Kiertotaloudesta uutta työtä

Asiantuntija Elina Moisio kertoo, mitä kiertotalous on ja miksi Akava haluaa edistää sitä muun muassa toimimalla Kohti kiertotaloutta -koalitiossa. Ympäristö -ja yhteiskuntavastuu ovat Akavalle tärkeitä arvoja.

Lue lisää

Terveellinen työ – stressi hallinnassa -kampanja

Stressi ja psykososiaaliset riskit ovat esillä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviikolla 20.–24. lokakuuta. Eri puolilla Eurooppaa järjestetään työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä tapahtumia, koulutustilaisuuksia ja tempauksia osana Terveellinen työ – stressi hallinnassa! -kampanjaa.

Lue lisää

Viisaita suunnitelmia ja tilanneherkkyyttä

Viikon akavalaisen, johtavan diakonian viranhaltijan Tuula Mäkisen työura tuntuu noudattavan seitsemän vuoden syklejä. Hänen tehtäviinsä kuuluu lähiesimiehen tehtävien lisäksi hallinnollisia toimia, sekä asiakastyötä. Asiakastyöhön pitäisi löytyä riittävästi resursseja. Ihmisten turvattomuus on lisääntynyt ja tukea haetaan, Mäkinen kertoo.

Lue lisää

Akava – menestystä ja turvaa yhdessä

Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 liittoa, joissa on yli puoli miljoonaa jäsentä. Akava, sen jäsenliitot ja neuvottelujärjestöt tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan. 


Etsitkö juuri sinulle sopivaa liittoa?

Akavalaiset ammatit -hakupalvelun avulla löydät sinulle parhaiten sopivan liiton Akavasta.


Näytä kaikki liitotPienennä

Ajankohtaista Akavassa

Uutisarkistoon

14.10.2014 Sote-järjestämislaissa valuvika

Akava toteaa lausunnossaan 14. lokakuuta, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa ei erotu riittävästi palvelujen tuottamis- ja järjestämisvastuu. Akava on pitänyt esillä näiden erottamisen tärkeyttä muun muassa omassa sote-mallissaan.

Lue lisää

9.10.2014 Tutkinto auttaa uudelleentyöllistymisessä

Työ- ja elinkeinoministeriön tuore julkaisu Selvitys ICT-alalta irtisanottujen henkilöiden urapoluista osoittaa, että tutkinto on hyvä suoja työmarkkinoiden nopeissa muutoksissa.

Lue lisää

7.10.2014 Nettihuijaukset harmaan talouden vastaisen kampanjan teemana

Harmaan talouden vastainen tiedotuskampanja jatkuu tulevana syksynä 6.-19.10. Syksyn kampanjan teemoja ovat rehellinen yrittäjyys, tuote- ja lääkeväärennökset sekä nettihuijaukset. Kampanjan tunnuslauseena on "Välistävetäjä vaanii verkossa" ja sen avulla pyritään tuomaan esille erilaisia huijauksia jotka tapahtuvat netissä.

Lue lisää


Uusimmat jutut Akavalainen-verkkolehdessä20.10.2014
Akavalainen
Työstressi hallintaan

Stressi on toiseksi yleisin työperäinen terveysongelma Euroopassa heti tuki- ja liikuntaelinsairauksien jälkeen. Tällä viikolla vietettävä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviikko kiinnittää huomion stressin hallintaan.

17.10.2014
Akavalainen
Tositarinoita työpöydän laatikosta

Tarinoita suomalaisesta työelämästä avaa näkymän 48 ihmisen työelämäkokemuksiin. Kirjan on toimittanut Työterveyslaitoksen tutkija Anu Järvensivu. Tarinoiden yhteinen nimittäjä on muutos.

14.10.21014
Akavalainen
Vahvat työelämäyhteydet ammattikorkeakoulun valtti Kajaanissa

Akava-päivä Kajaanissa tutustutti Akavan väen alueen opiskelijatoimintaan ja Puolen Suomen menestys -seminaari keräsi yhteen Pohjois- ja Itä-Suomen akavalaiset.

Ajankohtaista liitoissa

Uutisarkistoon

17.10.2014 Suomen Lääkäriliitto: Yksinäisyys tappaa myös vangit

Vangin yksinäisyysrangaistus on äärimmäisen voimakas rangaistusmuoto, jossa vanki eristetään muusta maailmasta jopa 23 tunniksi vuorokaudessa ja mahdollisesti määrättömän pitkäksi aikaa. Maailman Lääkäriliiton, WMA, mukaan yksinäisyysrangaistus ei saa vaarantaa vangin terveyttä ja hänen terveydentilaansa tulee tarkkailla säännöllisesti. Lääkärin on kiinnitettävä tarvittaessa vankilaviranomaisten huomiota vangin epäinhimillisiin olosuhteisiin ja kohteluun yksinäisyysrangaistuksessa.

Lue lisää

17.10.2014 Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL: Turvallisuuden työkaluja tuleville opettajille

Opettajat kohtaavat työssään monia fyysiseen ja psyykkiseen turvallisuuteen liittyviä haasteita. Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton mielestä opettajankoulutus ei anna riittäviä valmiuksia turvallisuuskasvatuksen, turvallisen toimintakulttuurin rakentamiseen ja opettajan oman turvallisuuden takaamiseen. Turvallisuuteen ja opetusalan työoloihin liittyvät ongelmat ovat uhka koko alan vetovoimaisuudelle.

Lue lisää

14.10.2014 Suomen Lääkäriliitto: Kehitysyhteistyörahaa Ebola-viruksen torjuntaan

Ebola on viruksen aiheuttama verenvuotokuume, johon ei ole rokotetta. Tauti johtaa usein kuolemaan. Sen kukistaminen edellyttää resursseja varsinaiseen hoitoon ja hoidon ei-lääkkeellisten resurssien, kuten suojautumisen, takaamiseen.

Lue lisää

13.10.2014 Tieteentekijöiden liitto : Vuoden tieteentekijä – yliopisto-opettaja Kimmo Svinhufvud

Tieteentekijöiden liitto on valinnut Vuoden tieteentekijäksi filosofian tohtori Kimmo Svinhufvudin Helsingin yliopistosta. 43-vuotias Svinhufvud toimii äidinkielen yliopisto-opettajana Helsingin yliopiston Kielikeskuksessa. Hän opettaa kirjoittamisen kursseja muun muassa graduntekijöille ja väitöskirjatutkijoille. Nimitys julkistettiin Tieteentekijöiden liiton seminaarissa Opetus – välttämätön hyvä? maanantaina Helsingissä.

Lue lisää

13.10.2014 Suomen Lääkäriliitto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista: Potilaan hoitoonpääsy turvattava

Lääkäriliitto kannattaa tulevaisuuden tarpeisiin perustuvia uudistuksia, jotka takaavat potilaille yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut asuinpaikasta, tulotasosta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta. Tärkeintä on turvata potilaan hoitoonpääsy.

Lue lisää


Tuoreita lausuntoja

13.10.2014 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava toteavat sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta, että ehdotukset Kansaneläkelaitoksen järjestämän kuntoutuksen varhentamiseksi ja tehostamiseksi ovat kannatettavia. Järjestöt katsovat, että sairausvakuutuksen rahoituspohjaa on laajennettava siten, että myös työnantajat osallistuvat sairaanhoitovakuutuksen rahoittamiseen omalla maksuosuudellaan.

Lue lisää

22.9.2014 Akavan lausunto ILOn 103. Kansainvälisen työkonferenssin pakollista työtä koskevan vuoden 1930 yleissopimukseen nro 29 liittyvästä pöytäkirjasta sekä pakollisesta työstä vuonna 2014 annetusta suosituksesta

Akava toteaa lausunnossaan työ- ja elinministeriölle ILOn 103. Kansainvälisen työkonferenssin pakollista työtä koskevan vuoden 1930 yleissopimukseen nro 29 liittyvästä pöytäkirjasta sekä pakollisesta työstä vuonna 2014 annettu suosituksesta pitävänsä tärkeänä, että pakkotyön ja ihmiskaupan ennaltaehkäisyyn ja uhrien auttamiseen on tehokkaat keinot. Akava kannattaa pöytäkirjan ratifioimista ja esittää työryhmän perustamista ratifioinnin valmistelua ja lainsäädännöllisten esteiden arviointia varten.

Lue lisää

22.9.2014 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto selvityksestä Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön vaatimusten yhteensovittamisesta

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava toteavat lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksestä Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön vaatimusten yhteensovittamisesta pitävänsä selvitystä hyvin laadittuna ja siten erinomaisena pohja tulevalle keskustelulle ja jatkotyölle aiheesta. Työmarkkinajärjestöjen osallistuminen jatkovalmisteluun on välttämätöntä, erityisesti siltä osin kuin ehdotuksilla on vaikutuksia ansioturvaan ja sosiaaliturvan rahoitukseen. Palkansaajakeskusjärjestöt korostavat liikkumisvapautta käyttävän henkilön oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun ja oikeutta olla menettämättä etuuksiaan liikkumisvapauden käytön vuoksi ja muistuttavat, että asumisperusteisen sosiaaliturvan etuuksien ja rahoituksen tasapaino on tärkeää. Järjestöt nostavat esiin, että Suomen etu on, että EU:n valmistelussa otetaan huomioon myös suomalaisen eläke- ja sosiaaliturvan vahvuudet ja erityispiirteet.

Lue lisää

22.9.2014 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto: Yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet; luonnos Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukseksi jäsenvaltioille

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava toteavat lausunnossaan ulkoasiainministeriölle Yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet; luonnoksesta Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukseksi jäsenvaltioille kannattavansa suositusta ja pitävänsä sitä hyvänä valtioiden ja yritysten toimintaa ohjaavana instrumenttina. Ne huomauttavat kuitenkin muun muassa, että uUuden instrumentin ei-sitovuus on ongelmallista. Yritysten vapaaehtoisuus toimenpiteiden toteuttamisessa ei ole toiminut toivotulla tavalla, eivätkä kaikki jäsenmaat ole täysin sitoutuneet ihmis- ja perusoikeuksien turvaamiseen ja suojeluun.

Lue lisääBlogit Blogiarkistoon

Markus Penttinen
Tuumaamo:
Ihan valveilla kauppasopimuksissa
Suomen suhtautumista kansainvälisiin kauppasopimuksiin on puitu välillä varsin kirpeään sävyyn julkisuudessa, hiljakkoin muun muassa Helsingin Sanomien mielipidepalstalla. Tietoa kaupankäynnistä ja sen eri ulottuvuuksista voi aina toki lisätä, mutta ei Suomessa kuitenkaan niin pihalla tai unessa olla kuin Anki Sirola antoi kirjoituksessaan ymmärtää.
Eugen Koev
Tuumaamo:
Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus typistyy menokuriohjelmaan
Juhannuksen tienoilla Suomessa vallitsi poliittinen hurmiotila. Puolueet kiittivät itseään ja toisiaan vuolaasti historiallisesta sote-uudistuksesta, jolla me saamme yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista – tasa-arvoisemmat, laadukkaammat ja halvemmat palvelut. Eikä tämä vaadi muuta kuin yhden uuden laatikon leikkiin. Perustetaan sote-piirit, joihin ensin kerätään rahat nuppikohtaisella maksulla, hienommin sanottuna kapitaatiomaksulla. Sen jälkeen kuntien poliitikot keskenään jakavat tuotantokiintiöitä ja sen mukaan rahaa kunnallisten terveyskeskusten, sairaaloiden ja sosiaalihuoltoyksiköiden kesken.

Akava muualla verkossa

AkavaFacebookissa
AkavaTwitterissaAkavaLinkedInissa