Jag är förtroendeman, del 2: Wärtsiläs huvudförtroendeman sköter både konflikter och samarbetsförhandlingar

Ralf Holmlund representerar nästan 2 500 tjänstemän och högre tjänstemän. Han kallar sin arbetsplats för Finlands största ingenjörsbyrå.

Läs mera

Jag är förtroendeman, del 1: Polisens huvudförtroendeman ligger sömnlös ibland

Pekka Lassila har ibland svårt att somna på grund av jobbet, men att hjälpa människor på fältet är också belönande.

Läs mera

Akava förnyar sin verksamhet och effektiviserar användningen av medlemsavgifter

Akava förnyar sin verksamhet och allokerar sina medlemsavgifter på ett effektivare sätt. Akavas styrelse beslutade i början av den innevarande strategiperioden att Akavas verksamhet och dess strukturer ska ses över, och Akava har verkställt styrelsens uppdrag.

Läs mera

Vad är Akava?

Akava är en centralorganisation bestående av 37 medlemsförbund, som tillsammans samlar ca 610 000 högutbildade. Man kan ansluta sig till ett Akavaförbund utgående från studieområde, examen eller yrke.  Akavamedlemmar arbetar som sakkunniga, inom undervisningen och i chefspositioner.

Akavas uppgift är att övervaka och främja Akavamedlemmarnas ställning i arbetslivet och, i förlängningen, i hela samhället. Målet är att förbättra Akavamedlemmarnas arbetslivsvillkor och sysselsättning samt jämställdheten mellan kvinnor och män.

Läs mera

Hitta ditt förbund

Akava och dess medlemsförbund har utvecklat en söktjänst, som hjälper dig att hitta det medlemsförbund som passar dig bäst. Du kan söka information utifrån utbildningsområde och examen. 


Hitta ditt förbund


Visa alla förbundenMindre text

Aktuellt

23.09.2016 Akava förnyar sin verksamhet och effektiviserar användningen av medlemsavgifter

Akava förnyar sin verksamhet och allokerar sina medlemsavgifter på ett effektivare sätt. Akavas styrelse beslutade i början av den innevarande strategiperioden att Akavas verksamhet och dess strukturer ska ses över, och Akava har verkställt styrelsens uppdrag.

Läs mera

24.05.2016 Sture Fjäder fortsätter leda Akava – Akava vill ge kompetensen dess rätta värde

Sture Fjäder (58) fortsätter som ordförande för Akava under den kommande fyraårsperioden. Fjäder valdes att fortsätta på sin post vid förbundsmötet tisdagen den 24 maj 2016. Han har stått i spetsen för Akava sedan 2011.

Läs mera

18.05.2016 Nordens Fackliga Organisation: Norden är en given röst i G20

Styrelsen för Nordens Fackliga Samorganisation har antagit en position om krav på ökat samarbete med G20. G20 har fått ökad betydelse på den internationella arenan. Det kan bland annat ses mot bakgrund av ekonomiska kriser och en allt svårare uppgift för det internationella samfundet att snabbt nå konsensus kring viktiga multilaterala överenskommelser. Genom G20 är besluten i praktiken redan överenskomna innan de formella besluten tas i de officiella internationella organen. Norden har idag inget inflytande i G20 och en åskådarplats innebär att de nordiska länderna, som var för sig inte kvalificerar sig till gruppen, går miste om viktigt inflytande.

Läs mera

29.04.2016 Poliserna går med i Akava

Akavas styrelse har godkänt Finlands Polisorganisationers Förbund (SPJL) som medlem i Akava. Förbundet hörde tidigare till löntagarorganisationen Pardia inom tjänstemannacentralorganisationen STTK. Akava har nu 37 medlemsorganisationer och Akavas förbund totalt cirka 610 000 medlemmar.

Läs mera


Aktuellt från arbets- och näringsministeriet