Etusivu
4.4.2016

Akava asia

Akava kampanjoi koulutuksen ja osaamisen puolesta. Akava nostaa Akava Asia -kampanjassaan keskusteluun koulutukseen, osaamiseen ja Suomen tulevaisuuteen liittyviä teemoja. Kampanjan tunnisteena on #AkavaAsia.

Lue lisää
Uutishuone
24.5.2016

Kannustavan palkkauksen suurin este on verotus, eivät työehtosopimukset

Asiantuntijoiden, huippuosaajien ja keskijohdon palkkauksen kannustavuuden parantamisen suurin este on verotus, eivät jäykiksi väitetyt työehtosopimukset, Akava huomauttaa. Ansaitusta palkankorotuksesta leijonanosa hyödyttää verottajaa, eikä korotuksen ansainnutta työntekijää.

Lue lisää
Mielipiteet
24.5.2016

Me akavalaiset olemme hyvällä vaikuttamistiellä

Sture Fjäder kiittää saamastaan luottamuksesta Puheenjohtajalta-kolumnissaan. Fjäderin mukaan työmotivaatio on kova, koska me akavalaiset olemme hyvällä vaikuttamistiellä, ja kehittämistä ja innovoimista riittää – niin Akavassa, ay-liikkeessä kuin koko yhteiskunnassa.

Lue lisää
Arjessa
26.5.2016

Pohjois-Pohjanmaa on valopilkku

Oulun seutu on kokenut rankkoja rakennemuutoksia viime vuosina. Korkeakoulutettujen työllisyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla on kuitenkin huomattavasti parempi kuin muualla Suomessa. Miten Pohjois-Pohjanmaalla on onnistuttu näin hyvin?

Lue lisää

Ajankohtaista Akavassa

Uutisarkistoon

27.5.2016 Opiskelijat Suomen paras kesätyönantaja 2016 -kilpailu käynnistyy

Akavan opiskelijat etsii jälleen Suomen parasta kesätyönantajaa. Kilpailu järjestetään yhdeksännen kerran ja se on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta.

Lue lisää

24.5.2016 Sture Fjäder jatkaa Akavan johdossa – Akavan tavoitteena nostaa osaaminen arvoonsa

Sture Fjäder (58) jatkaa Akavan puheenjohtajana seuraavan nelivuotiskauden. Fjäder valittiin jatkamaan tehtävässään liittokokouksessa tiistaina 24. toukokuuta 2016. Hän on toiminut Akavan johdossa vuodesta 2011 alkaen.

Lue lisää

24.5.2016 Akava: Kannustavan palkkauksen suurin este on verotus, eivät työehtosopimukset

Asiantuntijoiden, huippuosaajien ja keskijohdon palkkauksen kannustavuuden parantamisen suurin este on verotus, eivät jäykiksi väitetyt työehtosopimukset, Akava huomauttaa. Ansaitusta palkankorotuksesta leijonanosa hyödyttää verottajaa, eikä korotuksen ansainnutta työntekijää.

Lue lisää


Tuumaamo-blogi

27.5.2016 9.15 | Risto Kauppinen

Muutos lähtee itsestämme

Ammattiyhdistystoiminta elää vahvasti tätä päivää ja vaikuttamisen tähtäin on tulevaisuudessa. Toiminnan rakenteet ovat murroksessa ja toimintatapoja tulee kehittää vastaamaan jäsenten odotuksia. Akavan kevään liittokokouksessa haluttiin muutosta, jolla juhlapuheiden ajatukset muutetaan vielä selkeämmin teoiksi. Paljon on jo tehty, mutta paljon on vielä tekemättäkin.


Ajankohtaista liitoissa

Uutisarkistoon

27.5.2016 Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: 1700 saanut yliopistoista tänä vuonna lähtöpassit; Yliopistojen irtisanotut on unohdettu

Yliopistojen luottamusmiehet ihmettelevät hiljaisuutta yliopistojen työntekijöiden ahdingon ympärillä. Valtion rahoituksen leikkaukset merkitsevät 1700 työpaikan vähenemistä yliopistoissa tänä vuonna. Yhteistoimintaneuvottelut ovat johtaneet henkilöstövähennyksiin Aalto-yliopistossa, Helsingin yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa, Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, Tampereen teknillisessä yliopistossa, Vaasan yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Lue lisää

26.5.2016 Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry: Kaupan liittoa ei kilpailukykysopimus kiinnosta

Ylemmät Toimihenkilöt YTN esitti työnantajalle neuvotteluja aloitettaviksi kilpailukykysopimuksen soveltamisesta alan ylempiin toimihenkilöihin. Kaupan liitto tarjosi jälleen alan asiantuntijoille kylmää kyytiä kieltäytymällä neuvotteluista.

Lue lisää

26.5.2016 Insinööriliitto IL ry: Poikkeuksellinen tilanne vaatii poikkeuksellisia toimia

Insinööriliiton puheenjohtajan Samu Salon mukaan Microsoftin ja valtiovallan on tehtävä kaikkensa Microsoftilta irtisanottavien 1350 työntekijän uudelleen työllistymiseksi.

Lue lisää

25.5.2016 Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO torjuu lisätyöpäivät

Kilpailukykyneuvottelujen pullonkaulaksi on muodostumassa työajan lisääminen. – Emme voi hyväksyä esityksiä, jotka lyhentäisivät vuosilomaa, sillä julkisella sektorilla lomilla on kompensoitu yksityistä sektoria matalampia palkankorotuksia ja nyt leikataan lomarahoja kolmivuotisella määräaikaisella sopimuksella.

Lue lisää

25.5.2016 Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Kemian alan ylemmät toimihenkilöt saavuttivat neuvottelutuloksen

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on allekirjoittanut tänään ensimmäisen kilpailukykysopimuksen mukaisen neuvottelutuloksensa Kemianteollisuus ry:n kanssa. Kemian ylempien toimihenkilöiden pöytäkirjan piirissä on noin 8000 henkilöä.

Lue lisää


Akavan työttömyyskatsaus

27.5.2016 Työttömien määrän kasvuvauhti on hidastunut kevään aikana merkittävästi

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrän kasvunopeus hidastuu edelleen. Korkeakoulutettuja työttömiä oli huhtikuun lopussa yhteensä 47 132. Lisäystä vuotta aiempaan verrattuna tuli 1 744 henkilöä eli 3,8 prosenttia. Työttömistä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 25 005 ja ylemmän 20 431. Tutkija-asteen koulutuksen suorittaneita oli työttömänä yhteensä 1 696 henkilöä.

Lue lisää


Tuoreita lausuntoja

27.5.2016 Akavan selvitys ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain toimivuudesta

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle laatimassaan selvityksessä ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain toimivuudesta, että arvioitavana olevan lainsäädännön tavoitteet olivat hyviä ja kannatettavia. Akava huomauttaa, että näyttää siltä, että työnantajat ovat vähentäneet maksamiaan koulutuksia, kun lain tavoite oli päinvastainen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien laatiminen ei näyttäisi yleistyneen niin kuin lakia uudistettaessa tarkoitettiin. Lisäksi vallitseva oikeustila työntekijän koulutuskustannusten verotuskohtelussa on edelleen epäselvä ja tulkinnanvarainen. Akava katsoo, että on löydettävä keinoja, joilla voidaan aidosti lisätä edellytyksiä osallistua osaamisen kehittämiseen tähtäävään koulutukseen. Työnantajan työntekijälleen kustantaman koulutuksen ja omaehtoisen koulutuksen verokohtelu tulee ottaa välittömästi lainvalmisteluun ja muutokset verolainsäädäntöön tulisi toteuttaa mahdollisimman pian.

Lue lisää

27.5.2016 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta että Akavan näkemyksen mukaan esityksen kokonaistaloudelliset vaikutukset ovat vähäiset, mutta yksittäisten työnhakijoiden kohdalla muutokset voivat olla merkittäviä. Akava huomauttaa, että työllisyyttä voidaan parantaa muilla toimilla ja tarjottavien töiden tulee jatkossakin vastata työnhakijoiden osaamista ja koulutusta. Vaihtoehtoinen, kannustava tapa olisi muuttaa sovitellun päivärahan säännöksiä. Akavan mielestä osa esitetyistä muutoksista on perusteltuja.

Lue lisää


Tulevat tapahtumat Tapahtumakalenteriin


Etsitkö juuri sinulle sopivaa liittoa?

Jäseneksi.fi -hakupalvelu auttaa löytämään sinulle parhaiten sopivan liiton Akavasta.

Agronomiliitto

Agronomiliitto
Jäsenmäärä:
6000 henkilöä
39 %
61 %

Agronomiliitto

Akavan Erityisalat

Akavan Erityisalat
Jäsenmäärä:
28000 henkilöä
18 %
82 %

Akavan Erityisalat

Akavan Yleinen Ryhmä AYR

Akavan Yleinen Ryhmä AYR
Jäsenmäärä:
818 henkilöä
34 %
66 %

Akavan Yleinen Ryhmä AYR

Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL

Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL
Jäsenmäärä:
2000 henkilöä
7 %
93 %

Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL

DIFF – Ingenjörerna i Finland rf

DIFF – Ingenjörerna i Finland rf
Jäsenmäärä:
3300 henkilöä
92 %
8 %

DIFF – Ingenjörerna i Finland rf

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY
Jäsenmäärä:
10000 henkilöä
58 %
42 %

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY

Insinööriliitto

Insinööriliitto
Jäsenmäärä:
70000 henkilöä
86 %
14 %

Insinööriliitto

Kirkon akateemiset AKI

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenmäärä:
5747 henkilöä
51 %
49 %

Kirkon akateemiset AKI

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT
Jäsenmäärä:
1165 henkilöä
34.9 %
65.1 %

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT

KTK Tekniikan Asiantuntijat

KTK Tekniikan Asiantuntijat
Jäsenmäärä:
10000 henkilöä
70 %
30 %

KTK Tekniikan Asiantuntijat

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry
Jäsenmäärä:
11000 henkilöä

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL
Jäsenmäärä:
7600 henkilöä
36 %
64 %

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL

Metsänhoitajaliitto

Metsänhoitajaliitto
Jäsenmäärä:
2700 henkilöä
67 %
33 %

Metsänhoitajaliitto

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
Jäsenmäärä:
27000 henkilöä
75 %
25 %

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Jäsenmäärä:
120000 henkilöä
26 %
74 %

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Professoriliitto

Professoriliitto
Jäsenmäärä:
2363 henkilöä
75 %
25 %

Professoriliitto

Päällystöliitto

Päällystöliitto
Jäsenmäärä:
4500 henkilöä
98.7 %
1.3 %

Päällystöliitto

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Jäsenmäärä:
23500 henkilöä
7 %
93 %

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
Jäsenmäärä:
3710 henkilöä
58 %
42 %

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Suomen Ekonomit

Suomen Ekonomit
Jäsenmäärä:
50000 henkilöä
47 %
53 %

Suomen Ekonomit

Suomen Eläinlääkäriliitto

Suomen Eläinlääkäriliitto
Jäsenmäärä:
2339 henkilöä
26 %
74 %

Suomen Eläinlääkäriliitto

Suomen Farmasialiitto

Suomen Farmasialiitto
Jäsenmäärä:
9000 henkilöä
5 %
95 %

Suomen Farmasialiitto

Suomen Hammaslääkäriliitto

Suomen Hammaslääkäriliitto
Jäsenmäärä:
6800 henkilöä
31 %
69 %

Suomen Hammaslääkäriliitto

Suomen Lakimiesliitto

Suomen Lakimiesliitto
Jäsenmäärä:
15030 henkilöä
50 %
50 %

Suomen Lakimiesliitto

Suomen Lääkäriliitto

Suomen Lääkäriliitto
Jäsenmäärä:
23694 henkilöä
45 %
55 %

Suomen Lääkäriliitto

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL)

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL)
Jäsenmäärä:
11100 henkilöä

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL)

Suomen Psykologiliitto

Suomen Psykologiliitto
Jäsenmäärä:
6274 henkilöä
16 %
84 %

Suomen Psykologiliitto

Suomen Puheterapeuttiliitto

Suomen Puheterapeuttiliitto
Jäsenmäärä:
1528 henkilöä
1 %
99 %

Suomen Puheterapeuttiliitto

Suomen Terveydenhoitajaliitto

Suomen Terveydenhoitajaliitto
Jäsenmäärä:
7500 henkilöä
1 %
99 %

Suomen Terveydenhoitajaliitto

Suomen Työterveyshoitajaliitto

Suomen Työterveyshoitajaliitto
Jäsenmäärä:
2000 henkilöä

Suomen Työterveyshoitajaliitto

Tekniikan akateemiset TEK

Tekniikan akateemiset TEK
Jäsenmäärä:
73000 henkilöä
81 %
19 %

Tekniikan akateemiset TEK

Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat

Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat
Jäsenmäärä:
1100 henkilöä
2 %
98 %

Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat

Tieteentekijöiden liitto

Tieteentekijöiden liitto
Jäsenmäärä:
6800 henkilöä
40 %
60 %

Tieteentekijöiden liitto

Tradenomiliitto TRAL

Tradenomiliitto TRAL
Jäsenmäärä:
30000 henkilöä
30 %
70 %

Tradenomiliitto TRAL

Upseeriliitto

Upseeriliitto
Jäsenmäärä:
5838 henkilöä
98.39 %
1.61 %

Upseeriliitto

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut
Jäsenmäärä:
11500 henkilöä
34 %
66 %

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL
Jäsenmäärä:
4600 henkilöä
41 %
59 %

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL