Ajassa
28.9.2016

Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Henna Hirvosen työviikko

Akavan opiskelijoiden puheenjohtajan Henna Hirvosen työviikko (19.–23. syyskuuta) sisälsi monia kokouksia, tapaamisia ja valmisteluja. Vauhtiviikkoon mahtui substanssin lisäksi myös vähän kreisibailaamista ja muutama pokemon.

Lue lisää
Arjessa
22.9.2016

Lisää ja parempaa osaamista Eurooppaan

Kesäkuussa Euroopan komissio julkaisi paljon odotetun osaamisohjelman (Skills Agenda), jossa luetellaan kymmenen toimenpidettä eurooppalaisten osaamisen parantamiseksi. Tarkoitus on parantaa työllisyyttä, kilpailukykyä ja kasvua, kirjoittaa Eurocadresin asiantuntija Janina Mackiewicz.

Lue lisää
Uutishuone
28.9.2016

Akava: Työllisyystyöryhmän mallista puuttuu kannustaminen työttömän omaan aktiivisuuteen

Puheenjohtaja Sture Fjäder suhtautuu kriittisesti työllisyystyöryhmän raporttiin, koska malli ei huomioi työttömän omaehtoista aktiivisuutta millään tavalla. Lisäksi työttömyysturvaan on jo ennestään tulossa vuoden alussa mittavia leikkauksia, eikä niiden vaikutuksista ole tietoa.

Lue lisää
Arjessa
20.9.2016

Mä oon luottamusmies, osa 2: Wärtsilän pääluottamusmies hoitaa niin riidat kuin yt-neuvottelut

Ralf Holmlund edustaa lähes 2 500:a toimihenkilöä ja ylempää toimihenkilöä. Työpaikkaansa hän kutsuu Suomen suurimmaksi insinööritoimistoksi.

Lue lisää

Ajankohtaista Akavassa

Uutisarkistoon

28.9.2016 Akava: Työllisyystyöryhmän mallista puuttuu kannustaminen työttömän omaan aktiivisuuteen

Puheenjohtaja Sture Fjäder suhtautuu kriittisesti työllisyystyöryhmän raporttiin, koska malli ei huomioi työttömän omaehtoista aktiivisuutta millään tavalla. Lisäksi työttömyysturvaan on jo ennestään tulossa vuoden alussa mittavia leikkauksia, eikä niiden vaikutuksista ole tietoa.

Lue lisää

23.9.2016 Korkeakoulufuusioissa taattava ammattikorkeakoulujen vahva asema

Uusissa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen muodostamissa konserneissa on huomioitava ammattikorkeakoulujen tasaveroinen ja rinnakkainen asema yliopistoihin nähden. Vaikka ammattikorkeakoulujen osakekanta siirtyisi yliopistolle, se ei oikeuta muuttamaan ammattikorkeakoulujen lakisääteistä tehtävää tai alistamaan sitä yliopiston omille kehitystarpeille. Vain tasa-arvoisella yhteistyöllä voidaan päästä koko yhteiskunnan kannalta kestävään lopputulokseen.

Lue lisää

21.9.2016 Akava uudistaa toimintaansa ja tehostaa jäsentensä jäsenmaksujen käyttöä

Akava uudistaa toimintaansa ja kohdentaa jäsentensä jäsenmaksujen käyttöä nykyistä tuloksellisemmaksi. Akavan hallitus on kuluvan strategiakauden alussa päättänyt arvioida Akavan toimintaa ja siihen liittyviä rakenteita, ja Akava on toteuttanut tätä hallituksen antamaa tehtävää.

Lue lisää


Tuumaamo-blogi

22.9.2016 9.00 | Eugen Koev

Miten voi erikoistua jäykistymättä?

Sanan ”jäykkä” synonyymejä ovat muun muassa taipumaton, joustamaton, kankea ja tankea. Sanan ”erikoistunut” synonyymejä taas ovat erilaistunut, eriytynyt sekä vierasperäiset spesialisoitunut ja fokusoitunut. Sana ”jäykkä” herättää mielessäni kielteisiä tuntemuksia, sillä sitä käytetään kuvaamaan pysähtyneisyyttä ja taantumuksellisuutta. Erikoistunut taas kuulostaa hyvältä, peräti erinomaiselta.


Ajankohtaista liitoissa

Uutisarkistoon

26.9.2016 Tradenomiopiskelijaliitto TROL: Korkeakoulujen AHOT– käytänteitä kehitettävä ja yhtenäistettävä

Tradenomikoulutus on käytännönläheistä ja tiukasti sidoksissa työelämään. Tästä syystä aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on merkittävässä roolissa opinnoissa. Monimutkaiset AHOT-prosessit ja tiedon puute hankaloittavat opintosuoritusten hyväksilukemista aiemmin hankitun osaamisen osalta.

Lue lisää

23.9.2016 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Kiky vakauttaa kuntien taloutta

Työmarkkinoiden kilpailukykysopimus vakauttaa kuntien palkanmaksukykyä. – Kunta-alan 420 000 työntekijää edustavat pääsopijajärjestöt neuvottelivat budjettineuvottelujen yhteydessä hallituksen kanssa siitä, kuinka kiky-sopimus vaikuttaa kuntiin.

Lue lisää

22.9.2016 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Hävitetäänkö ammattikorkeakoulut kartalta?

Korkeakoulujen kehittämispolitiikka on luisunut valtiollisesta ohjauksesta salakähmäiseen, alueellisesti tehtävään korkeakoulureformiin. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ vaatii johdonmukaista korkeakouluvisiota sekä avointa uudistusten valmistelua ja vuoropuhelua.

Lue lisää

21.9.2016 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Rasismia vastaan on nyt toimittava

Puheet eivät riitä, nyt tarvitaan tekoja suvaitsevuuden puolesta. Siksi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on haastanut kaikki Suomen opettajat, oppilaat ja opiskelijat Isosti yhdessä -kampanjaan, jolla kitketään kiusaamista, syrjintää ja vihapuhetta. Kampanjan suojelijana on tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Lue lisää

21.9.2016 Akavan Erityisalat paheksuu "järjestösodan" lietsomista

Kohu vie huomion pois ammattiliittojen tärkeästä työstä jäsenten työelämän parantamiseksi. Akavan Erityisalat ei hyväksy Akavan hallituksen kokousasioiden käsittelyä etukäteen julkisuudessa.

Lue lisää


Akavan työttömyyskatsaus

30.8.2016 Työttömien määrän kasvu pysähtyi kesällä, korkeakoulutetuilla pieni kasvu jatkuu

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrän kasvunopeus on edelleen matala. Korkeakoulutettuja työttömiä oli heinäkuun lopussa yhteensä 58 451. Lisäystä vuotta aiempaan verrattuna tuli 1 425 henkilöä eli 2,5 prosenttia. Työttömistä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 29 550 ja ylemmän 26 984. Tutkija-asteen koulutuksen suorittaneita oli työttömänä yhteensä 1 917 henkilöä.

Lue lisää


Tuoreita lausuntoja

14.9.2016 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain lääkelain 57 b ja 102 §:n muuttamisesta sekä terveyden ammattihenkilöistä annetun lain 22 ja 23 §:n muuttamisesta

Akava toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossaan luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain lääkelain 57 b ja 102 §:n muuttamisesta sekä terveyden ammattihenkilöistä annetun lain 22 ja 23 §:n muuttamisesta muun muassa katsovansa, että lääkekorvausjärjestelmää olisi pitänyt kehittää ensisijaisesti STM:n Lääkekorvausjärjestelmän kehittämistyöryhmän ehdotusten pohjalta kasvattamatta jo nykyisinkin kansainvälisessä vertailussa huomattavaa kotitalouksien maksuosuutta terveydenhuollon rahoituksesta. Akava pitää hyvänä, jos kaavailtuja 134 miljoonan euron kustannussäästöjä pyritään pääosin saavuttamaan keinoin, joilla edistettäisiin lääkeyritysten välistä hintakilpailua, vähennettäisiin lääkejätettä ja edistettäisiin rationaalista lääkehoitoa. Yksityiskohtaisten lääkkeen määräämistä ja toimittamista koskevien ehdotusten osalta Akava viittaa jäsenjärjestönsä Suomen Lääkäriliiton lausuntoon.

Lue lisää

14.9.2016 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle palkkaturvalain, merimiesten palkkaturvalain 7 ja 26 §:n sekä harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossaan hallituksen esityksestä eduskunnalle palkkaturvalain, merimiesten palkkaturvalain 7 ja 26 §:n sekä harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta muun muassa pitävänsä esityksessä ehdotettuja muutoksia kannatettavina, mutta kiinnittävät huomiota palkkaturvalain 5 §:n 2 momentin sanamuotoon. Lisäksi palkansaajakeskusjärjestöt nostavat yleisenä huomiona esiin palkkaturvana maksettavan enimmäismäärän pienuuden. Palkkaturvan enimmäismäärää ei ole nostettu, vaan se on pysynyt 15 200 eurossa yli 15 vuotta. Enimmäismäärää olisi pikaisesti korotettava, järjestöt toteavat.

Lue lisää


Tulevat tapahtumat Tapahtumakalenteriin


Etsitkö juuri sinulle sopivaa liittoa?

Jäseneksi.fi -hakupalvelu auttaa löytämään sinulle parhaiten sopivan liiton Akavasta.

Agronomiliitto

Agronomiliitto
Jäsenmäärä:
6000 henkilöä
39 %
61 %

Agronomiliitto

Akavan Erityisalat

Akavan Erityisalat
Jäsenmäärä:
28000 henkilöä
18 %
82 %

Akavan Erityisalat

Akavan sairaanhoitajat ja Taja

Akavan sairaanhoitajat ja Taja
Jäsenmäärä:
1245 henkilöä
2 %
98 %

Akavan sairaanhoitajat ja Taja

Akavan Yleinen Ryhmä AYR

Akavan Yleinen Ryhmä AYR
Jäsenmäärä:
818 henkilöä
34 %
66 %

Akavan Yleinen Ryhmä AYR

Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL

Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL
Jäsenmäärä:
2000 henkilöä
7 %
93 %

Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL

DIFF – Ingenjörerna i Finland rf

DIFF – Ingenjörerna i Finland rf
Jäsenmäärä:
3300 henkilöä
92 %
8 %

DIFF – Ingenjörerna i Finland rf

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY
Jäsenmäärä:
10000 henkilöä
58 %
42 %

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY

Insinööriliitto

Insinööriliitto
Jäsenmäärä:
70000 henkilöä
86 %
14 %

Insinööriliitto

Kirkon akateemiset AKI

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenmäärä:
5747 henkilöä
51 %
49 %

Kirkon akateemiset AKI

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT
Jäsenmäärä:
1165 henkilöä
34.9 %
65.1 %

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT

KTK Tekniikan Asiantuntijat

KTK Tekniikan Asiantuntijat
Jäsenmäärä:
10000 henkilöä
70 %
30 %

KTK Tekniikan Asiantuntijat

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry
Jäsenmäärä:
11000 henkilöä

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL
Jäsenmäärä:
7600 henkilöä
36 %
64 %

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL

Metsänhoitajaliitto

Metsänhoitajaliitto
Jäsenmäärä:
2700 henkilöä
67 %
33 %

Metsänhoitajaliitto

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
Jäsenmäärä:
27000 henkilöä
75 %
25 %

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Jäsenmäärä:
120000 henkilöä
26 %
74 %

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Professoriliitto

Professoriliitto
Jäsenmäärä:
2363 henkilöä
75 %
25 %

Professoriliitto

Päällystöliitto

Päällystöliitto
Jäsenmäärä:
4500 henkilöä
98.7 %
1.3 %

Päällystöliitto

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Jäsenmäärä:
23500 henkilöä
7 %
93 %

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
Jäsenmäärä:
3710 henkilöä
58 %
42 %

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Suomen Ekonomit

Suomen Ekonomit
Jäsenmäärä:
50000 henkilöä
47 %
53 %

Suomen Ekonomit

Suomen Eläinlääkäriliitto

Suomen Eläinlääkäriliitto
Jäsenmäärä:
2339 henkilöä
26 %
74 %

Suomen Eläinlääkäriliitto

Suomen Farmasialiitto

Suomen Farmasialiitto
Jäsenmäärä:
9000 henkilöä
5 %
95 %

Suomen Farmasialiitto

Suomen Hammaslääkäriliitto

Suomen Hammaslääkäriliitto
Jäsenmäärä:
6800 henkilöä
31 %
69 %

Suomen Hammaslääkäriliitto

Suomen Lakimiesliitto

Suomen Lakimiesliitto
Jäsenmäärä:
15030 henkilöä
50 %
50 %

Suomen Lakimiesliitto

Suomen Lääkäriliitto

Suomen Lääkäriliitto
Jäsenmäärä:
23694 henkilöä
45 %
55 %

Suomen Lääkäriliitto

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL)

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL)
Jäsenmäärä:
11100 henkilöä

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL)

Suomen Psykologiliitto

Suomen Psykologiliitto
Jäsenmäärä:
6274 henkilöä
16 %
84 %

Suomen Psykologiliitto

Suomen Puheterapeuttiliitto

Suomen Puheterapeuttiliitto
Jäsenmäärä:
1528 henkilöä
1 %
99 %

Suomen Puheterapeuttiliitto

Suomen Terveydenhoitajaliitto

Suomen Terveydenhoitajaliitto
Jäsenmäärä:
7500 henkilöä
1 %
99 %

Suomen Terveydenhoitajaliitto

Suomen Työterveyshoitajaliitto

Suomen Työterveyshoitajaliitto
Jäsenmäärä:
2000 henkilöä

Suomen Työterveyshoitajaliitto

Tekniikan akateemiset TEK

Tekniikan akateemiset TEK
Jäsenmäärä:
73000 henkilöä
81 %
19 %

Tekniikan akateemiset TEK

Tieteentekijöiden liitto

Tieteentekijöiden liitto
Jäsenmäärä:
6800 henkilöä
40 %
60 %

Tieteentekijöiden liitto

Tradenomiliitto TRAL

Tradenomiliitto TRAL
Jäsenmäärä:
30000 henkilöä
30 %
70 %

Tradenomiliitto TRAL

Upseeriliitto

Upseeriliitto
Jäsenmäärä:
5838 henkilöä
98.39 %
1.61 %

Upseeriliitto

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut
Jäsenmäärä:
11500 henkilöä
34 %
66 %

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL
Jäsenmäärä:
4600 henkilöä
41 %
59 %

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL