26.9.2014

Miksi Akava sanoi EI eläkeuudistuksen neuvotteluratkaisulle

Akavan hallitus hylkäsi työura- ja eläkeuudistuksen neuvotteluratkaisun. Mitkä ovat ne syyt, joiden vuoksi Akava ei voinut hyväksyä ratkaisua?

Eläkeuudistuksen yksi keskeinen tavoite on työurien pidentäminen. Ristiriita Akavan lähtökohtien ja eläkeratkaisuesityksen välillä kulminoituu tähän: Suomen ongelmia ei voida ratkaista, jos ainoastaan korkeasti koulutetut jatkavat työuria 65 ikävuoteen ja vieläpä nykyistä heikommilla eläke-ehdoilla. Akavan mielestä työssä jatkamisen eläkeikään asti pitää olla kannustavaa ja eläketason kehityksen tulisi tukea tätä.

Akavassa ymmärretään, että työkyvyttömyyden ja työttömyyden vuoksi moni varhain työelämän aloittanut ei pysty jatkamaan työelämässä eläkeikään asti ja on siksi tukenut muita esityksiä, joilla näille työntekijöille taataan kohtuullista eläketurvaa.

Akava sanoi EI, koska neuvotteluratkaisu ei kannusta jatkamaan työelämässä eläkeikään asti

Neuvotellussa eläkeratkaisussa häviävät ammattiryhmästä riippumatta suhteellisesti eniten he, jotka jatkavat vanhuuseläkeikään asti. Työurat eivät pitene, koska ikääntyviltä puuttuu taloudellinen kannuste jatkaa.

Laskelmaesimerkki

Laskelmaesimerkki1_elakeuudistus
Uudet säännökset johtavat siihen, että työskentely ikävälillä 63–65 vuotta tuo lisää työeläkettä vain murto-osan nykytilanteeseen verrattuna. Akavalle olisi riittänyt suhteellisen pieni parannus tähän. Nykymallissa 65-vuotiaaksi asti työskentelevä saa jopa kymmenen prosenttia parempaa eläkettä kuin tulevaisuuden 65-vuotias, koska eläkeikä nousee 65 vuoteen ja korotettu karttuma sekä superkarttuma poistuvat kokonaan.

Ratkaisu on hyvin epäoikeudenmukainen ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskeleville nuorille, jotka panostavat omaan ja yhteiskunnan tulevaisuuteen kouluttautumalla. Useat sukupolvet ovat saaneet korotetut karttumat, mutta pätkätöiden sukupolvelle niitä ei anneta.

Tässä taloustilanteessa on karsittava saavutettuja etuja, mutta nyt niitä karsitaan kohtuuttoman paljon juuri niiltä, jotka pidentävät työuriaan.

Laskelmaesimerkki

Laskelmaesimerkki2_elakeuudistus
 
Ratkaisun olisi lisäksi pitänyt sisältää erilaisia työelämäjoustoja ja kannusteita, joilla työnantajat edistäisivät työntekijöidensä työssä jaksamista, sekä mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhön ja työaikoihin työuria pidentävästi.

Ratkaisussa olisi voitu miettiä esimerkiksi mahdollisuutta siirtyä tilapäisesti osa-aikatyöhön tilanteissa, joissa terveydellisten syiden vuoksi kokoaikainen työskentely on mahdotonta. Sen sijaan luotiin täysin uusi eläkepolku, työuraeläke, täydentämään työkyvyttömyyseläkettä. Työuraeläke on pitkän työuran tehneille 63 vuotta täyttäneille tarkoitettu eläkemuoto. Tätä uutta polkua pitkin tulee työelämästä vuosittain poistumaan arviolta 2000 työkykyistä ihmistä.

Miten neuvotteluratkaisu etenee Akavan päätöksen jälkeen

Akava edellyttää, että maan hallitus tekee työeläkeuudistukseen liittyvään lakiesitykseen tarvittavat korjaukset, jotka kannustavat sekä kouluttautumaan että jatkamaan työelämässä pidempään ennen kuin se vie esityksensä eduskunnalle käsiteltäväksi, keskusteltavaksi ja hyväksyttäväksi.