Akava on valmis keskustelemaan työelämän uudistamisesta

Puheenjohtaja Fjäder tiivistää Akavan vastaukset Juha Sipilän työmarkkinajärjestöille esittämiin kysymyksiin: Suomi tarvitsee sellaista taloudelliseen kasvuun perustuvaa talous- ja yhteiskuntapolitiikkaa, joka synnyttää uutta työtä.

Lue lisää

Kesäduunari-info auttaa taas nuoria kesätyöasioissa

Palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen Kesäduunari-info palvelee jälleen kesätyöasioissa. Kesäduunarineuvoja Rina Knape korostaa, että työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena.

Lue lisää

Kokonaisuudet ja osiot

Eurooppa-neuvoston vähemmistön veto-oikeus on vaarallinen. Kun vähemmistö jäsenmaista kokee uudistukset uhkina, vedetään käsijarrua ja pakotetaan EU jäämään jälkijunaan. Ongelma on sekä institutionaalinen että asenteisiin liittyvä. Kyvyttömyytemme katsoa eteenpäin ei kuitenkaan ole kovin yllättävää, kirjoittaa Nils Torvalds Kohti parempaa Eurooppaa -kolumnissaan.

Lue lisää

Akava – menestystä ja turvaa yhdessä

Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 liittoa, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Akava, sen jäsenliitot ja neuvottelujärjestöt tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan. 


Etsitkö juuri sinulle sopivaa liittoa?

Akavalaiset ammatit -hakupalvelun avulla löydät sinulle parhaiten sopivan liiton Akavasta.


Näytä kaikki liitotPienennä

Ajankohtaista Akavassa

Uutisarkistoon

5.5.2015 Eläkeuudistuksen yksityiskohdista sovittu - uudistus etenee aikataulussa

Eläkeuudistuksen kolmikantavalmistelu on saatu päätökseen. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) aloitti lakimuutosten valmistelun heti, kun työmarkkinajärjestöt olivat sopineet työeläkeuudistuksesta viime syyskuussa. Eläkesopimuksen ulkopuolelle jäi paljon yksityiskohtia, jotka on nyt STM:n johdolla ratkaistu.

Lue lisää

29.4.2015 Akava on valmis keskustelemaan työelämän uudistamisesta

Akava on tehnyt keskustan puheenjohtajalle Juha Sipilälle useita esityksiä, joiden pohjalta se on valmis keskustelemaan työelämän uudistamisesta ja muista tuottavuutta parantavista toimista laajasti ns. yhteiskuntasopimuksella.

Lue lisää

28.4.2015 Kesäduunari-info auttaa taas nuoria kesätyöasioissa

Palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen Kesäduunari-info neuvoo jälleen nuoria kesätyösuhteisiin liittyvissä asioissa. Palvelu avataan 4. toukokuuta ja se toimii 28. elokuuta asti. Maksuttomaan Kesäduunari-infoon voivat ottaa yhteyttä nuorten lisäksi vanhemmat sekä työnantajat.

Lue lisää


Uusimmat jutut Akavalainen-verkkolehdessä5.5.2015
Akavalainen
Kokonaisuudet ja osiot

Eurooppa-neuvoston vähemmistön veto-oikeus on vaarallinen. Kun vähemmistö jäsenmaista kokee uudistukset uhkina, vedetään käsijarrua ja pakotetaan EU jäämään jälkijunaan. Ongelma on sekä institutionaalinen että asenteisiin liittyvä. Kyvyttömyytemme katsoa eteenpäin ei kuitenkaan ole kovin yllättävää, kirjoittaa Nils Torvalds Kohti parempaa Eurooppaa -kolumnissaan.

4.5.2015
Akavalainen
Kesätyöntekijä ei ole joustotyöläinen

Kesätyö on monelle nuorelle ensimmäinen kosketus työelämään. Kesätyöntekijälle kuuluu samanlaiset työehdot kuin muillekin työntekijöille. Kesäduunari-info neuvoo jälleen kesätyöntekijöitä.

29.4.2015
Akavalainen
Meribiologi lähtisi töihin myös ulkomaille

Viikon akavalainen Aino Ahvo opiskelee biologiaa Helsingin yliopistossa ja tekee gradua. Tällä hetkellä haaveissa ovat meribiologiaan liittyvät työtehtävät ympäristölaboratoriossa. Ulkomaille töihin lähtö on myös realistinen vaihtoehto.

Ajankohtaista liitoissa

Uutisarkistoon

6.5.2015 Tänään Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut: Harjoittelu erottamattomaksi osaksi tutkintoa

Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen harjoittelututkimuksen vastaajista alle 40 prosentilla harjoittelu kuuluu pakollisena osana tutkintoon. Samasta vastaajajoukosta kolme viidestä kertoo, ettei yliopiston myöntämää harjoitteluapurahaa riitä kaikille halukkaille.

Lue lisää

6.5.2015 Tänään Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Millainen koulu, sellainen Suomi – koulutus saatava uuteen nousuun

Koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen asiat on nostettava vahvasti tulevan hallituksen ohjelmaan, vaatii Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n valtuusto. Suomalaisen koulutuksen laatu on selvästi laskussa, oppimistulokset ovat heikentyneet ja opetuksen määrä vähenee kaikilla koulutusasteilla. Huippulaadun tekemisen edellytykset on leikattu.

Lue lisää

6.5.2015 Tänään Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n valtuuston mielenilmaus ke 6.5. klo 11–12 Paasikivenaukio

OAJ:n valtuusto järjestää mielenilmauksen keskiviikkona 6.5. klo 11–12

Lue lisää

5.5.2015 Tekniikan akateemiset - TEK: Missä on uuden teollistamisen suunnitelma?

Tekniikan akateemiset TEK on huolissaan uuden hallituksen strategian strategiakeskustelusta. Lähtökohtana näyttää olevan ekonometrinen lähestymistapa, joka perustuu vanhan toiminnan säätämiseen ja tehostamiseen.

Lue lisää

4.5.2015 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Koulutus ei saa olla sote-pallottelun heittopussi

OAJ ei kannata sellaisen maakuntaitsehallinnon luomista, jossa kokonaisuus rakennetaan soteratkaisun ehdoilla. Vaalikeskusteluissa väläytettiin lukio- ja ammatillisen koulutuksen siirtämistä maakunnalliseen organisaatioon, mutta ratkaisun vaikutuksia ei joko haluttu tai osattu arvioida. Puolueet eivät OAJ:n pettymykseksi esittäneet vastauksissaan hallitustunnustelija Juha Sipilälle erillistä ratkaisua toisen asteen koulutuksesta, vaikka sen järjestäjäverkko ja rahoitusuudistus hylättiin eduskunnassa.

Lue lisää


Akavan työttömyyskatsaus


30.4.2015 Korkeakoulutettujen työttömien määrä kasvaa

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä jatkoi kasvuaan maaliskuussa 2015. Yhteensä 45 207 korkeakoulutettua oli työttömänä maaliskuun lopussa, missä oli kasvua vuotta aikaisempaan verrattuna 6 223 eli 16 prosenttia. Työttömistä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 24 036 ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita 19 631. Tutkija-asteen koulutuksen suorittaneita oli työttömänä yhteensä 1 540.

Lue lisääTuoreita lausuntoja

8.4.2015 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi muun muassa pitävänsä laadukasta varhaiskasvatusta keskeinenä keinona vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa. Sen tehtävissä vaadittavan koulutuksen ja osaamisen on oltava yhteydessä toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin. Vuonna 2014 voimaan tullut yhtenäinen oppilas- ja opiskelijahuollon laki tulisi saada koskemaan varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksen tavoitteet edellyttävät sitovaa sääntelyä henkilöstörakenteesta, enimmäisryhmäkoosta sekä suhdeluvuista. Akavan mielestä maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannukset tulisi selvittää.

Lue lisää

8.4.2015 Akavan lausunto: seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan edistämisessä

Akava toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle seudullisten kehittämisyhtiöiden roolista työ- ja elinkeinopolitiikan edistämisessä muun muassa, että seudullisilla kehittämisyhtiöillä ja -liikelaitoksilla on tärkeä merkityksensä alueellisen yritystoiminnan kehittäjänä ja koordinoijana. Akavan mielestä oleellista on niiden yhteistyö kuntien ja kuntien elinkeinotoimen kanssa. Päällekkäisyyksiä, joita olisi syytä jatkossa karsia, on havaittavissa lähinnä teknologiakeskusten toiminnan kanssa. Akava katsoo, että on tärkeää, että seudullisten kehittämisyhtiöiden palvelupaketti on oikein mitoitettu, jotta se ei vääristä kilpailua markkinoilla. Voisi olla syytä rajata ja perustella palvelujen tarjoaminen sinne, missä kaupallista palveluntarjontaa ei ole olemassa.

Lue lisää

1.4.2015 Akavan lausunto Satakuntaliiton edunvalvontastrategian päivittämisestä

Akava kiittelee Satakuntaliitolle antamassaan lausunnossa Satakuntaliiton edunvalvontastrategian päivittämisesta päivitystä konkreettisuudesta sekä siitä että osaavan työvoiman saatavuus on yksi painopistealueista. Akava huomauttaa, että on kysyttävä vastaavatko Satakunnan te-palvelut korkeakoulutettujen kasvavan työttömien joukon tarpeisiin sekä ihmettelee vihreiden teollisudenalojen ja cleantechin sekä biotalouden puuttumista strategiapäivityksestä.

Lue lisää


Tulevat tapahtumat Tapahtumakalenteriin


Blogit Blogiarkistoon

Markus Penttinen
Tuumaamo:
Sipilän hallitukselta tuskin U-käännöstä ulkosuhteissa

Parin viime hallituksen ajasta on kulunut kelpo osa kansainvälisten asioiden hoitamiseen. Tähän tuskin tulee muutosta uuden ministerikokoonpanon myötä. Euroopan unionissa, Venäjällä ja maailmalla tapahtuu paljon vastaisuudessakin.
Anu Tuovinen
Tuumaamo:
Työelämän muutos huomioitava lainsäädännössä

Työelämä muuttuu. Työn tekemisen tavat, muodot ja siitä saadut ansiot vaihtelevat merkittävästi. Työ ei ole enää automaattisesti sidottu tiettyyn aikaan tai paikkaan. Liikkuminen työsuhteisen työn, itsensä työllistämisen ja yrittäjyyden välillä lisääntyy. Tämä tuo mukanaan mahdollisuuksia, mutta myös haasteita.

Akava muualla verkossa

AkavaFacebookissa
AkavaTwitterissaAkavaLinkedInissa