rss Ajankohtaiset

1.3.2016 13.00

Akava myönsi Pohjola-stipendin Timo Anttilalle

Akavan hallitus on myöntänyt Pohjolan lahjoittaman tutkimusstipendin yhteiskuntatieteiden tohtori Timo Anttilalle. Anttila tekee Jyväskylän yliopistossa tutkimusta työaikarytmeistä ja niiden vaikutuksista työntekijöiden hyvinvointiin.

Pohjola_stipendi2
Timo Anttila ja Hanna Hartikainen Pohjola Vakuutuksesta stipendin luovutuksessa.


– Yhteiskunnan aikarytmien muutos 24/7-yhteiskuntaan murtaa yhteiset aikarytmit. Epätyypilliset työajat vaikuttavat työntekijän muuhun ajankäyttöön, kuten perheen yhteiseen aikaan ja mahdollisuuksiin noudattaa terveellisiä elämäntapoja, kuten nukkua ja liikkua riittävästi. Myös kulutuksen aikarytmien oletetaan muuttuvan palveluaikojen muutoksessa, Anttila kertoo.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa suomalaisten palkansaajien työajan piirteistä sekä työajoissa tapahtuneista muutoksista ja niiden seurauksista. Tutkimusaihe on ajankohtainen ja tärkeä, sillä suuri osa työaikarytmejä koskevasta julkisesta keskustelusta perustuu enemmän oletuksiin kuin kokemusperäiseen tutkimustietoon.  

– Joustavat ja epätyypilliset työajat tuovat sekä uusia mahdollisuuksia että uusia riskejä. Parhaimmillaan muutokset kannustavat työelämän kehittämiseen yksilöllisten järjestelyjen, kuten työaikajoustojen avulla. Ne edistävät organisaatioiden taloudellista menestystä ja työntekijöiden hyvinvointia. Riskit puolestaan liittyvät siihen, kuinka sovittaa yhteen työntekijöiden ajasta ja energiasta kilpailevat elämänalueet, Anttila sanoo.

Pohjola-stipendi luovutettiin Akavan hallituksen kokouksen yhteydessä. Akava myöntää stipendin vuosittain ansiokkaasta tutkimustyöstä jäsenjärjestöjen tekemien ehdotusten pohjalta. Tänä vuonna stipendi myönnettiin Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n ehdottamalle henkilölle. Stipendin lahjoittaa Pohjola Vakuutus Oy.

Pohjola_stipendi1
Pohjola-stipendi luovutettiin 1.3.2016 Akavan hallituksen kokouksen yhteydessä.

Lisätietoja:

Tutkija Timo Anttila, puh. 040 524 8158
Yhteyspäällikkö Kenneth Laaksonen, Pohjola, puh. 050 380 8430
Johtaja Risto Kauppinen, Akava, puh. 0400 529 029Palaa otsikoihin