Akava on entistä yhtenäisempi

Akavaa pidetään tulevaisuuden järjestönä. Jäsentensä edunvalvonnan lisäksi Akava toimii edistääkseen aidosti koko yhteiskunnan etua, kirjoittaa puheenjohtaja Sture Fjäder kolumnissaan.

Lue lisää

Nuori kauppias uskoo yrittämiseen

Nuorella yrittäjällä on into toteuttaa unelmaansa mutta jalat tukevasti maassa, sillä kauppahallikokemusta on kertynyt usealta vuodelta. Viikon akavalainen, kotieläintieteen opiskelija Anna Härö tarjoaa asiakkailleen eettisesti tuotettua lihaa.

Lue lisää

Hyvä Joulumieli -keräys auttaa perheitä Suomessa

Hyvä Joulumieli -keräys auttaa vähävaraisia lapsiperheitä Suomessa. Akava toivottaa hyvää joulua kaikille ja kannustaa jakamaan hyvää joulumieltä osallistumalla keräykseen.

Lue lisää

Akava – menestystä ja turvaa yhdessä

Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 liittoa, joissa on yli puoli miljoonaa jäsentä. Akava, sen jäsenliitot ja neuvottelujärjestöt tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan. 


Etsitkö juuri sinulle sopivaa liittoa?

Akavalaiset ammatit -hakupalvelun avulla löydät sinulle parhaiten sopivan liiton Akavasta.


Näytä kaikki liitotPienennä

Ajankohtaista Akavassa

Uutisarkistoon

18.12.2014 Jouni Markkanen ETUC Youth Committeen hallitukseen

Jouni Markkanen on valittu eurooppalaisten palkansaajajärjestöjen keskusjärjestön nuorisojärjestön ETUC Youth Committeen hallitukseen tänään Brysselissä järjestetyssä kokouksessa. Jouni Markkanen on Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja vuoden 2014 loppuun asti ja hän edustaa ETUC Youth Committeessa pohjoismaisia palkansaajakeskusjärjestöjä. Kausi kestää vuoden 2015 loppuun asti.

Lue lisää

11.12.2014 Opiskelijat Akava jakoi stipendejä opiskelijoille

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder jakoi Akavan opiskelijastipendit viidelletoista ansioituneelle opiskelijalle. Valinnassa painotettiin stipendinsaajien aktiivisuutta Akavan opiskelijoiden valtuuskunnan toiminnassa ja aluevaikuttamisessa.

Lue lisää

9.12.2014 Akava: Veronalennukset eivät saa romuttaa palveluiden laatua

Mahdolliset tuloveronalennukset eivät saa Akavan mielestä johtaa siihen, että julkisten palveluiden laatu romahtaa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK on esittänyt tänään kolmen miljardin veronalennuksia palveluita leikkaamalla.

Lue lisää


Uusimmat jutut Akavalainen-verkkolehdessä19.12.2014
Akavalainen
Eläkekatto ei toisi hyvää palkansaajalle − päinvastoin

Eläkekatto nousee aika ajoin esiin, kun puhutaan suurista palkoista ja muhevista eläkkeistä. Tavallisen palkansaajan kannalta eläkekatto olisi kuitenkin haitallinen. Miksi?

18.12.2014
Akavalainen
Komission työohjelma: joulupukit ja porot eivät käykään Brysselissä?

Jos Euroopan komission työohjelma olisi ollut joulujuhla akavalaisille, saisimme loistavia lahjoja, mutta olisimme pöydässä kuivin suin. Komission pukinkonttia kaivellessa käsi haroo tyhjää siinä, missä pitäisi olla työelämän laadun kehittäminen, kirjoittaa Markus Penttinen.

17.12.2014
Akavalainen
Akava on entistä yhtenäisempi

Akavaa pidetään tulevaisuuden järjestönä. Jäsentensä edunvalvonnan lisäksi Akava toimii edistääkseen aidosti koko yhteiskunnan etua, kirjoittaa puheenjohtaja Sture Fjäder kolumnissaan.

Ajankohtaista liitoissa

Uutisarkistoon

18.12.2014 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Opettajat pettyivät lakiesitykseen varhaiskasvatuksesta

Opettajajärjestöt ovat pahoin pettyneitä hallituksen antamaan esitykseen varhaiskasvatuslaista. Esitys on kunnianhimoton ja jo syntyessään vanhanaikainen. – Siinä on lähinnä tyydytty muuttamaan päivähoidon käsite varhaiskasvatukseksi. Varsinainen sisältö jää uudistukselta puuttumaan, toteaa Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n erityisasiantuntija Ritva Semi.

Lue lisää

18.12.2014 Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Valtio jatkaa työllisyys- ja kasvusopimuksen hengen vastaisia irtisanomisia

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ihmettelee nykytilannetta, jossa kolmikantaisesti sovitusta työllisyys- ja kasvusopimuksesta huolimatta valtio jatkaa laajamittaisia irtisanomisia. ”Näyttäisi siltä, että valtio ei kunnioita pätkääkään työllisyys- ja kasvusopimuksen henkeä, vaan potkii surutta ihmisiä pois”, sanoo JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Nieminen.

Lue lisää

18.12.2014 Suomen Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat: Av-käännöstoimistojen tes-neuvottelut jatkuvat tammikuussa

Av-käännöstoimistojen työehtoneuvotteluja jatkettiin tänään Journalistiliitossa. Tapaamisessa käytiin läpi alan palkkatilastoja ja käsiteltiin tehtyä sopimuskoostetta. Koosteeseen oli aikaisemmin kirjattu yhdelle paperille, aiemmin erilliset käännöstoimistojen ja av-kääntäjien esitykset.

Lue lisää

17.12.2014 Suomen Ekonomit:Ekonomit tyytyväisiä koulutukseensa – mistä yrittäjyysvalmiuksia?

Kauppatieteiden tohtorit ja vastavalmistuneet kauppatieteiden maisterit ovat pääosin tyytyväisiä saamaansa koulutukseen. Sekä tohtorit että vastavalmistuneet toivovat kuitenkin koulutukseensa enemmän tartuntapintaa työelämään. Tohtoreita huolettaa erityisesti se, hahmottuuko tohtoritason osaaminen yritysten edustajille.

Lue lisää

12.12.2014 Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Palkkaus ei vastaa julkisalan koulutettujen paineista työtä

Kuntatyötä kuormittavat väkivalta ja epäasiallinen kohtelu. Asiakkaiden taholta tullutta väkivaltaa tai sen uhkaa oli vuoden aikana kokenut työssään yli neljännes kuntien henkilöstöstä. Lisäksi yli neljännes työntekijöistä oli kokenut epäasiallista kohtelua työyhteisössään.

Lue lisää


Akavan työttömyyskatsaus


2.12.2014 Korkeasti koulutettujen työttömien määrä kasvaa

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä jatkaa kasvuaan. Lokakuun lopussa oli työttömänä yhteensä 41 921 korkeasti koulutettua. Vuotta aikaisempaan verrattuna oli 5 724 korkeasti koulutettua työtöntä enemmän eli kasvua tuli 15,8 prosenttia. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli työttömänä 22 253 ja ylemmän 18 258. Työttömänä oli yhteensä 1 410 tohtoria ja lisensiaattia.

Lue lisääTuoreita lausuntoja

11.12.2014 Akavan lausunto valtioneuvoston asetuksesta korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Akava toteaa lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle valtioneuvoston asetuksesta korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta muun muassa, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen konsortiot on mahdollistettava, minkä tulee näkyä asetustasollakin. Sopimusrakenteen määrittely ”enemmistön mukaantulosta” konsortioon on Akavan mielestä selkeytettävä asetukseen. Väliaikaisen rahoituksen aikana on varmistettava, että koulutuksia syntyy kaikille aloille, myös monialaisina ja -tieteisinä.

Lue lisää

11.12.2014 Akavan lausunto valtioneuvoston asetuksesta ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa ammattikorkeakouluja koskevasta maksuasetuksesta muun muassa että on hyvä yhtenäistää ammattikorkeakoulujen maksuasetuksia yliopistojen vastaavien kanssa. Akava huomauttaa, että korkeakoulujen toiminnassa on selkeitä eroja, jonka vuoksi yhdenmukaistaminen ei saa olla ainoa tavoite. Akava pitää tärkeänä, että asetuksessa yksilöidään perittävät maksut, jotta käytännöt ovat yhtenäisiä eri puolilla maata.

Lue lisää

11.12.2014 Akavan lausunto verohallinnon luonnoksesta luontoisetujen verotuksessa vuonna 2015 noudatettaviksi laskentaperusteiksi

Akava viittaa verohallinnolle antamassaan lausunnossaan verohallinnon luonnoksesta luontoisetujen verotuksessa vuonna 2015 noudatettaviksi laskentaperusteiksi jäsenjärjestönsä Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry:n laatimaan lausuntoon. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry toteaa lausunnossaan, että noin 40 prosenttia sen jäsenistöstä ajaa autoetuautolla. Paljon työajoa ajavat eivät pidä autoedun verotusarvoja kaikilta osin oikeudenmukaisina. Järjestö katsoo, että jaottelu useampaan ikäryhmään auton käyttöönottovuoden mukaan luontoisetupäätösmallissa on edelleen paikallaan. Sekä vapaan autoedun että auton käyttöedun verotusarvojen säilyminen ennallaan on perusteltua ja kannatettavaa. Autoedun verotusarvojen korottaminen leikkaisi omalta osaltaan palkansaajien ja yrittäjien ostovoimaa. Veronkiristykset eivät sovi vallitsevaan suhdannetilanteeseen.

Lue lisääBlogit Blogiarkistoon

Pekka Piispanen
Tuumaamo:
Vaikuttamisen vuosi
Vuosi lähenee loppuaan. Paljon on tapahtunut ja varmaan jäänyt tapahtumattakin.
Maria Löfgren
Tuumaamo:
Onko sortoa tarjota pätkätyötä työttömälle?
Aloitin työni Akava-yhteisössä hoitamalla jäsenten työsuhdeongelmia. Ja voi elämä, että niitä riitti, koska tuolloin elettiin 1990-luvun puoliväliä, sitä mustinta lama-aikaa. Jäsenten suurimpana pelkona oli jääminen työttömäksi. Liian moni jäikin ja putosi työmarkkinoilta, huipputasoisesta koulutuksesta ja nousujohteisesta urasta huolimatta. Liian monella työttömyys pitkittyi ja työllistymismahdollisuudet lähes nollautuivat.

Akava muualla verkossa

AkavaFacebookissa
AkavaTwitterissaAkavaLinkedInissa