Venäjä, Venäjä, Venäjä - ja Ukraina

Jokaisella valtiolla on kantavat teemansa. Niin myös Venäjällä. Vastapainoksi puuttuville öljydollareille, poliittinen järjestelmä tarvitsee toisenlaista tukea. Venäjän ja Ukrainan historia ja suhteet ovat kehittynet monien vaiheiden kautta nykytilanteeseen, kirjoittaa Nils Torvalds Kohti parempaa Eurooppaa -kolumnissaan.

Lue lisää

Tasapuolista kohtelua, mutta miten?

Johtamisen onnistumista arvioitaessa ei pidä katsoa vain yksittäisten johtajien toimintaa, vaan johtamisen johdonmukaisuutta koko organisaatiossa, kirjoittavat Tuovi Haikala ja Petri Lehtipuu Esimiesverkoston artikkelissa. Haikala ja Lehtipuu toimivat johdon konsultteina ja coacheina Novetos Oy:ssä.

Lue lisää

Myyjien sparraaja

Viikon akavalainen, johtamisen kehittäjä ja myyntivalmentaja Reijo Mylläri kiinnostui siitä miten ihminen käyttäytyy. Vaikka Mylläri menestyi myyjänä, hän jäi pohtimaan, miksi asiakkaat eivät aina tee ostopäätöstä. Mylläri ymmärsi, että myyntityössä tarvitaan kovien faktojen lisäksi pehmeämpääkin lähestymistapaa.

Lue lisää

Akava – menestystä ja turvaa yhdessä

Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 liittoa, joissa on yli puoli miljoonaa jäsentä. Akava, sen jäsenliitot ja neuvottelujärjestöt tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan. 


Etsitkö juuri sinulle sopivaa liittoa?

Akavalaiset ammatit -hakupalvelun avulla löydät sinulle parhaiten sopivan liiton Akavasta.


Näytä kaikki liitotPienennä

Ajankohtaista Akavassa

Uutisarkistoon

21.11.2014 Opiskelijat Akavan opiskelijat valitsi uudet alueyhteyshenkilöt vuosille 2015–2016

Akavan opiskelijat toimii aktiivisesti mukana aluevaikuttamisessa ja uudet alueyhteyshenkilöt on valittu vuosille 2015–2016.

Lue lisää

11.11.2014 Akava ja Arene: Korkeakoulujen kehittämisessä keskityttävä osaamiseen

Korkeakoulujen kehittämisessä on keskityttävä osaamiseen eikä vain rakenteelliseen kehittämiseen, toteavat Akava ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene.

Lue lisää

10.11.2014 Akava: Verotuksen kiristäminen tappaisi kasvunäkymät

Verotuksen kiristäminen tappaisi Suomen vähäisetkin kasvunäkymät, huomauttaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder. Akava on seurannut huolestuneena viimeaikaisia puheita verotuksen kiristämisestä. Viikonloppuna julkisuudessa esitettiin, että yli 60 000 euroa vuodessa tienaavien verotusta olisi tiukennettava.

Lue lisää


Uusimmat jutut Akavalainen-verkkolehdessä21.11.2014
Akavalainen
Venäjä, Venäjä, Venäjä - ja Ukraina

Jokaisella valtiolla on kantavat teemansa. Niin myös Venäjällä. Vastapainoksi puuttuville öljydollareille, poliittinen järjestelmä tarvitsee toisenlaista tukea. Venäjän ja Ukrainan historia ja suhteet ovat kehittynet monien vaiheiden kautta nykytilanteeseen, kirjoittaa Nils Torvalds Kohti parempaa Eurooppaa -kolumnissaan.

20.11.2014
Akavalainen
Oiva motivoi hyvinvointiin

Mobiilisovellus Oiva auttaa stressaantunutta pysähtymään ja rauhoittumaan. Jyväskylän yliopiston psykologian laitos on VTT:n kanssa kehittänyt Oiva-nimisen sovelluksen, joka auttaa huolehtimaan henkisestä hyvinvoinnista.

19.11.2014
Akavalainen
Myyjien sparraaja

Viikon akavalainen, johtamisen kehittäjä ja myyntivalmentaja Reijo Mylläri kiinnostui siitä miten ihminen käyttäytyy. Vaikka Mylläri menestyi myyjänä, hän jäi pohtimaan, miksi asiakkaat eivät aina tee ostopäätöstä. Mylläri ymmärsi, että myyntityössä tarvitaan kovien faktojen lisäksi pehmeämpääkin lähestymistapaa.

Ajankohtaista liitoissa

Uutisarkistoon

21.11.2014 Kunta-alan pääsopijajärjestöt varoittavat: Kokonaisulkoistuksissa riskejä

Monet kunnat suunnittelevat parhaillaan sote-palveluiden kokonaisulkoistuksia samaan aikaan, kun sote-lain valmistelu on loppusuoralla. Näin on toimittu etenkin kunnissa, joista ei sote-uudistuksen myötä olisi tulossa palveluiden tuottajia muutoin kuin osana suurempaa kuntayhtymää.

Lue lisää

21.11.2014 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Opettajat luovat perustan Suomen nousulle

Opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten työ luo kestävää perustaa Suomen nousulle, muistuttaa Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n valtuusto. Luovuus, rohkeus ja osaaminen ovat keskiössä, kun rakennamme parempaa tulevaisuutta.

Lue lisää

21.11.2014 Insinööriliitto ei hyväksy koeajan pidentämistä

Insinööriliiton puheenjohtaja Pertti Porokari ei innostu työ- ja elinkeinoministeriössä virinneeseen ajatukseen pidentää työsuhteessa sovellettavaa koeaikaa neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen.

Lue lisää

21.11.2014 KTK Tekniikan Asiantuntijat: Tarpeettomat uudelleenorganisoinnit syövät voimavaroja

Pitkäaikaiset vaatimukset julkisen sektorin tehostamisesta näkyvät tällä hetkellä meneillään olevissa rakenteellisissa muutoksissa. Kestävyysvajetta pyritään leikkaamaan Sote - uudistuksella, ns. normitalkoilla, kuntarakenneuudistuksella sekä keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys hankkeella (VIRSU).

Lue lisää

21.11.2014 Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY : Erkka Westerlund: Valmentaminen on sitä, että autetaan ihmistä kehittymään

Suomen Ammattivalmentajat SAVALin uuden puheenjohtajan Erkka Westerlundin mukaan valmentava ote on edellytys tulevaisuuden huippuosaamiselle.

Lue lisää


Tuoreita lausuntoja

19.11.2014 Akavan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 §:n muuttamisesta sekä luonnoksesta...

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamasaan lausunnossa hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 §:n muuttamisesta sekä luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi koulutuksen rahoituksesta, että toisen asteen koulutuksen uudistaminen vertautuu merkittävyydessään sote- ja kuntauudistukseen ja henkilöstöä on kohdeltava uudistuksissa samoin pelisäännöin. Akavan mielestä järjestämisverkkoa koskevan lainsäädännön tavoite jää epäselväksi. Lukiota koskevaan rahoitusuudistukseen on otettava aikalisä kunnes laatukriteerit on laadittu ja leikkausten vaikutus toimintaan on nähty, katsoo Akava. Lisäksi se huomauttaa, että rakenteiden uudistaminen ei anna oikeutusta leikata koulutuksen rahoitusta vaan sen on tarkoitettava rahoituksen uudelleen suuntaamista koulutuksen sisällä.

Lue lisää

19.11.2014 Akavan lausunto hallituksen esityksestä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen lain muuttamisesta (säännökset näyttötutkintojärjestelmän kehittämisestä)

Akava toteaa lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksestä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen lain muuttamisesta (säännökset näyttötutkintojärjestelmän kehittämisestä) muun muassa, että näyttötutkintojärjestelmä kaipaa uudistamista ja vahvempaa säätelyä käytäntöjen yhtenäistämiseksi ja laadun varmistamiseksi. Akava korostaa ettei uudistamistyötä voida tehdä laadukkaasti kustannusneutraalisti

Lue lisää

19.11.2014 Palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, STTK:n ja Akavan lausunto asiakirjaan: ILC 2015, Report V (1) Transitioning from the informal to the formal economy

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava toteavat lausunnossaan asiakirjasta: ILC 2015, Report V (1) Transitioning from the informal to the formal economy muun muassa, että järjestöt pitävät viime kesän päätelmiä hyvänä pohjapaperina ensi kesänä pidettävän työkonferenssin päätöksentekoa varten. Ne huomauttavat kuitenkin, että siinä pitäisi kuitenkin pysyä täsmällisissä käsitteissä.

Lue lisää

13.10.2014 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava toteavat sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta, että ehdotukset Kansaneläkelaitoksen järjestämän kuntoutuksen varhentamiseksi ja tehostamiseksi ovat kannatettavia. Järjestöt katsovat, että sairausvakuutuksen rahoituspohjaa on laajennettava siten, että myös työnantajat osallistuvat sairaanhoitovakuutuksen rahoittamiseen omalla maksuosuudellaan.

Lue lisääBlogit Blogiarkistoon

Elina Moisio
Tuumaamo:
Yhteiskuntavastuun pitkä tie

Minulla oli ilo valita mielestäni paras yrityksen yhteiskuntavastuuraportti viime vuodelta. Tein lukijan valinnan järjestöjen näkökulmasta. Työ osoittautuikin ennakoitua vaikeammaksi. Raportteja lukiessani jouduin todella punnitsemaan, mikä on tänä päivänä hyvää yhteiskuntavastuuta.

Risto Kauppinen
Tuumaamo:
Kenen säännöillä pelaat?

Säännöt eivät ole vain pahasta. Kaikki ymmärtävät, miksi urheilussa tarvitaan säännöt. Kaveriporukka, joka aloittaa sählyn pelaamisen ”ilman sääntöjä”, huomaa yleensä pian muokanneensa omat pelisääntönsä. Yksinkertaisesti siksi, että näin peli on kaikille kivempaa. Myöhemmin sääntöjen ylöskirjaaminen auttaa porukkaan tulevia uusia sählääjiä toimimaan yhteisten pelisääntöjen mukaisesti.


Akava muualla verkossa

AkavaFacebookissa
AkavaTwitterissaAkavaLinkedInissa