Jäsenedut

Akavalaisen ammattiliiton jäsenyys kannattaa

Jäsenyys Akavan liitossa tuo sinulle menestystä ja turvaa. Kun liityt Akavan jäsenjärjestön jäseneksi, saat oman järjestösi jäsenpalvelut ja -edut käyttöösi. Lisäksi tukenasi työelämässä on Akavan toiminta sekä neuvottelu- ja sopimustoiminta, jota Akava neuvottelujärjestöt hoitavat. 

Turvaa työelämässä

Akava ja muut ammattijärjestöt vaikuttavat työelämän kehittämiseen, muun muassa

  • työlainsäädäntöön
  • työsuojelulainsäädäntöön
  • työterveyshuoltoon
  • eläkeuudistuksiin ja sosiaalisiin etuihin.

Järjestäytyminen kannattaa. Korkeasti koulutetut ovat yksilöitä, mutta ilman yhteistä toimintaa ja yhteisöllisyyttä ei ole voimaa. Palkansaajien järjestäytyminen ammattiliittoihin on tuonut heille yhteiskunnallista sananvaltaa ja painostusvoimaa. Monet etuudet, joita nykyään pidetään itsestäänselvyyksinä, ovat syntyneet työmarkkinajärjestöjen työn pohjalta. Kiitos laajan jäsenkunnan, palkansaajajärjestöt ovat saaneet sovittua esimerkiksi äitiyslomasta, neljän viikon vuosilomasta sekä vuorotteluvapaasta. Palkansaajajärjestöjen ansioihin voi lukea myös rajoitukset määräaikaisten työsuhteiden kohtuuttomaan ketjutukseen.

Yksilöllistä neuvontaa ja tukea

Ammattijärjestöstäsi saat oikeudellista neuvontaa ja tukea, mikäli sinulla on kysymyksiä tai kohtaat ongelmia työsuhteessasi. Työttömyyskassan jäsenyys tuo sinulle lisäturvaa työttömyyden aikana.

Kun hyödynnät lisäksi monet jäsenedut, joita keskusliitto ja jäsenjärjestöt ovat neuvotelleet, saat jäsenmaksullesi lisää konkreettista vastinetta. Ammattiliiton jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.

Yhdessä vaikuttaen

Akava on palkansaajakeskusjärjestö, jolla on 35 jäsenjärjestöä. Niissä on yhteensä yli 570 000 henkilöjäsentä. Akava on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja. Suuri jäsenmäärä ja korkea järjestäytymisaste luovat joukkovoimaa, jonka turvin sinunkin etujasi on helpompi ajaa.

Sinäkin voit vaikuttaa

Osallistumalla oman ammattiyhdistyksesi ja liittosi toimintaan voit vaikuttaa niihin asioihin, joita se edistää sinun ja muiden jäsenten puolesta.


Akavan jäsenjärjestöjen tarjoamat edut ja palvelut

Akavan jäsenjärjestöjen jäsenille on palkka- ja työsuhdeturvan lisäksi tarjolla monia rahanarvoisia etuja. Tässä on niistä lyhyt yleiskuvaus. Tarkemmat tiedot järjestökohtaisesti jäseneduista ovat jäsenjärjestösi omalla sivustolla.

Sopimus- ja työsuhdeturva

Palkansaajien ja työnantajien keskusjärjestöjen tai järjestöjen sopimukset turvaavat palkankorotukset ja työehtojen perusturvan. Luottamusmiehet ja yhdyshenkilöt valvovat jäsenten etuja työpaikoilla sekä neuvovat heitä pulmatilanteissa.

Työttömyysturva

Työttömyyskassat maksavat ansioon suhteutettua päivärahaa, jos joudut työttömäksi ja työssäoloehto täyttyy. Lue lisää työttömyysturvasta

Neuvontaa, koulutusta ja tietoa

Jäsenjärjestösi antaa muun muassa oikeudellista neuvontaa ja lakimiespalveluja sekä järjestää jäsenistölleen monenlaista koulutusta. Lisäksi tarjolla on tietoa työelämästä, edunvalvonnasta ja ammattikunnan asioista esimerkiksi jäsen- ja ammattilehdissä sekä sivustoillaa.

Vakuutuksia ja pankkipalveluja

Jäsenjärjestösi on neuvotellut jäsenilleen edullisia vakuutusehtoja ja pankkisopimuksia.

Alennuksia ja tukia

Järjestön jäsenyys oikeuttaa alennuksiin monissa kotimaan lomakohteissa. Akavalaisten lomatoimintaa organisoi A-lomat, jonka lomamökit ovat akavalaisten käytössä jäsenhintaan. Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry:n palvelut ovat Akavan jäsenliittojen jäsenten käytettävissä. Lisätietoa, kuten aikataulut ja varauskalenterit, ovat käytettävissä osoitteissa
www.a-lomat.fi 
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT


Järjestöjen yhteistyösopimusten perusteella alennuksia saa myös muun muassa laivaristeilyistä, hotellimajoituksesta ja polttoaineesta.

Oman jäsenjärjestösi tuotteita ja tunnuksia

Monilla Akavan jäsenjärjestöillä on omakustannushintaisia liiton tunnuksella varustettuja tuotteita sekä tunnuksia, kuten sormuksia.