Työterveyshuolto esimiehen tukena

Työterveyshuolto voi tukea esimiestä hyvin erilaisissa tilanteissa. Jotta yhteistyö toimisi, on työterveyshuollon tunnettava työpaikka ja sen toimintatavat. Eikä haittaa ole siitäkään, että kaikki osapuolet luottavat toisiinsa, kirjoittaa ylilääkäri Jan Schugk Elinkeinoelämän keskusliitosta Esimiesverkoston artikkelissa.

Lue lisää

Ellan oppivuodet

Ellan oppivuodet -video kuvaa Akavan tärkeimpiä koulutuspoliittisia tavoitteita. Ella kulkee opintiellä ja työelämässä sekä kehittää osaamistaan kautta työuran. Akava julkaisee toukokuussa koulutus- ja työllisyyspoliittisen keskusteluasiakirjan.

Lue lisää

Kasvattaja voi muuttaa maailmaa

Viikon akavalainen, lastentarhanopettaja Anna Saario työskentelee Helsingin Punavuoressa Rööperin päiväkodissa. Alle kolmevuotiaiden lasten opettajuus vaatii erityistä herkkyyttä, empatiaa ja läsnäoloa sekä ripauksen idealismia.

Lue lisää

Akava – menestystä ja turvaa yhdessä

Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 liittoa, joissa on yli puoli miljoonaa jäsentä. Akava, sen jäsenliitot ja neuvottelujärjestöt tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan. 


Etsitkö juuri sinulle sopivaa liittoa?

Akavalaiset ammatit -hakupalvelun avulla löydät sinulle parhaiten sopivan liiton Akavasta.


Näytä kaikki liitotPienennä

Ajankohtaista Akavassa

Uutisarkistoon

16.4.2014 Tee aina kirjallinen työsopimus - myös kesätöistä

Tällä viikolla käynnistyvässä harmaan talouden tiedotuskampanjassa muistutetaan työntekijöiden oikeuksista sekä pimeään työhön liittyvistä riskeistä. Kohderyhmänä ovat keväällä työelämään siirtymässä olevat nuoret ja etenkin kesätyöntekijät.

Lue lisää

7.4.2014 Lisää joustavuutta opintoihin osa-aikaisella opiskelulla

Akava haluaa helpottaa työn ja opiskelun yhteensovittamista ja ehdottaa uuden osa-aikaisen opiskelijan statuksen luomista.

Lue lisää

4.4.2014 Palkansaajakeskusjärjestöt: EU:n ja USA:n kauppasopimus hyödyttäisi Suomen palkansaajia

Palkansaajajärjestöt SAK, STTK ja Akava kannattavat Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen solmimista. TTIP-sopimus (Transatlantic Trade and Investment Partnership) hyödyttäisi taloudellisesti myös Suomea, sillä se kiihdyttäisi kaupankäyntiä ja kilpailua ja lisäisi tuottavuutta.

Lue lisää


Uusimmat jutut Akavalainen-verkkolehdessä16.4.2014
Akavalainen
Kiire pilaa työpaikkalounaan

Henkilöstöravintolassa ruokailu tukee työntekijöiden terveyttä edistäviä ruokatottumuksia. Valitettavan usein työaikaista ruokailua leimaa kuitenkin kiire.

15.4.2014
Akavalainen
Työterveyshuolto esimiehen tukena

Työterveyshuolto voi tukea esimiestä hyvin erilaisissa tilanteissa. Jotta yhteistyö toimisi, on työterveyshuollon tunnettava työpaikka ja sen toimintatavat. Eikä haittaa ole siitäkään, että kaikki osapuolet luottavat toisiinsa, kirjoittaa ylilääkäri Jan Schugk Elinkeinoelämän keskusliitosta Esimiesverkoston artikkelissa.

15.4.2014
Akavalainen
Kasvattaja voi muuttaa maailmaa

Viikon akavalainen, lastentarhanopettaja Anna Saario työskentelee Helsingin Punavuoressa Rööperin päiväkodissa. Alle kolmevuotiaiden lasten opettajuus vaatii erityistä herkkyyttä, empatiaa ja läsnäoloa sekä ripauksen idealismia.

Ajankohtaista liitoissa

Uutisarkistoon

16.4.2014 Akavan Erityisalat pettyi Aalto-yliopiston yt-päätökseen

Akavan Erityisalat on pettynyt Aalto-yliopiston uuteen säästökierrokseen, jonka tuloksena on arvion mukaan 130 hengen henkilöstövähennys palvelutoiminnoista. Yliopisto kertoo tähtäävänsä säästöillä tukipalvelujen tehostamiseen.

Lue lisää

16.4.2014 Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut: Henkilöstön jaksaminen on turvattava valtionhallinnon uudistuksessa

Valtion keskus- ja aluehallintoa uudistetaan jälleen. Keskittämisen ja tehokkuuden lisäksi valtiotyönantajan pitää uudistuksessa panostaa henkilöstöön. Julkisuudessa on ehdotettu valtiolle täyttä rekrytointikieltoa tuntematta valtionhallinnon nykytilaa. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry vaatii valtiolta uskottavaa henkilöstöpolitiikkaa, jolla turvataan henkilöstön jaksaminen ja kansalaisten palvelut.

Lue lisää

16.4.2014 Suomen Lääkäriliitto: Sote-alue vain järjestää – vain sote-alue järjestää

Lääkäriliitto edellyttää, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ei hajauteta. Liiton näkemyksen mukaan järjestämisvastuun tulee kokonaisuudessaan olla viidellä sote-alueella. Tämä selkiyttää päätöksentekoa, tehostaa toimintaa ja parantaa palveluiden saatavuutta sekä laatua.

Lue lisää

11.4.2014 Suomen Kanttori-urkuriliitto: Mauri Miettunen on Vuoden Kanttori 2014

Suomen Kanttori-urkuriliiton hallitus on nimennyt Vuoden Kanttoriksi 2014 Rovaniemen seurakunnan johtavan kanttorin, MJ, d.m. Mauri Miettusen. Miettunen vastaanotti palkintonsa Kirkon akateemiset AKI ry:n valtuuston kokouksen yhteydessä Vantaalla torstaina 10.4.

Lue lisää

10.4.2014 Kokoomus vahvisti asemansa TEKin valtuuston suurimpana ryhmänä

Tekniikan akateemiset TEKille on valittu jäsenäänestyksellä uusi 70-jäseninen valtuusto seuraaviksi kolmeksi vuodeksi.

Lue lisää


Tuoreita lausuntoja

15.4.2014 Akavan lausunto Etelä-Karjalan maakuntaohjelmasta 2014-2017 ja ympäristöselostuksesta

Akava toteaa lausunnossaan Etelä-Karjalan liitolle Etelä-Karjalan maakuntaohjelmasta 2014-2017 ja ympäristöselostuksesta, että ohjelma tarjoaa selkeät elinkeinotoiminnan kehittämisen painopisteet, kuten uusiutuva metsäklusteri, energia- ja ympäristöala sekä hyvinvointi- ja terveyspalvelut. Akava huomauttaa, että Venäjän rajaan tai maailmantalouteen liittyvät uhkat jäävät taustalle. Niiden analyysiä olisi syytä vahvistaa. Akava katsoo, että yhteistyötä Kymenlaakson ja Etelä-Savon suuntaan tulisi lisätä ja yhteistyöelimien toimintaa kehittää. Korkeasti koulutettujen työttömien joukko maakunnassa kasvaa. Perinteiset työllistymispalvelut eivät ole tehokkaita, vaan vaaditaan korkeakoulutetuille räätälöityjä palveluja.

Lue lisää

15.4.2014 Akavan lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Palkka ja työkorvaus verotuksessa”

Akava toteaa lausunnossaan verohallinnolle luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi "Palkka ja työkorvaus verotuksessa" muun muassa että varsinaisen ohjeen tekstissä kohdassa 6.3. (s. 21/32) kohdassa ”Työ- ja toimeksiantosuhde samaan maksajaan” kuvattu esimerkkitapaus saattaa ohjata tulkintaa liian yleisluontoisella tavalla. Riskinä tällöin on, että kaikki perustellustikin työsuhteessa tehtävä työ kielletään huomioimatta työn laatua ja erityispiirteitä. Ohjeen kohta tarvitsisi siksi täsmennystä.

Lue lisää

15.4.2014 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta

Akava toteaa lausunnossa oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta, ettei se kannata vakuutusoikeuslain muuttamista siten kuin luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan. Akava suhtautuu varauksella ehdotukseen, että ylimmän muutoksenhakuasteen ratkaisuvalta annettaisiin yhdelle henkilölle ja pitää ehdotusta yhden tuomarin ja lääkärijäsenen muodostamaksi kokoonpanoksi edelleen ongelmallisena. Akava ei kannata muodollisista istunnoista luopumista. Akavan mielestä on tärkenä säilyttää Sosiaali- ja terveysministeriön rooli vakuutusoikeuden lääkärijäsenten nimittämismenettelyssä.

Lue lisää

15.4.2014 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto valtioneuvoston asetuksesta alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta, asetuksesta alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista sekä asetuksesta rakennerahastoista...

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava toteavat lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle valtioneuvoston asetuksesta alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta, asetuksesta alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista sekä asetuksesta rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta näkevänsä valtioneuvoston asetuksen alueiden kehittämisestä ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta myönteisenä ja rahoitusmenettelyä selkiyttävänä kokonaisuutena. Kuitenkin erityisesti tukikelpoisuusasetuksen tulisi olla vielä selkeämpi ja yhdenmukaisempi. Palkansaajakeskusjärjestöt korostavat rakennerahastojen merkitystä alueellisen elinkeinorakenteen kehittämisessä ja painottavat hankkeiden työllisyysvaikutusten korostamista.

Lue lisääBlogit Blogiarkistoon

Heikki Taulu
Tuumaamo:
Mennyt ei ole tae tulevasta?
Suomessa on piinallisen laaja rakenteellinen työttömyys. En tarkoita pelkästään pitkäaikais- tai toistuvaistyöttömien määrän kasvua, joka on jatkunut vuosia. Tarkoitan työttömyysasteen nousua, joka on jatkunut vuosikymmeniä.
Ida Mielityinen
Tuumaamo:
Eikö koulutus ole yhdellekään puolueelle ykkösjuttu?
Niukkuus pakottaa priorisoimaan ja tekemään arvovalintoja. Parin viikon takaisen budjettiriihen valinnat osoittivat, että tiukan paikan tulleen koulutus, tutkimus ja osaaminen eivät ole yhdellekään puolueelle ykkösasia tai kunniakysymys. Päättäjät eivät sittenkään uskoneet, että koulutuksen ja tutkimuksen rahoitus on sijoitus. Se on viljelyä, jonka satoa ei korjata nopeasti. Vasta vuosien päästä näemme, millaisia päätöksiä nyt tuli tehdyksi.

Akava muualla verkossa

AkavaFacebookissa
AkavaTwitterissaAkavaLinkedInissa