Yhteisöllisyys auttaa oppimiseen

Viikon akavalainen Kimmo Svinhufvud toimii yliopisto-opettajana Helsingin yliopiston kielikeskuksessa. Svinhufvud pitää yhteisöllisyyttä avainasemassa oppimisessa ja opintojen etenemisessä.

Lue lisää

Työntekijät kannattavat 6+6+6-mallia isien perhevapaiden lisäämiseksi

Akavan ajama 6+6+6-malli isien perhevapaiden lisäämiseksi saa eniten kannatusta Akavan kyselyssä. Sekä akavalaiset että ei-akavalaiset työntekijät pitävät mallia parhaana keinona edistää isien perhevapaiden käyttöä.

Lue lisää

Nuorten ja kesätyöntekijöiden ideoita arvostetaan

Akavan opiskelijat palkitsi Neste Jacobs Oy:n vuoden 2014 Suomen parhaana kesätyönantajana. – Menestys lähtee ihmisistä ja he ovat ehdottomasti tärkein voimavaramme, kiittelee palkinnon vastaanottanut Neste Jacobsin toimitusjohtaja Jarmo Suominen.

Lue lisää

Akava – menestystä ja turvaa yhdessä

Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 liittoa, joissa on yli puoli miljoonaa jäsentä. Akava, sen jäsenliitot ja neuvottelujärjestöt tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan. 


Etsitkö juuri sinulle sopivaa liittoa?

Akavalaiset ammatit -hakupalvelun avulla löydät sinulle parhaiten sopivan liiton Akavasta.


Näytä kaikki liitotPienennä

Ajankohtaista Akavassa

Uutisarkistoon

29.10.2014 Opiskelijat Akavan opiskelijat palkitsi Neste Jacobs Oy:n Suomen parhaana kesätyönantajana

Neste Jacobs Oy on valittu vuoden 2014 Suomen parhaaksi kesätyönantajaksi. Voittajan valitsi Akavan opiskelijoiden raati, jonka puheenjohtajana toimi työministeri Lauri Ihalainen.

Lue lisää

28.10.2014 Akavan kysely: 6+6+6 -mallille eniten kannatusta isien perhevapaiden lisäämiseksi

Akavalaisten mielestä 6+6+6 -malli on paras keino lisätä isien perhevapaiden käyttöä. Tätä mieltä on 32 prosenttia akavalaisista, kertoo Akavan tuore TNS Gallupilla teettämä kysely. Toiseksi parhaana keinona pidetään työaikajoustojen lisäämistä sekä työntekijän perhevapailta paluun oikeuksien vahvistamista.

Lue lisää

14.10.2014 Sote-järjestämislaissa valuvika

Akava toteaa lausunnossaan 14. lokakuuta, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa ei erotu riittävästi palvelujen tuottamis- ja järjestämisvastuu. Akava on pitänyt esillä näiden erottamisen tärkeyttä muun muassa omassa sote-mallissaan.

Lue lisää


Uusimmat jutut Akavalainen-verkkolehdessä29.10.2014
Akavalainen
Nuorten ja kesätyöntekijöiden ideoita arvostetaan

Akavan opiskelijat palkitsi Neste Jacobs Oy:n vuoden 2014 Suomen parhaana kesätyönantajana. – Menestys lähtee ihmisistä ja he ovat ehdottomasti tärkein voimavaramme, kiittelee palkinnon vastaanottanut Neste Jacobsin toimitusjohtaja Jarmo Suominen.

29.10.2014
Akavalainen
Yhteisöllisyys auttaa oppimiseen

Viikon akavalainen Kimmo Svinhufvud toimii yliopisto-opettajana Helsingin yliopiston kielikeskuksessa. Svinhufvud pitää yhteisöllisyyttä avainasemassa oppimisessa ja opintojen etenemisessä.

28.10.2014
Akavalainen
Työntekijät kannattavat 6+6+6-mallia isien perhevapaiden lisäämiseksi

Akavan ajama 6+6+6-malli isien perhevapaiden lisäämiseksi saa eniten kannatusta Akavan kyselyssä. Sekä akavalaiset että ei-akavalaiset työntekijät pitävät mallia parhaana keinona edistää isien perhevapaiden käyttöä.

Ajankohtaista liitoissa

Uutisarkistoon

29.10.2014 Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY: Lentoyhtiö Flybe painostaa lentäjiä avaamaan työehtosopimuksensa

Laittomat lakot on kiellettävä ja ay-liike ei pidä kiinni sopimuksista, huutaa työnantajapuoli julkisuudessa, mutta ei itse kunnioita tehtyjä työehtosopimuksia. Lentäjäyhdistys Flybe Airline Pilot Association FAPA ja Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ovat tänään jättäneet työrauhavelvollisuuden rikkomista koskevan kanteen työtuomioistuimeen.

Lue lisää

28.10.2014 Akavan Erityisalat ja Journalistiliitto; Käännöstoimisto BTI saatiin neuvotteluihin - työtaistelutoimet ohi

Käännöstoimisto BTI Studios Oy tuli 24.10. mukaan neuvotteluihin av-kääntäjien työehtosopimuksesta. Näin ollen Journalistiliiton ja Akavan Erityisalojen julistamat työtaistelutoimet on lopetettu.

Lue lisää

28.10.2014 Nuori yrittäjä, lihakauppias Anna Härö on Agronomiliiton Vuoden Vaikuttaja

Nuori kauppahalliyrittäjä, Annan Villiliha –yrityksen perustaja on innostava esimerkki omien unelmien toteuttamisesta, omaan osaamiseen luottamisesta ja uskosta ruoka-alaan tulevaisuuden alana. Maatalous-metsätieteiden ylioppilas Anna Härölle luovutettiin Vuoden Vaikuttaja –palkinto Agronomiliiton Syysjuhlassa 25.10.

Lue lisää

28.10.2014 Suomen Eläinlääkäriliitto: Uhkaava eläinsuojeluvalvonta tehtävä parityönä

Eläinsuojeluvalvontaa tekevät valvontaeläinlääkärit ja läänineläinlääkärit joutuvat toistuvasti kohtaamaan uhkaavia tilanteita työssään.

Lue lisää

23.10.2014 Akavan Erityisalat ja Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat: Liikunnan AMK-tutkinnon nimeksi liikuntapedagogi

Akavan Erityisalat ja Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat esittävät opetus- ja kulttuuriministeriölle liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimikkeen muuttamista liikuntapedagogi (AMK) -nimiseksi.

Lue lisää


Tuoreita lausuntoja

13.10.2014 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava toteavat sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta, että ehdotukset Kansaneläkelaitoksen järjestämän kuntoutuksen varhentamiseksi ja tehostamiseksi ovat kannatettavia. Järjestöt katsovat, että sairausvakuutuksen rahoituspohjaa on laajennettava siten, että myös työnantajat osallistuvat sairaanhoitovakuutuksen rahoittamiseen omalla maksuosuudellaan.

Lue lisää

22.9.2014 Akavan lausunto ILOn 103. Kansainvälisen työkonferenssin pakollista työtä koskevan vuoden 1930 yleissopimukseen nro 29 liittyvästä pöytäkirjasta sekä pakollisesta työstä vuonna 2014 annetusta suosituksesta

Akava toteaa lausunnossaan työ- ja elinministeriölle ILOn 103. Kansainvälisen työkonferenssin pakollista työtä koskevan vuoden 1930 yleissopimukseen nro 29 liittyvästä pöytäkirjasta sekä pakollisesta työstä vuonna 2014 annettu suosituksesta pitävänsä tärkeänä, että pakkotyön ja ihmiskaupan ennaltaehkäisyyn ja uhrien auttamiseen on tehokkaat keinot. Akava kannattaa pöytäkirjan ratifioimista ja esittää työryhmän perustamista ratifioinnin valmistelua ja lainsäädännöllisten esteiden arviointia varten.

Lue lisää

22.9.2014 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto selvityksestä Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön vaatimusten yhteensovittamisesta

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava toteavat lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksestä Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön vaatimusten yhteensovittamisesta pitävänsä selvitystä hyvin laadittuna ja siten erinomaisena pohja tulevalle keskustelulle ja jatkotyölle aiheesta. Työmarkkinajärjestöjen osallistuminen jatkovalmisteluun on välttämätöntä, erityisesti siltä osin kuin ehdotuksilla on vaikutuksia ansioturvaan ja sosiaaliturvan rahoitukseen. Palkansaajakeskusjärjestöt korostavat liikkumisvapautta käyttävän henkilön oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun ja oikeutta olla menettämättä etuuksiaan liikkumisvapauden käytön vuoksi ja muistuttavat, että asumisperusteisen sosiaaliturvan etuuksien ja rahoituksen tasapaino on tärkeää. Järjestöt nostavat esiin, että Suomen etu on, että EU:n valmistelussa otetaan huomioon myös suomalaisen eläke- ja sosiaaliturvan vahvuudet ja erityispiirteet.

Lue lisää

22.9.2014 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto: Yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet; luonnos Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukseksi jäsenvaltioille

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava toteavat lausunnossaan ulkoasiainministeriölle Yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet; luonnoksesta Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukseksi jäsenvaltioille kannattavansa suositusta ja pitävänsä sitä hyvänä valtioiden ja yritysten toimintaa ohjaavana instrumenttina. Ne huomauttavat kuitenkin muun muassa, että uUuden instrumentin ei-sitovuus on ongelmallista. Yritysten vapaaehtoisuus toimenpiteiden toteuttamisessa ei ole toiminut toivotulla tavalla, eivätkä kaikki jäsenmaat ole täysin sitoutuneet ihmis- ja perusoikeuksien turvaamiseen ja suojeluun.

Lue lisääBlogit Blogiarkistoon

Tarja Arkio
Tuumaamo:
Sukupuolten supervoimat hakusessa?
Poikkeuksellisen voimakas rakennemuutos ilmenee Suomessa muun muassa niin, että perinteisesti vahvat miesvaltaiset teollisuuden alat ovat hiipumassa, eikä uusia, työllistäviä kasvualoja vielä ole löytynyt. Vaikka rakennemuutoksen luulisi muokkaavan työmarkkinoidemme eurooppalaisittain poikkeuksellisen voimakasta jakoa miesten ja naisten aloihin, kehitys on toistaiseksi ollut valitettavan hidasta. Eikö olisi jo aika ravistaa vanhoja rakenteita? Aika sekoittaa työmarkkinoiden sukupuoliroolit uusien teollisten ja palveluinnovaatioiden löytämiseksi?
Markus Penttinen
Tuumaamo:
Ihan valveilla kauppasopimuksissa
Suomen suhtautumista kansainvälisiin kauppasopimuksiin on puitu välillä varsin kirpeään sävyyn julkisuudessa, hiljakkoin muun muassa Helsingin Sanomien mielipidepalstalla. Tietoa kaupankäynnistä ja sen eri ulottuvuuksista voi aina toki lisätä, mutta ei Suomessa kuitenkaan niin pihalla tai unessa olla kuin Anki Sirola antoi kirjoituksessaan ymmärtää.

Akava muualla verkossa

AkavaFacebookissa
AkavaTwitterissaAkavaLinkedInissa