Eläkeuudistuksessa on huolehdittava nuorten eläkkeistä

Palkansaajajärjestöt korostavat, että eläkeuudistuksessa on huolehdittava nuortenkin eläketurvasta. Suomalainen eläkejärjestelmä perustuu sukupolvien väliseen sopimukseen, jossa kukin sukupolvi maksaa vuorollaan eläkemaksuja ja saa myöhemmin eläkettä.

Lue lisää

Toimintaterapeutti tuo kuntoutuksen osaksi arkea

Viikon akavalainen, toimintaterapeutti Riitta Forss pitää ammattiaan monipuolisena ja näkee ammattialan tärkeässä roolissa sosiaali- ja terveysalan muutoksessa. Toimintaterapeuttina on mahdollisuus tukea yksilön osallisuutta ja oman elämänsä asiantuntijuutta monella tapaa.

Lue lisää

Eläkeratkaisun on oltava oikeudenmukainen

Akava painottaa eläkeratkaisun oikeudenmukaisuutta. - Akava hyväksyy ratkaisun vain jos, eläkejärjestelmässä on jatkossakin korkeammat karttumat vanhuuseläkeikää lähestyville sekä niille, jotka jatkavat työuraansa eläkeiän alarajan täyttymisen jälkeen, toteaa puheenjohtaja Sture Fjäder.

Lue lisää

Akava – menestystä ja turvaa yhdessä

Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 liittoa, joissa on yli puoli miljoonaa jäsentä. Akava, sen jäsenliitot ja neuvottelujärjestöt tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan. 


Etsitkö juuri sinulle sopivaa liittoa?

Akavalaiset ammatit -hakupalvelun avulla löydät sinulle parhaiten sopivan liiton Akavasta.


Näytä kaikki liitotPienennä

Ajankohtaista Akavassa

Uutisarkistoon

21.8.2014 Akava: Eläkeratkaisun on oltava oikeudenmukainen kaikille

Työura- ja eläkeneuvottelut ovat loppusuoralla. Uuden eläkejärjestelmän on oltava kannustava sekä oikeudenmukainen kaikille, linjasi Akavan työvaliokunta myöhään keskiviikkona.

Lue lisää

19.8.2014 Kirkon ja työmarkkinajärjestöjen selvitys arkipyhistä valmistunut

Kirkon ja työmarkkinajärjestöjen selvitys arkipyhistä eli loppiaisesta ja helatorstaista on valmistunut. Sen laatiminen perustui työllisyys- ja kasvusopimukseen.

Lue lisää

19.8.2014 Opiskelijat Eläkejärjestelmän on joustettava työkyvyn mukaan

Sitoutumattomat opiskelija- ja nuorisojärjestöt vaativat, että meneillään olevissa työeläkeneuvotteluissa muistetaan rakenteellisten muutosten lisäksi myös työelämän laatua parantavat toimenpiteet. Keskeisin keino pidentää työuria on se, että työelämä joustaa työkyvyn ja työssä jaksamisen mukaan. Uuden eläkeratkaisun tulee edelleen ottaa huomioon yksilölliset erot ihmisten työurissa ja mahdollistaa eläkkeelle jääminen joustavasti.

Lue lisää


Uusimmat jutut Akavalainen-verkkolehdessä21.8.2014
Akavalainen
Toimintaterapeutti tuo kuntoutuksen osaksi arkea

Viikon akavalainen, toimintaterapeutti Riitta Forss pitää ammattiaan monipuolisena ja näkee ammattialan tärkeässä roolissa sosiaali- ja terveysalan muutoksessa. Toimintaterapeuttina on mahdollisuus tukea yksilön osallisuutta ja oman elämänsä asiantuntijuutta monella tapaa.

18.8.2014
Akavalainen
Seurakuntarakenteen muuttajat valitaan nyt

Vuoden 2014 seurakuntavaalit ovat kirkon tulevaisuuden kannalta merkittävät. Meneillään on laaja, koko kirkkoa koskettava seurakuntarakenteiden kehittämishanke. Kirkon nuoriso- ja diakoniatyö on tärkeää juhlapuheissa, mutta seurakunnat vähentävät ensimmäisenä henkilöstöä kasvatustyön viroista, kuten nuorisotyöstä, sanoo Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton toiminnanjohtaja Arja Lusa.

12.8.2014
Akavalainen
Työpaikkoja kierrätysyhteiskunnasta

Materiaali- ja resurssitehokkuudessa sekä kierrätyksessä piilee runsaasti vielä käyttämättömiä voimavaroja. Niiden pohjalta on mahdollista synnyttää lukuisia uusia työpaikkoja, innovaatioita ja yritystoimintaa. Akava on mukana edistämässä kunnollisen kiertotalouden syntymistä Suomeen.

Ajankohtaista liitoissa

Uutisarkistoon

21.8.2014 Tekniikan akateemiset TEK: Eläkeiän nostamispuheilta puuttuu pohja

- Näiltä puheilta puuttuu pohja, sanoo Tekniikan akateemiset TEKin toiminnanjohtaja Heikki Kauppi eläkekeskustelussa toistuvasti esitetyistä vaatimuksista nostaa eläkeikä vähintään 65 vuoteen. Viimeksi tällaisen puheenvuoron käytti Kuntatyönantajan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.

Lue lisää

21.8.2014 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ vatii budjettiriihestä sinettiä varhaiskasvatuslaille

Opetusalan Ammattijärjestö katsoo, ettei varhaiskasvatuslain säätämistä pidä lykätä heikossakaan taloustilanteessa, vaan pahoin vanhentunut päivähoitolaki voidaan uudistaa jo kuluvalla hallituskaudella. OAJ on jättänyt budjettiriiheen ehdotuksen, jonka mukaan varhaiskasvatuslaissa edettäisiin kaksivaiheisesti.

Lue lisää

21.8.2014 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ katkaisi neuvottelut KT:n kanssa

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ei jatka kunta-alan vuosityöaikaa koskevia neuvotteluja KT Kuntatyönantajien kanssa. Syynä ovat opettajien lomauksiin liittyvät KT:n ohjeistukset.

Lue lisää

20.8.2014 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n tavoitteena koulutusvaalit

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on käynnistänyt Pelasta kukko – pelasta koulutus -eduskuntavaalikampanjan. Aakkosteemoillaan OAJ perää koulutuksen ja varhaiskasvatuksen perustaa kuntoon. Vaikuttamistyön symbolina on aapisesta tunnettu kukko, joka otti ensiaskeleensa tänään OAJ:n Lukuvuoden avajaisissa.

Lue lisää

19.8.2014 Akavan Erityisalat - Suomen Journalistiliitto: Av-käännöstoimistojen neuvottelut jatkuvat ilman BTI:tä - ylityökielto ja hakusaarto voimassa

Käännöstoimisto BTI Studios Oy:n työsuhteiset kääntäjät ovat marssineet ulos työpaikaltaan Helsingissä. Myös yhtiön etätyöntekijät eri puolilla Suomea ovat osallistuneet protestiin.

Lue lisää


Tuoreita lausuntoja

7.8.2014 Akavan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta (säännökset erikoistumiskoulutuksista)

Akava toteaa lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta (säännökset erikoistumiskoulutuksesta) muun muassa, että Suomen menestyminen edellyttää tunnustetun, tunnetun – ja ennen kaikkea – käytännössä toimivan järjestelmän luomista työuran aikaiselle oppimiselle. Erikoistumiskoulutusten asema ja tavoitteet on selkeytettävä työelämälähtöisenä, mutta vahvasti teoreettiseen ja tutkimukselliseen tietoon perustuvina koulutuksina ja erikoistumiskoulutusten on tuotava koulutusjärjestelmään jotain aivan uutta ja lisättävä alojen välistä tasa-arvoa koulutustarjonnassa. Akava huomauttaa, että 80 euroa opintopistettä kohti on liian matala hintaraja. Erikoistumiskoulutukset eivät Akavan mielestä saa olla keino väljentää kelpoisuusvaatimuksia.

Lue lisää

7.8.2014 Akavan lausunto hallituksen esityksestä laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

Akava toteaa lausunnossaan valtiovarainministeriölle hallituksen esityksestä laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista, että lakiesityksen yleiset tavoitteet ja kuntien uusien toimintamallien etsiminen ovat kannatettavia. Kansalaisten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutuminen tulee varmistaa. Kokeilujen onnistumiseksi tulee henkilöstö ottaa mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa suunnitteluun ja tavoitteiden asetantaan. Akava katsoo, että on tärkeää huolehtia kokeilukuntien henkilöstön työhyvinvoinnista ja sen parantamisesta. Lisäksi on arvioitava sitä, miten kokeilu heijastui eri hallintokuntien henkilöstön työmäärään.

Lue lisää

7.8.2014 Upseeriliiton lausunto luonnoksesta sisäisen turvallisuuden rahaston kansalliseksi ohjelmaksi 2014–2020 (luonnos 25.6.2014)

Upseeriliitto on antanut Akavan pyynnöstä lausunnon sisäministeriölle luonnoksesta sisäisen turvallisuuden rahaston kansalliseksi ohjelmaksi 2014–2020 (luonnos 25.6.2014). Liitto esittää lausunnossa muun muassa, että sisäisen turvallisuuden rahaston kansallisessa ohjelmassa huomioitaisiin laajemmin Rajavartiolaitoksen (RVL) tarpeet sisäisen turvallisuuden merkittävänä viranomaisena. Lisäksi liitto nostaa esiin johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä palvelevien henkilöiden ammattitaidon kehittämisen merkityksen.

Lue lisää

7.8.2014 Akavan lausunto metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista

Akava toteaa lausunnossaan valtiovarainministeriölle metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista muun muassa, että sote-alueita koskevat viimeaikaiset ratkaisut vahvistavat edelleen MAL-kysymysten painoarvoa metropolihallinnon keskeisimpänä tehtävänä. Akava kannattaa sellaista metropolihallinnon mallia, jolla mahdollistetaan tehokas ns. pakkokaavoitus sekä kaikkiin esitettyihin malleihin sisältyvää metropolikaavaa. Metropolihallintoa valmisteltaessa tulee huomioida koulutuksen käynnissä olevat rakennemuutokset. Kasvatus- ja opetuspalveluiden riittävä saatavuus on turvattava. Akava huomauttaa myös, että metropolihallinnon suunnitteluun tulee sisällyttää henkilöstön asemaa, osallistumista ja palkkaharmonisaatiota koskevat suunnitelmat.

Lue lisääBlogit Blogiarkistoon

Joonas Miettinen
Tuumaamo:
Havaintoja hiekkalaatikolta
Palasin juuri noin puolen vuoden pituiselta perhevapaajaksolta, jonka aikana ehdin taputella varovasti arvioiden useammankymmentä hiekkakakkua. Hiekkakakkujen ääreltä avautui valaiseva näkymä perhevastuun jakautumiseen Suomessa, joten seuraavassa muutamia havaintoja.
Miika Sahamies
Tuumaamo:
Ay-liike tuli kaapista ulos

Akavan, STTK:n ja SAK:n osallistuminen Helsinki Pride -tapahtumaan tuntuu olleen yksi alkuviikon suurimpia uutisia. Hyvä niin. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta työelämässä on puhuttu aivan liian vähän.


Akava muualla verkossa

AkavaFacebookissa
AkavaTwitterissaAkavaLinkedInissa