Tietoa työelämästä

Työelämä-osio sisältää perustietoa työn tekemisen eri muodoista, työtä koskevasta lainsäädännöstä ja Suomen työmarkkinajärjestelmästä. Osiossa on tietoa

  • keskeisistä työelämän säännöksistä,
  • työntekijöiden ja työnantajien oikeuksista ja velvollisuuksista sekä
  • sosiaaliturvasta.

Näistä tiedoista on hyötyä sekä työelämään tuleville että työelämässä toimiville henkilöille. Työelämän perustiedot ovat avuksi, jos työelämässä tulee eteen tulkintaepäselvyyksiä tai erimielisyyksiä. Ongelmatilanteissa kannattaa luottaa asiantuntijan apuun ja ottaa yhteyttä oman työpaikan luottamusmieheen, luottaumusvaltuutettuun tai työsuojeluvaltuutettuun tai omaan liittoon.

Tutkimustietoa akavalaisten asemasta työmarkkinoilla

Tässä osiossa on käytettävissä tilastoihin perustuvaa tietoa, siitä miten akavalaiset sijoittuvat työmarkkinoille. 

Akavan tavoitteet työelämän kehittämiseksi

Akavan tavoitteet työelämän kehittämiseksi sekä Akavan tasa-arvotavoitteet on esitelty tässä osiossa.