Työstä kasvua Suomeen

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder kertoo Akavan keskeisistä hallitusohjelmatavoitteista viestintäjohtaja Marjo Ollikaisen haastattelussa. Arbete och tillväxt i Finland

Akavas ordförande Sture Fjäder diskuterar Akavas mål för regereringsprogrammet med chef för samhällsfrågor Mats Nyman.