Joukkuehenkeä ja intoa työelämään

Akavan yleisötapahtuma SuomiAreenassa oli Työstä hyvää elämää -kilpailu. Sen voittoisa idea tuli Mika Kojonkoskelta ja hänen joukkeeltaan: lisää joukkuehenkeä, innostusta ja iloa työpaikoille. Kisan toinenkin joukkue halusi siirtyä synkistelystä reippaampaan menoon.

Lue lisää

Sit tää äiti lähtis töihin

Sit tää äiti lähtis töihin -videolla asiantuntija Tarja Arkio kertoo, miten Akava haluaa kehittää perhevapaajärjestelmää tasa-arvoisemmaksi.

Lue lisää

Harrastuksen kautta yrittäjäksi

Viikon akavalainen, diplomi-insinööri Juho-Matti Karpale perusti Ruosniemen Panimon innostuksesta tekniikkaan ja rakkaudesta olueen. Karpale pitää ajatuksesta, että ihmiset siirtyvät rohkeasti yrittäjiksi ja syöksyvät oman unelmansa perään.

Lue lisää

Akava – menestystä ja turvaa yhdessä

Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 liittoa, joissa on yli puoli miljoonaa jäsentä. Akava, sen jäsenliitot ja neuvottelujärjestöt tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan. 


Etsitkö juuri sinulle sopivaa liittoa?

Akavalaiset ammatit -hakupalvelun avulla löydät sinulle parhaiten sopivan liiton Akavasta.


Näytä kaikki liitotPienennä

Ajankohtaista Akavassa

Uutisarkistoon

17.7.2014 Akavan Fjäder: It-alan irtisanottujen osaamisesta ryhtiä julkisen sektorin tehostamiseen

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder esittää, että valtio käynnistää nopeasti strategiahankkeen, jossa it-alalta viime aikoina irtisanottuja asiantuntijoita käytetään julkisen sektorin tietojärjestelmähankkeiden tehostamiseen.

Lue lisää

15.7.2014 Järjestökoalitio: Kiertotalous yhdeksi seuraavan hallitusohjelman keskeiseksi tavoitteeksi

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry kutsui keväällä järjestöistä, yrityksistä ja julkisen sektorin toimijoista koostuvan koalition ideoimaan kierrätysyhteiskunnan edistämistä. Koalitio julkisti 15. heinäkuuta SuomiAreenassa omat teesinsä kiertotaloudesta. Niissä vaaditaan, että kiertotalous nostetaan seuraavan hallitusohjelman keskeiseksi tavoitteeksi. Akava on mukana koalitiossa.

Lue lisää

14.7.2014 Akava SuomiAreenalla: Työstä hyvää elämää -kilpailu

Akavan yleisötilaisuus SuomiAreena-tapahtumassa on Työstä hyvää elämää -kilpailu tiistaina 15.7. kello 14-15.15. Tule katsomaan, millaista on hyvä työelämä ja mitkä ovat Suomen työelämän menestyksen avaimet. Vastakkain kisassa on kaksi joukkuetta, joissa on mukana muun muassa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder ja EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Tilaisuuden juontaa toimittaja Reetta Räty.

Lue lisää


Uusimmat jutut Akavalainen-verkkolehdessä16.7.2014
Akavalainen
Joukkuehenkeä ja intoa työelämään

Akavan yleisötapahtuma SuomiAreenassa oli Työstä hyvää elämää -kilpailu. Sen voittoisa idea tuli Mika Kojonkoskelta ja hänen joukkeeltaan: lisää joukkuehenkeä, innostusta ja iloa työpaikoille. Kisan toinenkin joukkue halusi siirtyä synkistelystä reippaampaan menoon.

27.6.2014
Akavalainen
Eurovaalien vaikuttamistyö jatkuu

Akava on osallistunut monella rintamalla eurovaaleja ja komission toimintaohjelmaa koskevaan vaikuttamistyöhön. Vaalit vaativat vielä usean kuukauden jälkihoidon.

24.6.2014
Akavalainen
Harrastuksen kautta yrittäjäksi

Viikon akavalainen, diplomi-insinööri Juho-Matti Karpale perusti Ruosniemen Panimon innostuksesta tekniikkaan ja rakkaudesta olueen. Karpale pitää ajatuksesta, että ihmiset siirtyvät rohkeasti yrittäjiksi ja syöksyvät oman unelmansa perään.

Ajankohtaista liitoissa

Uutisarkistoon

18.7.2014 Tekniikan akateemiset TEK Microsoftin supistuksista: Osaamispääoman ei saa antaa kadota

Suomen korkeasti koulutettuja tekniikan osaajia edustava Tekniikan akateemiset TEK edellyttää, että Microsoft perustaa kunnolla resursoidun uudelleensijoittumisohjelman yrityksen rakennemuutoksessa työnsä menettävien tekniikan asiantuntijoiden auttamiseksi uuden uran alkuun.

Lue lisää

14.7.2014 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n selvitys: Suomalaiset puolustavat koulutusta ja sen rohkeaa kehittämistä

Suomalaiset pitävät tiukasti kiinni koulutuksen hyvästä laadusta ja uudistaisivat koulua ennakkoluulottomasti. Valtaosa OAJ:n kyselyyn vastanneista on valmis jopa veronkorotuksiin tai muiden hallinnonalojen leikkauksiin, jotta koulutuksen edellytykset saadaan kuntoon.

Lue lisää

25.6.2014 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ perää kunnille vastuuta opettajien täydennyskoulutuksesta

Opettajien osallistuminen pitkäkestoiseen ammatilliseen täydennyskoulukseen vähenee entisestään. – Suunta on hälyttävä, koska opettajan ammatissa on tärkeää jatkuvasti ylläpitää ja kehittää osaamistaan. Kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien vastuuta henkilöstön osaamisen kehittämisestä pitää lisätä. Onkin kaivettava naftaliinista edellisen hallituksen hallitusohjelmaan sisältynyt kirjaus työnantajan velvoitteesta täydennyskouluttaa opettajia, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen vaatii.

Lue lisää

18.6.2014 Suomen Eläinlääkäriliitto: ympäristöterveydenhuolto SOTE-uudistukseen!

Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n valtuuskunta esittää sosiaali- ja terveysministeriölle, että ympäristöterveydenhuolto sisällytetään osaksi sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista. Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, ja terveydenhuoltolain mukaisesti se on osa perusterveydenhuoltoa.

Lue lisää

16.6.2014 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ hyvillään vähimmäismääristä luopumisesta

OAJ on tyytyväinen, että lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa luovuttiin suunnitelluista vähimmäisopiskelijamääristä.

Lue lisää


Tuoreita lausuntoja

17.7.2014 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi (Solvenssi II)

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava toteavat lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi (Solvenssi II), että esityksen lainmuutoksilla implementoidaan ns. Solvenssi II -direktiivi, jonka tarkoituksena on syventää EU:n vakuutusmarkkinoiden yhdentymistä ja parantaa vakuutuksenottajien ja edunsaajien suojaa. Vakuutuksenottajien ja edunsaajien suoja on palkansaajille tärkeä ja direktiivin tavoitteet kannatettavia. Solvenssi II -direktiivi ei kuitenkaan koske suomalaisia työeläkevakuutusyhtiöitä. Tämä on asianmukaisesti otettu huomioon esityksessä.

Lue lisää

17.7.2014 Akavan lausunto tuomioistuinlakityöryhmän mietinnöstä ”Uusi tuomioistuinlaki”

Akava viittaa lausunnossaan oikeusministeriölle tuomioistuinlakityöryhmän mietinnöstä ”Uusi tuomioistuinlaki” jäsenjärjestönsä Suomen Lakimiesliiton lausuntoon. Lakimiesliitto vastustaa ehdotetun lainsäädännön säätämistä muun muassa koska ehdotukseen kuuluu monia merkittäviä uudistuksia ja koko hanke vaatii perusteellista uudelleenarviointia ja jatkovalmistelua uudessa laaja-alaisesti koostetussa ja asiantuntevassa kokoonpanossa. Työryhmän ehdotus sisältää keskeisiä ehdotuksia toimeksiannon ulkopuolelta. Lisäksi lakiin ehdotetaan useita uudistuksia, joiden tarvetta ja soveltuvuutta eri tuomioistuimiin ei ole selvitetty, eikä vaihtoehtoisten sääntelykeinojen arviointia ole tehty lainkaan tai se on ollut hyvin vähäistä. Laaja eri maiden kansainvälinen ja ajantasainen vertailu tuomarikoulujärjestelmistä puuttuu. Osa uudistuksista ei ole toteuttamiskelpoisia (esim. koulutusvirat). Lakimiesliitto kantaa huolta oikeuslaitoksen vähentyneistä resursseista, joita ollaan edelleen vähentämässä ennennäkemättömällä tavalla, mikä johtaa oikeuslaitoksen kurjistumiseen.

Lue lisää

17.7.2014 Akavan lausunto kansallisesta big data -strategiasta

Akava toteaa lausunnossaan liikenne- ja viestintäministeriölle kansallisesta big data -strategiasta, että strategiassa pitäisi avata paremmin se, miten big data käsitteenä ja ilmiönä eroaa aiemmista tietovarantoihin liittyvistä käsitteistä. Akava katsoo, että lisäksi olisi hyödyllistä ottaa selkeämmin kantaa siihen, miten julkisen sektorin osalta big dataan liittyviä hankkeita pitäisi hallinnoida ja kenen siitä vastata. Strategiassa pitäisikin tehdä toimenpide-ehdotuksia, joilla pyrittäisiin antamaan julkisen sektorin organisaatioille parempi tiedollinen pohja henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä, luovuttamisesta ja yksityisyyden suojasta sekä siitä, miten näiden asettamien reunaehtojen puitteissa tietovarantoja voidaan hyödyntää.

Lue lisää

17.7.2014 Akavan lausunto hallituksen esityksestä laiksi Kuluttajatutkimuskeskuksen toiminnan siirtämisestä Helsingin yliopistolle ja Kuluttajatutkimuskeskuksen lakkauttamisesta

Akava toteaa lausunnossan työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esityksestä laiksi Kuluttajatutkimuskeskuksen toiminnan siirtämisestä Helsingin yliopistolle ja Kuluttajatutkimuskeskuksen lakkauttamisesta kannattavansa tutkimuksen keskittämistä kilpailukykyisempiin ja vahvempiin yksiköihin. Sektoritutkimus palvelee monenlaisia tarpeita ja on huolehdittava monipuolisen tutkimustoiminnan tulevaisuudesta myös kuluttajatutkimuksessa. Uudistusta on jatkossa arvioitava tutkimuksen monipuolisuuden, rahoituksen pitkäjänteisyyden ja henkilöstön aseman näkökulmasta. Erillismääräraha pitää ohjata suoraan kuluttajatutkimuksen tarpeisiin. Henkilöstön asemasta on huolehdittava. Henkilöstö on syytä ottaa mukaan muutoksen suunnitteluun.

Lue lisääBlogit Blogiarkistoon

Miika Sahamies
Tuumaamo:
Ay-liike tuli kaapista ulos

Akavan, STTK:n ja SAK:n osallistuminen Helsinki Pride -tapahtumaan tuntuu olleen yksi alkuviikon suurimpia uutisia. Hyvä niin. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta työelämässä on puhuttu aivan liian vähän.

Jaana Meklin
Tuumaamo:
Lisää avoimuutta palkitsemisjärjestelmiin

Johdon ylisuuret palkkiot ja epämääräiset palkitsemisjärjestelmät herättävät ihmetystä ja keskustelua. Siksi onkin hyvä, että Euroopan komissio tavoittelee suurempaa avoimuutta palkkiojärjestelmissä.


Akava muualla verkossa

AkavaFacebookissa
AkavaTwitterissaAkavaLinkedInissa