Kontaktuppgifter

Akava

Järnvägsmannagatan 6, 00520 Helsingfors
tfn 020 7489 400

www.akava.fi

e-post: förnamn.efternamn@akava.fi

Ordförande

Sture Fjäder
tfn 020 7489 401, fax 020 7489 599

Ordförandeassistent

Arja Mäkinen
tfn 020 7489 402, fax 020 7489 599

Chef för samhällsfrågor

Mats Nyman

tfn  020 7489 404


Chef för internationella ärenden

Markus Penttinen
tfn 020 7489 406, fax 020 7489 598

Sekreterare (internationella ärenden)

Arja Joivio
tfn 020 7489 405, fax 020 7489 598

Kommunikationsdirektör

Marjo Ollikainen
tfn 020 7489 400

print