12.1.2016

Opiskelijoiden ääni kuuluviin 

Akavan opiskelijoiden valtuuskunta vastaa Akavan opiskelijoiden edunvalvonnasta. Sen tehtävänä on ennen kaikkea saada opiskelijoiden ääni kuuluviin.

Valtuuskunta tuo opiskelijanäkökulman Akavan päätöksentekoon sekä toimii akavalaisten opiskelijoiden äänenä Akavan ulkopuolella. Se tarjoaa lisäksi keskustelu- ja yhteistyöfoorumin Akavan liittojen opiskelijatoimijoille. Valtuuskunta käyttää viestinnässä Akavan opiskelijat -nimeä ja tunnusta. 

Akavan opiskelijat-Logo-RGB

Akavan opiskelijoiden valtuuskunta on Akavan hallituksen alainen toimielin. Valtuuskunnassa ovat edustettuina kaikki Akavan jäsenjärjestöt, joilla on opiskelijatoimintaa. Se kokoontuu kolme kertaa vuodessa, ja kokousten välillä toimintaa ohjaa työjaosto. Valtuuskunnalla on edustus kaikissa Akavan toimikunnissa. Akavan opiskelijoiden puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus Akavan hallituksessa sekä työvaliokunnassa.

Akavan-opiskelijoiden-pjt-Niinikoski-Hirvonen-Mäntysaari
Akavan opiskelijoiden puheenjohtajakolmikko 2016: keskellä puheenjohtaja Henna Hirvonen sekä varapuheenjohtajat Iiris Niinikoski ja Jani Mäntysaari. Kuva: Laura Oja

Monipuolista toimintaa

Akavan opiskelijat herättää yhteiskunnallista keskustelua ja osallistuu aktiivisesti keskusteluun. Se tekee yhteistyötä muun muassa opiskelijajärjestöjen ja poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa sekä on mukana erilaisissa opiskelijatoiminnan edunvalvontahankkeissa.

Yhteiskunnallista vaikuttamista opiskelijoiden eduksi

Akavan opiskelijoiden valtuuskunta edistää yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden sekä vastavalmistuneiden korkeasti koulutettujen etuja. Näkökulma ei rajaudu mihinkään opintoalaan tai oppilaitokseen, vaan toiminnassa nostetaan esiin korkeakouluopiskelijoiden yhteisiä valtakunnallisia etuja. Edunvalvonta kattaa erityisesti koulutus-,  työvoima- ja sosiaalipoliittiset asiat.

Akavan opiskelijat tiedottaa Akavan jäsenliitoille, aluejohtoryhmille ja sidosryhmille aktiivisesti toiminnastaan ja tavoitteistaan. Se ottaa toiminnassaan huomioon tasapuolisesti sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulusektoria edustavien Akavan liittojen näkemykset.

Alueelliset opiskelijayhteyshenkilöt ovat osa Akavan aluevaikuttamista

Akavan opiskelijat toimii aktiivisesti mukana aluevaikuttamisessa. Opiskelijayhteyshenkilöt toimivat Akavan opiskelijoiden äänenä, silminä ja korvina korkeakouluissa eri puolilla Suomea. He vastaavat opiskelijoiden alueellisesta vaikuttamisesta ja edunvalvonnasta sekä tuovat paikallisen opiskelijanäkökulman Akavan alueverkostojen toimintaan.
Akavan opiskelijoiden uutisia

24.10.2016 Akavan opiskelijat hakee aluetoimijoita

Akavan opiskelijat hakee aluetoimijoita eri puolille maata vuoden 2017 alussa alkavalle kaudelle. Aluetoimijan tärkein tehtävä on toimia linkkinä alueen korkeakoulujen ja Akavan opiskelijoiden välillä. Aluetoimija edustaa Akavan opiskelijoita omalla alueellaan.

Lue lisää

27.5.2016 Suomen paras kesätyönantaja 2016 -kilpailu käynnistyy

Akavan opiskelijat etsii jälleen Suomen parasta kesätyönantajaa. Kilpailu järjestetään yhdeksännen kerran ja se on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta.

Lue lisää

26.4.2016 SAK, Akava ja STTK: Maksuton Kesäduunari-info neuvoo nuoria kesätyöasioissa

SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteinen Kesäduunari-info avautuu jälleen ensi viikon maanantaina. Palkansaajakeskusjärjestöjen maksuton neuvontapalvelu auttaa joka kesä satoja kesätyöntekijöitä puhelimitse ja netin kautta. Palvelu tarjoaa neuvontaa tänä kesänä jo 12. kerran.

Lue lisää

22.4.2016 Akavan opiskelijat: Korkeakoulujen valintakäytännöissä huolehdittava tasa-arvoisista mahdollisuuksista

Akavan opiskelijat kummeksuu Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n julkaisemaa ehdotusta korkeakoulujen pääsykokeita korvaavaksi järjestelmäksi. VATT esittää korkeakoulujen pääsykokeiden korvaamista pääsääntöisesti ylioppilaskirjoituksiin perustuvalla järjestelmällä. Ehdotus asettaisi toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittajat epätasa-arvoiseen asemaan jatko-opintoihin haettaessa.

Lue lisää
Akavan opiskelijat Facebookissa

Akavan opiskelijoiden toiminnan pääasiat videolla

Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Henna Hirvonen kertoo, mistä Akavan opiskelijatoiminnassa on kyse ja mitkä sen tärkeimmät tavoitteet ovat.