Jäykkä järjestelmä voi murskata maahanmuuttajan uraunelman

Korkeakoulutetun maahanmuuttajan toive oman alan töistä voi kaatua kotouttamisen alkuvaiheen väärinkäsityksiin. Kun taloushallinnon asiantuntija Maryam Fatollahi ei halunnut suorittaa monivuotista tutkintoa uudestaan, hänelle suositeltiin lähihoitajan opintoja.

Lue lisää

Palkitut Lantot johtavat Antell-konsernia hyvin maustein

Akavan yrittäjäpalkinnon 2015 saajat Annukka ja Tomi Lantto Antell-konsernista painottavat hyvää yrityskulttuuria ja henkilöstöpolitiikkaa. Erinomainen työyhteisö pystyy olemaan erinomainen asiakaspalvelija.

Lue lisää

Palkansaajat Pariisin ilmastoneuvotteluissa: ilmastonmuutos vaikuttaa myös elinkeinoihin

SAK, Akava ja STTK vaativat ottamaan huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset elinkeinorakenteisiin. - Ilmastonmuutos muuttaa työnteon edellytyksiä ja työtä kaikkialla ja peruuttamattomasti, järjestöt toteavat Pariisin ilmastokokouksen kynnyksellä.

Lue lisää

Akava – menestystä ja turvaa yhdessä

Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 liittoa, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Akava, sen jäsenliitot ja neuvottelujärjestöt tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan. 


Etsitkö juuri sinulle sopivaa liittoa?

Jäseneksi.fi -hakupalvelu auttaa löytämään sinulle parhaiten sopivan liiton Akavasta.


Näytä kaikki liitotPienennä

Ajankohtaista Akavassa

Uutisarkistoon

25.11.2015 Palkansaajat Pariisin ilmastoneuvotteluissa: Ilmastonmuutos muuttaa myös elinkeinoja

SAK, Akava ja STTK vaativat ottamaan huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset elinkeinorakenteisiin.

Lue lisää

25.11.2015 Akava: Suomi menossa huonompaan suuntaan ilman neuvottelutaitoja

Akavan hallitus pitää erittäin huolestuttavana suuntaa, johon Suomi on parhaillaan menossa. Keskiviikkoaamuna kokoontunut hallitus korostaa, että työmarkkinaneuvotteluita on jatkettava ja yhteinen näkemys löydettävä nopeasti, hankalasta työmarkkinatilanteesta huolimatta.

Lue lisää

23.11.2015 Akavan yrittäjäpalkinnon 2015 saivat Antell-konsernin Annukka ja Tomi Lantto

Akavan yrittäjäpalkinto 2015 on myönnetty kauppatieteiden maisteri Annukka Lantolle ja kauppatieteiden maisteri Tomi Lantolle Antell-konsernista. Tomi Lantto toimii Antell-konsernin toimitusjohtajana ja Annukka Lantto varatoimitusjohtajana.

Lue lisää


Uusimmat jutut Akavalainen-verkkolehdessä24.11.2015
Akavalainen
Kotouttamisen haasteina tulijoiden hyökyaalto ja valtion rahapula

Akavan Erityisalat ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n EKKOL-yhdistys kannustavat korkeakoulutettujen edunvalvojia mukaan alkuvaiheen kotouttamiseen.

24.11.2015
Akavalainen
Jäykkä järjestelmä voi murskata maahanmuuttajan uraunelman

Korkeakoulutetun maahanmuuttajan toive oman alan töistä voi kaatua kotouttamisen alkuvaiheen väärinkäsityksiin. Kun taloushallinnon asiantuntija Maryam Fatollahi ei halunnut suorittaa monivuotista tutkintoa uudestaan, hänelle suositeltiin lähihoitajan opintoja.

20.11.2015
Akavalainen
Akava-päivä Pohjanmaalla: Hyvää kuplintaa Vaasassa

Pohjanmaan Akava-päivä järjestettiin 17. marraskuuta Vaasassa, jossa pidettiin samanaikaisesti Akava Ura -tilaisuus korkeakoulukampuksella.

Ajankohtaista liitoissa

Uutisarkistoon

25.11.2015 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Koulujen digiloikka uhkaa tyssätä alkuunsa

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen pitää käsittämättömänä, että 40 prosenttia opettajista on yhä vailla digitaalisia työvälineitä, vaikka peruskoulua valmistellaan vuosisadan oppimismuutokseen. Luukkaisen mielestä opettajan työtä ei tänä päivänä voi ajatella millään koulutusasteella tehtävän ilman henkilökohtaista kannettavaa digilaitetta. Digiloikan esteenä ovat myös puutteet opettajien peruskoulutuksessa.

Lue lisää

25.11.2015 Tekniikan akateemiset TEK: Työssäkäynti on nähtävä tärkeänä osana opintoja

Opiskelijat oppivat kesätöissä tärkeitä työelämän taitoja, jotka auttavat heitä työllistymään valmistumisen jälkeen. Siksi hallituksen kaavailemaa yliopistojen kolmatta lukukautta ei kannata Tekniikan akateemiset TEKin mielestä toteuttaa ainakaan samanlaisena kuin nykyiset kaksi lukukautta.

Lue lisää

24.11.2015 Akavan Erityisalat: Viestinnän asiantuntijoiden työehdoista suositus

Viestinnän asiantuntijoiden työsuhteen ehdoista yksityissektorilla on ensimmäistä kertaa annettu suositus. Työsuhteen ehtoja raamittava suositus on sekä viestinnän ammattilaisille että heidän työnantajilleen tarkoitettu työväline työsopimuskysymyksissä.

Lue lisää

24.11.2015 Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Miksi Valvira vähentää kerralla, kun muitakin keinoja on käytettävissä?

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira aloittaa joulukuun alussa yt-neuvottelut, jotka koskevat koko viraston henkilöstöä. Virasto aikoo vähentää enintään 35 työntekijää. Syyksi Valvira ilmoittaa määrärahojen vähentymisen ja toiminnan uudelleen järjestelyt. Valvirassa työskentelee 170 ihmistä.

Lue lisää

24.11.2015 Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut: Hallittu kotouttaminen edellyttää osaavaa ja jaksavaa henkilöstöä

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n valtuusto vaatii, että maahanmuuttotyössä toimivan henkilöstön määrä, osaaminen ja jaksaminen on turvattava. Hallittu kotouttaminen on paras tae yhteiskuntarauhan säilymiselle, mutta eri alojen erityisosaamista tarvitaan kotouttamisen onnistumiseksi.

Lue lisää


Akavan työttömyyskatsaus


27.10.2015 Korkeakoulutettujen työttömien määrä jatkaa tasaista kasvuaan

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä jatkoi kasvuaan syyskuussa 2015 likimain samalla nopeudella kuin viime vuonna. Korkeakoulutettuja työttömiä oli kuun lopussa yhteensä 47 818. Lisäystä vuotta aikaisempaan verrattuna tuli 5 706 eli 13,5 prosenttia. Työttömistä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 25 231 ja ylemmän 20 965. Työttömänä oli yhteensä 1 622 tutkija-asteen koulutuksen suorittanutta.

Lue lisääTuoreita lausuntoja

19.11.2015 Akavan lausunto luonnoksesta uudeksi valtioneuvoston asetukseksi lainsäädännön arviointineuvostosta ja valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Akava toteaa valtioneuvoston kanslialle antamassaan lausunnossa luonnoksesta uudeksi valtioneuvoston asetukseksi lainsäädännön arviointineuvostosta ja valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta muun muassa, että kannattaa periaatteellisesti ehdotusta arviointineuvoston perustamisesta. Akava huomauttaa kuitenkin, että esitykseen liittyy lukuisia ongelmakohtia. Esitys jättää epäselväksi missä valmistelun vaiheessa arviointineuvosto toimii ja sen tehtävissä painottuisivat yksipuolisesti taloudelliset vaikutukset sekä lainsäädännön vaikutukset kuntien tehtäviin ja velvoitteisiin. Arviointineuvoston nimittämisperusteista ei säädetä riittävän tarkasti. Arviointineuvoston lainsäädännön vaikutusarviointien arvioinnin tulee perustua yhtenäisiin kriteereihin lainvalmistelun kanssa.

Lue lisää

18.11.2015 Akavan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta

Akava toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta kannattavansa ehdotuksia kuntoutuspsykoterapian korvaustason korottamisesta ja pitävänsä tätä merkittävänä parannuksena nykytilaan. Akava huomauttaa, että palveluiden saavutettavuutta ja matalan kynnyksen palveluita tulee vahvistaa sekä vaatii, että myös psykoterapian korvattavuuden laajentaminen sairaanhoitovakuutuksesta valmistellaan viivytyksettä.

Lue lisää

9.11.2015 Akavan lausunto Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelmasta 2016–2020

Akava toteaa Päijät-Hämeen liitolle antamassaan lausunnossan Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelmasta 2016–2020 muun muassa kannattavansa maahanmuuttopolitiikan hoitamista poikkihallinnollisena yhteistyönä ja erilaiset palvelut integroiden yhteen. Akava korostaa onnistuneen kotouttamisen tärkeyttä ja prosessin aloittamista varhaisessa vaiheessa mm. kielikoulutuksena, joka on keskeinen asia työllistymisessä. Kielikoulutuksessa on huomioitava maahanmuuttajan eri lähtötasot, joka on korkeakoulutetuilla korkeampi. Kieliopetuksen tarjontaan on ohjattava riittävästi resursseja. Akava suhtautuu myönteisesti ammattiliittojen ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön lisäämiseen maahanmuuttajien työllistymiseen tähtäävien toimien järjestämisessä.

Lue lisääBlogit Tuumamo-blogipalstalle

Miika Sahamies
Tuumaamo:
Pahoinvoiva työelämä ei pysty lisäämään osaamista
Eurooppaa vaivaa iso epäsuhta osaamisen ja työelämän vaatimusten välillä. Osa väestöstä ei löydä matalan osaamistasonsa vuoksi työtä, kun taas osa tekee koulutukseensa ja osaamistasoonsa nähden liian yksinkertaisia työtehtäviä. Tilanne näkyy yhtäällä kasvaneena nuorisotyöttömyytenä ja toisaalla koulutettujen nuorten aikuisten heikkona työtyytyväisyytenä.
Elina Moisio
Tuumaamo:
Ilmastoetua monistamalla?
Sitran uusi julkaisu Ilmastonmuutos kuriin nykyisillä ratkaisuilla kertoo, miten paljon voisimme vähentää ilmastopäästöjä, jos paikallisia toimia otettaisiin käyttöön muissa maissa. Raportti on nerokas. Sen esittelemät 17 esimerkkiä on rajattu tarkoin siten, että ne ovat koeteltuja ja onnistuneita. Ja ne ovat toistettavissa samanlaisissa olosuhteissa kuin alkuperämaassa.

Akava muualla verkossa

AkavaFacebookissa
AkavaTwitterissaAkavaLinkedInissa