Tasa-arvoa työpaikoille

Akava myönsi Pohjola-stipendin Virpi Liinalaaksolle palkkausjärjestelmien tasa-arvoisuuteen liittyvään väitöstutkimukseen. Organisaatioilla on mahdollisuus vaikuttaa palkkausjärjestelmien tasa-arvoisuuteen, mutta tämä toteutuu kuitenkin harvoin. Aihe on ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti merkittävä.

Lue lisää

Koulutus on kehityspolitiikan kärjessä

Koulutus on avainasemassa työssä köyhyyden poistamiseksi. Mutta se on tärkeää myös taloudellisesti, ympäristöllisesti ja yhteiskunnallisesti kestävän kehityksen edistämisessä, kirjoittaa Paavo Väyrynen Kohti parempaa Eurooppaa -kolumnissaan.

Lue lisää

Uusi kolmikko Akavan opiskelijoiden johtoon

Akavan opiskelijoiden puheenjohtajien mielestä nopea valmistuminen ei saa olla itseisarvo koulutuksessa. Opiskelijoita pitäisi kannustaa hankkimaan mahdollisimman laaja yleissivistys ja luomaan verkostoja.

Lue lisää

Akava – menestystä ja turvaa yhdessä

Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 liittoa, joissa on yli puoli miljoonaa jäsentä. Akava, sen jäsenliitot ja neuvottelujärjestöt tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan. 


Etsitkö juuri sinulle sopivaa liittoa?

Akavalaiset ammatit -hakupalvelun avulla löydät sinulle parhaiten sopivan liiton Akavasta.


Näytä kaikki liitotPienennä

Ajankohtaista Akavassa

Uutisarkistoon

28.1.2015 Akava laski: Isän kotiinjäänti ei aina laskekaan perheen tuloja merkittävästi

Kotihoidon tuen jakaminen ei välttämättä heilauta perheen taloutta, osoittaa Akavan esimerkkilaskelma. Sen mukaan perheen käteen jäävät tulot pienenivät esimerkkitapauksessa noin sadalla eurolla kuukaudessa eli noin tuhannella eurolla vuodessa, jos isä jäisi kotihoidontuella puoleksi vuodeksi hoitamaan lasta kotiin. Vertailukohdaksi otettiin tyypillisempi tapaus, jossa kotihoidontuelle olisi jäänyt pienempituloinen puoliso.

Lue lisää

27.1.2015 Akava myönsi Pohjola-stipendin Virpi Liinalaaksolle

Akavan hallitus on myöntänyt Pohjolan lahjoittaman tutkimusstipendin hallintotieteiden maisteri Virpi Liinalaaksolle. Liinalaakso on tekemässä palkkausjärjestelmien tasa-arvoisuuteen liittyvää väitöstutkimusta Aalto-yliopistossa.

Lue lisää

23.1.2015 Akava: Työttömyysturvaa kehitettävä nykyiseltä pohjalta

Akava on valmis kehittämään työttömyysturvaa nykyisen mallin pohjalta mutta muistuttaa, että työttömyysturvaa on uudistettu viime aikoina merkittävästi.

Lue lisää


Uusimmat jutut Akavalainen-verkkolehdessä29.1.2015
Akavalainen
Epämukavuusaluetta pitää sietää

Viikon akavalainen, perhediakoni Anne-Mari Mäkiniemi työskentelee erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden parissa. Työnsä vastapainoksi Mäkiniemi nauttii perinteisistä askareista, kuten metsässä puiden kaatamisesta raivaussahalla.

28.1.2015
Akavalainen
Uusi kolmikko Akavan opiskelijoiden johtoon

Akavan opiskelijoiden puheenjohtajien mielestä nopea valmistuminen ei saa olla itseisarvo koulutuksessa. Opiskelijoita pitäisi kannustaa hankkimaan mahdollisimman laaja yleissivistys ja luomaan verkostoja.

27.1.2015
Akavalainen
Tasa-arvoa työpaikoille

Akava myönsi Pohjola-stipendin Virpi Liinalaaksolle palkkausjärjestelmien tasa-arvoisuuteen liittyvään väitöstutkimukseen. Organisaatioilla on mahdollisuus vaikuttaa palkkausjärjestelmien tasa-arvoisuuteen, mutta tämä toteutuu kuitenkin harvoin. Aihe on ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti merkittävä.

Ajankohtaista liitoissa

Uutisarkistoon

28.1.2015 Tekniikan akateemiset TEK ei lähde mukaan uuden keskusjärjestön selvitystyöhön

Akavalaisen Tekniikan akateemiset TEKin hallitus päätti, että TEK ei lähde mukaan uuden keskusjärjestön perustamiseen tähtäävään selvitystyöhön.

Lue lisää

27.1.2015 Suomen Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat: Ratkaisujen viikko av-käännösalan työehtosopimusneuvotteluissa

Av-käännösalan työehtosopimusneuvotteluissa neuvoteltiin tänään kolmannen kerran palkoista. Neuvotteluissa päästiin käsittelemään myös viimeistä täysin auki ollutta asiaa eli tekijänoikeuksia. Kaikkien osapuolten tavoitteena on päästä neuvottelutulokseen tämän viikon torstain aikana.

Lue lisää

26.1.2015 Työterveyslaitos ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ tiedottavat: Stop väkivallalle kouluissa ja päiväkodeissa

Turvattomuus ja väkivalta ovat lisääntyneet opetus- ja kasvatusalalla. Päivittäisestä väkivallasta kärsivät eniten erityisopettajat, kouluavustajat ja lastentarhaopettajat. Stop väkivallalle kouluissa ja päiväkodeissa -hankkeessa kehitettiin opetus- ja kasvatusalan väkivaltatilanteiden ilmoitus- ja käsittelymenettelyä, jotta esimiesten on helpompi tarttua tilanteisiin ja parantaa koulujen ja päiväkotien turvallisuutta.

Lue lisää

26.1.2015 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ palkitsi vuoden koulutusvaikuttajat

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on myöntänyt Vuoden koulutusvaikuttaja -tunnustuksen ylitarkastaja Kari Lehtolalle ja johtaja Esko Lukkariselle. Lehtola työskentelee Itä-Suomen aluehallintovirastossa opetustoimen ylitarkastajana ja Lukkarinen Lounais-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueen johtajana.

Lue lisää

26.1.2015 Tradenomiliitto TRAL ei osallistu uuden keskusjärjestön selvitystyöhön – tiivistä yhteistyötä uuden keskusjärjestön kanssa toivotaan

Tradenomiliitto TRAL:n hallitus päätti tänään, ettei liitto lähde toistaiseksi mukaan uuden keskusjärjestön selvitystyöhön. Tutkintopohjaisen liiton toiminnassa koulutuspoliittisella edunvalvonnalla on merkittävä rooli, mikä erottaa TRAL:n muiden keskusjärjestöjen alaisessa liitoista.

Lue lisää


Akavan työttömyyskatsaus


9.1.2015 Korkeasti koulutettujen työttömien määrä kasvaa edelleen

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä jatkoi kasvuaan vuoden lopun lähestyessä, osoittaa Akavan joulukuun 2014 työttömyyskatsaus. Marraskuun lopussa korkeasti koulutettuja työttömiä oli yhteensä 41 699. Vuotta aikaisempaan verrattuna oli 5 745 korkeasti koulutettua työtöntä enemmän eli kasvua tuli 16 prosenttia. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli työttömänä 22 264 ja ylemmän 18 040. Tohtoreita ja lisensiaatteja oli työttömänä yhteensä 1 395.

Lue lisääTuoreita lausuntoja

20.1.2015 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto ILOlle vuonna 2015 annettavista raporteista ratifioimattomista yleissopimuksista (ILOn perussääntö artikla 19)

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava toteavat työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa ILOlle vuonna 2015 annettavista raporteista ratifioimattomista yleissopimuksista (ILOn perussääntö artikla 19), että ajantasainen selvitys ja sopimusten ratifiointiesitykset tulee valmistella mahdollisimman pikaisesti.

Lue lisää

20.1.2015 Akavan lausunto hallituksen esityksestä laiksi lastenhoidon tuista

Akava toteaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä laiksi lastenhoidon tuista kannattavansa hallituksen esitystä ja kotihoidon tuen jakamista vanhempien kesken. Akava katsoo, että uudistuksen toteutuminen oletettavasti kasvattaa päivähoidon tarvetta, mutta tämä ei saa vaikuttaa varhaiskasvatuksen palvelujen laatuun. Uudistuksen yhteydessä tulee rakentaa asiakkaiden käyttöön laskuri, jotta he voivat arvioida perhevapaille jäämisen todelliset vaikutukset perheen talouteen. Apurahansaajille on turvattava oikeus osittaiseen hoitorahaan, Akava huomauttaa.

Lue lisää

11.12.2014 Akavan lausunto valtioneuvoston asetuksesta korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Akava toteaa lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle valtioneuvoston asetuksesta korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta muun muassa, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen konsortiot on mahdollistettava, minkä tulee näkyä asetustasollakin. Sopimusrakenteen määrittely ”enemmistön mukaantulosta” konsortioon on Akavan mielestä selkeytettävä asetukseen. Väliaikaisen rahoituksen aikana on varmistettava, että koulutuksia syntyy kaikille aloille, myös monialaisina ja -tieteisinä.

Lue lisääBlogit Blogiarkistoon

Vesa Vuorenkoski
Tuumaamo:
Yrittäjyys vaihtoehtona
 
Korkeasti koulutettujen työttömyys on lisääntynyt vuoden 2008 jälkeen lähes kaksinkertaiseksi. Tällä hetkellä yli 40 000 korkeasti koulutettua on työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa. Muutoksen kokoluokkaa kuvaa, että yhdessä vuodessa määrä on kasvanut 16 prosentilla. Koulutuspolitiikalla on reagoitava näihin lukuihin, sillä vastavalmistuneistakin noin neljätuhatta on työttömänä.
Paula Ilveskivi
Tuumaamo:
Työterveyshuollon sairaanhoito ei ole syy suomalaisten eriarvoisuuteen

Taloussanomat uutisoi artikkelissaan sunnuntaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n pääjohtaja Juhani Eskolan Aamulehdelle esittämiä kantoja työterveyshuollosta. Eskolan mielestä työterveyshuollon laajeneminen sairauksien hoitamiseen on johtanut siihen, että työterveyshuollon ulkopuolella olevat ovat eriarvoisessa asemassa. Hän toteaa, että ”Me työtekijät olemme hyvin etuoikeutetussa asemassa. Pääsemme halutessamme samana iltapäivänä, kun toiset jonottavat pitkiäkin aikoja terveyskeskukseen.”


Akava muualla verkossa

AkavaFacebookissa
AkavaTwitterissaAkavaLinkedInissa