Lähdeluettelo


Akava Lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle 12.6.2009

AKAVA tiedote 14.6.1994 ”Suomen EU-jäsenyys on mahdollisuus”.

Akava vaatii julkista tutkimuspanostusta ilmastomuutokseen – Kannanotto 23.1.2008

AKAVA/AUKI OLEVAT ASIAT 26.11.1997 KLO 03.00

Akavaaka syksy 2008, syksy 2009.

AKAVALAISEN YHTEISTOIMINNAN PERIAATTEET. Hyväksytty AKAVAn liittokokouksessa 30.11.2006

Akavann energia- ja ilmastopoliittiset linjaukset 5.6.2007

Akavan hallituksen pöytäkirjat 1988, 1990, 1995–1999, 2000, 2002, 2005, 2007, 2009

Akavan strategia 2008–2015 Toiminnan suuntaviivat 2008–2011

AKAVAn tavoitteet talous- ja työmarkkinaratkaisuksi vuonna 1995, luonnos 9, 21.8.1995

Akavan työmarkkinatutkimukset 1994–1998, 2000–2004, 2006.

Akavan vuosikertomukset 1994–2009.

AKAVA-yhteisön yhteiset periaatteet työtaistelutilanteissa. Hyväksytty AKAVAn hallituksessa 16.10.2007

Helsingin Sanomat 1998

Johtaja Tapani Kahrin faksi puheenjohtaja Mikko Viitasalolle 26.11.1997

Kestävä kulutus ja tuotanto kilpailukyvyn tueksi. Elinkeinopoliittisen sihteerin lausunto. Dnro 153/25/2005

KEY Tiedote syyskuu 7/1994. ”Suomi uudessa Euroopassa”.

Lisää, mutta parempaa globalisaatiota – Akavan globalisaatiolinjaukset pohjustamaan maailman palkansaajien kattojärjestön ITUC:n 21. – 25.6.2010 kongressia. Luonnos II

Markus Penttisen CV

Mona Hemmerin CV

MUISTIO AKAVA JA GLOBALISAATIO 11.3.2004

Osaajien Eurooppa Akavan EU-tavoitteet 2009–2014

PM PERUSTEET AKAVAN SUHTAUTUMISELLE SUOMEN EU-JÄSENYYTEEN 10.4.1994

Puheenjohtaja Mikko Viitasalon vastaus pääministerin kirjalliseen kysymykseen 21.8.1995

Pääministerin Paavo Lipposen kirjallinen kysymys työmarkkinakeskusjärjestöille 18.8.1995. Keskusjärjestöjen kannanotto 9.4.1995

SAKn, STTK:n ja Akavan yhteiset hallitusohjelmatavoitteet 5.4.2007

SUOMEN TYÖLLISYYSOHJELMA 1996 – 1999 Työttömyyden puolittaminen. Luonnos 14.10.1995

Talous-, työllisyys- ja työmarkkinapoliittinen sopimus vuosille 1996 – 1997. 29.9.1995

Toimitusjohtaja Johannes Koroman vastaus pääministerin kirjalliseen kysymykseen 18.8.1995

TYÖMARKKINOIDEN KESKUSJÄRJESTÖJEN JOHDON TYÖELÄMÄÄ KOSKEVAT KANNANOTOT EHDOTUKSEEN SUOMEN TYÖLLISYYSOHJELMAKSI 1996–1999

TYÖMARKKINOIDEN KESKUSJÄRJESTÖJEN KANNANOTTO EUROOPAN TALOUDELLISESTA YHDENTYMISESTÄ JA KANSALLISEN YHTEISTYÖN LÄHTÖKOHDISTA, AKAVA, LTK, SAK, STTK, TT, Luonnos 3.6.1994.

”Yksityisen sektorin päivämääriä”, kansio AKAVAn organisaatiouudistus/Risto Piekka


Internet-dokumentit


http://www.akava.fi/ajankohtaista/uutisia_liitoista/upseeriliitto_upseerit_nato-jasenyyden_kannalla.html  (uutinen poistettu Akavan sivustolta)
- alkuperäinen Upseeriliiton uutinen saatavilla edelleen Upseeriliiton sivustolta osoitteessa
http://www.upseeriliitto.fi/uutiset/uutisten_arkisto/2010_julkiset_uutiset/upseerit_nato-jasenyyden_kannalla.html

http://www.akava.fi/ajankohtaista/ehdokkaat_suomen_jaseniksi_eu_n_talous-_ja_sosiaalikomiteaan_nimettiin.html

- uutinen arkistoitu, saatavilla Akavan verkkopalvelussa osoitteessa  http://www.akava.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/2010/ehdokkaat_suomen_jaseniksi_eu_n_talous-_ja_sosiaalikomiteaan_nimettiin.html; ohessa linkki: ETSK:n ehdokkaiden nimeäminen 2010

http://www.ek.fi/www/fi/tilastokuvat/tyoelama/tyotaistelut.php
- em. lähdettä ei enää saatavilla, osoitteessa http://www.ek.fi/ek/fi/tietografiikka/tyotaistelut/index.php on saatavilla EK:n viimeaikaisia työtaistelutilastoja

http://www.heritage.org/index/Ranking.aspx

http://www.eurocadres.org/mobilnet/

http://www.otava.fi/ajankohtaista/yleinen/2009/fi_FI/varjosta_vaikuttajaksi/

http://www.presidentti.fi/Public/default.aspx?contentid=174604&nodeid=41416&contentlan=1&culture=fi-FI

http://www.stat.fi/til/tta/2009/02/tta_2009_02_2009-10-23_tau_001.html

http://www.stat.fi/til/tyti/2010/04/tyti_2010_04_2010-05-25_tie_001_fi.html

http://www.stat.fi/til/tyti/2011/11/tyti_2011_11_2011-12-20_tie_001_fi.html

http://www.stat.fi/tup/verkkokoulu/data/tvt/05/04/esimerkit.html

http://www.studentsoftheworld.info/infopays/rank/PNBH2.html

http://www.tek.fi/index.php?id=65

http://www.vaalit.fi/15896.htm


Haastattelut


Ekuri, Jouni 8.3.2010
Fjäder, Sture 20.5.2010
Hemmer, Mona 12.5.2010
Hemmilä, Pekka 2.3.2010
Ihalainen, Lauri 17.3.2010
Inkeroinen, Eeva-Liisa 3.6.2010
Kahri, Tapani 6.4.2010
Kangasniemi, Erkki 2.2.2010
Kauppi, Heikki 1.4.2010
Kouri, Pekka 15.4.2010
Kurki, Juha-Veikko 20.4.2010
Lanamäki, Antti 17.5.2010
Lehtinen, Raimo 4.2.2010
Lemmetty, Markku 27.1.2010
Liede, Heikki 5.3.2010
Luomanmäki, Salla 24.5.2010
Löfgren, Maria 26.4.2010
Malmström, Eila 20.4.2010
Metsäpelto, Teuvo 31.3.2010
Penttinen, Markus 15.2.2010
Piekka, Risto 25.2.2010
Pimiä, Raili 11.3.2010
Ranne, Voitto 10.2.2010
Rauhala, Reijo 21.4.2010
Rinne, Pekka 10.5.2010
Riski, Seppo 5.5.2010
Salonius, Juhani 27.5.2010
Selenius, Rauno 6.5.2010
Souri, Liisa 18.5.2010
Sundbäck, Klaus 7.5.2010
Swanljung, Esa 22.3.2010
Tikkanen, Tuomo 28.5.2010
Tuomi, Antti 15.2.2010
Viitasalo, Mikko 15.3.2010
Viljanen, Matti 4.5.2010
Virtanen, Reijo 29.4.2010
Voipio, Risto 3.3.2010
von Hertzen, Markku 12.4.2010
Äärimaa, Markku 26.5.2010

Markus Penttisen suullinen tiedonanto 22.2.2010
Risto Piekan suullinen tiedonanto 25.5.2010


Kirjallisuus


Bion, W. R. (1979): Kokemuksia ryhmistä. Ryhmädynamiikkaa psykoanalyysin näkökulmasta. Porvoo: Weilin+Göös.

Honkapohja, Seppo (1996): Makroteorian mullistukset viimeisten 60 vuoden kuluessa. Kansantaloudellinen aikakauskirja, vol.92, 389–397.

Julkunen, Raija (2008): Uuden työn paradoksit. Keskusteluja 2000-luvun työprosess(e)ista. Tampere: Vastapaino.

Kahri, Tapani (2001): Viheltääkö pilli? Työmarkkinamiehen muistelmat. Helsinki: Otava.

Kantola, Anu (2004): Suomea trimmaamassa. Suomalaisen kilpailuvaltion sanastot. Strategiset retoriikat yrityksissä, politiikassa ja ay-liikkeessä 1980–2003. Teoksessa Artikkelikokoelma tutkimushankkeesta sosiaaliset innovaatiot, yhteiskunnan uudistumiskyky ja taloudellinen menestys. Helsinki: Sitra. Verkkodokumentti: <http:julkaisut.sitra.fi> Luettu 25.5.2010.
- em. linkki vanhentunut, tuore linkki dokumenttiin Sitran sivulla
Artikkelikokoelma tutkimushankkeesta sosiaaliset innovaatiot, yhteiskunnan uudistumiskyky ja taloudellinen menestys

Kettunen, Pauli (2006): Kirkuvan harmaa vuosikymmen. Verkkodokumentti: <http://www.tyovaenperinne.fi/tyovaentutkimus/tt2006/a_kirkuvan.htm>. Luettu 24.5.2010.

Kettunen, Pauli (2008): Globalisaatio ja kansallinen me. Kansallisen katseen historiallinen kritiikki. Tampere: Vastapaino.

Laukkanen, Erkki (2003): Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus. Palkansaajakeskusjärjestöjen tutkimus. Helsinki: SAK – AKAVA – STTK.

Levä, Ilkka (2010): Ammatinharjoittamisen autonomian puolella – Lääkärien työmarkkinakokemus ammatillisen järjestäytymisen aikana 1910–2010. Teoksessa: Nyström, Samu (toim.) Vapaus, terveys, toveruus. Lääkärit Suomessa 1910–2010. Hämeenlinna: Suomen Lääkäriliitto, 242–329.

Mansner, Markku (2005): Suomalaista yhteiskuntaa rakentamassa. Suomen työnantajain keskusliitto 1980–1992. Helsinki: Elinkeinoelämän keskusliitto.

Mansner, Markku (2007): Suurlakosta Euroopan unioniin. Vuosisata työnantajatoimintaa. Helsinki: Elinkeinoelämän keskusliitto.

Muiluvuori, Jukka (2000): AKAVA 1950–2000. Oma ja yhteinen etu. Vammala: AKAVA.

Pietiäinen, Jukka-Pekka (1995): Herraklubista edunvalvojaksi. Liiketyönantajain keskusliitto 1945–1995. Helsinki: Otava.

Pietiäinen, Jukka-Pekka toim. (1996): Pispalasta Bulevardille. Helsinki: Edita.

Pietiäinen, Jukka-Pekka (2009): Varjosta vaikuttajaksi. Palvelutyönantajat ry 1995–2004. Helsinki: Otava.

Siltala, Juha (2004): Työelämän huonontumisen lyhyt historia. Muutokset hyvinvointivaltioiden ajasta globaaliin hyperkilpailuun. Helsinki: Otava.

Tarkka, Jukka (2002): Uhan alta unioniin - asennemurros ja sen unilukkari EVA. Helsinki: Otava.

Uimonen, Risto (1998): Häntä heiluttaa koiraa. Porvoo: WSOY.

Åberg, Veijo (2007): Kohti teknisten keskusliittoa. Kuntien tekniset KTK 1970–2006. Verkkodokumentti: http://www.ktk-ry.fi/fileadmin/www/KTK-historiikki_Kohti_teknisten_keskusliittoa.pdf. Luettu 16.6.2010.

YTN ry. (1997): YTN ry. 25 v. yksilöllistä edunvalvontaa. Huomioita vuosien varrelta.

Žižek, Slavoj (2009): Politiikkaa, idiootti! Vastakkainasetteluja Žižekin kanssa. Jylhämö, Kimmo ja Kuusela, Hanna (toim.). Into-pamfletti 20. Helsinki: Like.


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje