14.3.2016

Akavan jäsenliittojen jäsenmäärät


Alla on lueteltu Akavan jäsenliitot ja niiden jäsenmäärät. Tiedot edustavat 1.1.2016 tilannetta. Luettelo on esitetty ensin liittojen nimien mukaan aakkostettuna, toiseksi suuruusjärjestyksessä.

Agronomiliitto: 5 897
Akavan Erityisalat: 28 714
Akavan Yleinen Ryhmä AYR: 757
Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL: 1 803
Driftingenjörsförbundet i Finland: 3 226
Esimiehet ja Asiantuntijat YTY: 10 264
Insinööriliitto IL:  70 119
Kirkon akateemiset AKI:  5 810
Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT:  1 155
KTK Tekniikan asiantuntijat: 8 928
Kuntoutusalan Asiantuntijat: 6299
Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL: 7 720
Metsänhoitajaliitto: 2 459
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA: 26 795
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: 121 621
Professoriliitto: 2 462
Päällystöliitto: 3 923
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: 23 314
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA: 2 391
Suomen Ekonomit: 52 168
Suomen Eläinlääkäriliitto: 2 650
Suomen Farmasialiitto: 7 897
Suomen Hammaslääkäriliitto: 7 153
Suomen Lakimiesliitto: 16 298
Suomen Lääkäriliitto: 25 516
Suomen Psykologiliitto: 7 027
Suomen Puheterapeuttiliitto: 1 550
Suomen Terveydenhoitajaliitto: 7 344
Suomen Työterveyshoitajaliitto: 1 705
Tekniikan akateemiset TEK: 72 020
Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat: 1 243
Tieteentekijöiden liitto: 7 056
Tradenomiliitto TRAL: 30 450
Upseeriliitto: 6 178
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut: 12 245
Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL: 4 790

Yhteensä: 596 947
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: 121 621
Tekniikan akateemiset TEK: 72 020
Insinööriliitto IL: 70 119
Suomen Ekonomit: 52 168
Tradenomiliitto TRAL: 30 450
Akavan Erityisalat :28 714
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA: 26 795
Suomen Lääkäriliitto: 25 516
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: 23 314
Suomen Lakimiesliitto: 16 298
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut: 12 245
Esimiehet ja Asiantuntijat YTY: 10 264
KTK Tekniikan Asiantuntijat: 8 928
Suomen Farmasialiitto: 7 897
Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL: 7 720
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL: 7 344
Suomen Hammaslääkäriliitto: 7 153
Tieteentekijöiden liitto: 7 056
Suomen Psykologiliitto: 7 027
Kuntoutusalan Asiantuntijat: 6 299
Upseeriliitto: 6 178
Agronomiliitto: 5 897
Kirkon Akateemiset AKI: 5 810
Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL: 4 790
Päällystöliitto: 3 923
Driftingenjörsförbundet i Finland: 3 226
Suomen Eläinlääkäriliitto: 2 650
Professoriliitto: 2 462
Metsänhoitajaliitto: 2 459
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA: 2 391
Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL: 1 803
Suomen Työterveyshoitajaliitto: 1 705
Suomen Puheterapeuttiliitto: 1 550
Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat: 1 243
Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT: 1 155
Akavan Yleinen Ryhmä AYR: 757

Yhteensä 596 947