10.1.2014, muokattu 26.9.2014


Eläkeneuvottelut


Palkansaajakeskusjärjestöt aloittivat tammikuussa neuvottelut eläkejärjestelmän uudistamisesta ja työelämän kehittämisestä. Ratkaisut eläkejärjestelmän uudistamisesta on tarkoitus saada valmiiksi ensi syksyyn mennessä ja uusi eläkejärjestelmä on määrä ottaa käyttöön vuonna 2017. 


Akavan neuvottelijoina olivat puheenjohtaja Sture Fjäder, johtaja Pekka Piispanen ja johtaja Maria Löfgren. Lue heidän esittelynsä Akavan eläkeneuvottelijat esittelyssä


Neuvotteluratkaisu syntyi 25.9.2014, mutta Akava ei hyväksynyt sovittua ratkaisua. Sen pääkohdat kuvataan sivuosiossa Eläkeratkaisu


Akavalaiset valmiita jatkamaan työuraa

Akava teetti kesällä 2013 laajan kyselyn akavalaisten eläkeasenteista. Kyselyn tulosten mukaan akavalaiset palkansaajat ovat valmiita työskentelemään nykyistä iäkkäämmiksi. He kuitenkin vastustavat, että eläkeikää nostettaisiin.


Pelkona on, että eläkeikää nostetaan, mutta kukaan ei huolehdi työntekijöiden jaksamisesta tai heitä ei edes pidetä töissä eläkeikään saakka.  Lue lisää akavalaisten eläkenäkemyksistä


Työelämän laadullinen kehittäminen Akavalle tärkeä tavoite eläkeneuvotteluissa

Akava on valmis keskustelemaan vanhuuseläkkeen alaikärajasta vain osana muita työelämän kehittämistoimia. Lopputuloksen pitää olla sellainen kokonaisuus, jossa pidetään huolta ikääntyneiden työntekijöiden työllisyydestä ja sosiaaliturvasta. Lisäksi siihen pitää kuulua riittävät taloudelliset kannustimet, jotka ohjaavat jatkamaan pidempään työssä.


Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on Akavalle tärkeä tavoite eläkejärjestelmää uudistutettaessa. Akava katsoo lisäksi, että eläkejärjestelmän pitää kannustaa kouluttautumaan.


Eri sukupolvien näkökulmia: eläkkeet ja eläkejärjestelmä

  • Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Jouni Markkanen ja Akavan senioriverkoston jäsen Sirkka-Liisa Tarjamo keskustelevat siitä mitä eläkkeet ja eläkejärjestelmä heille merkitsevät ja miten järjestelmää tulisi kehittää.