rss Ajankohtaiset

11.3.2016 16.15

Suomen-malli – tästä on kyse

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat torstaina 10.3. vastanneet maan hallituksen tekemään pyyntöön, joka liittyy seuraavien työmarkkinakierrosten uudistamiseen. Maan hallituksen tavoitteena on, että tulevat neuvottelukierrokset toteutetaan niin sanonut Suomen-mallin mukaisesti.

Suomen-mallilla tarkoitetaan tapaa, jolla työ- ja virkaehtosopimuksissa jatkossa sovitaan palkankorotuksista. Se eroaa voimassa olevasta palkkaratkaisusta sekä esimerkiksi kilpailukykyratkaisusta siinä, että ne ovat keskusjärjestöjen sorvaamia keskitettyjä palkkaratkaisuja.

Suomen-mallissa työntekijä- ja työnantajaliitot neuvottelevat palkkaratkaisusta keskenään. Maan hallitukselle annetun vastauksen mukaan tavoitteena on tehdä ratkaisuja, joiden avulla ”tuetaan kansainväliselle kilpailulle alttiiden alojen kilpailukykyä, pitkäjänteisesti työllisyyttä, tuottavuuden kehitystä sekä julkisen talouden tasapainoa”.

Suomen-malli ei vielä ole valmis, vaan järjestöt ryhtyvät valmistelemaan sitä, kunhan vastikään sovittu kilpailukykysopimus on ensi kesään mennessä viety maaliin. Mikäli Suomen-malli toteutuu, sen soveltaminen työehtoihin alkaa syksyn 2017 liittokierroksella.

Akavan hallitus ottaa kantaa Suomen-mallin valmisteluun huhtikuussa, kunhan maan hallitus on ilmoittanut verolinjauksistaan. Suomen-mallia kuvataan vientivetoiseksi ratkaisuksi. Akavalle on kuitenkin tärkeää, että kullakin neuvottelukierroksella selvitetään ja huomioidaan muidenkin alojen kuin vientisektorin tuottavuutta ja kehitystä. Suomen-malli ei voi tarkoittaa automaattisesti sitä, että vienti määrittelisi aina – maan ja eri alojen taloustilanteesta riippumatta –  kaikkien alojen palkat.

Suomen-malli ei ole osa jo tehdyn kilpailukykysopimuksen neuvottelutuloksen sisältöä (lisätietoja kilpailukykysopimuksesta täältä: Tätä kilpailukykysopimus tarkoittaa käytännössä), vaan se liittyy siihen erillisenä prosessina.

Kilpailukykysopimuksen ovat hyväksyneet Akava, SAK, STTK, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Kuntatyönantaja. EK on kuitenkin ilmoittanut, etteivät sen liitot aloita sopimusneuvotteluita ennen kuin myös SAK:n liitoista tarpeeksi moni on hyväksynyt neuvottelutuloksen. Akava suhtautuu toiveikkaasti siihen, että työntekijöiden ja työnantajien liitot saavat kuitenkin neuvottelut käyntiin ja alakohtaisten työ- ja virkaehtosopimusratkaisujen kattavuutta arvioidaan lopullisesti 1.6.2016.Palaa otsikoihin