rss Ajankohtaiset

27.1.2016 13.46

Akava haastaa yliopistot ottamaan vastuuta henkilöstöstään

Suomen yliopistot ovat vähentäneet yt-neuvotteluissa lyhyessä ajassa henkilöstöään rajusti, mutta irtisanottujen tai muin syin vähennettyjen kohtalo ei tunnu aidosti kiinnostavan valtiovaltaa, Akava toteaa.

– Emme ole nähneet ministereitä lupaamassa yliopistokaupungeille äkillisen rakennemuutoksen tukea tai muutosturvaa irtisanotuille. Ikään kuin yliopistoilla ja niiden henkilöstöllä ei olisi mitään tekemistä Suomen tulevaisuuden ja kilpailukyvyn kanssa. Akava on yhä enemmän huolissaan siitä ylenkatseesta, jonka kohteeksi korkeakoulutus ja sivistys ovat Suomessa joutumassa, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.

Yliopistojen henkilöstön määrä on lähtenyt selvään laskusuuntaan vuodesta 2013 alkaen, eikä vähennyksille näy loppua. Esimerkiksi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta on vähennetty 13 prosenttia henkilöstöstä ja Itä-Suomen yliopistossa on jo seitsemännet yt-neuvottelut. Tänään Helsingin yliopisto ilmoitti vähentävänsä henkilöstöään 980:llä.

Yliopistoissa on jo vuosia tehty erilaisia uudistuksia. Laitoksia ja hallintoa on järjestelty uudelleen ja virkoja jätetty täyttämättä. Poliitikkojen puheissa toistuvat kuitenkin yhä lähinnä vaatimukset uudistamisesta, kilpailukyvystä, vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta.

– Rakenteiden uudistaminen on vaikeaa, jos yliopistoilta puuttuu työrauha ja valtiolta pitkän linjan näkemys koko koulutusketjun uudistamisesta sekä uudistusten vaikutusten arvioinnista. Uudistumista ei yhtään helpota se, että henkilöstö on jo äärimmäisen kuormittunutta, toteaa asiantuntija Ida Mielityinen.

Akava haastaa myös yliopistot ottamaan vastuuta irtisanottavistaan tarjoamalla heille työllistymisvalmennusta, kuten Aalto-yliopistossa on tehty. Asiantuntijoiden kannattaa lisäksi kartoittaa omaa osaamistaan ja työllistymisvaihtoehtoja muun muassa ammattiliittojen uravalmennuksen avulla.

Yrityksiä Akava muistuttaa siitä, että yliopistoista vapautuu valtava määrä osaavaa henkilökuntaa.

– Kenenkään otsassa ei lue yliopisto. Jokaisella korkeakoulun työntekijällä on valtavasti sellaista osaamista, jolla on käyttöä myös yliopiston ulkopuolella. He ovat erittäin potentiaalisia osaavia työntekijöitä ja uuden luojia, mahdollisesti myös itsensä ja muiden työllistäjiä, Mielityinen vinkkaa.

Henkilöstön aseman lisäksi Akava on erittäin huolissaan opetuksen ja tutkimuksen laadusta sekä osaamisen tulevaisuudesta massairtisanomisten jälkeen.

– Yliopistot varmasti pyrkivät ratkaisuihin, jotka takaavat tutkimuksen ja opetuksen laadun. Uskon, että tässä voidaan menestyäkin, mutta ei ihmistä voi korvata loputtomiin. Hallinnosta säästäminenkään ei ole mikään helppo ihmelääke, koska hallinnon ammattilaiset vapauttavat aikaa opettamiseen, tutkimiseen sekä siihen tärkeimpään – opiskeluun, Mielityinen sanoo.

Lisää aiheesta:
Akavalaisen artikkeli: Yliopistosta irtisanottu: oivalla osaamisesi
Ida Mielityisen Tuumaamo-blogi: Uusia alkuja kohti

Lisätiedot:
Puheenjohtaja Sture Fjäder, puh. 0400 609 717, twitter: @SFjder
Asiantuntija Ida Mielityinen, koulutuspolitiikka, twitter: @IdaMielityinen


Palaa otsikoihin