Koulutuspolitiikkaa ja tuottavuushyppyjä – koko rahalla

Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Henna Hirvonen toivoo, että koulutuspolitiikassa keskusteltaisiin muustakin kuin leikkauksista, rakenteista eikä jämähdettäisi poteroihin duaalimalli-kysymyksessä. Kun vaalien koulutuslupaukset menivät ja tulivat, luovuttiinko myös tavoitteesta olla koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa?

Lue lisää

EVVK koko TTIP?

Yhdysvaltojen ja EU:n vapaakauppasopimuksen eli TTIP:n neuvotteluissa kiperimmät kysymykset liittyvät investointisuojaan, julkisiin hankintoihin, työntekijöiden oikeuksiin ja ympäristökysymyksiin, kirjoittaa Henna Virkkunen Kohti parempaa Eurooppaa -kolumnissaan.

Lue lisää

Akava SuomiAreenalla: Hyvät ja huonot uutiset koulunpenkiltä

Akavan SuomiAreena-tapahtumassa 16. heinäkuuta ovat keskustelemassa opettaja-Duudson HP Parviainen, kuvataiteilija Jani Leinonen, kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala, oppimiskumppanuuksien johtaja Mervi Jansson Omniasta ja puheenjohtaja Sture Fjäder. Juontajina ovat Reetta Räty ja Ville Blåfield.

Lue lisää

Akava – menestystä ja turvaa yhdessä

Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 liittoa, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Akava, sen jäsenliitot ja neuvottelujärjestöt tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan. 


Etsitkö juuri sinulle sopivaa liittoa?

Akavalaiset ammatit -hakupalvelun avulla löydät sinulle parhaiten sopivan liiton Akavasta.


Näytä kaikki liitotPienennä

Ajankohtaista Akavassa

Uutisarkistoon

3.7.2015 Akava: Koulutuksen ennakoinnin tulee olla tulevaisuuden tekemistä

Koulutusaloittaisten tutkintotavoitteiden asettaminen on välttämätön osa ennakointia, vaikka ajatus onkin osin menneestä maailmasta. Työryhmäehdotuksessa tutkintotavoitteista 2020-luvulle uskotaan Suomen nousevan uuteen kasvuun korkeakoulutuksen ja erityisesti tekniikan ja luonnontieteen osaamisella. Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder kiittelee, että työryhmä on tarttunut aikuiskoulutuksen ennakointiin. Fjäderin mukaan tärkeä koulutusjärjestelmän ja koulutussisältöjen uudistaminen on kuitenkin tuskastuttavan hidasta. Hallitusohjelman leikkauspäätökset koulutuksesta ja tutkimuksesta uhkaavat Suomen korkean osaamisen pohjaa.

Lue lisää

24.6.2015 Akava: Hallituksen suunnitelmat määräaikaisista työsuhteista heikentävät nuorten naisten asemaa

Akava on huolissaan hallitusohjelman esityksestä poistaa määräaikaisen työsuhteen perustevaatimus. Sen lisäksi, että esitys on arveluttava EU-säännösten valossa, se on huolestuttava naisten työmarkkina-aseman kannalta. Muutos kohdistuisi eniten naisiin. Nuorilla naisilla on jo nykyisinkin yleisimmin määräaikaisia työsuhteita.

Lue lisää

22.6.2015 Suomalainen työelämä tarvitsee suvaitsevaisuusloikan

Helsinki Pride -viikolle osallistuvat palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK vaativat voimakkaampaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä suomalaisessa työelämässä.

Lue lisää


Uusimmat jutut Akavalainen-verkkolehdessä30.6.2015
Akavalainen
EVVK koko TTIP?

Yhdysvaltojen ja EU:n vapaakauppasopimuksen eli TTIP:n neuvotteluissa kiperimmät kysymykset liittyvät investointisuojaan, julkisiin hankintoihin, työntekijöiden oikeuksiin ja ympäristökysymyksiin, kirjoittaa Henna Virkkunen Kohti parempaa Eurooppaa -kolumnissaan.

26.6.2015
Akavalainen
Tutkijasta maatalousyrittäjäksi

Viikon akavalainen, agronomi Peppi Laine hoitaa Mikkola-nimistä sukutilaa Salon Hajalassa. Tilalla on 160 emolammasta, ja karitsoita syntyy vuosittain kolmisensataa. Apuna lampaanhoidossa Laineella on paimenkoiria.

25.6.2015
Akavalainen
Stockmann näytti sopimisen mallia – yhteistyö hyödyttää kiistatta kaikkia

Tyytyväinen hyminä säestää sopimusta, jonka Stockmann on tehnyt henkilöstöedustusjärjestelmästä. Sekä työntekijät että työnantaja kiittelevät ylempiä toimihenkilöitä koskevaa ratkaisua. Ihan hetkessä luottamusmiessopimus ei kuitenkaan syntynyt.

Ajankohtaista liitoissa

Uutisarkistoon

3.7.2015 Suomen Hammaslääkäriliitto: Potilaan voitava luottaa annettavaan hoitoon

Valvira on keskeyttänyt hammaslääkärin ja suuhygienistin palveluja tarjonneen Meidänklinikka Oy:n toiminnan potilasturvallisuuden vaarantumisen vuoksi. Valviran mukaan toiminnassa oli potilasturvallisuutta vaarantavia epäasianmukaisuuksia hammaslääketieteellisten toimenpiteiden suorittamisen ja työnjaon, tehtyjen toimenpiteiden hammaslääketieteellisten perusteiden sekä potilasasiakirjojen laatimisen ja säilyttämisen osalta.

Lue lisää

29.6.2015 Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Valtiolla saavutettiin neuvottelutulos

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia ovat tänään saavuttaneet valtion työmarkkinalaitoksen kanssa neuvottelutuloksen työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisun toteuttamisesta valtiosektorilla.

Lue lisää

29.6.2015 Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn kunnan neuvottelukunta hyväksyi osaltaan palkkaratkaisut

KT ja pääsopijajärjestöt pääsivät 25.6.2015 neuvottelutulokseen työllisyys- ja kasvusopimuksen (tyka) toisen jakson sopimuskorotuksista. JUKOn kunnan neuvottelukunta hyväksyi KVTES- ja TS- sopimuksia koskevat neuvottelutulokset tänään maanantaina.

Lue lisää

26.6.2015 Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO huolissaan Työterveyslaitoksen lisäleikkauksista

Suomen uusi hallitus on strategisessa ohjelmassaan linjannut leikkaavansa Työterveyslaitoksen vuosittaisesta rahoituksesta 5 miljoonaa euroa lisää vuodesta 2016 lähtien.

Lue lisää

26.6.2015 Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Työterveyslaitoksen tyka-neuvottelut jatkuvat elokuussa

Työterveyslaitoksen työehtosopimuksen sopijaosapuolet kokoontuivat eilen 25.6. ensimmäiseen neuvotteluun työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisun toteuttamisesta.

Lue lisää


Akavan työttömyyskatsaus


29.6.2015 Korkeakoulutettujen työttömien määrä tasaisessa kasvussa

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä jatkoi kasvuaan toukokuussa 2015 likimain samalla nopeudella kuin jo vuosi sitten. Korkeakoulutettuja työttömiä oli kuun lopussa yhteensä 45 802. Kasvua vuotta aikaisempaan verrattuna tuli 5 795 henkilöä eli 14,5 prosenttia. Työttömistä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 23 793 ja ylemmän 20 783. Tutkija-asteen koulutuksen suorittaneita oli työttömänä yhteensä 1 612.

Lue lisääTuoreita lausuntoja

29.6.2015 Akavan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi Kevasta

Akava toteaa lausunnossaan valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi Kevasta, että lakiehdotus parantaa ja selkeyttää nykyistä hallintoa. Akava huomauttaa, että palkansaajien ja työnantajien edustus tulee turvata riittävän tasapainoisesti Kevan hallinnossa ja kaikkien olennaisten osapuolien tulee olla mukana hallintorakenteiden jatkovalmistelussa.

Lue lisää

25.6.2015 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi (Solvenssi II)

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat sosiaali- ja terveysministeriölle antamsssaan lausunnossaan luonnoksesta hallituksen esitykseksi vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi (Solvenssi II), ettei Solvenssi II -direktiivi koske suomlaisia työeläkevakuutusyhtiöitä. Direktiivin implementoinnin täsmennykset eivät siten rajoita työmarkkinaosapuolten mahdollisuuksia sopia työeläkevakuuttamisen periaatteista ja turvaavuussäännöksistä. Palkansaajakeskusjärjestöillä ei ole huomautettavaa luonnokseen.

Lue lisää

11.6.2015 Akavan lausunto digitaalisen liiketoiminnan esteistä ja lainsäädännöllisistä kehittämistarpeista

Akava toteaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle antamassaan lausunnossa digitaalisen liiketoiminnan esteistä ja lainsäädännöllisistä kehittämistarpeista muun muassa pitävänsä tärkeänä yleisenä lähtökohtana digitaalisen liiketoiminnan esteiden purkamisessa, että tavoitellaan neutraalisuutta puhtaasti perinteisen liiketoiminnan ja digitaalisen liiketoiminnan sekä toisaalta kansallisen ja EU:n sisämarkkinoilla tapahtuvan digitaalisen liiketoiminnan välillä. Akavan mielestä sääntelyn neutraalisuutta tulisi tavoitella kaikilla sääntelyn tasoilla suomalaisten yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. Erityisesti näin on verojärjestelmässä. Akava nostaa esiin työaikalain keskeiset ongelmat, kuten että työaikaseuranta ei toteudu käytännössä digitaalisen liiketoiminnan mahdollistaessa työn hajauttamisen laajalle työn ja asiakkaiden vaatimusten ohjatessa työn tekoa. Työaikaseuranta on kuitenkin työaikasuojelun perusta. un työaikaseurantaa ei toteuteta, niin monet ylilyönnit jäävät pimentoon ja uhkana on, että työntekijän liiallinen kuormitus havaitaan liian myöhään. Lisäksi tällaisen tosiasiallisen ylityön tekeminen jää korvaamatta.

Lue lisääBlogit Blogiarkistoon

Paula Ilveskivi
Tuumaamo:
Työelämän perusoikeuksien äärellä
Kesäkuun alku vierähti sutjakkaasti Genevessä Kansainvälisen työjärjestön ILOn 104. työkonferenssissa. Työkonferenssi on valtava kansainvälinen kolmikantamylly, joka pureutuu työelämän ja markkinoiden kipukohtiin ja sopimusten sekä suositusten noudattamisen valvontaan. Konferenssiin osallistui noin 4500 delegaattia 169 maasta, jotka ovat ILOn sopimusvaltioita.
Marjo Ollikainen
Tuumaamo:
Uudistu ay-liike, mutta muuttua sä koskaan et saa
On tullut palautetta viime päivinä. Kuten: ”Kovinta netissä”, ”Nappisuoritus”, ”Hyvä korvamato”. Mutta sitten myös tällaista: ”Mitä te kelasitte?”, ”Hävettää!”, ”Syöpää ja ulostetta”.

Akava muualla verkossa

AkavaFacebookissa
AkavaTwitterissaAkavaLinkedInissa