Yrittäjyys kiinnostaa akavalaisia

Korkeasti koulutettujen yrittäjien ja ammatinharjoittajien määrä kasvaa. Joka viides akavalainen on harkinnut yrittäjäksi tai ammatinharjoittajaksi ryhtymistä viiden viime vuoden aikana, selviää Akavan teettämästä kyselystä.

Lue lisää

Yrittäjyys merkitsee omaa vapautta

Yrittäjyys merkitsee minulle vapautta. Vapautta ja oikeutta tehdä asioita omalla tavallani, kertoo Akavan yrittäjäpalkinnon saanut tekniikan tohtori, toimitusjohtaja Jukka Jokiniemelle. Jokiniemi on toiminut yrittäjänä vuodesta 1993.

Lue lisää

Työpaikat hajautuvat ja työajat läikkyvät asiantuntijatyössä

Työpaikka ja työaika ovat liukuvia käsitteitä asiantuntijatyössä. Työtä tehdään työnantajan toimistotiloissa, kotona, matkalla töihin tai kotiin, asiakkaiden tiloissa ja työmatkoilla mitä erilaisimmissa paikoissa. Työ läikkyy niin kutsutun normaalin toimistotyöajan ulkopuolelle. Tämä haastaa organisaatioiden työaikakäytännöt ja työhyvinvointitoimet.

Lue lisää

Akava – menestystä ja turvaa yhdessä

Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 liittoa, joissa on yli puoli miljoonaa jäsentä. Akava, sen jäsenliitot ja neuvottelujärjestöt tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan. 


Etsitkö juuri sinulle sopivaa liittoa?

Akavalaiset ammatit -hakupalvelun avulla löydät sinulle parhaiten sopivan liiton Akavasta.


Näytä kaikki liitotPienennä

Ajankohtaista Akavassa

Uutisarkistoon

28.11.2014 Opiskelijat Akavan opiskelijoiden puheenjohtajaksi Henna Hirvonen

Akavan opiskelijat on valinnut puheenjohtajaksi vuodelle 2015 Henna Hirvosen, joka edustaa Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:tä Akavan opiskelijatoiminnassa. Hirvonen opiskelee hallintotieteitä Vaasan yliopistossa.

Lue lisää

28.11.2014 Tulevaisuuden yleissivistys on itseohjautuvuutta ja kriittisyyttä

Akava ja Suomen Lukiolaisten Liitto pelkäävät, että lukiokoulutuksen kehittäminen on eksynyt väärille raiteille.

Lue lisää

27.11.2014 Akavan yrittäjäpalkinto Jukka Jokiniemelle

Akava on myöntänyt vuoden 2014 yrittäjäpalkinnon tekniikan tohtori, toimitusjohtaja Jukka Jokiniemelle. Akavan yrittäjäpalkinto myönnettiin nyt neljättä kertaa ja se luovutettiin Jokiniemelle Akavan syysliittokokouksen yhteydessä Helsingissä.

Lue lisää


Uusimmat jutut Akavalainen-verkkolehdessä27.11.2014
Akavalainen
Yrittäjyys kiinnostaa akavalaisia

Korkeasti koulutettujen yrittäjien ja ammatinharjoittajien määrä kasvaa. Joka viides akavalainen on harkinnut yrittäjäksi tai ammatinharjoittajaksi ryhtymistä viiden viime vuoden aikana, selviää Akavan teettämästä kyselystä.

26.11.2014
Akavalainen
Lasten asialla

Viikon akavalainen Päivi Mäntylä-Karppinen työskentelee perheneuvolapsykologina Nurmijärvellä. Hän keskittyy varhaisiin vuorovaikutussuhteisiin ja pikkulapsiperheiden psyykkisen tuen tarpeisiin.

26.11.2014
Akavalainen
Työpaikat hajautuvat ja työajat läikkyvät asiantuntijatyössä

Työpaikka ja työaika ovat liukuvia käsitteitä asiantuntijatyössä. Työtä tehdään työnantajan toimistotiloissa, kotona, matkalla töihin tai kotiin, asiakkaiden tiloissa ja työmatkoilla mitä erilaisimmissa paikoissa. Työ läikkyy niin kutsutun normaalin toimistotyöajan ulkopuolelle. Tämä haastaa organisaatioiden työaikakäytännöt ja työhyvinvointitoimet.

Ajankohtaista liitoissa

Uutisarkistoon

28.11.2014 Agronomiliitto: Ruokasektorin korkeasti koulutetut ovat sitoutuneet Akavaan

Agronomiliiton toiminnan keskiössä on ruokaketjun toimintamahdollisuuksien vahvistaminen sen työllistävyyden lisäämiseksi. Korkeasti koulutetut ruokasektorin osaajat ovat sitoutuneet itsenäiseen keskusjärjestöön Akavaan. Agronomiliiton 25-henkinen valtuusto kokoontui perjantaina 28.11.

Lue lisää

28.11.2014 Professoriliiton uusi puheenjohtaja Kaarle Hämeri: Yliopistojen ja professorien autonomian oltava vahva

Professoriliiton valtuusto valitsi tänään professori Kaarle Hämerin liiton uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 2015-2016. Hämeri on aerosolifysiikan professori Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut liiton varapuheenjohtajana neljä vuotta.

Lue lisää

28.11.2014 Akavan Erityisalat: Akavalaiset saatava kattavammin työehtosopimusten piiriin

– Yrityksissä ja kolmannella sektorilla työskentelee kymmeniä tuhansia akavalaisia, joilla ei ole työehtosopimuksen (TES) turvaa. Tämä on iso epäkohta. Akavalaiset on keinolla millä hyvänsä saatava kattavammin työehtosopimusten piiriin, vaatii Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki.

Lue lisää

26.11.2014 Julkisalan koulutetut valmiita neuvottelemaan pitemmästä sopimuksesta

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen olisi valmis neuvottelemaan myös vuotta pidemmästä työllisyys- ja kasvusopimuksen jatko-osasta. Tällöin työmarkkinoilla neuvoteltaisiin esimerkiksi tammikuun loppuun 2018 ulottuvasta sopimusratkaisusta.

Lue lisää

26.11.2014 Suomen Terveydenhoitajaliitto: Neuvoloille on turvattava riittävät mahdollisuudet perheiden tukemiseen

Viimeisen kuukauden aikana tapahtuneet perhesurmat ovat järkyttäneet ja herättäneet kysymyksiä siitä, mitä niiden ennaltaehkäisemiseksi olisi voitu tehdä.

Lue lisää


Tuoreita lausuntoja

19.11.2014 Akavan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 §:n muuttamisesta sekä luonnoksesta...

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamasaan lausunnossa hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 §:n muuttamisesta sekä luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi koulutuksen rahoituksesta, että toisen asteen koulutuksen uudistaminen vertautuu merkittävyydessään sote- ja kuntauudistukseen ja henkilöstöä on kohdeltava uudistuksissa samoin pelisäännöin. Akavan mielestä järjestämisverkkoa koskevan lainsäädännön tavoite jää epäselväksi. Lukiota koskevaan rahoitusuudistukseen on otettava aikalisä kunnes laatukriteerit on laadittu ja leikkausten vaikutus toimintaan on nähty, katsoo Akava. Lisäksi se huomauttaa, että rakenteiden uudistaminen ei anna oikeutusta leikata koulutuksen rahoitusta vaan sen on tarkoitettava rahoituksen uudelleen suuntaamista koulutuksen sisällä.

Lue lisää

19.11.2014 Akavan lausunto hallituksen esityksestä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen lain muuttamisesta (säännökset näyttötutkintojärjestelmän kehittämisestä)

Akava toteaa lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksestä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen lain muuttamisesta (säännökset näyttötutkintojärjestelmän kehittämisestä) muun muassa, että näyttötutkintojärjestelmä kaipaa uudistamista ja vahvempaa säätelyä käytäntöjen yhtenäistämiseksi ja laadun varmistamiseksi. Akava korostaa ettei uudistamistyötä voida tehdä laadukkaasti kustannusneutraalisti

Lue lisää

19.11.2014 Palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, STTK:n ja Akavan lausunto asiakirjaan: ILC 2015, Report V (1) Transitioning from the informal to the formal economy

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava toteavat lausunnossaan asiakirjasta: ILC 2015, Report V (1) Transitioning from the informal to the formal economy muun muassa, että järjestöt pitävät viime kesän päätelmiä hyvänä pohjapaperina ensi kesänä pidettävän työkonferenssin päätöksentekoa varten. Ne huomauttavat kuitenkin, että siinä pitäisi kuitenkin pysyä täsmällisissä käsitteissä.

Lue lisää

13.10.2014 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava toteavat sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta, että ehdotukset Kansaneläkelaitoksen järjestämän kuntoutuksen varhentamiseksi ja tehostamiseksi ovat kannatettavia. Järjestöt katsovat, että sairausvakuutuksen rahoituspohjaa on laajennettava siten, että myös työnantajat osallistuvat sairaanhoitovakuutuksen rahoittamiseen omalla maksuosuudellaan.

Lue lisääBlogit Blogiarkistoon

Markus Penttinen
Tuumaamo:
ILO, pelasta maailma
Kansainvälisen työjärjestön ILO:n pääjohtaja Guy Ryder oli tällä viikolla Suomessa vierailulla. Hänen ohjelmassaan oli lukuisia tapaamisia, alan ja valtakunnan kärkeä sekä monen lajin asiantuntijoita. Ja hänellä oli painavaa sanottavaa.
Elina Moisio
Tuumaamo:
Yhteiskuntavastuun pitkä tie

Minulla oli ilo valita mielestäni paras yrityksen yhteiskuntavastuuraportti viime vuodelta. Tein lukijan valinnan järjestöjen näkökulmasta. Työ osoittautuikin ennakoitua vaikeammaksi. Raportteja lukiessani jouduin todella punnitsemaan, mikä on tänä päivänä hyvää yhteiskuntavastuuta.


Akava muualla verkossa

AkavaFacebookissa
AkavaTwitterissaAkavaLinkedInissa