12.1.2016

Opiskelijoiden ääni kuuluviin 

Akavan opiskelijoiden valtuuskunta vastaa Akavan opiskelijoiden edunvalvonnasta. Sen tehtävänä on ennen kaikkea saada opiskelijoiden ääni kuuluviin.

Valtuuskunta tuo opiskelijanäkökulman Akavan päätöksentekoon sekä toimii akavalaisten opiskelijoiden äänenä Akavan ulkopuolella. Se tarjoaa lisäksi keskustelu- ja yhteistyöfoorumin Akavan liittojen opiskelijatoimijoille. Valtuuskunta käyttää viestinnässä Akavan opiskelijat -nimeä ja tunnusta. 

Akavan opiskelijat-Logo-RGB

Akavan opiskelijoiden valtuuskunta on Akavan hallituksen alainen toimielin. Valtuuskunnassa ovat edustettuina kaikki Akavan jäsenjärjestöt, joilla on opiskelijatoimintaa. Se kokoontuu kolme kertaa vuodessa, ja kokousten välillä toimintaa ohjaa työjaosto. Valtuuskunnalla on edustus kaikissa Akavan toimikunnissa. Akavan opiskelijoiden puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus Akavan hallituksessa sekä työvaliokunnassa.

Akavan-opiskelijoiden-pjt-Niinikoski-Hirvonen-Mäntysaari
Akavan opiskelijoiden puheenjohtajakolmikko 2016: keskellä puheenjohtaja Henna Hirvonen sekä varapuheenjohtajat Iiris Niinikoski ja Jani Mäntysaari. Kuva: Laura Oja

Monipuolista toimintaa

Akavan opiskelijat herättää yhteiskunnallista keskustelua ja osallistuu aktiivisesti keskusteluun. Se tekee yhteistyötä muun muassa opiskelijajärjestöjen ja poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa sekä on mukana erilaisissa opiskelijatoiminnan edunvalvontahankkeissa.

Yhteiskunnallista vaikuttamista opiskelijoiden eduksi

Akavan opiskelijoiden valtuuskunta edistää yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden sekä vastavalmistuneiden korkeasti koulutettujen etuja. Näkökulma ei rajaudu mihinkään opintoalaan tai oppilaitokseen, vaan toiminnassa nostetaan esiin korkeakouluopiskelijoiden yhteisiä valtakunnallisia etuja. Edunvalvonta kattaa erityisesti koulutus-,  työvoima- ja sosiaalipoliittiset asiat.

Akavan opiskelijat tiedottaa Akavan jäsenliitoille, aluejohtoryhmille ja sidosryhmille aktiivisesti toiminnastaan ja tavoitteistaan. Se ottaa toiminnassaan huomioon tasapuolisesti sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulusektoria edustavien Akavan liittojen näkemykset.

Alueelliset opiskelijayhteyshenkilöt ovat osa Akavan aluevaikuttamista

Akavan opiskelijat toimii aktiivisesti mukana aluevaikuttamisessa. Opiskelijayhteyshenkilöt toimivat Akavan opiskelijoiden äänenä, silminä ja korvina korkeakouluissa eri puolilla Suomea. He vastaavat opiskelijoiden alueellisesta vaikuttamisesta ja edunvalvonnasta sekä tuovat paikallisen opiskelijanäkökulman Akavan alueverkostojen toimintaan.
Akavan opiskelijoiden uutisia

26.4.2016 SAK, Akava ja STTK: Maksuton Kesäduunari-info neuvoo nuoria kesätyöasioissa

SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteinen Kesäduunari-info avautuu jälleen ensi viikon maanantaina. Palkansaajakeskusjärjestöjen maksuton neuvontapalvelu auttaa joka kesä satoja kesätyöntekijöitä puhelimitse ja netin kautta. Palvelu tarjoaa neuvontaa tänä kesänä jo 12. kerran.

Lue lisää

22.4.2016 Akavan opiskelijat: Korkeakoulujen valintakäytännöissä huolehdittava tasa-arvoisista mahdollisuuksista

Akavan opiskelijat kummeksuu Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n julkaisemaa ehdotusta korkeakoulujen pääsykokeita korvaavaksi järjestelmäksi. VATT esittää korkeakoulujen pääsykokeiden korvaamista pääsääntöisesti ylioppilaskirjoituksiin perustuvalla järjestelmällä. Ehdotus asettaisi toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittajat epätasa-arvoiseen asemaan jatko-opintoihin haettaessa.

Lue lisää

15.4.2016 Akavan opiskelijat ja Suomen Psykologiliitto: Epävarmuus toimeentulosta on uhka opiskelijan mielenterveydelle

Suomen Psykologiliitto ja Akavan opiskelijat ovat toimittaneet hallitukselle, kansanedustajille ja toimittajille yhteisen kannanoton, jossa ne tuovat esiin huolensa opintotukileikkausten vaikutuksista. Kannanotossa todetaan muun muassa, että "korkeakouluopiskelijoiden epävarmuus toimeentulostaan on lisääntynyt ja mielenterveyden ongelmat vastaavasti kasvaneet. Muutoksista huolimatta – tai pikemminkin niistä johtuen – opiskelijat ovat pysyneet tukevasti köyhyysrajan alapuolella. -- Tutkimusten mukaan opiskelijan epävarmuus toimeentulostaan on suoraan yhteydessä heikompaan opintomenestykseen, sosiaaliseen toimintakykyyn ja fyysiseen terveyteen) ja se on erittäin merkittävä mielenterveyden riskitekijä."

Lue lisää

4.4.2016 Opiskelijajärjestöjen terveiset kehysriiheen: pelastakaa koulutus!

Sitoutumattomat opiskelijajärjestöt ovat huolissaan suomalaisen koulutuksen tulevaisuudesta. Koulutusta käsittelevä uutisointi on ollut viimeisen vuoden ajan synkkää luettavaa: Suomen koulutustason nousu on pysähtynyt ja jää muista OECD-maista jälkeen, suomalaisten nuorten lukutaito on heikentynyt ja kyynisyys koulua kohtaan kasvaa sekä opiskelijoiden uupumus ja mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Mittavat leikkaukset heittävät synkän varjon koulutusjärjestelmän ylle. Opiskelijoiden pelkona on, että koulutusta ei jätetä rauhaan myöskään tulevassa kehysriihessä.

Lue lisää
Akavan opiskelijat Facebookissa

Akavan opiskelijoiden toiminnan pääasiat videolla

Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Henna Hirvonen kertoo, mistä Akavan opiskelijatoiminnassa on kyse ja mitkä sen tärkeimmät tavoitteet ovat.