Akava: Eläkeuudistus edessä taas kymmenen vuoden kuluttua

Akavan hallitus ei hyväksy työura- ja eläkeuudistuksen neuvotteluratkaisua. Akavan hallitus katsoo, ettei tällaisella esityksellä ratkaista Suomen ongelmia. Eläkejärjestelmään on väistämättä tehtävä laaja uudistus jo kymmenen vuoden sisällä.

Lue lisää

Miksi Akava sanoi EI ratkaisulle?

Akava ei hyväksynyt eläkeneuvotteluissa saavutettua neuvotteluratkaisua, sillä uudistuksen tärkeimmät tavoitteet eivät toteudu ratkaisussa. Akava katsoo, ettei ratkaisu kannusta pidentämään työuria tai tuo kestävää sekä oikeudenmukaista eläkeratkaisua.

Lue lisää

Akava ei sovi Kekkosen ajan työmarkkinaratkaisuja

Hulluinta on, että kaikkein suurimpia kärsijöitä eläkeuudistuksessa ovat ne, jotka jaksavat pakertaa työssä vähintään 65-vuotiaaksi, kirjoittaa puhenjohtaja Sture Fjäder kolumnissaan.

Lue lisää

Akava – menestystä ja turvaa yhdessä

Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 liittoa, joissa on yli puoli miljoonaa jäsentä. Akava, sen jäsenliitot ja neuvottelujärjestöt tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan. 


Etsitkö juuri sinulle sopivaa liittoa?

Akavalaiset ammatit -hakupalvelun avulla löydät sinulle parhaiten sopivan liiton Akavasta.


Näytä kaikki liitotPienennä

Ajankohtaista Akavassa

Uutisarkistoon

26.9.2014 Akava: Eläkeuudistus edessä taas kymmenen vuoden kuluttua

Akavan hallitus on päättänyt, että se ei hyväksy työura- ja eläkeuudistuksessa saavutettua neuvotteluratkaisua. Eläkeuudistuksessa oli ennen kaikkea kysymys työurien pidentämisestä ja kestävästä sekä oikeudenmukaisesta eläkeratkaisusta. Nyt nämä tavoitteet eivät toteudu.

Lue lisää

19.9.2014 SAK, STTK ja Akava: Palkansaajajärjestöt pahoillaan neuvotteluhalukkuuden tuomitsemisesta

Palkansaajien keskusjärjestöt ovat pahoillaan tuomioista, joissa pelkkä neuvotteluhalukkuus on määritelty rangaistavaksi työtaistelutoimenpiteeksi. Viimeksi eilen työtuomioistuin määräsi kunta-alan työntekijäjärjestöille hyvityssakot ennakkoilmoituksesta, joka koski Helsingin liikelaitoksen Palmian palvelujen yhtiöittämistä vastaan suunnattua mielenilmausta.

Lue lisää

18.9.2013 Terveellinen työ - stressi hallinnassa! -kampanjan hyvän käytännön palkinnot 2014

Euroopan hyvän käytännön palkinnot ovat tärkeä osa vuosien 2014–2015 ”Terveellinen työ - stressi hallinnassa!” -kampanjaa. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto etsii jäsenmaista palkittavia ehdokkaita työterveyden ja työturvallisuuden hyvistä käytännön ratkaisuista. Palkinnot ovat tunnustus merkittävistä ja innovatiivisista toimista työterveyden ja työturvallisuuden edistämiseksi työpaikalla ja niillä halutaan osoittaa hyvien työsuojelukäytäntöjen omaksumisen edut.

Lue lisää


Uusimmat jutut Akavalainen-verkkolehdessä29.9.2014
Akavalainen
Parempia työvoimapalveluja korkeasti koulutetuille työttömille

Akavan yksi pitkäaikainen tavoite on ollut, että korkeasti koulutettujen palveluja parannetaan TE-toimistoissa. Työ- ja elinkeinoministeriö nimesi vastuuhenkilöt tänä syksynä. He kokoontuivat Helsinkiin tapaamiseen verkostoitumaan ja vaihtamaan kokemuksia.

26.9.2014
Akavalainen
Akava ei sovi Kekkosen ajan työmarkkinaratkaisuja

Hulluinta on, että kaikkein suurimpia kärsijöitä eläkeuudistuksessa ovat ne, jotka jaksavat pakertaa työssä vähintään 65-vuotiaaksi, kirjoittaa puhenjohtaja Sture Fjäder kolumnissaan.

23.9.2014
Akavalainen
Järkevää politiikkaa työntekijän hyvinvointia unohtamatta

EU on ollut ilman työsuojelustrategiaa jo pari vuotta. Toivotaan, että uusi komissio muistaa työelämäkysymysten tärkeyden muun lainsäädännön rinnalla, kirjoittaa Miapetra Kumpula-Natri Kohti parempaa Eurooppaa -kolumnissaan.

Ajankohtaista liitoissa

Uutisarkistoon

30.9.2014 Suomen kirkon pappisliitto: Työpaikkapappi Ismo Kunnas on Vuoden pappi

Suomen kirkon pappisliiton hallitus on valinnut Vuoden papiksi 2014 Tampereen eteläisen seurakunnan kappalainen Ismo Kunnaksen. Valinta julkistettiin Papiston päivien avajaisissa Jyväskylässä 30.9. Valinnan perusteluissa todetaan, että Kunnas on työpaikkapappina toimiessaan tuonut seurakuntaa ihmisten keskelle heidän arjessaan ja antanut kirkolle kasvot. Työpaikkapappina hän tekee tärkeää työtä tukiessaan henkilöstöä jaksamisessa, työelämän muutoksissa ja elämän eri vaikeuksissa.

Lue lisää

30.9.2014 Suomen Terveydenhoitajaliitto: Eläkeratkaisusta puuttuu kannustavuus

Työnantajien ja kahden palkansaajakeskusjärjestön SAK:n ja STTK:n neuvottelema eläkeratkaisu on epäreilu muun muassa naisvaltaisten hoitoalojen työntekijöille, jota terveydenhoitajat edustavat.

Lue lisää

29.9.2014 Akavan Erityisalat: Opetushallituksen irtisanomiset kova isku suomalaiselle koulutukselle

Opetushallitus irtisanoo 21 henkilöä yt-neuvottelujen päätteeksi. Irtisanomisten uhka ei kuitenkaan pääty, koska Opetushallituksen heikkoa taloustilannetta ei ole ratkaistu.

Lue lisää

29.9.2014 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: ¨ Ammattikorkeakoulujen henkilöstö jäämässä jyrän alle

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen vaatii ammattikorkeakouluille työrauhaa ja rahoituksen turvaamista niin, ettei ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välistä rahoituskuilua kasvateta.

Lue lisää

29.9.2014 Suomen Ekonomiliitto: Eläkeratkaisu jäi onnettomasti puolitiehen

Suomen Ekonomiliitto on pettynyt työmarkkinakeskusjärjestöjen sopimaan työeläkeratkaisuun. Vanhuuseläkkeen alaikärajan nostaminen oli oikea suunta, mutta muut uudistuksen elementit, erityisesti työuran loppupään korotettujen karttumien poistaminen lyö työurien pidentämistavoitetta korvalle. Tämän vuoksi Ekonomiliitto oli mukana tukemassa yksimielistä päätöstä siitä, että Akava ei allekirjoita eläkesopua.

Lue lisää


Tuoreita lausuntoja

22.9.2014 Akavan lausunto ILOn 103. Kansainvälisen työkonferenssin pakollista työtä koskevan vuoden 1930 yleissopimukseen nro 29 liittyvästä pöytäkirjasta sekä pakollisesta työstä vuonna 2014 annetusta suosituksesta

Akava toteaa lausunnossaan työ- ja elinministeriölle ILOn 103. Kansainvälisen työkonferenssin pakollista työtä koskevan vuoden 1930 yleissopimukseen nro 29 liittyvästä pöytäkirjasta sekä pakollisesta työstä vuonna 2014 annettu suosituksesta pitävänsä tärkeänä, että pakkotyön ja ihmiskaupan ennaltaehkäisyyn ja uhrien auttamiseen on tehokkaat keinot. Akava kannattaa pöytäkirjan ratifioimista ja esittää työryhmän perustamista ratifioinnin valmistelua ja lainsäädännöllisten esteiden arviointia varten.

Lue lisää

22.9.2014 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto selvityksestä Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön vaatimusten yhteensovittamisesta

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava toteavat lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksestä Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön vaatimusten yhteensovittamisesta pitävänsä selvitystä hyvin laadittuna ja siten erinomaisena pohja tulevalle keskustelulle ja jatkotyölle aiheesta. Työmarkkinajärjestöjen osallistuminen jatkovalmisteluun on välttämätöntä, erityisesti siltä osin kuin ehdotuksilla on vaikutuksia ansioturvaan ja sosiaaliturvan rahoitukseen. Palkansaajakeskusjärjestöt korostavat liikkumisvapautta käyttävän henkilön oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun ja oikeutta olla menettämättä etuuksiaan liikkumisvapauden käytön vuoksi ja muistuttavat, että asumisperusteisen sosiaaliturvan etuuksien ja rahoituksen tasapaino on tärkeää. Järjestöt nostavat esiin, että Suomen etu on, että EU:n valmistelussa otetaan huomioon myös suomalaisen eläke- ja sosiaaliturvan vahvuudet ja erityispiirteet.

Lue lisää

22.9.2014 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto: Yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet; luonnos Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukseksi jäsenvaltioille

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava toteavat lausunnossaan ulkoasiainministeriölle Yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet; luonnoksesta Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukseksi jäsenvaltioille kannattavansa suositusta ja pitävänsä sitä hyvänä valtioiden ja yritysten toimintaa ohjaavana instrumenttina. Ne huomauttavat kuitenkin muun muassa, että uUuden instrumentin ei-sitovuus on ongelmallista. Yritysten vapaaehtoisuus toimenpiteiden toteuttamisessa ei ole toiminut toivotulla tavalla, eivätkä kaikki jäsenmaat ole täysin sitoutuneet ihmis- ja perusoikeuksien turvaamiseen ja suojeluun.

Lue lisää

4.9.2014 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalaista

Akava toteaa lausunnossaan valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalaista, että kuntauudistusta on jatkettava. Akava katsoo, että laadukkaammat palvelut, jotka ovat taloudellisesti kestävällä pohjalla, edellyttävät vahvoja peruskuntia, jotka selviytyvät pitkäjänteisesti velvoitteistaan. Kunnille säädetyt lakisääteiset tehtävät on pystyttävä järjestämään laadukkaasti joka puolella maata. Akava painottaa, että kaikissa hankkeissa henkilöstö tulee ottaa aidosti mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Palveluiden laatuvaatimusten ja tason määrittely on oleellista. Tarvitaan tuloksellisuuden ja tuottavuuden mittareita, jotka ottavat huomioon laadun ja vaikuttavuuden ulottuvuudet läpinäkyvästi ja uskottavasti.

Lue lisääBlogit Blogiarkistoon

Jouni Markkanen
Tuumaamo:
Koulutus ei ole myytävänä

 

Eläkeratkaisussa on paljon hyvää, mutta yksi asia jäi loppumetreillä vaille huomiota: koulutuksen arvostaminen. Eläkejärjestelmän kouluttautumiseen kannustavia osia karsittiin rankalla kädellä, kun työuran loppuvaiheen kannustinkarttumat poistettiin ja tilalle ei tullut korvaavia työurien pidentämistä tukevia osia.

Jaana Ignatius
Tuumaamo:
Verkostosta lisäpotkua kehittämiseen
Aloitin Akavassa reilu vuosi sitten uudessa tehtävässä. Vastuullani on mielenkiintoinen ja laaja tehtäväkokonaisuus: Akavan jäsenliittojen välisen yhteistyön kehittäminen. Tehtävän ja toimenkuvani taustalla on Akavalle ja sen liitoille tärkeä tavoite, josta yksittäinen akavalainenkin hyötyy. Haluamme tuottaa jäsenillemme parempia palveluja kustannustehokkaasti. Tähän liitot eivät välttämättä pysty yksin, mutta yhteistyössä ja verkostoa hyödyntäen tilanne on toinen.

Akava muualla verkossa

AkavaFacebookissa
AkavaTwitterissaAkavaLinkedInissa