Aluevaikuttaminen

Akava yhteiskunnallisena vaikuttajana alueilla

Akavalla on viisitoista alueverkostoa. Niiden toimialueet noudattelevat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) alueita. Alueverkostot aloittivat toimintansa vuoden 2013 alussa. Aikaisemmin Akavan aluetoiminta oli organisoitu aluetoimikunniksi.

Alueverkostot vastaavat yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja akavalaisesta edunvalvonnasta eri puolilla maata, tuovat näkyvyyttä Akavalle ja antavat kasvot Akavan toiminnalle.
HelsinginAkavapäivä paneelikeskustelijat
Akava-päivät ovat Akavan aluetapahtumia, joissa pureudutaan ajankohtaisiin tapahtumiin. Kuva Akava-Uusimaan Akava-päivästä vuodelta 2013.

Alueverkostojen ytimessä aluejohtoryhmät

Alueverkosto on kevytrakenteinen, joustava toimintatapa. Toimintaa johtaa aluejohtoryhmä, jonka jäsenten vastuualueet määräytyvät erikoisalan tai tehtävän mukaan. Kuhunkin aluejohtoryhmään kuuluu 6–11 jäsentä, joista yksi on Akavan opiskelijoiden edustaja. Aluejohtoryhmän toimikausi on neljä vuotta.

Kullakin alueella toimii lisäksi Akavan liittojen verkosto, joka on neuvottelukunnan tapainen toimielin. Alueverkostot voivat muodostaa tarpeen mukaan erilaisia alaverkostoja, joiden toiminta voi sijoittua vaikkapa sosiaaliseen mediaan.
 
Akavan alueverkostot keskittyvät pääasiassa:
  • koulutus-, työvoima- ja työllisyyskysymyksiin
  • tutkimus- ja innovaatiotoimintaan sekä
  • työelämän kehittämiseen.

Alueverkostojen edustajat toimivat Akavan edustajina
  • maakuntaliittojen yhteistyöryhmissä
  • ELY-keskusten yhteistyöelimissä
  • työllisyyden edistämistoimikunnissa
  • työsuojelulautakunnissa
  • Työterveyslaitoksen alueellisissa neuvottelukunnissa
  • sekä lukuisissa muissa alueellisissa yhteistyö- ja päätöksentekoelimissä.

Akava Åland

Ahvenanmaalla toimii Akava Åland r.f., joka on itsenäinen yhdistys. Yhteiskunnallisten vaikuttamistehtävien ohella se hoitaa työmarkkinatoimintaan liittyviä edunvalvontatehtäviä ja neuvottelee muun muassa kunnallisista työ- ja virkaehtosopimuksista Ahvenanmaalla.Ota yhteyttä

Akavan aluejohtoryhmien yhteystiedot ovat käytettävissä Yhteystiedot-osiossa.
Aluejohtoryhmien yhteystiedot