Lähdeviitteet

 1. Työttömyyskassoihin liittyen ks. Markku von Hertzenin haastattelu 12.4.2010; Juha-Veikko Kurjen haastattelu 20.4.2010. (IAET = Insinöörien, arkkitehtien ja ekonomien työttömyyskassa.)
 2.  Ks. esim. Muiluvuori 2000, 369.
 3. Akava ry. 5.5.1995 Akavan toimintakertomus 1994, 1, 3.
 4. Markku Äärimaan haastattelu 26.5.2010; Pekka Rinteen haastattelu 10.5.2010; Risto Piekan haastattelu 25.2.2010. Matka oli 18.–21.8.1988. Matkan aiheeksi matkaohjelmassa kerrottiin ”AKAVAn kehittäminen”. Akavan hallituksen kokouspöytäkirjat 1988; ks. myös Muiluvuori 2000, 365–366.
 5. Akavan hallituksen kokouspöytäkirja n:o 25, 1.–4.10.1988 Lontoo sekä pöytäkirjamuistio kokouksessa käydyistä keskusteluista.
 6.  Raimo Lehtisen haastattelu 4.2.2010.
 7. Risto Piekan haastattelu 25.2.2010.
 8. Muiluvuori 2000, 362–365.
 9. Akavan hallituksen kokous 4.4.1990, 7 §; ks. myös YTN muistio 5.4.1990 AKAVA/YTN:N TOIMINTASÄÄNNÖN KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT, Akavan arkisto, Akava.
 10. Voitto Ranteen haastattelu 10.2.2010; Antti Tuomen haastattelu 15.2.2010; Eila Malmströmin haastattelu 20.4.2010; Markku Äärimaan haastattelu 26.5.2010; Matti Viljasen haastattelu 4.5.2010; Ks. myös Muiluvuori 2000, 356–371.
 11. Mikko Viitasalon haastattelu 15.3.2010.
 12. Ks. YTN:stä esim. YTN ry 25 v. yksilöllistä edunvalvontaa, huomioita vuosien varrelta.
 13. Markku von Hertzenin haastattelu 12.4.2010; vrt. Muiluvuori 2000, 356–371.
 14. Markku Äärimaan haastattelu 26.5.2010; Ks. myös Muiluvuori 2000, 358–359, 363.
 15. Risto Piekan haastattelu 25.2.2010.
 16. Rauno Seleniuksen haastattelu 6.5.2010.
 17. Sture Fjäderin haastattelu 20.5.2010.
 18. TVK:sta ks. Åberg 2007, 78–80; erouhkauksista Markku Äärimaan haastattelu 26.5.2010; Akavan mahdollisesta säätiöittämisestä uuden toimihenkilöjärjestön yhteydessä 1993 Rauno Seleniuksen haastattelu 6.5.2010; Reinin persoonasta ks. Reinin muistelmateosta Pietiäinen (toim.) 1996.
 19. Muiluvuori 2000, 365.
 20. Risto Piekan suullinen tiedonanto 25.5.2010; Lääkärien vuoden 1984 lakosta ks. Levä 2010, 283–291.
 21.  TYÖMARKKINOIDEN KESKUSJÄRJESTÖJEN KANNANOTTO EUROOPAN TALOUDELLISESTA YHDENTYMISESTÄ JA KANSALLISEN YHTEISTYÖN LÄHTÖKOHDISTA, AKAVA, LTK, SAK, STTK, TT, Luonnos 3.6.1994: Ks. Korpilammen hengestä myös Kettunen 2008, 8 sekä Kettunen 2006; Ks. myös Kantola 2004, 6–13, 85–88, 100–111.  
 22. Tapani Kahrin haastattelu 6.4.2010; ks. myös Kahri 2001, 321–322, 341–345.
 23. Rauno Seleniuksen haastattelu 6.5.2010.
 24. Mikko Mäenpään haastattelu 17.5.2010.
 25. Juhani Saloniuksen haastattelu 27.5.2010. Toteutuneista säkeistä ks. esim. HS 22.9.1998 ”’Saatanallisista säkeistä’ monet johtivat tuloksiin.” (Pekka Vuoristo). Listan nimenä oli alun perin ”Keskeiset tavoitteet syksyllä 1991”. Ks. myös Kahri 2001, 317–326 sekä Tapani Kahrin haastattelu 6.4.2010.
 26. Muiluvuori 2000, 339.
 27. Rauno Seleniuksen haastattelu 6.5.2010.
 28. Akava ry. 5.5.1995 Akavan toimintakertomus 1994, 1.
 29. Tarkemmin EVA:n toiminnasta Euroopan Unioniin liittymisen yhteydessä ks. Tarkka 2002.
 30. Suomalaisten EU-kannanotot 4/1994, 1. EVA 1994.
 31. http://www.vaalit.fi/15896.htm.
 32. Markku Lemmetyn haastattelu 27.1.2010; Ks. myös Muiluvuori 2000, 353–354, joka toteaa, ettei Lehtinen halunnut ylikorostaa tapahtuman merkitystä.
 33. Muiluvuori 2000, 355.
 34. PM PERUSTEET AKAVAN SUHTAUTUMISELLE SUOMEN EU-JÄSENYYTEEN 10.4.1994, 1-6.
 35. PM PERUSTEET AKAVAN SUHTAUTUMISELLE SUOMEN EU-JÄSENYYTEEN 10.4.1994, 1-6.
 36. AKAVA tiedote 14.6.1994 ”Suomen EU-jäsenyys on mahdollisuus”.
 37. Risto Piekan haastattelu 25.2.2010.
 38. KEY:stä ks. esim. KEY Tiedote syyskuu 7/1994. ”Suomi uudessa Euroopassa”.
 39. Markku Lemmetyn haastattelu 27.1.2010.
 40. Eeva-Liisa Inkeroisen haastattelu 3.6.2010.
 41. Tapani Kahrin haastattelu 6.4.2010.
 42. Seppo Riskin haastattelu 5.5.2010.
 43. Ks. esim. KEY Tiedote Syyskuu 7/1994.
 44. http://www.vaalit.fi/15896.htm.
 45. Pietiäinen 2009, 106–109. Tuloratkaisusta ks. 110–114.
 46. Pääministerin Paavo Lipposen kirjallinen kysymys työmarkkinakeskusjärjestöille 18.8.1995. Keskusjärjestöjen kannanotto 9.4.1995; Ks. myös Kahri 2001, 370–372.
 47. Toimitusjohtaja Johannes Koroman vastaus pääministerin kirjalliseen kysymykseen 18.8.1995.
 48. Puheenjohtaja Mikko Viitasalon vastaus pääministerin kirjalliseen kysymykseen 21.8.1995; AKAVAn tavoitteet talous- ja työmarkkinaratkaisuksi vuonna 1995, luonnos 9, 21.8.1995.
 49. Risto Piekan haastattelu 25.2.2010.
 50. http://www.stat.fi/tup/verkkokoulu/data/tvt/05/04/esimerkit.html; Ks. myös SUOMEN TYÖLLISYYSOHJELMA 1996 – 1999 Työttömyyden puolittaminen. Luonnos 14.10.1995. Ks. myös Akava ry. 5.5.1995 Akavan toimintakertomus 1994, 4, 8, 21.
 51. http://www.stat.fi/til/tyti/2010/04/tyti_2010_04_2010-05-25_tie_001_fi.html. Luettu 26.4.2010. Tuoreemmat luvut kts. http://www.stat.fi/til/tyti/2011/11/tyti_2011_11_2011-12-20_tie_001_fi.html. Luettu 20.12.2011.
 52. TYÖMARKKINOIDEN KESKUSJÄRJESTÖJEN JOHDON TYÖELÄMÄÄ KOSKEVAT KANNANOTOT EHDOTUKSEEN SUOMEN TYÖLLISYYSOHJELMAKSI 1996–1999; Ks. myös Akavan työvaliokunnan kokous 17.10.1995.
 53. Akava ry. 8.5.1995 Akavan toimintakertomus 1995, 2; Ks. myös Pietiäinen 2009, 113.
 54. Mikko Viitasalon haastattelu 15.3.2010.
 55. Mikko Viitasalon haastattelu 15.3.2010. Kritiikistä ja kasettia koskevasta lainauksesta ks. Pietiäinen 2009, 113.
 56. Jukka-Pekka Pietiäisen puhe kirjan julkistamistilaisuudessa 4.6.2009 -. http://www.otava.fi/ajankohtaista/yleinen/2009/fi_FI/varjosta_vaikuttajaksi/, luettu 26.4.2010; Pietiäinen 2009, 107–109; Uimonen 1998; itse sopimuksesta ks. Talous-, työllisyys- ja työmarkkinapoliittinen sopimus vuosille 1996 – 1997. 29.9.1995
 57. Matti Viljasen haastattelu 4.5.2010.
 58. Markku Lemmetyn haastattelu 27.1.2010.
 59. Risto Piekan haastattelu 25.2.2010.
 60. Esa Swanljungin haastattelu 22.3.2010.
 61. AKAVA/AUKI OLEVAT ASIAT 26.11.1997 KLO 03.00. Vuoden 1997 tupo-ratkaisun vaiheista ks. myös Pietiäinen 2009, 128–133.
 62. Ks. Ihalaisen ylikävelystä Pietiäinen 2009, 129. Ilmaisusta ”tähtipojat” ks. Kahri 2001, 393.
 63. Johtaja Tapani Kahrin faksi puheenjohtaja Mikko Viitasalolle 26.11.1997.
 64. Mikko Viitasalon haastattelu 15.3.2010; Pietiäinen 2009, 131–132; Pekka Hemmilän haastattelu 2.3.2010.
 65. TYÖMARKKINOIDEN KESKUSJÄRJESTÖJEN KANNANMÄÄRITTELY 16.4.1999; Ks. myös Kahri 2001, 392–400.
 66. AKAVA Toimintakertomus 2004, 3.
 67. http://www.presidentti.fi/Public/default.aspx?contentid=174604&nodeid=41416&contentlan=1&culture=fi-FI. Luettu 16.6.2010.
 68. MUISTIO AKAVA JA GLOBALISAATIO 11.3.2004.
 69. MUISTIO AKAVA JA GLOBALISAATIO 11.3.2004.
 70. Yhdysvaltalainen konservatiivinen ”think-tank” The Heritage Foundation pitää ranking-listaa maailman taloudellisesta vapaudesta. Suomi sijoittuu listalla kesäkuussa 2010 sijalle 17. Suomen kokonaissuhdeluku on 73,8 kun arvo 100 tarkoittaa täydellistä taloudellista vapautta. Työn vapaudessa Suomen saama arvo on 43,8 ja valtionhallinnon kuluissa 32,9. Yrittämisen vapaudessa Suomen suhdeluku on 95,0. Suomen kokonaissuhdeluku oli vuonna 1995 hieman yli 60. Suomen taloudellisen vapauden arvot ovat kaikissa muissa paitsi kahdessa edellä mainitussa vertailukohdassa paljon keskimääräistä suuremmat eli Heritage-säätiön mukaan Suomi on keskimääräistä vapaampi kuin maailman maat yleensä taloudellisilla mittareilla mitattuna. Ks. http://www.heritage.org/index/Ranking.aspx. Luettu 26.4.2010. Bruttokansantuotteella mitattuna Suomi on per capita tilastossa koko maailmassa sijalla 13. BKT per capita oli vuonna 2005 Suomessa 37 471 $. http://www.studentsoftheworld.info/infopays/rank/PNBH2.html. Luettu 26.4.2010.
 71. Mona Hemmerin haastattelu 12.5.2010; Mona Hemmerin CV. Mobilnetistä ks. http://www.eurocadres.org/mobilnet/.
 72.  Markus Penttisen CV; Ks. myös http://www.akava.fi/ajankohtaista/ehdokkaat_suomen_jaseniksi_eu_n_talous-_ja_sosiaalikomiteaan_nimettiin.html.
 73.  AKAVA RY TASEKIRJA 31.12.1999, 1.
 74.  Markus Penttisen haastattelu 15.2.2010.
 75.  Markus Penttisen haastattelu 15.2.2010.
 76.  Markus Penttisen haastattelu 15.2.2010. Filosofi Slavoj Žižek toteaa nykyisen Kiinan hallinnosta seuraavasti: ”Mitäpä jos luvattu demokraattinen toinen näytös, joka seuraa autoritaarista kyynelten laaksoa, ei koskaan toteudukaan? Juuri tämä nyky-Kiinassa huolestuttaa: sen autoritaarinen kapitalismi ei ehkä olekaan vain muistutus menneisyydestämme vaan ennusmerkki tulevaisuudestamme.” Ironisoiden voisi todeta, että jossain vaiheessa länsimaat havaitsevat demokratian kaupan vapauden suurimmaksi esteeksi ja lopettavat sen demokraattisella päätöksellä tarpeettomana. Tästä ks. Žižek 2009, 29–33. Käsite ”kyynelten laakso” on alun perin filosofi Ralf Dahrendorfilta. Sillä tarkoitetaan tilannetta, joka vallitsee valtiososialistisen yhteiskuntajärjestelmän romahduksen ja hyvinvointi yhteiskunnan demokratian välillä.
 77. Akavan kantaa valmisteltiin huolella ja pitkään. Tästä on hyvä Markku Lemmetyn selostus AKAVA-Uutisissa n:o 2/2001.
 78. Sture Fjäderin haastattelu 20.5.2010.
 79. Pekka Kourin haastattelu 15.4.2010. Upseerit ovat yksittäisinä henkilöinä ottaneet kyllä kantaa Suomen NATO-jäsenyyteen. Ks. tästä http://www.akava.fi/ajankohtaista/uutisia_liitoista/upseeriliitto_upseerit_nato-jasenyyden_kannalla.html. Luettu 21.6.2010.
 80. Sture Fjäderin haastattelu 20.5.2010.
 81. AKAVA Lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle 12.6.2009.
 82. Sture Fjäderin haastattelu 20.5.2010.
 83. Kestävä kulutus ja tuotanto kilpailukyvyn tueksi. Elinkeinopoliittisen sihteerin lausunto. Dnro 153/25/2005
 84. AKAVAn energia- ja ilmastopoliittiset linjaukset 5.6.2007; Akava vaatii julkista tutkimuspanostusta ilmastomuutokseen – Kannanotto 23.1.2008; Markus Penttisen suullinen tiedonanto 22.2.2010.
 85. Lisää, mutta parempaa globalisaatiota – Akavan globalisaatiolinjaukset pohjustamaan maailman palkansaajien kattojärjestön ITUC:n 21. – 25.6.2010 kongressia. Luonnos II, 1–12.
 86. Lisää, mutta parempaa globalisaatiota…, 1–5.
 87. Lisää, mutta parempaa globalisaatiota…, 5–12.
 88. Matti Viljasen haastattelu 4.5.2010.
 89. Heikki Kaupin haastattelu 1.4.2010.
 90. Lehtileike Markku Lemmetyn kansiosta, tekijän hallussa.
 91. Kantola 2004, 100–101.
 92. Kettunen 2008, 11–23.
 93. Markku Äärimaan haastattelu 26.5.2010.
 94. Ks. 1990-luvun säästösopimuksista esim. Levä 2010, 302, 306–308; Akavan jäsenten halukkuudesta jakaa työtä työttömyyden torjumiseksi ks. Akavan työmarkkinatutkimus 1994, 40; 1995, 57; 1997, 61. Vielä vuonna 1997 työn jakamiseen halukkaita oli 46 prosenttia jäsenkunnasta mutta käytännössä työn jakaminen oli vähäistä.
 95. Reijo Rauhalan haastattelu 21.4.2010.
 96. Markku Äärimaan haastattelu 26.5.2010.
 97. Risto Voipion haastattelu 3.3.2010.
 98. Maria Löfgrenin haastattelu 26.4.2010.
 99. Seppo Riskin haastattelu 5.5.2010.
 100. AKAVA Toimintakertomus 1996, 15; AKAVA RY TASEKIRJA 31.12.1999, 8, 9; Akava Toimintakertomus 2002, 7.
 101. AKAVA RY TASEKIRJA 31.12.2000, 11.
 102. AKAVA Toimintakertomus 1995, 27.
 103. Nimistä ks. http://www.tek.fi/index.php?id=65.
 104. Korvensyrjä 11, 15.
 105. Korvensyrjä, 11, 15, 23; Vrt. myös Siltala 2004.
 106. Antti Lanamäen haastattelu 17.5.2010.
 107. Juha-Veikko Kurjen haastattelu 20.4.2010.
 108. Julkunen 2008, 19.
 109. Lehto & Sutela 2008, 9–10.
 110. Siltala 2004, 2007; Julkunen 2008, 9–11.
 111. Tuomo Tikkasen haastattelu 28.5.2010.
 112. Tuomo Tikkasen haastattelu 28.5.2010; Bionin ryhmäteoriasta ks. Bion 1979. Bionilaisittain ajatellen kommunikaatiotilanteet tulisi pystyä työpaikoilla järjestämään aina mahdollisimman pienissä ryhmissä ja henkilökohtaisen kommunikaation kautta, jotta vältyttäisiin liukumiselta suurryhmädynamiikkaan ja tiedonkulun sävyt kyettäisiin varmistamaan henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa.
 113. Tuomo Tikkasen haastattelu 28.5.2010.
 114. Matti Viljasen haastattelu 4.5.2010.
 115. Tuomo Tikkasen haastattelu 28.5.2010; ks. kansallisen kilpailukyvyn historiallisesta analyysista Kettunen 2008.
 116. Salla Luomanmäen haastattelu 24.5.2010.
 117. AKAVALAISEN YHTEISTOIMINNAN PERIAATTEET, 1–8. Hyväksytty AKAVAn liittokokouksessa 30.11.2006.
 118. AKAVA-yhteisön yhteiset periaatteet työtaistelutilanteissa, 1–5.  Hyväksytty AKAVAn hallituksessa 16.10.2007.
 119.  AKAVA Toimintakertomus 2003, 4–5.
 120.  Eeva-Liisa Inkeroisen haastattelu 3.6.2010.
 121.  AKAVA Toimintakertomus 2003, 8; AKAVA Toimintakertomus 2004, 8.
 122.  Neuvottelujohtaja Minna Helteen sähköpostitiedonanto 3.9.2010.
 123.  Neuvottelujohtaja Minna Helteen sähköpostitiedonanto 3.9.2010.
 124.  SAK:n, STTK:n ja Akavan yhteiset hallitusohjelmatavoitteet 5.4.2007.
 125.  Tapani Kahrin haastattelu 6.4.2010.
 126.  AKAVA RY TASEKIRJA 31.12.2000, 1.
 127.  AKAVA RY TASEKIRJA 31.12.2000, 1.
 128.  AKAVA RY TASEKIRJA 31.12.2000, 22; ks. myös Pietiäinen 2009, 158–161.
 129.  Pietiäinen 2009, 155; Seppo Riskin haastattelu 5.5.2010; Jouni Ekurin haastattelu 8.3.2010.
 130. Markku Lemmetyn haastattelu 27.1.2010.
 131. Matti Viljasen haastattelu 4.5.2010.
 132. Sture Fjäderin haastattelu 20.5.2010.
 133. Akava Toimintakertomus 2002, 11.
 134. Pekka Hemmilän haastattelu 2.3.2010.
 135. ”Yksityisen sektorin päivämääriä”, kansio AKAVAn organisaatiouudistus/Risto Piekka.
 136. Heikki Kaupin haastattelu 1.4.2010.
 137. AKAVA Toimintakertomus 2003, 4, 16.
 138. AKAVA Toimintakertomus 2004, 11.
 139. AKAVA Toimintakertomus 2005, 15.
 140. Akavan työmarkkinatutkimus 1997, 54, 58–60; Akavan työmarkkinatutkimus 1998, 54, 58 – 59, 61 – 62; Akavan työmarkkinatutkimus 2004 70, 72, 74, 77 – 78.
 141. AKAVA Toimintakertomus 2004, 8; ks. myös Laukkanen 2003, 8–17, 24, 28, 48– 49, 59.
 142. Akava Vuosikertomus 2008, 9.
 143. Ks. esim. Honkapohja 1996, 397.
 144. Akava Vuosikertomus 2008, 14.
 145. AKAVA RY TASEKIRJA 31.12.2000, 15.
 146. Heikki Lieteen haastattelu 5.3.2010; ks. myös Mona Hemmerin haastattelu 12.5.2010.
 147. Matti Viljasen haastattelu 4.5.2010.
 148. AKAVA ry. Toimintakertomus 1997, 14.
 149. AKAVA Toimintakertomus 2004, 9; 2005, 11; 2007, 15; 2008, 14.
 150. AKAVA Toimintakertomus 2004, 4.
 151. Osaajien Eurooppa – Akavan EU-tavoitteet 2009–2014, 3, 12–13.
 152. EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI – Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010, 1–20.
 153. Juha-Veikko Kurjen haastattelu 20.4.2010.
 154. Risto Piekan haastattelu 25.2.2010.
 155. Juhani Saloniuksen haastattelu 27.5.2010.
 156. Matti Viljasen haastattelu 4.5.2010; Markku von Hertzenin haastattelu 12.4.2010.
 157. Reijo Virtasen haastattelu 29.4.2010.
 158. Klaus Sundbäckin haastattelu 7.5.2010.
 159. Pekka Rinteen haastattelu 10.5.2010.
 160. Pekka Kourin haastattelu 15.4.2010.
 161. Vakava on 1991 perustettu pienten akavalaisten liittojen vaaliliitto ja yhteenliittymä, jonka perustajajäsenyhdistyksiä olivat Agronomiliitto, Metsänhoitajaliitto, Upseeriliitto ja Lakimiesliitto. Tästä syystä yhdistystä on kutsuttu vanhoiksi akavalaisiksi tai valtion akavalaisiksi. Nykyisin yhdistykseen kuuluvat seuraavat akavalaiset liitot: Agronomiliitto, Akavan kirkolliset ammattiliitot, Akavan Yleinen ryhmä, Diakoniatyöntekijöiden Liitto, Luonnontieteiden akateemisten liitto, Metsänhoitajaliitto, Professoriliitto, Päällystöliitto, Suomen Psykologiliitto, Suomen Puheterapeuttiliitto, Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat, Tieteentekijöiden liitto sekä Upseeriliitto. Ks. Vakavasta myös Raili Pimiän haastattelu 11.3.2010 sekä Rauno Seleniuksen haastattelu 6.5.2010.
 162. Raili Pimiän haastattelu 11.3.2010.
 163. Matti Viljasen haastattelu 4.5.2010.
 164. Liisa Sourin haastattelu 18.5.2010.
 165. Rauno Seleniuksen haastattelu 6.5.2010.
 166. Pekka Hemmilän haastattelu 2.3.2010.
 167. Erkki Kangasniemen haastattelu 2.2.2010.
 168. Seppo Riskin haastattelu 5.5.2010.
 169. Risto Voipion haastattelu 3.3.2010.
 170. Teuvo Metsäpellon haastattelu 31.3.2010.
 171. Esa Swanljungin haastattelu 22.3.2010.
 172. Lauri Ihalaisen haastattelu 17.3.2010.
 173. Akavan SAK-suhteesta ks. Reijo Virtasen haastattelu 29.4.2010.
 174. Jouni Ekurin haastattelu 8.3.2010.
 175. Eeva-Liisa Inkeroisen haastattelu 3.6.2010.
 176. Juhani Saloniuksen haastattelu 27.5.2010. Tilastokeskuksen työtaistelutilastot ovat tilastoineet työtaisteluita vuodesta 1970. Vuonna 1976 Suomessa oli 3 282 tilastoitua työtaistelua. Alhaisimmillaan määrä on ollut vuonna 1999, jolloin oli 65 tilastoitua työtaistelua. 2000-luvulla huippuvuosi osui vuoteen 2005, jolloin määrä oli 365. Vuoden 2008 luku oli tilastokeskuksen tilastoissa 92. EK:n tilastoissa niiden jäsenyrityksissä oli vuonna 2008 työtaisteluja 123 kertaa. http://www.stat.fi/til/tta/2009/02/tta_2009_02_2009-10-23_tau_001.html sekä http://www.ek.fi/www/fi/tilastokuvat/tyoelama/tyotaistelut.php.
 177. Toiminnan suuntaviivat 2008–2011, 14.
 178. Akavan strategia 2008–2015, 6–8.
 179. Raimo Lehtisen haastattelu 4.2.2010.

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje