Työtä Suomeen yhteistuumin

Työelämän vaalitentti Bottalla kokosi puolueiden puheenjohtajia ja muita edustajia keskustelemaan työstä, työmarkkinoista ja koulutuksesta sekä osaamisesta. Kotiinviemiset tentistä: lisää työtä ja työpaikkoja Suomeen, osaaminen ja koulutus etusijalle, kannustinloukut pois. Riitelyn sijaan tarvitaan yhteistä tahtoa kehittää Suomea.

Lue lisää

Ilman yleissitovuutta työehdot voisivat mennä villiksi

Työehtosopimusten yleissitovuuden tarkoitus on turvata työnteon tietyt vähimmäisehdot kaikille työntekijöille. Yleissitovuutta kyseenalaistetaan kuitenkin aika ajoin.

Lue lisää

Pätkätöiden konkari kehottaa avoimuuteen työnhaussa

Töiden lyhytjänteisyys ja palkkatulon epävarmuus ovat vaatineet sopeutumista. Työtä hakiessa mieli kannattaa pitää avoimena kaikille mahdollisuuksille, eikä lokeroitua liikaa neuvoo Viikon akavalainen, Turun kaupungin ympäristötarkastaja Jaana Gustafsson.

Lue lisää

Akava – menestystä ja turvaa yhdessä

Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 liittoa, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Akava, sen jäsenliitot ja neuvottelujärjestöt tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan. 


Etsitkö juuri sinulle sopivaa liittoa?

Akavalaiset ammatit -hakupalvelun avulla löydät sinulle parhaiten sopivan liiton Akavasta.


Näytä kaikki liitotPienennä

Ajankohtaista Akavassa

Uutisarkistoon

26.3.2015 Akava: Soten kariutumista ei saa paikata veronkorotuksilla tai menoleikkauksilla

Sote-uudistuksen kariutuminen nyt päättyvällä hallituskaudella ei saa johtaa julkisen talouden tasapainottamiseen veronkorotuksin tai menoleikkauksin, Akava huomauttaa. Jotta hyvinvointivaltion jatkuvuus sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus voidaan turvata, on tulevan hallituksen ensi töikseen vietävä sote-uudistus maaliin.

Lue lisää

25.3.2015 Akava: Suomen malli on luotava opetuksen, tutkimuksen ja opiskelun lähtökohdista

Akava esittää korkeakoulutukseen Suomen mallia, jota lähdetään luomaan laajasti opetuksen, tutkimuksen ja opiskelun lähtökohdista. Uuden mallin luomiseksi tarvitaan keskustelua kaikkien osapuolten kesken, niin korkeakoulujen henkilöstön, opiskelijoiden kuin niitä ympäröivän yhteiskunnan välillä.

Lue lisää

25.3.2015 Eurooppalainen ay-liike vastustaa liikesalaisuuksien suojan muutoksia

Laaja joukko eurooppalaisia ammattiliittoja ja kansalaisjärjestöjä on julkaissut kannanoton, jossa ne vastustavat liikesalaisuuksien suojaa koskevaa direktiiviesitystä. Ne kritisoivat uudistuksen kireää aikataulua ja vaativat muutoksia direktiivin sisältöön. Ay-liikkeen huolena on erityisesti, että uusi direktiivi vaikeuttaisi asiantuntijoiden työpaikan vaihtoa ja liikkuvuutta. Akava ja korkeasti koulutettujen eurooppalainen järjestö Eurocadres ovat allekirjoittaneet kannanoton.

Lue lisää


Uusimmat jutut Akavalainen-verkkolehdessä27.3.2015
Akavalainen
Ilman yleissitovuutta työehdot voisivat mennä villiksi

Työehtosopimusten yleissitovuuden tarkoitus on turvata työnteon tietyt vähimmäisehdot kaikille työntekijöille. Yleissitovuutta kyseenalaistetaan kuitenkin aika ajoin.

26.3.2015
Akavalainen
Työtä Suomeen yhteistuumin

Työelämän vaalitentti Bottalla kokosi puolueiden puheenjohtajia ja muita edustajia keskustelemaan työstä, työmarkkinoista ja koulutuksesta sekä osaamisesta. Kotiinviemiset tentistä: lisää työtä ja työpaikkoja Suomeen, osaaminen ja koulutus etusijalle, kannustinloukut pois. Riitelyn sijaan tarvitaan yhteistä tahtoa kehittää Suomea.

26.3.2015
Akavalainen
Asiantuntijuus kehittyy läpi työuran

Keski-Suomen alueen Akava-päivää vietettiin 19.maaliskuuta Jyväskylässä teemalla "Miten osaaminen kehittyy?". Kansainvälistyvä toimintaympäristö, talouden haasteet ja muuttuva työelämä loiva puitteet keskustelulle, jossa yleisö haastettiin pohtimaan oman osaamisen kehittämisen tärkeyttä.

Ajankohtaista liitoissa

Uutisarkistoon

27.3.2015 Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY : Liikennelentäjäyhdistysten tiedote Germanwingsin lennon 4U 9525 onnettomuustutkinnan johdosta

Kaikki liikennelentäjät ovat perinpohjaisesti järkyttyneitä tapahtumista Germanwingsin lennolla 4U-9525. Ajatuksemme ovat kapteenin kanssa hänen pyrkiessään epätoivoisesti takaisin ohjaamoon pelastamaan matkustajat. Suremme syvästi tapaa jolla heidän elämänsä päättyi.

Lue lisää

27.3.2015 Suomen Lääkäriliitto: Yhden mallin lukitsemisen sijaan syytä vertailla vaihtoehtoja

Lääkäriliiton mielestä nyt on aika vertailla erilaisia vaihtoehtoisia sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen ja järjestämisen malleja sote-palvelujärjestelmän kokonaisuudistusta varten. Hallitusohjelmaan kannattaa kirjata vain uudistuksen askelmerkit.

Lue lisää

27.3.2015 Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry:lle uusi puheenjohtaja

Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry:n uudeksi puheenjohtajaksi on valittu TtM Tarja Poikkeus. Tarja Poikkeus seuraa tehtävässä Ann-Marie Turtiaista joka toimi yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 2002-2015. Tarja Poikkeus aloitti tehtävässä 24.3.2015.

Lue lisää

27.3.2015 Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Porokari vaatii Sandvikilta aitoja yt-neuvotteluita

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Pertti Porokari toivoo, että Sandvik Mining ei ole tehnyt etukäteen päätöstä lakkauttaa Turun toimipistettä, vaan yhtiö käy aidot yt-neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa.

Lue lisää

26.3.2015 Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY: Koulutus ja opiskelijat jäivät tutkimuksen jalkoihin

Yhteiskuntatieteellisen alan opiskelijoita edustava Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry on huolestunut yhteiskuntatieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisehdotuksista. Suomen yliopistot UNIFI ry julkaisi tänään 25.3.2015 loppuraportin, jossa ehdotetaan alan koulutukseen merkittäviä rakenteellisia uudistuksia.

Lue lisää


Akavan työttömyyskatsaus


4.3.2015 Korkeakoulutettujen työttömien määrä kasvaa, vastavalmistuneilla hitaammin kuin muilla

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä jatkoi kasvuaan tammikuussa 2015. Korkeakoulutettuja työttömiä oli kuun lopussa yhteensä 46 841. Vuotta aikaisempaan verrattuna oli 6 328 korkeakoulutettua työtöntä enemmän eli kasvua tuli 15,6 prosenttia. Työttömistä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 25 349 ja ylemmän 19 945. Tohtoreita ja lisensiaatteja oli työttömänä yhteensä 1 547.

Lue lisääTuoreita lausuntoja

27.3.2015 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetuksesta etnisten suhteiden neuvottelukunnasta (OM 4/41/2015)

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava toteavat oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa ehdotuksesta valtioneuvoston asetuksesta etnisten suhteiden neuvottelukunnasta (OM 4/41/2015) muun muassa kannattavansa ehdotusta ja pitävänsä ETNO:n mission kirkastamista ajankohtaisena ja tärkeänä. Palkansaajakeskusjärjestöt pitävät tärkeänä ja tarpeellisena, että ETNO:n kautta selvitetään millaisia yhdenvertaisuustarpeita eri etnisillä vähemmistöillä ja maahanmuuttajataustaisilla ryhmillä on ja miten niihin voidaan vastata yhteiskunnan eri osa-alueilla. Järjestöjen mielestä ETNO:n medianäkyvyyteen tulisi pyrkiä panostamaan.

Lue lisää

27.3.2015 Akavan lausunto tuomioistuinten keskushallinnon uudistamista koskevasta selvitysmiesten arviomuistiosta

Akava toteaa lausunnossaan oikeusministeriölle tuomioistuinten keskushallinnon uudistamista koskevasta selvitysmiesten arviomuistiosta, että se kannattaa tuomioistuinviraston perustamist, jota kansainvälinen kehityskin tukee. Akava huomauttaa, että viraston on oltava itsenäinen ja riippumaton suhteessa oikeusministeriöön tuomioistuinhallinnon operatiivisissa tehtävissä. Tuomioistuinviraston perustaminen mahdollistaa, että tuomioistuimet keskittyvät lainkäyttötehtäviin sekä tuomioistuinten toiminnan tavoitteellisen kehittämisen aiempaa tehokkaammin, mikä parantaa kansalaisten ja elinkeinoelämän oikeusturvaa. Akavan mielestä sen jäsenliitto Suomen Lakimiesliitto tulisi ottaa mukaan tuomioistuinviraston perustamista koskevaan jatkovalmisteluun.

Lue lisää

17.3.2015 Akavan lausunto korkeimpien oikeuksien organisatorista yhdistämistä arvioineen työryhmän mietinnöstä

Akava toteaa oikeusuministeriölle antamassaan lausunnossaan korkeimpien oikeuksien organisatorista yhdistämistä arvioineen työryhmän mietinnöstä suhtautuvansa varauksellisesti korkeimpien oikeuksien yhdistämiseen. Akavan mielestä ensisijainen keino suomalaisen oikeudenhoidon laadun parantamiseksi olisi itsenäisen ja kustannustehokkaan tuomioistuinviraston perustaminen. Jatkuva kouluttautuminen ja oman osaamisen ylläpitäminen on tarpeen. Koulutuksesta huolehtimisen tulisi olla kuitenkin erillisen tuomioistuinviraston vastuulla yksittäisten tuomioistuinten sijaan. Akava huomauttaa, ettei korkeimpien oikeuksien yhdistymisellä sinänsä paranneta oikeuskäytännön laatua.

Lue lisääBlogit Blogiarkistoon

Heikki Taulu
Tuumaamo:
Mistä puhutaan kun puhutaan työvoiman tarjonnan kasvattamisesta?

Talouskeskustelussa viime vuosina eniten veisattu virsi lienee kertomus siitä, kuinka työvoiman tarjonnan kasvattamisella ainakin helpotetaan kestävyysvajetta, mutta myös lisätään työllisyyttä. Tässä tekstissä en puutu kestävyysvajeeseen, vaan täsmennän, mitä vaihtoehtoja työn tarjonnan lisäämisellä voidaan tarkoittaa.
Miika Sahamies
Tuumaamo:
Nuorisotakuun puutteet voidaan korjata
Nuorisotakuu on ollut yksi kuluneen vaalikauden tärkeimmistä poliittisista ohjelmista, eikä syyttä. Nuorten työttömyys on kasvanut tasaisesti neljän viime vuoden aikana ja nuorten työttömyysjaksot ovat hieman pidentyneet. Tilanne on ollut kestämätön sekä yksittäisen nuoren tulevaisuudennäkymien että valtiontalouden kestävyyden kannalta. Ja on edelleen.

Akava muualla verkossa

AkavaFacebookissa
AkavaTwitterissaAkavaLinkedInissa