Kontaktuppgifter

Akava

Järnvägsmannagatan 6, 00520 Helsingfors
tfn 020 7489 400

www.akava.fi

e-post: förnamn.efternamn@akava.fi

Ordförande

Sture Fjäder
tfn 020 7489 401

Ordförandeassistent

Arja Mäkinen
tfn 020 7489 402,

Chef för samhällsfrågor

Mats Nyman

tfn  020 7489 404


Chef för internationella ärenden

Markus Penttinen
tfn 020 7489 406

Sekreterare (internationella ärenden)

Arja Joivio
tfn 020 7489 405

Kommunikationsdirektör

Marjo Ollikainen
tfn 020 7489 400

print