3.3.2016

Näin neuvottelet palkkasi kohdalleen

Omaan palkkakehitykseen kannattaa suhtautua kehittämisprojektina: aseteta tavoite, määrittele keinot sen saavuttamiseksi, seuraa toteutumista ja tee tarvittaessa korjausliikkeitä. Pisimmillään palkkakehitysprojekti on koko työuran mittainen ja vaatii pitkäjänteisyyttä. Lyhimmillään se on yhden kehityskeskustelun tai työpaikkahaastattelun mittainen.

Luonteva tilanne on ottaa palkka-asiat esiin kehityskeskusteluissa, mutta voit pyytää esimieheltäsi erillistä palkkaneuvotteluaikaa.

Valmistaudu palkkakeskusteluun huolella. Aloita nykytilan analyysillä, aseta tavoitteet ja harjoittele ennakkoon neuvottelutilannetta.

Saat apua ja neuvoja palkkaneuvotteluihin omalta liitoltasi. 

Nykytilan analyysi

Mistä ja miten paljon työnantaja maksaa palkkaa?

Selvitä kokonaiskuva työtehtävääsi liittyvästä palkitsemisesta. Tarkasta työsopimuksesi, tutustu työpaikan palkkausjärjestelmään, muihin palkkapolitiikan määrittelyihin tai alaasi koskevaan työehtosopimukseen. Selvitä esimerkiksi seuraavat asiat:

 • onko työpaikallasi tulospalkkausjärjestelmä ja
 • miten ylityöt korvataan;
 • mitä eri vaativuustasoille sijoittuviin tehtävissä edellytetään ja mitä niistä maksetaan,
 • miten ja kuka arvioi suoritustasi ja
 • onko käytössä luontoisetuja (auto- tai puhelinetu, työhyvinvointipalvelut jne.).

Luottamusmieheltä tai henkilöstön edustajalta saat usein kullanarvoisia neuvoja. Jos työpaikalta ei ole saatavissa tietoa edes kollegoilta, etsi muita palkkatilastoja ja vertailuja. Niitä julkaisee esimerkiksi Tilastokeskus.

Mistä ja miten paljon juuri sinulle pitäisi maksaa?

Palkkapyyntöä kannattaa perustella tehtävien vaativuuden sekä oman osaamisen ja kokemuksen mukaan. Perustele pätevyyttäsi samoilla termeillä, joita työnantaja käyttää. Erityisesti oman osaamisen kuvaus on asiantuntijatehtävissä haastavaa, joten harjoittele sitä. Käy läpi ainakin seuraavat asiat:

 • Onko toimenkuvasi laajentunut tai mitä vastuullisia tehtäviä olet saanut?
Näitä voivat olla esimerkiksi uudet projektit, uudet asiakkuudet, vaativammat kokonaisuudet tai organisaatiouudistusten tuomat lisätyöt)
 • Onko osaamisesi laajentunut tai syventynyt, oletko hankkinut täydennyskoulutusta?
 • Mitä tavoitteita sinulle on asetettu, oletko saavuttanut tai ylittänyt ne?
 • Teetkö paljon ylitöitä, onko työn määrä lisääntynyt?
 • Miten toimit työyhteisössäsi: vietkö omalla työlläsi kollegoidenkin työtä eteenpäin, miten olet vaikuttanut esimerkiksi yhteistyön sujuvuuteen?
 • Onko sinulla osaamista, jota et vielä voi hyödyntää työssäsi tai oletko valmis ottamaan vastaan uusia tehtäviä tai lisää vastuuta?
Tässä kannattaa käyttää apuna cv:tä.


Aseta palkkatavoite

Kun olet käynyt läpi työpaikan palkitsemiskäytännöt sekä henkilökohtaiset ominaisuutesi ja työnkuvasi, aseta palkankorotustavoite. Jos olet hakemassa työpaikkaa, aseta palkkapyyntö tai -toive vastaavan pohdinnan pohjalta. 

Palkkaesityksen tulee olla täsmällinen. Siinä ei pidä esittää vaihtoehtoja. Säännöllisen kuukausipalkan lisäksi palkitsemiseen kuuluvat erilaiset palkkiot, bonukset, koulutus, kehittymismahdollisuudet ja muut edut. Harkitse siis kokonaisuus ajan kanssa.

Aseta palkkapyyntösi tilastoihin ja muihin vertailutietoihin nähden riittävän korkeaksi. Palkkapyyntösi kertoo myös siitä, että arvostat osaamistasi. Valmistaudu kertomaan konkreettisesti vertailutiedoista, esimerkiksi kilpailijan palkkatasosta, jos se on sinulla tiedossa.

Rakenna palkkapyynnölle konkreettiset perustelut. Huomioi, että perustelujen tulee olla linjassa työnantajan tarpeiden kanssa. Mieti myös, miten työnantaja hyötyy palkankorotuksestasi sekä valmistaudu työnantajan mahdollisiin vasta-argumentteihin. Kirjaa tavoitteesi ja perustelusi, jotta voit arvioida niiden onnistumista.


Lähteenä on käytetty Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n Paranna palkkaasi -opastaKatso videolta vinkkejä palkkaneuvotteluun

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n neuvottelupäällikkö Nuutti Pursiainen antaa HSTV:n videolla neuvoja palkkaneuvotteluun valmistautumiseen.

Nuutti Pursiaisen kolme vinkkiä naisille palkkaneuvotteluun HSTV

Onko palkkatasa-arvo kunnossa työpaikallasi?


Jos olet kiinnostunut kartoittamaan työpaikkasi palkkatasa-arvotilannetta, tutustu Sama työ, sama palkka -sivuosioon. Se tarjoaa tietoa palkkakartoituksesta, palkkaeroista ja palkkatietämyksestä. Käytettävissäsi on myös kysely, jolla voit suuntaa-antavasti selvittää, millaisella tolalla palkkatasa-arvon on työpaikallasi.


Sama työ, sama palkka -sivuosio