rss Ajankohtaiset

10.3.2016 9.10

Akava: Pysähtyykö työttömyyden kasvu tänä vuonna?

Työttömyyden kasvuvauhti on hidastunut tämän vuoden alussa jo alle neljään prosenttiin, kertoo Akavan työttömyyskatsaus. Työttömänä oli tammikuun lopussa 337 000, joista 50 400 korkeakoulututkinnon suorittaneita.

Myös korkeakoulutettujen työttömien määrän kasvunopeus on hidastunut kymmenen prosentin alapuolelle, ensimmäistä kertaa kolmeen ja puoleen vuoteen. Joillakin akavalaisilla koulutusaloilla, esimerkiksi oikeus- ja sosiaalialalla, työttömien määrä on viime aikoina jopa laskenut verrattuna vuotta aikaisempaan tilanteeseen.

– Kun kokonaistyöttömyyden kasvuvauhti on pysytellyt kymmenen prosentin tuntumassa jo parin vuoden ajan, herättää viime kuukausien huomattava hidastuminen pitkästä aikaa toivoa siitä, että työttömyyden kasvu viimeinkin pysähtyisi. Tutkimuslaitosten ennusteet povaavat kuluvalle vuodelle vain hieman nollasta poikkeavia kasvulukemia, kertoo ekonomisti Heikki Taulu.

Aktiivisen työvoimapolitiikan määrärahat ovat kärsineet viime vuosina niukkuudesta suhteessa voimakkaasti kasvaneisiin työttömien työnhakijoiden määriin. Palkkatukeen ja starttirahaan käytettävissä oleviin resursseihin on tulossa todennäköisesti ensi vuoden alusta alkaen merkittävä parannus, mikäli valmisteilla oleva esitys etenee.

Tarkoituksena on, että jatkossa työttömän työttömyysturvaa voitaisiin käyttää hänelle osoitettavaan palkkatukeen tai starttirahaan. Akava on kannattanut esityksiä sillä edellytyksellä, että niiden aiheuttama kustannuspaine työttömyysturvajärjestelmään on järkevässä suhteessa uudistuksella saavutettaviin etuihin nähden.

– Emme ole saaneet vielä kunnollisen arvioinnin edellyttämiä vaikuttavuuslaskelmia. Lopullinen arvio esityksen järkevyydestä voidaan tehdä vasta niiden perusteella, Taulu sanoo.

Akavan jäsenliitot ovat yhdessä TE-hallinnon kanssa olleet toteuttamassa uudenlaista yhteistyötä, jonka tavoitteena on parantaa työttömien työnhakijoiden palveluita. Akava esittää lisäksi, että työpaikkoja etsiessä tulisi hyödyntää yksityisiä palveluntuottajia sekä erilaisten organisaatioiden kuten ammattiliittojen uraohjauspalveluiden mahdollisuuksia nykyistä enemmän.

Akava on ehdottanut maan hallitukselle, että pitkäaikaistyöttömien palkkaamista helpotetaan väliaikaisella kokeilulla. Kokeilun aikana pitkäaikaistyötön voitaisiin palkata vähintään kymmenen kuukauden ajaksi määräaikaiseksi ilman perustetta määräaikaisuudelle. Tällöin pitkäaikaistyöttömillä olisi nykyistä parempi mahdollisuus päästä takaisin työelämään.

Lisää aiheesta:

Akavan työttömyyskatsaus Työttömien määrän kasvuvauhti hidastui huomattavasti tammikuussa 2016

Lisätiedot:

Ekonomisti Heikki Taulu, puh. 050 361 2869


Palaa otsikoihin