekanavia ja tuotat yhdessä Akavan muiden asiantuntijoiden kanssa kiinnostavia ja innostavia sisältöjä someen ja verkkolehti Akavalaiseen. Olet hyvä kirjoittaja, aktiivinen somessa ja sinulla on runsaasti kokemusta videotuotannosta.

Lue lisää


Tuumaamo-blogi

4.2.2016 12.25 | Anu Tuovinen

Kaikki työ on työtä

Yrittäjyyttä on lisättävä, tätä mieltä ovat kaikki, niin poliitikot kuin palkansaajajärjestötkin. Yrittäjäksi ei kuitenkaan rohjeta kovin helposti lähteä tutusta ja turvallisesta palkkatyöstä. Yrittäjyys vaatii paitsi ammatillista osaamista ja hyvää yritysideaa myös epävarmuuden ja riskin sietokykyä. Yrittäjyys on sekä työ että elämäntapa.


Ajankohtaista liitoissa

Uutisarkistoon

12.2.2016 Tänään Tradenomiliitto TRAL: Määräaikaisten työsuhteiden perustevaatimuksen poistaminen rokottaa nuoria naisia

Maan hallituksen esitys määräaikaisten työsuhteiden perustevaatimuksen poistamisesta alle vuoden mittaisista työsuhteista vaikeuttaisi entuudestaan nuorten tradenominaisten asemaa työmarkkinoilla. Uudistuksen väitetään tähtäävän työllistämisen kynnyksen madaltamiseen, mutta tosiasiallisesti sillä heikennettäisiin työsuhdeturvaa pysyvästi.

Lue lisää

12.2.2016 Tänään Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut: Hallitus lisää työntekijöiden epävarmuutta ja epätasa-arvoa

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on antanut tänään lausuntonsa työ- ja elinkeinoministeriön luonnoksesta koskien hallituksen esitystä työsopimuslain muuttamisesta. Luonnoksessa ehdotetaan koeajan pidentämistä, työnantajan takaisinottovelvoitteen joustavoittamista sekä alle vuoden määräaikaisen työsuhteen mahdollistamista ilman perusteltua syytä.

Lue lisää

12.2.2016 Tänään Tieteentekijöiden liitto: Tieteen tekeminen ei houkuttele ilman kunnollisia työpaikkanäkymiä

Tohtoreita valmistui viime vuonna jälleen uusi ennätys – 1881. Opetus- ja kulttuuriministeriön tutkijanuratyöryhmän mukaan vastuuta tohtoreiden urista ja työllistymisestä ei voi jättää yksin heidät kouluttaneille yliopistoille tai tohtoreille itselleen.

Lue lisää

10.2.2016 Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA: Irtisanotun takaisinottovelvoite säilytettävä entisellään

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA ei ymmärrä, miksi hallitus esittää tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottujen takaisinottovelvollisuuden kestoajan lyhentämistä.

Lue lisää

9.2.2016 Insinööriliitto IL ry: Jenni Karjalainen Insinööriliiton elinkeinopoliittiseksi asiamieheksi

VTM Jenni Karjalainen on valittu Insinööriliiton uudeksi elinkeinopoliittiseksi asiamieheksi. Hän aloittaa tehtävässä 15. helmikuuta.

Lue lisää


Akavan työttömyyskatsaus

29.1.2016 Korkeakoulutettujen työttömien määrän kasvuvauhti hidastui vuonna 2015

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä kasvoi vuonna 2015 hieman hitaammin kuin edeltävinä vuosina. Korkeakoulutettuja työttömiä oli vuoden lopussa yhteensä 50 636. Lisäystä vuoden aikana tuli 5 066 henkilöä eli 11,1 prosenttia. Työttömistä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 27 340 ja ylemmän 21 639. Tutkija-asteen koulutuksen suorittaneita oli työttömänä yhteensä 1 657 henkilöä.

Lue lisää


Tuoreita lausuntoja

12.2.2016 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto hallituksen esityksestä työsopimuslain muuttamisesta

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esityksestä työsopimuslain muutoksista, että työsopimuslain mutoksina niiden käsiteltävänä oli vain lopputuloksen osaltakin lähes valmiiksi kirjatut ja työntekijän asemaa heikentävät koeajan pidennys, ilman perustetta solmittava alle vuoden määräaikainen työsopimus ja takaisinottovelvoitteen joustavoittaminen. Järjestöt toteavat, ettei hallitusohjelmaan valittujen ja hallituksen esitykseen sisältyvien toimenpiteiden yhteyttä tavoitteisiin ole voitu osoittaa asiallisilla vaikutusarvioilla tai tutkimuksiin perustuvalla todennäköisyydellä. Sukupuolivaikutusten arviointiakaan ei ole esityksessä. Esitykset kiistatta heikentävät irtisanomissuojaa, lisäävät työelämän epävarmuutta ja epätasa-arvoa sekä jäykistävät työmarkkinoita vähentämällä halukkuutta työpaikanvaihdoksiin. Järjestöt korostavat, että mahdolliset lakimuutokset on säädettävä määräaikaisina asetettujen tavoitteiden toteutumisen ja todellisten vaikutusten ollessa näin epävarmoja. Palkansaajakeskusjärjestöt haluavat yhdessä kolmikannan muiden osapuolten kanssa kehittää työlainsäädäntöä vastaamaan tämän päivän työelämän haasteisiin, mutta eivät voi hyväksyä hallituksen esitysluonnokseen sisältyviä epätasapainoisia muutosehdotuksia.

Lue lisää

29.1.2016 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Akava toteaa sisäministeriölle antamasaaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta, että kannattaa esitettyä toimivallan siirtoa poliisilta ja rajavartiolaitokselta maahanmuuttovirastolle. Akava katsoo, että toimivallan siirrossa on mahdollisuuksia huomattavaan kustannustehokkuuden kasvattamiseen, käytäntöjen jouhevoittamiseen ja yhdenmukaistamiseen kautta maan sekä viranomaisten vastuiden ja oikeuksien selkeyttämiseen.

Lue lisää


Tulevat tapahtumat Tapahtumakalenteriin


Etsitkö juuri sinulle sopivaa liittoa?

Jäseneksi.fi -hakupalvelu auttaa löytämään sinulle parhaiten sopivan liiton Akavasta.

Agronomiliitto

Agronomiliitto
Jäsenmäärä:
6000 henkilöä
39 %
61 %

Agronomiliitto

Akavan Erityisalat

Akavan Erityisalat
Jäsenmäärä:
28000 henkilöä
18 %
82 %

Akavan Erityisalat

Akavan Yleinen Ryhmä AYR

Akavan Yleinen Ryhmä AYR
Jäsenmäärä:
818 henkilöä
34 %
66 %

Akavan Yleinen Ryhmä AYR

Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL

Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL
Jäsenmäärä:
2000 henkilöä
7 %
93 %

Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL

Driftingenjörsförbundet i Finland r.f. , DIFF

Driftingenjörsförbundet i Finland r.f. , DIFF
Jäsenmäärä:
3300 henkilöä
92 %
8 %

Driftingenjörsförbundet i Finland r.f. , DIFF

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY
Jäsenmäärä:
10000 henkilöä
58 %
42 %

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY

Insinööriliitto

Insinööriliitto
Jäsenmäärä:
70000 henkilöä
86 %
14 %

Insinööriliitto

Kirkon akateemiset AKI

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenmäärä:
5747 henkilöä
51 %
49 %

Kirkon akateemiset AKI

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT
Jäsenmäärä:
1165 henkilöä
34.9 %
65.1 %

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT

KTK Tekniikan Asiantuntijat

KTK Tekniikan Asiantuntijat
Jäsenmäärä:
10000 henkilöä
70 %
30 %

KTK Tekniikan Asiantuntijat

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry
Jäsenmäärä:
11000 henkilöä

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL
Jäsenmäärä:
7600 henkilöä
36 %
64 %

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL

Metsänhoitajaliitto

Metsänhoitajaliitto
Jäsenmäärä:
2700 henkilöä
67 %
33 %

Metsänhoitajaliitto

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
Jäsenmäärä:
27000 henkilöä
75 %
25 %

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Jäsenmäärä:
120000 henkilöä
26 %
74 %

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Professoriliitto

Professoriliitto
Jäsenmäärä:
2363 henkilöä
75 %
25 %

Professoriliitto

Päällystöliitto

Päällystöliitto
Jäsenmäärä:
4500 henkilöä
98.7 %
1.3 %

Päällystöliitto

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Jäsenmäärä:
23500 henkilöä
7 %
93 %

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
Jäsenmäärä:
3710 henkilöä
58 %
42 %

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Suomen Ekonomit

Suomen Ekonomit
Jäsenmäärä:
50000 henkilöä
47 %
53 %

Suomen Ekonomit

Suomen Eläinlääkäriliitto

Suomen Eläinlääkäriliitto
Jäsenmäärä:
2339 henkilöä
26 %
74 %

Suomen Eläinlääkäriliitto

Suomen Farmasialiitto

Suomen Farmasialiitto
Jäsenmäärä:
9000 henkilöä
5 %
95 %

Suomen Farmasialiitto

Suomen Hammaslääkäriliitto

Suomen Hammaslääkäriliitto
Jäsenmäärä:
6800 henkilöä
31 %
69 %

Suomen Hammaslääkäriliitto

Suomen Lakimiesliitto

Suomen Lakimiesliitto
Jäsenmäärä:
15030 henkilöä
50 %
50 %

Suomen Lakimiesliitto

Suomen Lääkäriliitto

Suomen Lääkäriliitto
Jäsenmäärä:
23694 henkilöä
45 %
55 %

Suomen Lääkäriliitto

Suomen Psykologiliitto

Suomen Psykologiliitto
Jäsenmäärä:
6274 henkilöä
16 %
84 %

Suomen Psykologiliitto

Suomen Puheterapeuttiliitto

Suomen Puheterapeuttiliitto
Jäsenmäärä:
1528 henkilöä
1 %
99 %

Suomen Puheterapeuttiliitto

Suomen Terveydenhoitajaliitto

Suomen Terveydenhoitajaliitto
Jäsenmäärä:
7500 henkilöä
1 %
99 %

Suomen Terveydenhoitajaliitto

Suomen Työterveyshoitajaliitto

Suomen Työterveyshoitajaliitto
Jäsenmäärä:
2000 henkilöä

Suomen Työterveyshoitajaliitto

Tekniikan akateemiset TEK

Tekniikan akateemiset TEK
Jäsenmäärä:
73000 henkilöä
81 %
19 %

Tekniikan akateemiset TEK

Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat

Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat
Jäsenmäärä:
1100 henkilöä
2 %
98 %

Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat

Tieteentekijöiden liitto

Tieteentekijöiden liitto
Jäsenmäärä:
6800 henkilöä
40 %
60 %

Tieteentekijöiden liitto

Tradenomiliitto TRAL

Tradenomiliitto TRAL
Jäsenmäärä:
30000 henkilöä
30 %
70 %

Tradenomiliitto TRAL

Upseeriliitto

Upseeriliitto
Jäsenmäärä:
5838 henkilöä
98.39 %
1.61 %

Upseeriliitto

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut
Jäsenmäärä:
11500 henkilöä
34 %
66 %

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL
Jäsenmäärä:
4600 henkilöä
41 %
59 %

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL