Mielipiteet
29.2.2016

Työmarkkinajärjestöt osoittivat jälleen vastuullisuutensa

Parhaita tyylipisteitä työmarkkinakeskusjärjestöjen kilpailukykysopimusneuvotteluista ei voi nyt ehkä antaa, mutta lopputulos ratkaisee. Järjestöt osoittivat jälleen kerran vastuullisuutensa tiukassa paikassa ja pääsivät ratkaisuun. Neuvottelutulos kilpailukykysopimukseksi syntyi viime yönä. Akavan hallitus on hyväksynyt sen tänään. Jos kaikki osapuolet tekevät samoin ja ratkaisu reunaehtoineen kelpaa maan hallitukselle, meille on syntynyt historiallinen ratkaisu.

Sture Fjäder 08 012015 1450


Tavoitteena oli tehdä ratkaisu, joka vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja sitä kautta elvyttää vientiä ja lisää työllisyyttä. Akava halusi ratkaisun myös sen vuoksi, että maan hallituksen pakkolainsäädäntö olisi ollut epätasa-arvoisuudessaan paljon huonompi vaihtoehto.

Ainakaan työnantajien ei pidä moittia tätä ratkaisua, koska nyt he saavat ja työntekijät antavat. Ja kyllähän se ay-pomoa kirpaisee. Uskon kuitenkin, että näemme hyviä tuloksia, kunhan yritykset vuorostaan osoittavat samanlaista selkärankaa kuin ay-liike, pyrkivät aitoon kasvuun ja työllistävät ihmisiä.

Akavalaiset voivat olla tyytyväisiä, koska saimme läpi useita tavoitteitamme. Kun hallitus oli tehnyt selväksi, että yhteiskuntasopimus toteutetaan tavalla tai toisella, oli Akava viime kesäkuusta alkaen valmis lisäämään työaikaa kohtuullisesti. Näin emme joudu puuttumaan muihin työsuhteen ehtoihin, jotka alentaisivat palkkaa ja heikentäisivät ostovoimaa kohtalokkaasti.

Työntekijä- ja työnantajaliitot saavat sopia aloittain siitä, kuinka työaikaa lisätään milläkin alalla. Paperilla ratkaisu tuo kaikille lisää työaikaa puoli tuntia viikossa, palkkaa leikkaamatta. Mielestäni tämä on tasapuolisempi ja kestävämpi ratkaisu kuin palkkojen leikkaus tai julkisen sektorin pienipalkkaisten naisten lomien leikkaus viikolla. Hallituksen pakkolakipaketti olisi leikannut palkansaajien ostovoimaa jopa 6–7 prosenttia. Tämä ei olisi voinut olla näkymättä pienituloisten perheissä ja palveluiden ostamisessa pienyrittäjiltä.

Julkisen sektorin naisten lomaleikkaukset saatiin korvattua määräaikaisella ratkaisulla. Julkisen sektorin lomarahaa leikataan 30 prosenttia kolmen vuoden määräaikana. Pidän tätä parempana ratkaisuna kuin kahdeksan lomapäivän leikkausta, jolla maan hallitus uhkasi.

Lisäksi saimme torjuttua sairauskarenssit, jotka olisivat olleet erityisen epäreiluja ja melkoinen epäluottamuslause tunnollisille akavalaisille, jotka jo nykyisin tekevät liiaksi töitä sairaana.

Hallitus on ollut aikeissa lisätä myös perusteettomia määräaikaisuuksia. Nuorista naisista lähes 40 prosenttia tekee työtään määräaikaisina. Järjestöt esittävät hallitukselle tilalle Akavan aloitetta, jonka mukaan pitkäaikaistyöttömiä voidaan palkata määräaikaiseksi ilman perustetta määräaikaisuudelle. Laajensimme aloitteen koskemaan myös osatyökykyisiä. Voimme siis aidosti sanoa, että ay-liike teki päätöksen, joilla lisätään nimenomaan työttömien mahdollisuuksia päästä takaisin töihin.

Haluan mainita myös aikuiskoulutustuen, jonka hallitus oli muuttamassa lainamuotoiseksi. Aikuiskoulutustuki säilyy tukena, ja työntekijöillä on yhä mahdollisuus laajentaa osaamistaan tai hankkia aivan uusi ammatti, joka alkaa olla nykyajan työmarkkinoilla useille jo elinehto.

Järjestöt osoittivat uudistumiskykynsä laajentamalla paikallista sopimista. Myös järjestäytymättömillä yrityksillä on jatkossa mahdollisuus sopia paikallisesti työ- ja virkaehtosopimusten puitteissa. Parhaiten paikallista sopimista edistetään kehittämällä työ- ja virkaehtosopimuksia siten, että paikallista sopimista lisätään niiden rajoissa osapuolten tarpeiden ja edellytysten mukaan sekä henkilöstöedustajien asemaa parantaen.

On siis työnantajien ja maan hallituksen vuoro osoittaa olevansa saamansa luottamuksen ja sopimisen arvoisia. Työnantajat ovat kilpailukykyä parannettaessa luvanneet työllistää ja maan hallitus vetää pois pakkolainsäädännön sekä uudet menoleikkaukset ja veronkorotukset. Osoitetaan, että nyt alkaa uusi luottamuksen aika.

  • Sture Fjäder