Akavan luottamusmiesbarometri: Irtisanomisista tullut liukuhihnarutiinia

Irtisanomisista ja muista henkilöstövähennyksistä on tullut liukuhihnarutiinia, kertoo Akavan tuore luottamusmiesbarometri. Yksityisen sektorin luottamusmiesten työpaikoista yli 70 prosenttia ja julkisella sektorilla yli 60 prosenttia on sellaisia, joista on kahden viime vuoden aikana vähennetty työntekijöitä.

Lue lisää

Onko tasa-arvoisen työelämän edistäminen turhaa sääntelyä

Euroopan parlamentti yritti tällä viikolla täysistunnossa vielä kerran pelastaa äitiyslomadirektiiviehdotuksen, jonka komissio uhkaa vetää pois valmistelusta, kirjoittaa Heidi Hautala Kohti parempaa Eurooppaa -kolumnissaan.

Lue lisää

Suomessa on helppo ryhtyä yrittäjäksi

Akavalainen tapasi uusia yrittäjiä, jotka kiittävät niin viranomaisten kuin neuvontaorganisaatioiden nopeaa ja joustavaa toimintaa.

Lue lisää

Akava – menestystä ja turvaa yhdessä

Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 liittoa, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Akava, sen jäsenliitot ja neuvottelujärjestöt tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan. 


Etsitkö juuri sinulle sopivaa liittoa?

Akavalaiset ammatit -hakupalvelun avulla löydät sinulle parhaiten sopivan liiton Akavasta.


Näytä kaikki liitotPienennä

Ajankohtaista Akavassa

Uutisarkistoon

19.5.2015 Akavan Fjäder: Ammattikorkeakoulujen osaamista on kunnioitettava

Ammattikorkeakoulujen tärkeää roolia ammatillisen korkeakoulutuksen ja omaleimaisen osaamisen, tutkimuksen ja työelämän kehittäjänä on kunnioitettava uudistuksia tehtäessä, Akava muistuttaa. Ilman ammattikorkeakouluja ei voida luoda joustavia opinpolkuja, synnyttää uusia innovaatioita ja parantaa Suomen kilpailukykyä.

Lue lisää

18.5.2015 Akavan luottamusmiesbarometri: Irtisanomisista on tullut liukuhihnarutiinia

Irtisanomisista ja muista henkilöstövähennyksistä on tullut liukuhihnarutiinia, kertoo Akavan tuore luottamusmiesbarometri. Yksityisen sektorin luottamusmiesten työpaikoista yli 70 prosenttia ja julkisella sektorilla yli 60 prosenttia on sellaisia, joista on kahden viime vuoden aikana vähennetty työntekijöitä. Luottamusmiesbarometriin vastasi 835 luottamusmiestä tammikuussa 2015. He edustavat työpaikoilla lähes 170 000:ta ylempää toimihenkilöä.

Lue lisää

13.5.2015 Avoin paikka: sosiaalivakuutuksen asiantuntija

Haemme innovatiivista ja sosiaalisesti kyvykästä sosiaalivakuutuksen asiantuntijaa Akavan työelämäasioiden yksikköön.

Lue lisää


Uusimmat jutut Akavalainen-verkkolehdessä21.5.2015
Akavalainen
Osaaminen myyntiin jo opiskeluaikana

Ranskan maineikkaimmat korkeakoulut ja yliopistot ovat ryhtyneet myymään opiskelijoidensa asiantuntemusta. Yritykset saavat edullista, mutta ammattitaitoista palvelua sopuhintaan ja opiskelijat puolestaan taskurahaa ja kontakteja työelämään.

20.5.2015
Akavalainen
Onko tasa-arvoisen työelämän edistäminen turhaa sääntelyä

Euroopan parlamentti yritti tällä viikolla täysistunnossa vielä kerran pelastaa äitiyslomadirektiiviehdotuksen, jonka komissio uhkaa vetää pois valmistelusta, kirjoittaa Heidi Hautala Kohti parempaa Eurooppaa -kolumnissaan.

20.5.2015
Akavalainen
Suomessa on helppo ryhtyä yrittäjäksi

Akavalainen tapasi uusia yrittäjiä, jotka kiittävät niin viranomaisten kuin neuvontaorganisaatioiden nopeaa ja joustavaa toimintaa.

Ajankohtaista liitoissa

Uutisarkistoon

22.5.2015 Insinööriliitto: Työelämän uudistukset parantavat tuottavuutta

Insinööriliiton puheenjohtaja Pertti Porokari kehottaa Smolnan hallitusneuvottelijoita muistamaan työelämän uudistamisen, kun he pyrkivät ratkaisemaan maan talouden ongelmia.

Lue lisää

22.5.2015 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Nuorten yksilöllistä ohjausta lisättävä

OAJ jakaa Valtiontalouden tarkastusviraston huolen nuorten yksilöohjauksen edellytysten heikentymisestä. Vuosittain 5 000 nuorta jää ilman tutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa. Ratkaisuksi OAJ ehdottaa tukiopinto-ohjausta sekä opinto-ohjauksen minimilaatuvaatimusten säätämistä lailla.

Lue lisää

19.5.2015 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Suomalaista korkeakoulua ei voi kehittää yhden alueen ehdoilla

OAJ kehottaa hallitusneuvottelijoita olemaan pirstomatta suomalaista korkeakoulutuksen mallia siten, että maahan syntyisi eri alueille erilaisia tutkintojärjestelmiä ja rakenteita eli toisistaan poikkeavia maakuntamalleja ja alueratkaisuja. Suomen kaltaisella maalla ei ole sellaiseen varaa, OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka muistuttaa.

Lue lisää

15.5.2015 Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Kaupan ala ei hyödynnä henkilöstönsä osaamista

Kaupan alan kriisistä on keskusteltu laajalti julkisuudessa parin viime vuoden ajan. Ala etsii uusia ratkaisuja löytääkseen jälleen nousuvoittoisen tien, mutta edelleen sillä on varaa jättää käyttämättä keskeisintä pääomaansa eli henkilöstönsä osaamista. Kaupan alan ylemmät toimihenkilöt ovat sitoutuneita työhönsä, mutta heidän panostaan ei haluta ottaa vastaan.

Lue lisää

8.5.2015 Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Uuden hallituksen on uudistettava valtion yhteistoimintalaki

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ehdottaa valtion yhteistoimintalain uudistamista. ”Tarvitsemme työelämään tältä osin nyt perusteellisen muutoksen. Esitämme, että uusi hallitus ottaa muutostarpeen hallitusohjelmassaan huomioon ja aloittaa lakiuudistuksen valmistelun”, sanoo neuvottelupäällikkö Markku Nieminen JUKOsta.

Lue lisää


Akavan työttömyyskatsaus


30.4.2015 Korkeakoulutettujen työttömien määrä kasvaa

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä jatkoi kasvuaan maaliskuussa 2015. Yhteensä 45 207 korkeakoulutettua oli työttömänä maaliskuun lopussa, missä oli kasvua vuotta aikaisempaan verrattuna 6 223 eli 16 prosenttia. Työttömistä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 24 036 ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita 19 631. Tutkija-asteen koulutuksen suorittaneita oli työttömänä yhteensä 1 540.

Lue lisääTuoreita lausuntoja

15.5.2015 Akavan lausunto asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus -raportista

Akava toteaa lausunnossaan ympäristöministeriölle Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus -raportista, että uuden hallituksen on tartuttava asumisen hinnan alentamiseen tarmolla, eritoten kasvukeskuksissa ja pääkaupunkiseudulla. Asumisen hinta ei saa vaikeuttaa työn perässä muuttamista. Omakotitalojen kaupasta perittävä varainsiirtovero tulisi laskea kahteen prosenttiin, samalle tasollu kuin osakehuoneistojen kaupan vero. Jos asuntolainan korkojen verovähennysoikeudesta päätetään luopua jollain aikavälillä, on se tehtävä erittäin varovaisesti ja asteittain. Asuntonsa omistavien ihmisten ostovoimaa ei saa romahduttaa. Energiatehokkuudella voisi olla myös elinkaarella asumisen hintaa alentavia vaikutuksia, jos se otettaisiin suunnittelussa paremmin huomioon.

Lue lisää

15.5.2015 Akavan lausunto lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittämisestä

Akava painottaa Opetushallitukselle antamassaan lausunnossaan lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittämisessä, että lukion modernisointi on välttämätöntä Suomen osaamisperustan vahvistamiseksi. Akavan mielestä lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittäminen on tässä askel oikeaan suuntaan. Lukion päätehtävä on tulevaisuudessakin tarjota laaja-alaisen yleissivistyksen tuottama paras mahdollinen pohja korkeakouluopinnoille ja elinikäiselle oppimiselle. Yleissivistyksen käsitettä on Akavan mielestä laajennettava monipuolisemmaksi. Tiedollisten sisältöjen rinnalla tulee korostaa toiminnallisia taitoja: tiedon soveltamista käytäntöön. Lukion yhteyksiä työelämään ja muuhun ympäröivään yhteiskuntaan tulee lisätä läpi lukio-opintojen. Yhteydet eivät saa rajoittua yksittäisiin kursseihin. Monimuoto-opetusta, etäopetusta ja itsenäistä opiskelua käsittelevää kirjausta on tärkeä avata niin, että opiskelijoiden kyvyt, yksilölliset erot ja tuen tarve tulevat huomioiduiksi. Asiasta on saatavan ohjeistus opetussuunnitelman perusteisiin.

Lue lisää

8.4.2015 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi muun muassa pitävänsä laadukasta varhaiskasvatusta keskeinenä keinona vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa. Sen tehtävissä vaadittavan koulutuksen ja osaamisen on oltava yhteydessä toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin. Vuonna 2014 voimaan tullut yhtenäinen oppilas- ja opiskelijahuollon laki tulisi saada koskemaan varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksen tavoitteet edellyttävät sitovaa sääntelyä henkilöstörakenteesta, enimmäisryhmäkoosta sekä suhdeluvuista. Akavan mielestä maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannukset tulisi selvittää.

Lue lisääBlogit Blogiarkistoon

Markus Penttinen
Tuumaamo:
Hallituksen EU-linjaukset: positiivisia, mutta puutteitakin

Suomen tulevan hallituksen EU-linjauksiin kohdistui etukäteen melkoisesti mielenkiintoa pitkään käydyn kipakankin Eurooppa-keskustelun vuoksi. Valkoisen sauhu nousi Lenita Toivakan vetämän työryhmän piipusta kuitenkin jo parissa päivässä. Se ei kuitenkaan tarkoittanut kiireessä kyhättyä lopputulosta.
Vesa Vuorenkoski
Tuumaamo:
Uudistuvat julkiset hankinnat tuovat joustavuutta ja innovaatioita
Julkisia hankintoja koskevat EU-direktiivit on uudistettu. Niiden toimeenpanemiseksi on juuri valmistunut Hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietintö. Akava toimi sen ohjausryhmässä ja piti esillä kolmea keskeistä tavoitetta. Ensiksi hankintojen laatua koskevista tavoitteista ja valintaperusteista Akava korosti, että hankinnat tulisi entistä useammin tehdä siten, että painotetaan hinnan lisäksi laatunäkökohtia. Toisena tärkeänä tavoitteena oli luoda Suomeen toimiva ja joustava innovatiivisten hankintojen menettely. Kolmanneksi tavoitteena oli parantaa yrittäjien ja pk-yritysten asemaa hankinnoissa eri tavoin.

Akava muualla verkossa

AkavaFacebookissa
AkavaTwitterissaAkavaLinkedInissa