Kansainvälinen edunvalvonta

Kansainvälinen toiminta on keskeinen osa Akavan edunvalvontaa. Suomalaisessa työelämässä ja taloudessa vaikuttavia päätöksiä tehdään entistä enemmän myös maamme rajojen ulkopuolella. Esimerkiksi EU:n päätökset, globalisaatio tai yhteistyö lähimaidemme kanssa vaikuttavat omalta osaltaan monin eri tavoin Akavan jäsenistöön. Näihin Akava vaikuttaa joko itsenäisesti tai yhteistyössä eri järjestöjen kanssa.

Edunvalvonta Pohjolassa ja lähialueilla

Akava tekee läheistä yhteistyötä Pohjoismaiden korkeasti koulutettujen keskusjärjestöjen kanssa. Jäsenistön ja yhteiskuntien samankaltaisuuden vuoksi järjestöjen tiivis yhteistyö on kaikkien etu. Pohjoismaat ovat edelleen suomalaisten suosituimpia ulkomaan työskentely- ja opiskelukohteita. Pohjoismaasta toiseen siirtymistä helpotetaan rajaliikkuvuuden esteiden vähentämisellä.

Pohjoismaiden korkeakoulutettujen keskusjärjestöjen yhteistyö on jatkuvaa

Akava, Ruotsin Sveriges akademikers centralorganisation SACO, Norjan Akademikerne, Islannin Bandalag háskólamanna BHM ja Tanskan Akadermikerna AC järjestävät vuosittain puheenjohtaja- ja asiantuntijatapaamisia. Joka kolmas vuosi järjestetään pohjoismaisten korkeakoulutettujen Akademikerforum.

Lähialueyhteistyössä korostuu Itämeren alue

Akava on mukana Itämeriverkosto BASTUNissa, johon kuuluu 22 keskusjärjestöä kaikista Itämeren maista. Verkosto edustaa 11 miljoonaa palkansaajaa. Verkoston tarkoituksena on tiivistää Itämeren alueen palkansaajakeskusjärjestöjen yhteistyötä ja kehittää poliittista vaikuttamista Itämeren alueella. Sen toisena painopisteenä on EU-hankkeiden toteuttaminen. Erityisesti Akavan liitot ovat myös kahdenvälisissä yhteyksissä esimerkiksi oman alansa virolaisten kumppaneiden kanssa.

European Trade Union Confederation ETUC

Akava on jäsenenä Euroopan palkansaajien keskusjärjestö ETUC:ssa (Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY). Se toimii palkansaajien Eurooppa-tason keskusjärjestönä. ETUC:n tehtäviin kuuluu muun muassa eurooppalaisen ay- ja sopimustoiminnan koordinointi, EU:n toimielimiin vaikuttaminen sekä EU-tason työmarkkinasopimukset.

ETUC:iin kuuluu noin 90 kansallista keskusjärjestöä, jotka edustavat noin 50 miljoonaa palkansaajaa sekä eurooppalaiset eri aloja edustavat eurooppalaiset ammattiliitot, kuten esimerkiksi Euroopan opettajat tai journalistit. ETUC:lla on jäseniä noin 30 Euroopan maasta. Akava kuuluu ETUC:n hallitukseen ja sillä on edustajia monissa ETUC:n työryhmissä. ETUC:n toimisto sijaitsee Brysselissä. Se perustettiin vuonna 1973.

Eurocadres: Council of European Professional and Managerial Staff

Akava on edustettuna Koulutettujen ryhmien ja ylempien toimihenkilöiden neuvottelukunnan Eurocadresin hallituksessa ja sen eri ryhmissä. Eurocadresin tavoitteena on korkeasti koulutettujen järjestäytyminen ja yhteistyön edistäminen Euroopan tasolla sekä vaikuttaminen sille läheisiin EU-asioihin muun muassa työelämän ja koulutuksen aloilla.

Käytännössä Eurocadres keskittyy etupäässä korkeakoulutettujen erityiskysymysten edistämiseen EU-tasolla, kun taas ETUC käsittelee kaikkia työntekijöitä koskevia asioita. Eurocadresin sihteeristössä on yksi Akavan lähettämä asiantuntijatyöntekijä.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ETSK

Akavalla on edustaja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Se on neuvoa-antava elin, joka koostuu kolmesta ryhmästä. Niissä ovat edustettuina työnantajat (ryhmä I), työntekijät (ryhmä II) sekä muut yhteiskunnallis-ammatillisten eturyhmien edustajat (ryhmä III).

ETSK:n tehtävänä on toimia lausunnonantajana Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle sekä vahvistaa kansalaisyhteiskunnan asemaa sekä EU:ssa että sen ulkopuolella. Komitea valmistelee kannanottoja EU:n päätöksentekoa varten lähes kaikista palkansaajille tai ammatinharjoittajille tärkeistä kysymyksistä. Komiteassa on yhdeksän suomalaista jäsentä, kolme kussakin ryhmässä.

Muuta Akavan kansainvälistä toimintaa

Akava vaikuttaa Euroopan unionin päätöksentekoon myös suorin kontaktien avulla. Komission virkamiehiin ja Euroopan parlamentin jäseniin ollaan yhteydessä säännöllisesti ja Suomessa Akavan edustajat ovat mukana monissa ministeriöiden EU-jaostoissa.
Akava ei ole keskusjärjestönä enää jäsenenä suomalaisten työntekijäjärjestöjen FinUnions-toimistossa Brysselissä, mutta siinä on sen sijaan mukana Ylempien toimihenkilöiden neuvottelukunta YTN. Akava jatkaa edelleen säännöllistä yhteistyötä SAK:n ja STTK:n kanssa kansainvälisissä asioissa.

FinUnionsin kaltainen yhteistyömalli on myös Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK:issa. Akava ei ole siinä mukana keskusjärjestönä, mutta sen sijaan moni Akavan liitto osallistuu globaaliin edunvalvontaan SASK:n jäsenenä.


European Trade Union Confederation ETUC

Akava on jäsenenä Euroopan palkansaajien keskusjärjestö ETUC:ssa (Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY). Se toimii palkansaajien Eurooppa-tason keskusjärjestönä. ETUC:n tehtäviin kuuluu muun muassa eurooppalaisen ay- ja sopimustoiminnan koordinointi, EU:n toimielimiin vaikuttaminen sekä sopimussuhteiden kehittäminen.

ETUC:iin kuuluu noin 90 kansallista keskusjärjestöä, jotka edustavat noin 50 miljoonaa palkansaajaa sekä eurooppalaiset eri aloja edustavat ammattisihteeristöt. ETUC:lla on jäseniä noin 30 Euroopan maasta. Akava kuuluu ETUC:n hallitukseen ja sillä on edustajia monissa ETUC:n työryhmissä. ETUC:n toimisto sijaitsee Brysselissä. Se perustettiin vuonna 1973.

Council of European Professional and Managerial Staff Eurocadres

Akava on edustettuna Koulutettujen ryhmien ja ylempien toimihenkilöiden neuvottelukunnan Eurocadresin hallituksessa ja sen eri ryhmissä. Eurocadresin tavoitteena on korkeasti koulutettujen järjestäytyminen ja yhteistyön edistäminen Euroopan tasolla sekä vaikuttaminen sille läheisiin EU-asioihin mm. työelämän ja koulutuksen aloilla.

Eurocadresin keskeisiä projekteja ovat olleet muun muassa työvoiman liikkuvuutta edistävä MobilNet-projekti, naisjohtajaverkosto Femanet sekä työaika- ja tutkintokysymykset. Eurocadres toimii itsenäisenä ETUC:n yhteydessä.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ETSK

Akavalla on edustaja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Se on neuvoa-antava elin, joka koostuu kolmesta ryhmästä. Niissä ovat edustettuina työnantajat (ryhmä I), työntekijät (ryhmä II) sekä muut yhteiskunnallis-ammatillisten eturyhmien edustajat (ryhmä III).

ETSK:n tehtävänä on toimia lausunnonantajana Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle sekä vahvistaa kansalaisyhteiskunnan asemaa sekä EU:ssa että sen ulkopuolella. Komitea valmistelee kannanottoja EU:n päätöksentekoa varten lähes kaikista palkansaajille tärkeistä kysymyksistä. Komiteassa on yhdeksän suomalaista jäsentä, kolme kussakin ryhmässä.

Palkansaajajärjestöjen EU-edustusto FinUnions

SAK:lla, STTK:lla ja Akavalla on ollut yhteinen edustusto Brysselissä vuodesta 1995 eli Suomen EU-jäsenyyden ajan. Palkansaajajärjestöjen EU-edustusto FinUnions tunnettiin aiemmin nimellä KEY Finland.

Edustusto valvoo suomalaisten palkansaajien etuja Euroopan integraatioon liittyvissä asioissa ja välittää Euroopan unionia koskevaa tietoa jäsenjärjestöilleen. Se välittää lisäksi Eurooppaan suomalaisten palkansaajajärjestöjen kantoja sekä seuraa työmarkkina-asioita Euroopan unionin toimielimissä yhteistyössä ja pitää yllä suhteita vaikuttajiin. Edustusto toimii yhteistyössä muiden eurooppalaisten ja kansainvälisten ay-organisaatioiden kanssa. Edustusto edustaa yhteensä noin kahta miljoonaa suomalaista palkansaajaa.

Suorat suhteet EU-toimielimiin

Akava vaikuttaa Euroopan unionin päätöksentekoon suorien kontaktien kautta. Komission virkamiehiin ja Euroopan parlamentin jäseniin ollaan yhteydessä säännöllisesti. Akavan edustajat tapaavat EU-virkamiehiä ja Euroopan parlamentin jäseniä Brysselissä. Näiden tapaamisten lisäksi keskeisiä virkamiehiä ja Euroopan parlamentin jäseniä kutsutaan säännöllisesti alustajiksi Akavan tilaisuuksiin. Akava on edustettuna eri ministeriöiden EU-jaostoissa Suomessa.

EU:n perusoikeuskirjassa on määräyksiä, jotka kattavat sosiaaliset sekä ammattiyhdistyksiin ja työllisyyteen liittyvät oikeudet. Se muodostaa siten perustan Euroopan työoikeudelle ja teollisille suhteille: perustan ammattiyhdistysliikkeen työlle.


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje