Henkilöt
25.8.2016

Suunnittelija Irene Kostas: Tradenomin papereilla muodin huipulle

Kun taideteollisen korkeakoulun ovi ei avautunut, Irene Kostas meni Haaga-Heliaan ja eteni ripeästi suomalaisen vaatesuunnittelun kärkeen. Kivijalkamyymälässä Helsingin Erottajalla loistavat samat karamellivärit, jotka Kostasin mukaan ovat rantautuneet Pariisin ja Lontoon muotipäiviltä myös New Yorkiin.

Lue lisää
Arjessa
23.8.2016

Itsensä työllistäjien työttömyysturvaan haetaan selkeyttä ja kannustavuutta

Sekava ja epävarmuutta luova, kuvailevat Akavan työelämäasioiden johtaja Maria Löfgren ja Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén itsensä työllistäjien työttömyysturvajärjestelmää. Heiltä odotetaan lääkkeitä siihen lähikuukausina.

Lue lisää
Uutishuone
24.8.2016

Hallituksen sallittava työttömien oma aktiivisuus ja tuettava opiskelua

Akava vaatii maan hallitusta lopettamaan korkeakoulutettujen työttömien passivoimisen. Työllisyyden edistämisessä tarvitaan uusia avauksia muun muassa työttömyysetuuksien käytössä. Työttömyysturvalla on saatava opiskella vapaasti, kunhan työttömät ovat samalla työmarkkinoiden saatavilla. Tavoite on huomioitava jo hallituksen ensi vuoden budjetissa.

Lue lisää
Ajassa
24.8.2016

Akavikot-raati: Mitä muuta hallituksen tulisi ottaa huomioon ensi vuoden budjetissaan

Akava vaatii tiedotteessaan maan hallitusta sallimaan työttömien oman aktiivisuuden sekä tekemään uusia avauksia muun muassa työttömyysetuuksien käyttämiseen. Ensi vuoden budjetissa tulee kuitenkin päättää useista muistakin toimista. Akavikot kertovat, mitä muuta hallituksen tulisi ottaa huomioon ensi vuoden budjetissaan.

Lue lisää

Ajankohtaista Akavassa

Uutisarkistoon

25.8.2016 Akava: Jo sovittu työttömyysturvan leikkaus riittää – työttömien aktivointi nopeasti käyntiin

Akava vaatii hallitusta uusien leikkausten sijaan pysymään jo sovitussa työttömyysturvan leikkaamisessa, joka astuu voimaan ensi vuoden alusta alkaen. Sen sijaan maan hallituksen tavoitteet työttömien aktivointitoimien edistämiseksi ovat erittäin tervetulleita ja ne on saatava nopeasti käyntiin.

Lue lisää

24.8.2016 Akava: Hallituksen sallittava työttömien oma aktiivisuus ja tuettava opiskelua

Akava vaatii maan hallitusta lopettamaan korkeakoulutettujen työttömien passivoimisen. Työllisyyden edistämisessä tarvitaan uusia avauksia muun muassa työttömyysetuuksien käytössä. Työttömyysturvalla on saatava opiskella vapaasti, kunhan työttömät ovat samalla työmarkkinoiden saatavilla. Tavoite on huomioitava jo hallituksen ensi vuoden budjetissa.

Lue lisää

10.8.2016 Akava, STTK, EK ja FK: Henkivakuutuksen veronkiristys osuu työntekijöiden ryhmähenkivakuutukseen

Valtiovarainministeriön vero-osaston ehdottama henkivakuutuskorvausten veronkiristys vaikuttaisi kaikkiin suomalaisiin työntekijöihin työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen kautta. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta maksetut korvaukset ovat olleet saajilleen verovapaita. Kiristys osuisi erityisesti pienituloisiin palkansaajiin.

Lue lisää


Tuumaamo-blogi

24.8.2016 8.29 | Ida Mielityinen

Korkeakoulutetun työttömän pulma: miksi en saisi opiskella?

Korkeakoulutettu työtön on ymmällään. Hän on oppinut uskomaan, että opiskelu ja itsensä kehittäminen on aina hyvästä. Toisin on työttömänä. Hänen on tarkkaan seurattava, ettei opintoja kerry liikaa, jotta hän ei menetä työttömyysturvaansa eli että sivutoimisen opiskelijan status säilyy. TE-virkailija pelkää, ettei työtön enää olisikaan työmarkkinoiden käytettävissä ja hakisi tosissaan töitä.


Ajankohtaista liitoissa

Uutisarkistoon

26.8.2016 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ supistaisi ammatillista ja aineenopettajakoulutusta

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen supistaisi tuntuvasti ammatilliseksi opettajaksi pätevöittävän koulutuksen määrää jo ensi vuodesta lähtien. Luukkainen karsisi nykyiset yli 1 600 koulutuspaikkaa 1 100 koulutuspaikkaan kolmena vuotena peräkkäin, minkä jälkeen tarvetta voitaisiin tarkastella uudelleen.

Lue lisää

25.8.2016 Akavan Erityisalat: Työttömän yliopisto-opinnot sallittava

Akavan Erityisalat kannattaa Akavan esitystä työttömän yliopisto-opiskelun helpottamisesta. Työttömän tulee saada opiskella yliopistossa työttömyysturvaa menettämättä, mikäli hänellä on samaan aikaan valmius työnhakuun ja työn vastaanottamiseen.

Lue lisää

24.8.2016 Suomen Ekonomien Opetuspalkinto Anu Puusalle merkittävästä työstä opetuksen ja elinkeinoelämän yhdistämiseksi

Itä-Suomen yliopiston apulaisprofessori, KTT Anu Puusa sai vuoden 2016 Opetuspalkinnon ahkerasta työstään osuustoiminnan opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi.

Lue lisää

22.8.2016 Suomen Psykologiliiton kannanotto: TE-toimistojen psykologipalvelut on turvattava asiakkaille maakuntauudistuksessa

Työelämän vaatimusten kasvaessa työ- ja elinkeinopalveluissa tarvitaan nykyistä suurempi määrä psykologiosaamista. Psykologipalvelut ja niiden kehittämisedellytykset on turvattava maakuntauudistuksen yhteydessä.

Lue lisää

22.8.2016 Akavan Erityisalat: Akavan Erityisalat ja Kumula: Kirjastoalan AMK-opintoja ei pidä leikata

Oulun ammattikorkeakoulun päätös lakkauttaa kirjasto- ja tietopalvelualan koulutusohjelma on hätiköity. Maailman hienoimman kirjastoverkon kehittäminen edellyttää, että maassamme valmistuu alalle riittävästi korkeakoulutettua henkilöstöä, sanovat Akavan Erityisalat ja Kuntien asiantuntijat - Kumula.

Lue lisää


Akavan työttömyyskatsaus

28.7.2016 Työttömien määrän kasvu pysähtyi kesällä, korkeakoulutetuilla vielä pientä kasvua

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrän kasvunopeus hidastuu edelleen. Korkeakoulutettuja työttömiä oli kesäkuun lopussa yhteensä 55 141. Lisäystä vuotta aiempaan verrattuna tuli 1 193 henkilöä eli 2,2 prosenttia. Työttömistä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 27 951 ja ylemmän 25 374. Tutkija-asteen koulutuksen suorittaneita oli työttömänä yhteensä 1 816 henkilöä. Kaiken kaikkiaan kesäkuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli Suomessa 345 173 eli 0,2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyyden kasvunopeus alkoi hidastua viime syksynä kaikilla koulutusasteilla.

Lue lisää


Tuoreita lausuntoja

25.8.2016 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksestra hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiden muiden lakien muuttamisesta, että ne pitävät tulorekisterihanketta kannatettavana. Onnistuessaan tulorekisteri vähentäisi työnantajien hallinnollista taakkaa, helpottaisi sosiaalietuuksien hakemiseen liittyvää byrokratiaa ja ehkäisisi harmaata taloutta. Palkansaajakeskusjärjestöt pitävät harmaan talouden sekä talousrikollisuuden torjuntaa myös erittäin tärkeänä tavoitteena tulorekisterille. Tulorekisterin tiedot yhdistettynä kansalaisen palvelunäkymään voisivat lisäksi helpottaa jokaisen oman talouden ja tulojen seurantaa. Hankkeen tavoitteena tulee olla tulotietojärjestelmän toimiminen tulevaisuudessa siten, että siitä saadaan tuottavuushyötyä koko talouden tasolla.

Lue lisää

18.8.2016 Akavan lausunto 700 MHz taajuusalueen toimilupien huutokaupasta

Akava toteaa liikenne- ja viestintäministeriölle antamassaan lausunnossa 700 MHz taajuusalueen toimilupien huutokaupasta, että pitää hyvänä liikenne- ja viestintäministeriön esittämää ns. 700 MHz taajuusalueiden osoittamista kaupallisen mobiililaajakaistan käyttöön ja käyttöönotettavien taajuuskaistaparien huutokauppaamista. Hintaa voi pitää korkeana, mutta Akava pitää perusteltuna sitä, että lähtöhinta asetetaan tasolle, jolla turvataan vähintään taajuuksien taloudellista arvoa vastaavan hinnan saaminen valtiolle.

Lue lisää


Tulevat tapahtumat Tapahtumakalenteriin


Etsitkö juuri sinulle sopivaa liittoa?

Jäseneksi.fi -hakupalvelu auttaa löytämään sinulle parhaiten sopivan liiton Akavasta.

Agronomiliitto

Agronomiliitto
Jäsenmäärä:
6000 henkilöä
39 %
61 %

Agronomiliitto

Akavan Erityisalat

Akavan Erityisalat
Jäsenmäärä:
28000 henkilöä
18 %
82 %

Akavan Erityisalat

Akavan sairaanhoitajat ja Taja

Akavan sairaanhoitajat ja Taja
Jäsenmäärä:
1245 henkilöä
2 %
98 %

Akavan sairaanhoitajat ja Taja

Akavan Yleinen Ryhmä AYR

Akavan Yleinen Ryhmä AYR
Jäsenmäärä:
818 henkilöä
34 %
66 %

Akavan Yleinen Ryhmä AYR

Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL

Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL
Jäsenmäärä:
2000 henkilöä
7 %
93 %

Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL

DIFF – Ingenjörerna i Finland rf

DIFF – Ingenjörerna i Finland rf
Jäsenmäärä:
3300 henkilöä
92 %
8 %

DIFF – Ingenjörerna i Finland rf

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY
Jäsenmäärä:
10000 henkilöä
58 %
42 %

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY

Insinööriliitto

Insinööriliitto
Jäsenmäärä:
70000 henkilöä
86 %
14 %

Insinööriliitto

Kirkon akateemiset AKI

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenmäärä:
5747 henkilöä
51 %
49 %

Kirkon akateemiset AKI

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT
Jäsenmäärä:
1165 henkilöä
34.9 %
65.1 %

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT

KTK Tekniikan Asiantuntijat

KTK Tekniikan Asiantuntijat
Jäsenmäärä:
10000 henkilöä
70 %
30 %

KTK Tekniikan Asiantuntijat

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry
Jäsenmäärä:
11000 henkilöä

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL
Jäsenmäärä:
7600 henkilöä
36 %
64 %

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL

Metsänhoitajaliitto

Metsänhoitajaliitto
Jäsenmäärä:
2700 henkilöä
67 %
33 %

Metsänhoitajaliitto

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
Jäsenmäärä:
27000 henkilöä
75 %
25 %

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Jäsenmäärä:
120000 henkilöä
26 %
74 %

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Professoriliitto

Professoriliitto
Jäsenmäärä:
2363 henkilöä
75 %
25 %

Professoriliitto

Päällystöliitto

Päällystöliitto
Jäsenmäärä:
4500 henkilöä
98.7 %
1.3 %

Päällystöliitto

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Jäsenmäärä:
23500 henkilöä
7 %
93 %

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
Jäsenmäärä:
3710 henkilöä
58 %
42 %

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Suomen Ekonomit

Suomen Ekonomit
Jäsenmäärä:
50000 henkilöä
47 %
53 %

Suomen Ekonomit

Suomen Eläinlääkäriliitto

Suomen Eläinlääkäriliitto
Jäsenmäärä:
2339 henkilöä
26 %
74 %

Suomen Eläinlääkäriliitto

Suomen Farmasialiitto

Suomen Farmasialiitto
Jäsenmäärä:
9000 henkilöä
5 %
95 %

Suomen Farmasialiitto

Suomen Hammaslääkäriliitto

Suomen Hammaslääkäriliitto
Jäsenmäärä:
6800 henkilöä
31 %
69 %

Suomen Hammaslääkäriliitto

Suomen Lakimiesliitto

Suomen Lakimiesliitto
Jäsenmäärä:
15030 henkilöä
50 %
50 %

Suomen Lakimiesliitto

Suomen Lääkäriliitto

Suomen Lääkäriliitto
Jäsenmäärä:
23694 henkilöä
45 %
55 %

Suomen Lääkäriliitto

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL)

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL)
Jäsenmäärä:
11100 henkilöä

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL)

Suomen Psykologiliitto

Suomen Psykologiliitto
Jäsenmäärä:
6274 henkilöä
16 %
84 %

Suomen Psykologiliitto

Suomen Puheterapeuttiliitto

Suomen Puheterapeuttiliitto
Jäsenmäärä:
1528 henkilöä
1 %
99 %

Suomen Puheterapeuttiliitto

Suomen Terveydenhoitajaliitto

Suomen Terveydenhoitajaliitto
Jäsenmäärä:
7500 henkilöä
1 %
99 %

Suomen Terveydenhoitajaliitto

Suomen Työterveyshoitajaliitto

Suomen Työterveyshoitajaliitto
Jäsenmäärä:
2000 henkilöä

Suomen Työterveyshoitajaliitto

Tekniikan akateemiset TEK

Tekniikan akateemiset TEK
Jäsenmäärä:
73000 henkilöä
81 %
19 %

Tekniikan akateemiset TEK

Tieteentekijöiden liitto

Tieteentekijöiden liitto
Jäsenmäärä:
6800 henkilöä
40 %
60 %

Tieteentekijöiden liitto

Tradenomiliitto TRAL

Tradenomiliitto TRAL
Jäsenmäärä:
30000 henkilöä
30 %
70 %

Tradenomiliitto TRAL

Upseeriliitto

Upseeriliitto
Jäsenmäärä:
5838 henkilöä
98.39 %
1.61 %

Upseeriliitto

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut
Jäsenmäärä:
11500 henkilöä
34 %
66 %

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL
Jäsenmäärä:
4600 henkilöä
41 %
59 %

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL