Korkeasaaren johtajaksi monipuolisella kokemuksella

Viikon akavalainen, Korkeasaaren uutena johtajana marraskuun alussa aloittava Sanna Hellström siirtyy virkamiehen työstä lähemmäs käytännön työtä ja lähelle eläimiä. Äidin uusi työpaikka on vähintäänkin katu-uskottava myös Hellströmin lasten mielestä.

Lue lisää

Terveellinen työ – stressi hallinnassa -kampanja

Stressi ja psykososiaaliset riskit ovat esillä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviikolla 20.–24. lokakuuta. Eri puolilla Eurooppaa järjestetään työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä tapahtumia, koulutustilaisuuksia ja tempauksia osana Terveellinen työ – stressi hallinnassa! -kampanjaa.

Lue lisää

Talouskasvun haasteet

Epävarmuus lisääntyy kotitalouksissa, kansallisella ja EU-päätöksenteon tasolla. Tämä hankaloittaa rohkeaa sijoitustoimintaa, jota tarvittaisiin kasvun aikaansaamiseen. Sirpa Pietikäinen pohdiskelee talouskasvun haasteita Kohti parempaa Eurooppaa -kolumnissaan.

Lue lisää

Akava – menestystä ja turvaa yhdessä

Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 liittoa, joissa on yli puoli miljoonaa jäsentä. Akava, sen jäsenliitot ja neuvottelujärjestöt tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan. 


Etsitkö juuri sinulle sopivaa liittoa?

Akavalaiset ammatit -hakupalvelun avulla löydät sinulle parhaiten sopivan liiton Akavasta.


Näytä kaikki liitotPienennä

Ajankohtaista Akavassa

Uutisarkistoon

14.10.2014 Sote-järjestämislaissa valuvika

Akava toteaa lausunnossaan 14. lokakuuta, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa ei erotu riittävästi palvelujen tuottamis- ja järjestämisvastuu. Akava on pitänyt esillä näiden erottamisen tärkeyttä muun muassa omassa sote-mallissaan.

Lue lisää

9.10.2014 Tutkinto auttaa uudelleentyöllistymisessä

Työ- ja elinkeinoministeriön tuore julkaisu Selvitys ICT-alalta irtisanottujen henkilöiden urapoluista osoittaa, että tutkinto on hyvä suoja työmarkkinoiden nopeissa muutoksissa.

Lue lisää

7.10.2014 Nettihuijaukset harmaan talouden vastaisen kampanjan teemana

Harmaan talouden vastainen tiedotuskampanja jatkuu tulevana syksynä 6.-19.10. Syksyn kampanjan teemoja ovat rehellinen yrittäjyys, tuote- ja lääkeväärennökset sekä nettihuijaukset. Kampanjan tunnuslauseena on "Välistävetäjä vaanii verkossa" ja sen avulla pyritään tuomaan esille erilaisia huijauksia jotka tapahtuvat netissä.

Lue lisää


Uusimmat jutut Akavalainen-verkkolehdessä



22.10.2014
Akavalainen
Korkeasaaren johtajaksi monipuolisella kokemuksella

Viikon akavalainen, Korkeasaaren uutena johtajana marraskuun alussa aloittava Sanna Hellström siirtyy virkamiehen työstä lähemmäs käytännön työtä ja lähelle eläimiä. Äidin uusi työpaikka on vähintäänkin katu-uskottava myös Hellströmin lasten mielestä.

21.10.2014
Akavalainen
Talouskasvun haasteet

Epävarmuus lisääntyy kotitalouksissa, kansallisella ja EU-päätöksenteon tasolla. Tämä hankaloittaa rohkeaa sijoitustoimintaa, jota tarvittaisiin kasvun aikaansaamiseen. Sirpa Pietikäinen pohdiskelee talouskasvun haasteita Kohti parempaa Eurooppaa -kolumnissaan.

20.10.2014
Akavalainen
Työstressi hallintaan

Stressi on toiseksi yleisin työperäinen terveysongelma Euroopassa heti tuki- ja liikuntaelinsairauksien jälkeen. Tällä viikolla vietettävä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviikko kiinnittää huomion stressin hallintaan.

Ajankohtaista liitoissa

Uutisarkistoon

23.10.2014 Akavan Erityisalat ja Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat: Liikunnan AMK-tutkinnon nimeksi liikuntapedagogi

Akavan Erityisalat ja Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat esittävät opetus- ja kulttuuriministeriölle liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimikkeen muuttamista liikuntapedagogi (AMK) -nimiseksi.

Lue lisää

23.10.2014 Suomen Ekonomit ja Tekniikan akateemiset TEK: Sivutoiminen yrittäjyys on mahdollisuus - myös yhteiskunnalle

Kun ekonomi tai diplomi-insinööri ryhtyy sivutoimiseksi yrittäjäksi, vahvoja motiiveja ovat oman liikeidean testaaminen ennen päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtymistä sekä yrittäjyys varasuunnitelmana palkkatyön loppumisen varalta. Tämä selviää Suomen Ekonomien ja Tekniikan akateemiset TEKin yhteisestä kyselytutkimuksesta.

Lue lisää

23.10.2014 Tuloksekasta toimintaa korkeakoulutettujen työnhaun tueksi

Oman alan asiantuntijuus ei tee ihmisestä taitavaa työnhakijaa ja korkeakoulutetut työttömät eivät saa tällä hetkellä tarpeeksi apua työnhakuunsa TE-toimistoista. Uudellamaalla korkeakoulutettujen työnhaun apuna toimii tänään lanseerattu Työnhakuveturi, jonka takana on kahdeksan akavalaisen liiton muodostama Omaehtoisen Työllistymisen Tuki OTTY ry.

Lue lisää

23.10.2014 Suomen Hammaslääkäriliitto: Suun terveydenhuolto tarvitsee julkisia ja yksityisiä palveluita

Hammaslääkäriliitto pitää esitystä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi oikeansuuntaisena. Sote-uudistus tulee rakentaa vahvan järjestämisvastuun pohjalta. Se ei kuitenkaan riittävästi tue potilaan valinnanvapauden laajentamista.

Lue lisää

23.10.2014 Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Metsäteollisuuden leikkaukset tutkimuksesta vaarantavat tulevaisuuden talouskasvua

Ylemmät toimihenkilöt YTN pelkää, että VTT:n yksiköiden lakkauttamiset ja Stora Enson yt-neuvottelut vaarantavat Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisen vientialan, biotalouden, kasvua.

Lue lisää


Tuoreita lausuntoja

13.10.2014 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava toteavat sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta, että ehdotukset Kansaneläkelaitoksen järjestämän kuntoutuksen varhentamiseksi ja tehostamiseksi ovat kannatettavia. Järjestöt katsovat, että sairausvakuutuksen rahoituspohjaa on laajennettava siten, että myös työnantajat osallistuvat sairaanhoitovakuutuksen rahoittamiseen omalla maksuosuudellaan.

Lue lisää

22.9.2014 Akavan lausunto ILOn 103. Kansainvälisen työkonferenssin pakollista työtä koskevan vuoden 1930 yleissopimukseen nro 29 liittyvästä pöytäkirjasta sekä pakollisesta työstä vuonna 2014 annetusta suosituksesta

Akava toteaa lausunnossaan työ- ja elinministeriölle ILOn 103. Kansainvälisen työkonferenssin pakollista työtä koskevan vuoden 1930 yleissopimukseen nro 29 liittyvästä pöytäkirjasta sekä pakollisesta työstä vuonna 2014 annettu suosituksesta pitävänsä tärkeänä, että pakkotyön ja ihmiskaupan ennaltaehkäisyyn ja uhrien auttamiseen on tehokkaat keinot. Akava kannattaa pöytäkirjan ratifioimista ja esittää työryhmän perustamista ratifioinnin valmistelua ja lainsäädännöllisten esteiden arviointia varten.

Lue lisää

22.9.2014 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto selvityksestä Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön vaatimusten yhteensovittamisesta

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava toteavat lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksestä Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön vaatimusten yhteensovittamisesta pitävänsä selvitystä hyvin laadittuna ja siten erinomaisena pohja tulevalle keskustelulle ja jatkotyölle aiheesta. Työmarkkinajärjestöjen osallistuminen jatkovalmisteluun on välttämätöntä, erityisesti siltä osin kuin ehdotuksilla on vaikutuksia ansioturvaan ja sosiaaliturvan rahoitukseen. Palkansaajakeskusjärjestöt korostavat liikkumisvapautta käyttävän henkilön oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun ja oikeutta olla menettämättä etuuksiaan liikkumisvapauden käytön vuoksi ja muistuttavat, että asumisperusteisen sosiaaliturvan etuuksien ja rahoituksen tasapaino on tärkeää. Järjestöt nostavat esiin, että Suomen etu on, että EU:n valmistelussa otetaan huomioon myös suomalaisen eläke- ja sosiaaliturvan vahvuudet ja erityispiirteet.

Lue lisää

22.9.2014 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto: Yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet; luonnos Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukseksi jäsenvaltioille

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava toteavat lausunnossaan ulkoasiainministeriölle Yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet; luonnoksesta Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukseksi jäsenvaltioille kannattavansa suositusta ja pitävänsä sitä hyvänä valtioiden ja yritysten toimintaa ohjaavana instrumenttina. Ne huomauttavat kuitenkin muun muassa, että uUuden instrumentin ei-sitovuus on ongelmallista. Yritysten vapaaehtoisuus toimenpiteiden toteuttamisessa ei ole toiminut toivotulla tavalla, eivätkä kaikki jäsenmaat ole täysin sitoutuneet ihmis- ja perusoikeuksien turvaamiseen ja suojeluun.

Lue lisää



Blogit Blogiarkistoon

Tarja Arkio
Tuumaamo:
Sukupuolten supervoimat hakusessa?
Poikkeuksellisen voimakas rakennemuutos ilmenee Suomessa muun muassa niin, että perinteisesti vahvat miesvaltaiset teollisuuden alat ovat hiipumassa, eikä uusia, työllistäviä kasvualoja vielä ole löytynyt. Vaikka rakennemuutoksen luulisi muokkaavan työmarkkinoidemme eurooppalaisittain poikkeuksellisen voimakasta jakoa miesten ja naisten aloihin, kehitys on toistaiseksi ollut valitettavan hidasta. Eikö olisi jo aika ravistaa vanhoja rakenteita? Aika sekoittaa työmarkkinoiden sukupuoliroolit uusien teollisten ja palveluinnovaatioiden löytämiseksi?
Markus Penttinen
Tuumaamo:
Ihan valveilla kauppasopimuksissa
Suomen suhtautumista kansainvälisiin kauppasopimuksiin on puitu välillä varsin kirpeään sävyyn julkisuudessa, hiljakkoin muun muassa Helsingin Sanomien mielipidepalstalla. Tietoa kaupankäynnistä ja sen eri ulottuvuuksista voi aina toki lisätä, mutta ei Suomessa kuitenkaan niin pihalla tai unessa olla kuin Anki Sirola antoi kirjoituksessaan ymmärtää.

Akava muualla verkossa

AkavaFacebookissa
AkavaTwitterissaAkavaLinkedInissa