Arjessa
26.10.2016

Akavalaiset kaipaavat asiantuntemusta TE-toimistoihin

Akavan TNS-Gallupilla teettämän kyselyn mukaan 50 prosenttia kyselyyn osallistuneista akavalaisista työttömistä työnhakijoista oli tyytymättömiä TE-toimistojen palvelun asiantuntevuuteen. Hallituksen 17 miljoonan euron lisärahoitus TE-toimistoille tulee tarpeeseen, mutta raha saattaa silti jäädä liian pieneksi.

Lue lisää
Arjessa
20.10.2016

Tarinankertojien bisnes kasvaa kohisten

Nopea toimintaympäristön muutos ja ennakoitua kovempi kasvu yllättivät. Nyt on opeteltava delegoimaan, sanoo palkkatöistä yrittäjäksi siirtynyt viestinnän ammattilainen Eero Anhava.

Lue lisää
Arjessa
18.10.2016

Mä oon luottamusmies, osa 4: Pääluottamusmies menee metsään vain vapaa-ajalla

Esa Uotila halusi nuorena metsänhoitajaksi. Nyt hän on Luonnonvarakeskus Luken pääluottamusmies ja tilastonikkari, joka pyörittelee metsää lähinnä excelissä.

Lue lisää
Ajassa
25.10.2016

Työaikakäytäntöjen muutospaineet tulevat esiin ohjelmistoalalla

Selvitysmies Jukka Ahtelan tuore raportti työaikakäytännöistä nostaa esille tärkeitä näkökulmia työaikakysymyksistä asiantuntijatyössä. Ohjelmistoala toimii esimerkkinä tietotyön työaikakäytäntöjen muutostarpeista ja kehityksestä. Akava pitää tärkeänä, että löydetään tasapainoinen ratkaisu työntekijöiden omien vaikutusmahdollisuuksien ja työnantajien tarpeiden välille.

Lue lisää

Ajankohtaista Akavassa

Uutisarkistoon

26.10.2016 Tänään Akavan gallup: Akavalaiset erittäin tyytymättömiä TE-toimistojen palveluihin

Akavalaiset ovat erittäin tyytymättömiä TE-toimistojen palveluihin, kertoo tuore Akavan TNS Gallupilla teettämä kysely. Jopa 56 prosenttia vastaajista on erittäin tai melko tyytymätön TE-toimiston palvelun tehokkuuteen. Asiantuntijuuteen on erittäin tai melko tyytymätön 50 prosenttia vastaajista. Palvelun saatavuuden nopeuteen oli tyytymättömiä 45 prosenttia.

Lue lisää

24.10.2016 Opiskelijat Akavan opiskelijat hakee aluetoimijoita

Akavan opiskelijat hakee aluetoimijoita eri puolille maata vuoden 2017 alussa alkavalle kaudelle. Aluetoimijan tärkein tehtävä on toimia linkkinä alueen korkeakoulujen ja Akavan opiskelijoiden välillä. Aluetoimija edustaa Akavan opiskelijoita omalla alueellaan.

Lue lisää

22.10.2016 Akava odottaa merkittävää pääomitusta korkeakouluille

Hallituksen suunnitelmat pääomittaa yliopistoja ja ammattikorkeakouluja on otettu tyytyväisinä vastaan Akavassa. Hallitus valmistelee korkeakoulujen tuntuvaa pääomittamista ensi kevään kehysriihen yhteydessä. Tarkoituksena on myydä valtion omaisuutta ja sijoittaa saatuja tuloja korkeakoulujen pääomiin. Akava pitää tätä oikeana toimenpiteenä tutkimuksen, koulutuksen ja kasvun näkökulmista. Samalla vahvistetaan korkeakoulujen autonomiaa.

Lue lisää


Tuumaamo-blogi

26.10.2016 10.15 | Katja Veirto

Eläketurma on hyvin kirjoitettua haastamista

Toimittaja Jari Hanskaan ei ensimmäisenä liitetä mielikuvaa eläkkeiden asiantuntijana, vaan pikemminkin räksyttäjänä ja piikkinä päättäjien lihassa. Siksi odotin mielenkiinnolla ja tyylilajia pelätenkin hänen ja Teemu Muhosen kirjaa ”Eläketurma” suomalaisesta eläkejärjestelmästä.


Ajankohtaista liitoissa

Uutisarkistoon

26.10.2016 Tänään Ylemmät Toimihenkilöt YTN haluaa kaikille tasapuolisen työaikalain

Ylemmät toimihenkilöt YTN edellyttää, että uudessa työaikalaissa työajaksi luetaan kaikki se työhön kuuluva aika, joka ollaan työnantajan käytettävissä riippumatta siitä, missä ja milloin työ tehdään.

Lue lisää

21.10.2016 Suomen Hammaslääkäriliitto: Vähemmän sokeria on hyväksi myös suunterveydelle

Sokerin runsaalla käytöllä tiedetään olevan monia haittavaikutuksia sekä yleisterveydelle että suunterveydelle.

Lue lisää

21.10.2016 Suomen Ekonomit mukana Save Syria -rauhanmarssilla

Save Syria -rauhanmarssi järjestetään YK:n päivänä maanantaina 24. lokakuuta. Rauhanmarssin päävaatimus on Syyrian sodan päättäminen. Suomen Ekonomit haluaa olla mukana suuren inhimillisen hädän lopettamisessa.

Lue lisää

18.10.2016 Tekniikan akateemiset - TEK : Oulun yliopistolle 125.000 euron lahjoitus TEKiltä

Yliopistojen rahoitukseen on tehty tällä hallituskaudella merkittäviä leikkauksia. TEK osoittaa mieltään leikkauksia vastaan tekemällä juhlavuotensa aikana maamme yliopistoille lahjoitukset, jotka on suhteutettu tekniikan ja matemaattis-luonnontieteellisten alojen valmistuvien määrään. Lahjoitukset tehdään TEKin sijoitetusta pääomasta, joten ne eivät vaikuta jäsenmaksun suuruuteen.

Lue lisää

18.10.2016 Suomen Hammaslääkäriliitto: Erikoishammaslääkäreitä tarvitaan nykyistä enemmän

Arviolta noin 30 prosenttia potilaista jää tällä hetkellä ilman tarvitsemaansa erikoishammashoitoa. Lisäksi alueelliset erot hoidon saatavuudessa ovat suuria. Parhaiten erikoishammaslääkärin hoitoon pääsee yliopistosairaalakaupungeissa. Sairaanhoitopiirien välillä on jopa kymmenkertaisia eroja erikoishammaslääkäritiheydessä.

Lue lisää


Akavan työttömyyskatsaus

3.10.2016 Kokonaistyöttömyys hienoisessa laskussa, korkeakoulutetuilla pieni kasvu jatkuu

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrän kasvunopeus on jumittunut hieman nollan yläpuolelle. Korkeakoulutettuja työttömiä oli elokuun lopussa yhteensä 51 333. Lisäystä vuotta aiempaan verrattuna tuli 1 051 henkilöä eli 2,1 prosenttia. Työttömistä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 26 802 ja ylemmän 22 732. Tutkija-asteen koulutuksen suorittaneita oli työttömänä yhteensä 1 799 henkilöä.

Lue lisää


Tuoreita lausuntoja

21.10.2016 Akavan lausunto: UNECE; MIPAA/RIS; Ikääntymisstrategian kansallinen toimeenpano

Akava toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa UNECE; MIPAA/RIS; Ikääntymisstrategian kansallinen toimeenpano muun muassa että pitää lausuntoluonnosta kattavana. Akava kuitenkin ehdottaa eläkeuudistuksen lisäämistä raportin alun tiivistelmään. Lisäksi Akava ehdottaa että lisätään muistiterveyden yhteys mahdollisuuksiin osallisuuteen yhteisön jäsenenä.

Lue lisää

21.10.2016 Akavan lausunto: COM(2016) 593: Euroopan komission ehdotukset tekijänoikeuden modernisoimiseksi digitaalisilla sisämarkkinoilla

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa Euroopan komission ehdotuksista tekijänoikeuden modernoimiseksi digitaalisilla sisämarkkoilla (COM (2016) 593)muun muassa, että Akavan mielestä tekijänoikeuden sääntelyä on tarpeellista päivittää digitaalisten sisämarkkinoiden kehitystä tukevaksi. Tässä yhteydessä tulisi kuitenkin huomioida sopimuslisenssijärjestelmän kehittämismahdollisuudet ja jo olemassa olevat direktiivit tekijänoikeuksien alalla. Tekijänoikeuksien säätelyä tulisi johdonmukaisemmin yhdenmukaistaa ja päivittää sekä ennen kaikkea arvioida kokonaisuutena käytännön soveltaminen huomioiden.

Lue lisää


Tulevat tapahtumat Tapahtumakalenteriin


Etsitkö juuri sinulle sopivaa liittoa?

Jäseneksi.fi -hakupalvelu auttaa löytämään sinulle parhaiten sopivan liiton Akavasta.

Agronomiliitto

Agronomiliitto
Jäsenmäärä:
6000 henkilöä
39 %
61 %

Agronomiliitto

Akavan Erityisalat

Akavan Erityisalat
Jäsenmäärä:
28000 henkilöä
18 %
82 %

Akavan Erityisalat

Akavan sairaanhoitajat ja Taja

Akavan sairaanhoitajat ja Taja
Jäsenmäärä:
1245 henkilöä
2 %
98 %

Akavan sairaanhoitajat ja Taja

Akavan Yleinen Ryhmä AYR

Akavan Yleinen Ryhmä AYR
Jäsenmäärä:
818 henkilöä
34 %
66 %

Akavan Yleinen Ryhmä AYR

Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL

Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL
Jäsenmäärä:
2000 henkilöä
7 %
93 %

Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL

DIFF – Ingenjörerna i Finland rf

DIFF – Ingenjörerna i Finland rf
Jäsenmäärä:
3300 henkilöä
92 %
8 %

DIFF – Ingenjörerna i Finland rf

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY
Jäsenmäärä:
10000 henkilöä
58 %
42 %

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY

Insinööriliitto

Insinööriliitto
Jäsenmäärä:
70000 henkilöä
86 %
14 %

Insinööriliitto

Kirkon akateemiset AKI

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenmäärä:
5747 henkilöä
51 %
49 %

Kirkon akateemiset AKI

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT
Jäsenmäärä:
1165 henkilöä
34.9 %
65.1 %

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT

KTK Tekniikan Asiantuntijat

KTK Tekniikan Asiantuntijat
Jäsenmäärä:
10000 henkilöä
70 %
30 %

KTK Tekniikan Asiantuntijat

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry
Jäsenmäärä:
11000 henkilöä

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL
Jäsenmäärä:
7600 henkilöä
36 %
64 %

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL

Metsänhoitajaliitto

Metsänhoitajaliitto
Jäsenmäärä:
2700 henkilöä
67 %
33 %

Metsänhoitajaliitto

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
Jäsenmäärä:
27000 henkilöä
75 %
25 %

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Jäsenmäärä:
120000 henkilöä
26 %
74 %

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Professoriliitto

Professoriliitto
Jäsenmäärä:
2363 henkilöä
75 %
25 %

Professoriliitto

Päällystöliitto

Päällystöliitto
Jäsenmäärä:
4500 henkilöä
98.7 %
1.3 %

Päällystöliitto

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Jäsenmäärä:
23500 henkilöä
7 %
93 %

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
Jäsenmäärä:
3710 henkilöä
58 %
42 %

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Suomen Ekonomit

Suomen Ekonomit
Jäsenmäärä:
50000 henkilöä
47 %
53 %

Suomen Ekonomit

Suomen Eläinlääkäriliitto

Suomen Eläinlääkäriliitto
Jäsenmäärä:
2339 henkilöä
26 %
74 %

Suomen Eläinlääkäriliitto

Suomen Farmasialiitto

Suomen Farmasialiitto
Jäsenmäärä:
9000 henkilöä
5 %
95 %

Suomen Farmasialiitto

Suomen Hammaslääkäriliitto

Suomen Hammaslääkäriliitto
Jäsenmäärä:
6800 henkilöä
31 %
69 %

Suomen Hammaslääkäriliitto

Suomen Lakimiesliitto

Suomen Lakimiesliitto
Jäsenmäärä:
15030 henkilöä
50 %
50 %

Suomen Lakimiesliitto

Suomen Lääkäriliitto

Suomen Lääkäriliitto
Jäsenmäärä:
23694 henkilöä
45 %
55 %

Suomen Lääkäriliitto

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL)

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL)
Jäsenmäärä:
11100 henkilöä

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL)

Suomen Psykologiliitto

Suomen Psykologiliitto
Jäsenmäärä:
6274 henkilöä
16 %
84 %

Suomen Psykologiliitto

Suomen Puheterapeuttiliitto

Suomen Puheterapeuttiliitto
Jäsenmäärä:
1528 henkilöä
1 %
99 %

Suomen Puheterapeuttiliitto

Suomen Terveydenhoitajaliitto

Suomen Terveydenhoitajaliitto
Jäsenmäärä:
7500 henkilöä
1 %
99 %

Suomen Terveydenhoitajaliitto

Suomen Työterveyshoitajaliitto

Suomen Työterveyshoitajaliitto
Jäsenmäärä:
2000 henkilöä

Suomen Työterveyshoitajaliitto

Tekniikan akateemiset TEK

Tekniikan akateemiset TEK
Jäsenmäärä:
73000 henkilöä
81 %
19 %

Tekniikan akateemiset TEK

Tieteentekijöiden liitto

Tieteentekijöiden liitto
Jäsenmäärä:
6800 henkilöä
40 %
60 %

Tieteentekijöiden liitto

Tradenomiliitto TRAL

Tradenomiliitto TRAL
Jäsenmäärä:
30000 henkilöä
30 %
70 %

Tradenomiliitto TRAL

Upseeriliitto

Upseeriliitto
Jäsenmäärä:
5838 henkilöä
98.39 %
1.61 %

Upseeriliitto

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut
Jäsenmäärä:
11500 henkilöä
34 %
66 %

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL
Jäsenmäärä:
4600 henkilöä
41 %
59 %

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL