rss Ajankohtaiset

16.3.2016 9.50

SAMOK, SAKKI, OSKU ja Akava: Ammatillisen koulutuksen reformissa keskityttävä laadun kehittämiseen

Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI, Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ja korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava ovat huolestuneita koulutuksen laadusta hallituksen suunnitteleman ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä. Järjestöt painottavat, että koulutuksen laadun säilyttäminen tai parantaminen tulee asettaa keskeisimmäksi tavoitteeksi uudistuksia tehtäessä. On mahdollista, että korkeakoulut eivät koulutuksen laadun heiketessä enää hyväksy ammatillisen tutkinnon suorittaneita opiskelijoiksi.

“Väylä ammattikoulusta korkeakouluun on pidettävä auki jatkossakin. 16-vuotiaalta yläkoululaiselta ei voida odottaa ratkaisuja, joilla hän naulaa itsensä tiettyyn alaan ja koulutustasoon loppuelämäkseen. Elinikäisen oppimisen mallin mukaisesti ammatillisessa koulutuksessa tulee saada opetusta, joka on korkealaatuista ja joka antaa mahdollisuuden edetä korkeakouluopintoihin myös reformin jälkeen”, sanoo OSKUn puheenjohtaja Rene Stolt.

“Laadun varmistamiseksi opintoja pitää siirtää opiskelijakeskeiseen suuntaan. Tämä edellyttää että ohjausta on riittävästi ja että opintoja voi henkilökohtaistaa. Opiskelijoiden ja opettajien toimintaympäristöä muutettaessa on tärkeää, että opettajille tarjotaan täydennyskoulutusta ja opiskelijoita tuetaan riittävästi reformin viemiseksi läpi kunnialla”, toteaa SAKKIn puheenjohtaja Musa Jallow.

“Koulutuksen laatua ei saa vaarantaa. On todellinen mahdollisuus, että ammattikorkeakoulutkin alkavat kaventaa ammatillista väylää tulevien nuorten mahdollisuuksia korkeakouluopintoihin, jos laatu heikkenee. Polku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin on oltava nuorille edelleen mahdollinen”, vaatii SAMOKin hallituksen puheenjohtaja Jemi Heinilä.

Akavan asiantuntija Miika Sahamies muistuttaa, että koulutuksen laadun merkitys tulee muistaa myös työpaikoilla tapahtuvassa opetuksessa. “Selkeänä trendinä on ollut opetuksen siirtyminen perinteisistä luokkatiloista työpaikoille. Kehitys itsessään ei ole huonoa, kunhan opiskelijan ohjaamisesta pidetään jatkossakin huolta ja osapuolten vastuut ja oikeudet on sovittu uudessa oppimisympäristössä.”

Järjestöt toivovat hallituksen ottavan huomioon myös opiskelijat ja oppilaitosten henkilöstön kärkihanketta valmisteltaessa. Vain vahvalla yhteistyöllä ja koulutuksen laatuun panostamalla saadaan aito kehitysohjelma säästöohjelman sijaan.
 
Lisätietoja:
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry, puheenjohtaja Rene Stolt, etunimi.sukunimi@osku.info, 0449776356

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry, puheenjohtaja Musa Jallow, etunimi.sukunimi@sakkinet.fi, 044 0824221

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry, puheenjohtaja Jemi Heinilä, etunimi.sukunimi@samok.fi, 0503891000

Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava ry, asiantuntija Miika Sahamies, etunimi.sukunimi@akava.fi,0505305366

 
Korkeakoulujen kevään yhteishaussa 16.3.-6.4.2016 haetaan syksyllä 2016 alkaviin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutuksiin. Korkeakouluissa on tarjolla noin 46 000 opiskelupaikkaa, joihin voi hakea suoritettuaan ammatillisen koulutuksen, lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon. Lisätietoja hausta on osoitteessa https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/ .

Ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Vuoden 2015 syksyllä alkaneeseen tutkintoon johtavaan koulutukseen yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa oli 52 126 ensisijaista hakijaa ammatillisella perustutkinnolla, ammattitutkinnolla tai erikoisammattitutkinnolla. Heistä opiskelupaikan vastaanotti yhteensä 13 960 henkilöä.

Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan koko ammatillinen koulutus. Nykyiset lait yhdistetään uudeksi sekä nuoria että aikuisia koskevaksi lainsäädännöksi. Lisäksi uudistetaan koulutuksen rahoitus, ohjaus, tutkintorakenne, koulutuksen toteuttamismuotoja sekä järjestäjärakennetta. Uudistus valmistellaan tiiviissä yhteistyössä ammatillisen koulutuksen kentän ja sidosryhmien kanssa. Reformin uudistukset tulevat voimaan vuoden 2018 alusta. Lisätietoa osoitteessa http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/ammatillisen_koulutuksen_reformi.

Palaa otsikoihin