Unelmatyöhön heti valmistumisen jälkeen

Hankenin opiskelija Alexandre Marchand löysi Me2We-palvelun kautta projektityön Sinituotteelta. Nyt nuori mies on vakituisessa työssä Kone Oyj:llä. Akavan mielestä korkeakoulujen rahoitusmallia on uudistettava niin, että se kannustaa korkeakouluja luomaan nykyistä tiiviimmät suhteet elinkeinoelämään.

Lue lisää

Koulutuksen kärkihankkeet eivät riitä paikkaamaan leikkausten vaikutuksia

Akavan on tyytyväinen hallituksen koulutukseen suuntaamaan kärkihankerahoitukseen, mutta muistuttaa, ettei niillä paikata koulutukseen jo tehtyjä miljardiluokan leikkauksia.

Lue lisää

”Tässä rahaa, järjestäkää itse muutosturvanne”

Tiina Nortamo toimi Microsoftin Oulun yksikössä luottamusmiehenä, kun yhtiö päätti koko yksikön lopettamisesta. Yhtiö antoi muutoksen tueksi koulutusrahaa, mutta käytännön järjestelyt jäivät pitkälti työntekijöiden hoidettavaksi.

Lue lisää

Akava – menestystä ja turvaa yhdessä

Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 liittoa, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Akava, sen jäsenliitot ja neuvottelujärjestöt tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan. 


Etsitkö juuri sinulle sopivaa liittoa?

Akavalaiset ammatit -hakupalvelun avulla löydät sinulle parhaiten sopivan liiton Akavasta.


Näytä kaikki liitotPienennä

Ajankohtaista Akavassa

Uutisarkistoon

2.9.2015 Akava vaatii kaikille työttömille laajempaa oikeutta työttömyysturvalla opiskeluun

Akava kehottaa hallitusta toteuttamaan nopeasti tavoitteen, jonka mukaan henkilöstöään irtisanova voitollinen yritys olisi velvollinen rahoittamaan irtisanottavien kouluttautumista. Asia oli vastikään esillä yhteiskuntasopimusneuvotteluissa.

Lue lisää

2.9.2015 Kesäduunari-neuvoja: Nuoret eivät tunne työelämän pelisääntöjä

SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteisen Kesäduunari-infon päivystäjä Rina Knape harmittelee, etteivät nuoret tunne työelämän pelisääntöjä kovin hyvin.

Lue lisää

26.8.2015 Opiskelijat Vielä ehdit ehdottaa Suomen parasta kesätyönantajaa

Akavan opiskelijat etsii jälleen Suomen parasta kesätyönantajaa. Kilpailu järjestetään kahdeksannen kerran ja se on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta. Ehdotuksia voi antaa syyskuun loppuun saakka. Sekä kesätyöntekijät että työnantajat voivat ehdottaa Suomen parasta kesätyönantajaa.

Lue lisää


Uusimmat jutut Akavalainen-verkkolehdessä4.9.2015
Akavalainen
Unelmatyöhön heti valmistumisen jälkeen

Hankenin opiskelija Alexandre Marchand löysi Me2We-palvelun kautta projektityön Sinituotteelta. Nyt nuori mies on vakituisessa työssä Kone Oyj:llä. Akavan mielestä korkeakoulujen rahoitusmallia on uudistettava niin, että se kannustaa korkeakouluja luomaan nykyistä tiiviimmät suhteet elinkeinoelämään.

2.9.2015
Akavalainen
Koulutuksen kärkihankkeet eivät riitä paikkaamaan leikkausten vaikutuksia

Akavan on tyytyväinen hallituksen koulutukseen suuntaamaan kärkihankerahoitukseen, mutta muistuttaa, ettei niillä paikata koulutukseen jo tehtyjä miljardiluokan leikkauksia.

2.9.2015
Akavalainen
”Tässä rahaa, järjestäkää itse muutosturvanne”

Tiina Nortamo toimi Microsoftin Oulun yksikössä luottamusmiehenä, kun yhtiö päätti koko yksikön lopettamisesta. Yhtiö antoi muutoksen tueksi koulutusrahaa, mutta käytännön järjestelyt jäivät pitkälti työntekijöiden hoidettavaksi.

Ajankohtaista liitoissa

Uutisarkistoon

4.9.2015 Opetusalan eettinen neuvottelukunta: Fyysinen vuorovaikutus kuuluu myös kouluun

Positiivista ilmapiiriä luodaan kouluympäristössä ennen kaikkea ystävällisin sanoin ja katsein, mutta fyysisellekin vuorovaikutukselle on paikkansa. Vuorovaikutuksen sopivuuden arvioinnissa oppilaan oma kokemus on tärkein, linjaa Opetusalan eettinen neuvottelukunta.

Lue lisää

4.9.2015 Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto: Kuopion seurakuntayhtymä määrättiin korvaamaan perusteettomat määräaikaisuudet

Itä-Suomen hallinto-oikeus määräsi Kuopion seurakuntayhtymän maksamaan korvauksia perusteettomista virkasuhteen määräaikaisuuksista. Korvauksen suuruus on 8 kk palkka. Päätös on lainvoimainen. Seurakuntayhtymällä ei ollut vaadittuja perusteluita nimittää nuorisosihteeri toistuvasti peräkkäin määräaikaisiin virkasuhteisiin ajalla 1.1.2009 – 31.8.2013.

Lue lisää

4.9.2015 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Hallitus jatkaa osaamisen ja koulutuksen alasajoa

–Hallituksen tänään julkistamat panostukset osaamiseen ja koulutukseen ovat toki parempi kuin kylmä kädenpuristus, mutta ne vaikuttavat silti enemmän julkisuushakuiselta tempulta kuin aidolta koulutuksen kehittämiseltä. 300 miljoonan euron panostus on vain yksi viidesosa leikatusta 1,5 miljardista, eikä siitäkään koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen käytetä kuin reilu 200 miljoonaa, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen muistuttaa.

Lue lisää

4.9.2015 KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt: Kunta-alan sopimukset luovat hyvät edellytykset sote-uudistukselle

Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut (sote) tuottavat jatkossa nykyisten kuntien väestöpohjaa suuremmat itsehallintoalueet, joita on kaavailtu olevan enintään 19. Ne vastaisivat sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä alueellaan. Osa vaativasta erikoissairaanhoidosta keskitettäisiin erityisvastuualueille.

Lue lisää

2.9.2015 Professorit ja Tieteentekijät: Yliopistojen henkilöstö rahoitusleikkausten suurin häviäjä

Yliopistot aloittavat tällä viikolla uutta lukuvuotta. Yliopistolaisten tunnelma on tavallista apeampi. Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen mukaan yliopistorahoitukseen tehdään ensi vuonna noin 105 miljoonan euron leikkaus. Hallituksen ajamista korkeakoulusektorin rahoitussäästöistä 2/3 iskee nimenomaan yliopistoihin. Tekes-rahoihin tehtävästä 130 miljoonan euron leikkauksesta suurin osa kohdistuu yliopistolliseen tutkimustoimintaan. Tutkimusrahoituksen saamista vaikeuttaa entisestään myös se, että Suomen Akatemian myöntövaltuutta vähennetään.

Lue lisää


Akavan työttömyyskatsaus


31.8.2015 Korkeakoulutettujen työttömien määrä jatkaa tasaista kasvuaan

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä jatkoi kasvuaan heinäkuussa 2015 likimain samalla nopeudella kuin viime vuonna. Korkeakoulutettuja työttömiä oli kuun lopussa yhteensä 57 026. Lisäystä vuotta aikaisempaan verrattuna tuli 6 909 henkilöä eli 13,8 prosenttia. Työttömistä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 28 685 ja ylemmän 25 168. Työttömänä oli yhteensä 1 828 tutkija-asteen koulutuksen suorittanutta.

Lue lisääTuoreita lausuntoja

3.9.2015 Akavan lausunto hallituksen esityksestä perusopetuslain 48 f §:n muuttamisesta; aamu- ja iltapäivähoidon maksut

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossaan hallituksen esityksestä perusopetuslain 48 f §:n muuttamisesta; aamu- ja iltapäivähoidon maksut muun muassa, että maksuja voidaan korottaa, mutta esitetty korotus on kohtuuton. Akava huomauttaa myös, että maksuihin tulee sisällyttää myös nk. nollamaksuluokka ja sen soveltamisesta on oltava selvät kansalliset määräykset. Akavan mielestä uudistuksen itsenäisistä vaikutuksista sekä sen yhteisvaikutuksista muiden leikkausten kanssa on tehtävä lapsi- ja perhevaikutusten arviointi.

Lue lisää

25.8.2015 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tuomioistuinlaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja mietinnöstä "Tuomareiden koulutuksen kehittäminen"

Akava toteaa oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi tuomioistuinlaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja mietinnöstä "Tuomareiden koulutuksen kehittäminen", että se kannattavaa laadukkaan ja suunnitelmallisen koulutuksen kehittämistä ja lisäämistä. Akavan mielestä tuomareiden koulutusjärjestelmän on mahdollistettava kaikille lainkäyttötehtävissä työskenteleville suunnitelmallinen ja laadukas koulutus. Akava suhtautuu kuitenkin kriittisesti mietinnön ehdottamassa muodossa tapahtuvaan koulutusjärjestelmän uudistamiseen.

Lue lisää

25.8.2015 Palkansaajakeskusjärjestöjen SAK, Akava ja STTK lausunto ILOn työkonferenssin 2016 aiheesta: vuoden 2008 julistuksen vaikutusten arviointi

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK ovat antaneet työ- ja elinkeinoministeriölle yhteisen lausunnon ILOn työkonferenssin 2016 aiheesta: vuoden 2008 julistuksen vaikutusten arviointi. Kansainvälinen työkonferenssi hyväksyi vuonna 2008 sosiaalisen oikeudenmukaisuuden julistuksen, jossa määriteltiin Kansainväliselle työjärjestölle neljä strategista tavoitetta, joihin sisältyy ihmisarvoista työtä koskeva ohjelma. Palkansaajakeskusjärjestöt toteavat lausunnossaan muun muassa, että julistuksen seuranta vuosittain vaihtuvien aiheiden keskustelujen muodossa (recurrent discussions) on osoittautunut toimivaksi. Se on mahdollistanut näkökulman keskittämisen jokaiseen tavoitteeseen vuorollaan. Seurantakeskustelujen johtopäätökset ovat ohjanneet ILOn toiminnan suuntaamista uusiin ajankohtaisiin aiheisiin. Palkansaajakeskusjärjestöt nostavat lausunnossaan esiin huolen siitä, että Suomen hallituksessa valmistelussa olevaan budjettiesitykseen sisältyy kehitysyhteistyömäärärahojen leikkauksia, jotka vaikeuttavat toteutuessaan ihmisarvoisen työn edistämistä ja julistuksen tavoitteiden toteuttamista maailmanlaajuisesti.

Lue lisää


Tulevat tapahtumat Tapahtumakalenteriin


Blogit Blogiarkistoon

Ida Mielityinen
Tuumaamo:
Korkeakoulutetuillakin on oikeus kunnon työvoimapalveluihin
Korkeakoulutettujen työttömien joukossa kiertää kauhutarinoita työvoimapalveluista eli julkisista työ- ja elinkeinopalveluista. Eilen aihe oli esillä  Kauppalehdessä. Asiasta tuntuu pahalta kirjoittaa, koska toimistoissa tehdään töitä varmasti tosissaan. Samoin niitä hallinnoivassa työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM). Senkin tiedämme, etteivät tarinat hyvistä kokemuksista herkästi kierry herkullisiksi tarinoiksi tai lähde kiertämään. Niitäkin kuitenkin on, uskokaa tai älkää.  
 
Elina Moisio
Tuumaamo:
Ratkaisujen syksy ilmastonmuutosneuvotteluissa
Akava on tänä syksynä mukana kansainvälisten ilmastoneuvottelujen tuoksinassa vahvistamassa ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen toimia. Akavan mielestä Suomen pitää aktiivisesti edistää kattavan ilmastosopimuksen syntymistä. Paraikaa neuvottelut jatkuvat virkamiesten välillä Bonnissa.

Akava muualla verkossa

AkavaFacebookissa
AkavaTwitterissaAkavaLinkedInissa