Tasa-arvo työelämässä

Tasa-arvoinen työelämä on yksi Akavan tärkeimmistä tavoitteista. Naisten ja miesten välinen epätasa-arvo työelämässä näkyy monin tavoin. Suurimmat epäkohdat ovat palkkaerot ja työelämään sijoittuminen. Korkeasti koulutettujen naisten keskiansiot ovat vain noin 80 prosenttia miesten keskiansioista. Johtotehtävissä ja ylimpinä virkamiehinä on vähemmän naisia kuin miehiä, vaikka enemmistö korkeasti koulutetuista palkansaajista on naisia.

Neuvottelu uusi01

Epätasa-arvoon on monia syitä, samoin keinoja sen poistamiseksi. Akava pyrkii yhdessä jäsenliittojen ja neuvottelujärjestöjen kanssa uudistamaan lainsäädäntöä, vahvistamaan tasa-arvoa edistävää sopimuspolitiikkaa sekä rakentamalla konkreettisia työkaluja jäsenten, henkilöstön edustajien ja työpaikkojen tasa-arvotyön tueksi.