Akava haluaa sopimukselta tasapuolisuutta ja tuloksia

Akava on valmis neuvottelemaan yhteiskuntasopimuksesta. – Kaikkien etu on sopimus, jolla saamme lisää työllisyyttä, kasvua ja ostovoimaa kansalaisille. Akavan tänään kokoontunut hallitus kysyi, ovatko työnantajat ja pörssiyhtiöiden johtajat valmiita sitoutumaan sopimukseen yhtä vakaasti kuin palkansaajat, kertoo puheenjohtaja Fjäder.

Lue lisää

Osaamisen kehittäminen vahvaan asemaan

Akava pitää ehdottomana, että työuran aikainen koulutus on vahvassa asemassa yhteiskuntasopimuksessa. Sopimuksen tärkein tavoite on uuden työn luominen, ja työmarkkinoiden muutosvoima ja -potentiaali syntyvät vain osaamisesta.

Lue lisää

Nuoren palkkaaminen on sijoitus tulevaisuuteen

Ensimmäinen kesätyö on paljon muuta kuin palkan määrä tai työtehtävät, muistuttaa Kesäduunari-infon Rina Knape. – Menestyneiden liikemiesten ja valtionpäämiestenkin taustalta löytyy aina se ensimmäinen työkokemus mansikkapellolta tai jäätelökioskilta, Knape kirjoittaa.

Lue lisää

Akava – menestystä ja turvaa yhdessä

Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 liittoa, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Akava, sen jäsenliitot ja neuvottelujärjestöt tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan. 


Etsitkö juuri sinulle sopivaa liittoa?

Akavalaiset ammatit -hakupalvelun avulla löydät sinulle parhaiten sopivan liiton Akavasta.


Näytä kaikki liitotPienennä

Ajankohtaista Akavassa

Uutisarkistoon

4.8.2015 Akava haluaa yhteiskuntasopimukselta tasapuolisuutta ja tuloksia

Akava on valmis neuvottelemaan yhteiskuntasopimuksesta, kunhan neuvottelut käydään tasapuolisesti ja niissä saadaan aikaan kaikkia osapuolia hyödyttäviä tuloksia.

Lue lisää

16.7.2015 Akava: Osaamisen kehittäminen vahvaan asemaan yhteiskuntasopimuksessa

Akava pitää ehdottomana, että työuran aikainen koulutus on vahvassa asemassa yhteiskuntasopimuksessa. Sopimuksen tärkein tavoite on uuden työn luominen, ja työmarkkinoiden muutosvoima ja -potentiaali syntyvät vain osaamisesta.

Lue lisää

9.7.2015 Kesäduunari-päivystäjä: Työvuorolista ei voi olla aurinkoon kirjoitettu

Aurinko ja säätilan vaihtelut eivät voi määrätä, koska työntekijä saa palkkaa työstään, muistuttaa Kesäduunari-infon päivystäjä Rina Knape. SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteiseen Kesäduunari-infoon on tullut alkukesän aikana kyselyitä, miten toimia tilanteessa, jossa kesätyöntekijälle on tarjolla työtä ainoastaan auringon paistaessa. Pilvisellä säällä työvuoroja perutaan pari tuntia ennen niiden alkua.

Lue lisää


Uusimmat jutut Akavalainen-verkkolehdessä5.8.2015
Akavalainen
Nuoren palkkaaminen on sijoitus tulevaisuuteen

Ensimmäinen kesätyö on paljon muuta kuin palkan määrä tai työtehtävät, muistuttaa Kesäduunari-infon Rina Knape. – Menestyneiden liikemiesten ja valtionpäämiestenkin taustalta löytyy aina se ensimmäinen työkokemus mansikkapellolta tai jäätelökioskilta, Knape kirjoittaa.

3.8.2015
Akavalainen
Fjäder kehottaa neuvotteluihin

Puheenjohtaja Sture Fjäder korostaa yhteiskuntasopimuksen tasapainoisuutta ja työnantajan vastuuta. Fjäderin mielestä neuvotteluissa on voitava vaikuttaa hallituksen koulutusleikkauspäätöksiin.

17.7.2015
Akavalainen
Akavan SuomiAreena-keskustelun viesti: Hyvin meille käy

Hyvät ja huonot uutiset koulunpenkiltä vauhdittivat pohtimaan koulutuksen pulmia ja onnistumisia Akavan SuomiAreena-keskustelussa. – Tää on meistä itsestä kiinni. Kyllä me tästäkin selvitään, HP Duudson Parviainen tiivisti keskustelun.

Ajankohtaista liitoissa

Uutisarkistoon

5.8.2015 Tänään Opetusalan Ammattijärjestö OAJ vaatii hallitukselta koulutusmyönteisiä tekoja

OAJ vaatii, että maan hallitus osoittaisi vähintään 400 miljoonaa euroa koulutukseen ja varhaiskasvatukseen tulossa olevassa budjettiriihessä. Tämä olisi parasta tulevaisuuden kasvupolitiikkaa ja vaimentaisi aiemmin päätettyjen koulutusleikkausten vahingollisia vaikutuksia

Lue lisää

5.8.2015 Tänään Opetusalan Ammattijärjestö OAJ haluaa paljon laajempaa yhteiskuntasopimusta

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on valmis neuvotteluihin yhteiskuntasopimuksesta. OAJ asettuu yhteiskuntasopimuksen kannalle, jos sen luonne muuttuu radikaalisti hallituksen esittämästä työmarkkinaratkaisusta myös rakenteita uudistavaksi, koko yhteiskuntaa kehittäväksi sopimukseksi.

Lue lisää

17.7.2015 Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry: Porokari: Wärtsilän irtisanomisilmoitus käsittämätön

Ylemmät toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Pertti Porokari pitää Wärtsilän ilmoitusta yt-neuvottelujen aloittamisesta täysin käsittämättömänä.

Lue lisää

17.7.2015 Tekniikan akateemiset TEK: Virtaa vientiin yhdistämällä osaamista uudella tavalla

Vähäväkisen Suomen on järkevää keskittyä aloihin, joilla olemme jo valmiiksi vahvoja. Lisääksi tarvitsemme uudenlaista osaamisten yhdistämistä, sanoi Tekniikan akateemiset TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström tänään Porissa.

Lue lisää

14.7.2015 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ehdottaa yliopistoille omia tiedelukioita

Lukion roolia yliopisto-opiskeluun johtavana polkuna tulee kirkastaa, vaatii Opetusalan Ammattijärjestö OAJ.

Lue lisää


Akavan työttömyyskatsaus


29.6.2015 Korkeakoulutettujen työttömien määrä tasaisessa kasvussa

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä jatkoi kasvuaan toukokuussa 2015 likimain samalla nopeudella kuin jo vuosi sitten. Korkeakoulutettuja työttömiä oli kuun lopussa yhteensä 45 802. Kasvua vuotta aikaisempaan verrattuna tuli 5 795 henkilöä eli 14,5 prosenttia. Työttömistä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 23 793 ja ylemmän 20 783. Tutkija-asteen koulutuksen suorittaneita oli työttömänä yhteensä 1 612.

Lue lisääTuoreita lausuntoja

29.6.2015 Akavan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi Kevasta

Akava toteaa lausunnossaan valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi Kevasta, että lakiehdotus parantaa ja selkeyttää nykyistä hallintoa. Akava huomauttaa, että palkansaajien ja työnantajien edustus tulee turvata riittävän tasapainoisesti Kevan hallinnossa ja kaikkien olennaisten osapuolien tulee olla mukana hallintorakenteiden jatkovalmistelussa.

Lue lisää

25.6.2015 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi (Solvenssi II)

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat sosiaali- ja terveysministeriölle antamsssaan lausunnossaan luonnoksesta hallituksen esitykseksi vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi (Solvenssi II), ettei Solvenssi II -direktiivi koske suomlaisia työeläkevakuutusyhtiöitä. Direktiivin implementoinnin täsmennykset eivät siten rajoita työmarkkinaosapuolten mahdollisuuksia sopia työeläkevakuuttamisen periaatteista ja turvaavuussäännöksistä. Palkansaajakeskusjärjestöillä ei ole huomautettavaa luonnokseen.

Lue lisää

11.6.2015 Akavan lausunto digitaalisen liiketoiminnan esteistä ja lainsäädännöllisistä kehittämistarpeista

Akava toteaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle antamassaan lausunnossa digitaalisen liiketoiminnan esteistä ja lainsäädännöllisistä kehittämistarpeista muun muassa pitävänsä tärkeänä yleisenä lähtökohtana digitaalisen liiketoiminnan esteiden purkamisessa, että tavoitellaan neutraalisuutta puhtaasti perinteisen liiketoiminnan ja digitaalisen liiketoiminnan sekä toisaalta kansallisen ja EU:n sisämarkkinoilla tapahtuvan digitaalisen liiketoiminnan välillä. Akavan mielestä sääntelyn neutraalisuutta tulisi tavoitella kaikilla sääntelyn tasoilla suomalaisten yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. Erityisesti näin on verojärjestelmässä. Akava nostaa esiin työaikalain keskeiset ongelmat, kuten että työaikaseuranta ei toteudu käytännössä digitaalisen liiketoiminnan mahdollistaessa työn hajauttamisen laajalle työn ja asiakkaiden vaatimusten ohjatessa työn tekoa. Työaikaseuranta on kuitenkin työaikasuojelun perusta. un työaikaseurantaa ei toteuteta, niin monet ylilyönnit jäävät pimentoon ja uhkana on, että työntekijän liiallinen kuormitus havaitaan liian myöhään. Lisäksi tällaisen tosiasiallisen ylityön tekeminen jää korvaamatta.

Lue lisääBlogit Blogiarkistoon

Paula Ilveskivi
Tuumaamo:
Työelämän perusoikeuksien äärellä
Kesäkuun alku vierähti sutjakkaasti Genevessä Kansainvälisen työjärjestön ILOn 104. työkonferenssissa. Työkonferenssi on valtava kansainvälinen kolmikantamylly, joka pureutuu työelämän ja markkinoiden kipukohtiin ja sopimusten sekä suositusten noudattamisen valvontaan. Konferenssiin osallistui noin 4500 delegaattia 169 maasta, jotka ovat ILOn sopimusvaltioita.
Marjo Ollikainen
Tuumaamo:
Uudistu ay-liike, mutta muuttua sä koskaan et saa
On tullut palautetta viime päivinä. Kuten: ”Kovinta netissä”, ”Nappisuoritus”, ”Hyvä korvamato”. Mutta sitten myös tällaista: ”Mitä te kelasitte?”, ”Hävettää!”, ”Syöpää ja ulostetta”.

Akava muualla verkossa

AkavaFacebookissa
AkavaTwitterissaAkavaLinkedInissa