Verotukseen lisää kannustavuutta

Keskipalkkaa ansaitsevilla kokopäiväisillä palkansaajilla palkkatulojen veroaste eli maksettujen verojen suhde bruttotuloihin on jopa alhaisempi kuin kehittyneissä Länsi-Euroopan maissa keskimäärin. Sen sijaan keskipalkan yläpuolella Suomen palkkaverotus on ankarampi. Ero yleiseurooppalaiseen tasoon kasvaa, kun palkkataso nousee.

Miksi näin on? Siksi, että palkan lisäys kasvattaa kohtuuttomasti maksettavien verojen määrää varsin vaatimattomallakin palkkatasolla silloin, kun kyseessä on normaalissa jatkuvassa kokoaikatyössä oleva palkansaaja.

Teknisemmin sanottuna suomalainen palkansaaja kohtaa korkean rajaveroasteen (verojen lisäys suhteessa tulon lisäykseen) heti kun hän löytää pysyvän kokoaikatyön, vaikka palkka olisi pienehkö. Suunnilleen keskipalkalla rajaveroaste nousee lähes viiteenkymmeneen prosenttiin. Vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä rajavero ylittää selvästi viisikymmentä prosenttia.

Miksi tämä on ongelma? Kireä palkkatuloverotus johtaa siihen, että vaikka työnantaja palkitseekin saavutuksiasi, suurin voittaja on helposti verottaja. Nykyään talouskasvua ja siten palkankorotusvaraa saadaan pääosin sen kautta, että kyetään innovoimaan, siis luomaan uusia toimintatapoja ja uusia tuotteita.

Ratkaisevassa asemassa on henkilöstön halu ja kyky jatkuvasti oppia uutta ja sopeutua muuttuviin työvaatimuksiin. Siksi palkitsemisen kannustavuuteen perustellusti kiinnitetään paljon huomiota. Työn verotusta ei voi jättää pois tästä tarkastelusta.

Akavan mielestä palkansaajien korkeat rajaveroasteet ovat syvästi ristiriidassa korkeaan osaamiseen ja elinaikaiseen oppimiseen perustuvan talous- ja yhteiskuntamallin kanssa. Siksi Akavan tärkein veropoliittinen tavoite on saada palkansaajien verotus EU-maiden (EU-15) keskitasolle kaikissa tuloluokissa ja rajata palkkatulojen ylin rajaveroaste 50 prosenttiin.

Tilannetta voi havainnollistaa kuvittelemalla, että saat kuukausipalkkaasi noin sadan euron palkankorotuksen. Jos kuukausipalkkasi on ennestään 1 600 euroa, kolmannes palkankorotuksestasi menee veroihin ja sosiaaliturvamaksuihin. Käteen jää noin 66 euroa enemmän kuukaudessa kuin aiemmin.  Mutta jos kuukausipalkkasi on 2 000 euron,  verottaja perii samaisesta palkankorotuksesta 44 %, jolloin käteen jää vain 56 euroa. Jo 3 300 euron palkkatasosta lähtien verottaja perii lisätulosta noin 49 %.  Jos ansaitset yli 5 900 kuukaudessa, maksat lisätienestistäsi veroja jo reilusti yli puolet – noin 56 %.

print