Suomen paras kesätyönantaja vuonna 2012

Sisä-Suomen maistraatin Jyväskylän yksikkö

Kunniamaininnat myönnettiin Destialle, Imatran kaupungin vammaispalveluille sekä Pelastusarmeijan lomakotitoiminnalle 

Sisä-Suomen maistraatin Jyväskylän yksikkö on valittu vuoden 2012 Suomen parhaaksi kesätyönantajaksi. Voittajan valitsi Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVAn raati, jonka puheenjohtajana toimi työministeri Lauri Ihalainen. Palkinto jaettiin tänä vuonna viidettä kertaa. Voittaja valittiin korkeakouluopiskelijoilta saatujen 56 ehdotuksen joukosta. 

Raati painotti valinnassaan esimiestyön laatua. Raadin perustelujen mukaan Sisä-Suomen maistraatti erottui edukseen erityisesti siinä, että se on järjestelmällisesti kehittänyt toimintaansa työnantajana ja vahvistanut sukupolvien välistä yhteistyötä työpaikalla.  

– Työnantajien kannattaa hyödyntää eri-ikäisten vuorovaikutusta ja varmistaa osaamisen ja kokemuksen siirtyminen uusille sukupolville. Sisä-Suomen maistraatissa on oivallettu, että julkinen sektori voi kilpailla osaajista ja tulevaisuuden työntekijöistä nimenomaan olemalla hyvä työnantaja, korostaa palkinnon luovuttanut työministeri Ihalainen.

AOVAn puheenjohtaja Ted Apter kiittää Sisä-Suomen maistraattia kannustavasta ilmapiiristä ja hyvästä esimiestyöstä. 

– Sukupolvien välinen yhdenvertaisuus ja yhteistyö ovat Jyväskylän yksikössä toiminnan lähtökohtia. Nuoria työntekijöitä kunnioitetaan ja heille annetaan mahdollisuus ammatti-identiteetin kehittämiseen, Apter sanoo. 

AOVA haluaa palkinnollaan muistuttaa, että julkinen sektori on houkutteleva työnantaja korkeasti koulutetuille nuorille. 

– Kuntien ja valtion on kiinnitettävä huomiotaan vetovoimaansa työnantajina, koska kilpailu osaajista on kovaa. Työmarkkinoille tulee vuosittain noin 10 000 työntekijää vähemmän kuin mitä eläkkeelle siirtyy, Apter huomauttaa.

Tavoitteena saada nuoret kiinnostumaan valtionhallinnosta työnpaikkana

Palkinnon vastaanottanut Sisä-Suomen maistraatin päällikkö Auli Peltoniemi kertoo, että Sisä-Suomen maistraatti ja sen henkilöstö ovat huomionosoituksesta erittäin iloisia. Heidän tavoitteenaan on näyttää nuorille, miten mielekästä ja palkitsevaa työskentely valtion paikallishallinnossa voi parhaimmillaan olla.  

Raati haluaa palkinnollaan kiittää Sisä-Suomen maistraattia tästä työstä. Raadin mukaan julkisen sektorin on tärkeää palkata opiskelijoita kesätöihin sekä tarjota heille harjoittelumahdollisuuksia. Tämä kannustaa nuoria ja opiskelijoita sitoutumaan julkiseen sektoriin työnantajana opintojen jälkeenkin. 

Auli Peltoniemi myöntää, että maistraatti ei työpaikkana pysty kilpailemaan palkoilla yksityisen sektorin kanssa tai tarjoamaan palkkaa, joka olisi opiskelijoiden kannalta kilpailukykyinen. Tämän vuoksi he ovat panostaneet työnantajana toimimiseen. He pyrkivät tarjoamaan nuorille työntekijöille kokonaisnäkemystä maistraatin toiminnasta. Esimerkiksi perehdytysprosessit on koettu puolin ja toisin erittäin hyviksi. 

– Toiveemme on, että heistä osa hakeutuisi jatkossakin maistraattitehtäviin tai muualle valtiohallintoon, Peltoniemi korostaa.

Maistraatti korostaa sukupolvien välistä yhdenvertaisuutta työelämässä

Raati näki tärkeänä, että Sisä-Suomen maistraatti hyödyntää kaiken ikäisten osaamista. Suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle suuri määrä tietoa ja asiantuntemusta on vaarassa kadota, joten organisaatioiden on tärkeää siirtää hiljaista tietoa uudelle työntekijäsukupolvelle. Näin myös luodaan nuorille ja opiskelijoille mahdollisuus kartuttaa työelämässä tarvittavaa kokemusta.  

– Työntekijöidemme keski-ikä on yli 50 vuotta, joten kesätyöntekijöiden perehdyttäminen on ollut antoisaa myös näille iäkkäämmille vakityöntekijöille. Meille on erittäin tärkeätä mahdollistaa eri sukupolvien yhteinen työskentely ja vuorovaikutus, Peltoniemi kuvailee maistraatin toimintatapoja.

Peltoniemi ei epäröi kehua heidän palkkaamiaan korkeakouluopiskelijoita. 

– Saamme itsellemmekin paljon harjoittelijoiden kanssa työskennellessämme. He kannustavat omalla esimerkillään meitä hyödyntämään kielitaitoamme ja kehittymään tietojärjestelmien käytössä. Erityisesti heidän innostunut asenne työhön, asiakkaisiin ja työtovereihin tarttuu koko työyhteisöön. Huomaamme itsekin, miten mielekästä työtä teemme.

Maistraatin vastaanotto antoi lähtemättömän vaikutuksen

Jyväskylän maistraatin kilpailuun ilmoittanut Markus Kumara opiskelee kolmatta vuotta oikeustiedettä Lapin yliopistossa. Kumaran mukaan ensimmäisen työpäivän vastaanotto oli erittäin positiivinen ja iloinen. Työtoverit neuvoivat häntä aina erittäin mielellään ja avustivat kaikissa työtehtävissä. Etenkin lähiesimiehensä Iina Pakarisen sekä kuluttajaoikeusneuvoja Kaisa Metsätähden kesän aikana tekemä opastaminen ja huolenpito saavat kiitosta.   

– En ole koskaan aiemmin ole kokenut tunnetta, että työpäivät loppuisivat ikään kuin liian lyhyeen taikka viikonlopun tulo hieman harmittaisi. Tunne on pitkälti seurausta sekä mahtavista työkavereista että haastavista ja opettavaisista työtehtävistä, Kumara kertoo.    

Kumaran työtehtäviin kuului kuluttajien avustaminen ja kuluttajien sekä elinkeinoharjoittajien välisten riitatilanteiden ratkominen. Työhön liittyvien haasteiden määrä oli suhteutettu opintojen vaiheeseen sopivaksi ja ne tukivat hänen oikeustieteen opintoja. Kesätyö myös innosti Kumaraa aloittamaan opiskeluihin kuuluvan notaaritutkielman aiheesta, johon hän kesän aikana työtehtävissään törmäsi. 

Kumara suosittelee maistraattia työpaikkana myös muille. Hän uskoo, että voisi tulevaisuudessakin työskennellä valtionhallinnossa. 

– Olen erittäin tyytyväinen mahdollisuuteeni työskennellä Sisä-Suomen maistraatissa. Kokemus muutti käsitykseni valtion virastoista täydellisesti ja olen erittäin innostunut hakemaan tulevaisuudessakin valtiolle töihin, Kumara hymyilee.  

Destia panostaa kesätyöntekijöihin sekä harjoitteluohjelmaan

Destia palkittiin kunniamaininnalla siitä pitkäjänteisestä työstä, jolla yritys pyrkii sitouttamaan opiskelijoita yrityksen työntekijöiksi jo heidän opiskeluaikanaan. Lisäksi raati nosti valinnassaan esiin Destian esimiestyön laadun. 

Destian tavoitteena on saada aikaan jatkumo, jossa nuori pääsee tutustumaan eri tehtäviin haasteiden kasvaessa iän ja opiskelujen myötä, kertoo johtaja Jouni Karjalainen Destiasta. 

Destian kilpailuun ilmoittanut, rakennusinsinööriksi ammattikorkeakoulussa opiskeleva Jussi Virolainen korostaa myös kohtaamaansa haasteita. 

– Kesäharjoitteluni on edennyt loogisesti aina haastavampiin tehtäviin, ja yksin ei ole tarvinnut asioita ratkoa, vaan muilta on voinut kysyä ihan mitä vain ja ihan mistä vain, kehuu Virolainen. 

Jussi Virolainen nostaa esiin myös Destian hyvän perehdytyksen. Hänen mukaansa perehdytyksessä kerrottiin kaikki yrityksen asiat eduista velvollisuuksiin ja sitouttaminen tapahtui hyvässä hengessä. 

– Erityisesti tuotiin esille, että kuinka erilaisia työtehtäviä yrityksessä on ja kuinka voi vaihtaa eri paikkakunnalta ja työtehtävästä toiseen yrityksen sisällä, Virolainen kuvaa kesätyöntekijöiden perehdytystä. 

Raati haluaa kunniamaininnalla kiittää Destiaa korkeakouluopiskelijoiden sekä vastavalmistuneiden työelämävalmiuksien lisäämisestä. Raati korostaa, että nuorten työelämään siirtymistä on hyvä helpottaa esimerkiksi mentorijärjestelmiä sekä erilaisia urasuunnittelua tukevia välineitä luomalla.

Jouni Karjalaisen mukaan opiskelijoiden huomioiminen helpottaa nuorten työelämään siirtymistä. Hän lisää, että yrityksen tekemien panostusten myötä Destiaan saadaan töihin päteviä nuoria, jotka osaavat talon tavat ja myös työnantaja tuntee heidät.  
 
– Destiassa on ymmärretty, että opiskelijoiden sitouttamisen edellytyksenä on että henkilö haluaa olla meillä töissä – ei pelkästään se, että Destia haluaa hänet töihin. Tämä edellyttää opiskelijan tarpeiden huomioimista ja tätä kautta hänen kanssaan suunnitelman luomista kyseessä olevasta kesästä sekä tulevista vuosista. Tätä työtä olemme nyt viemässä eteenpäin.

Jussi Virolainen haluaa kiittää etenkin lähiesimiestään Seppo Rautiaista. Esimiestyöskentely oli oma-aloitteista ja lähiesimies oli innokas opastamaan työntekijöitä hyvinkin tiiviissä vuorovaikutussuhteessa. 

– Rautiainen kertoi muun muassa esimerkkejä muista projekteista hahmottaakseen laajemmin kokonaisuutta, jolloin pitkäaikainen kokemus siirtyi eteenpäin. Työskentely Destiassa oli mukavaa, koska lähiesimies oli juuri toimensa mukaisesti lähellä, Virolainen kehuu Rautiaisen työskentelyä. 

Imatran kaupunki loi onnistuneen työympäristön kesätyöntekijälle

Imatran kaupungin vammaispalveluille kunniamaininta myönnettiin onnistuneesta ja avoimesta työilmapiiristä. Raati haluaa kunniamaininnalla tuoda esiin, että työpaikan avoin ja reilu ilmapiiri mahdollistavat uusien ideoiden vastaanottamisen sekä kunnollisen perehtymisen työtehtäviin, työpaikan toimintatapoihin sekä vallitsevaan työkulttuuriin. Tässä työssä Imatran kaupungin vammaispalveluiden työntekijät ovat raadin mukaan onnistuneet.  

Imatran kaupungin johtaja sosiaalityöntekijä ja kesän ajan Sissosen perehdyttäjänä toiminut Helena Vuokniemen mukaan kesä oli poikkeuksellinen, sillä sosiaalitoimi sai täyttöluvan yhdelle ylimääräiselle sosiaaliohjaajalle töiden kasautumisen sekä asiakasmäärien kasvun myötä. Mahdollisuutta kesätyöhön päätettiin tarjota ammattikorkeakoulun opiskelijalle. Raati haluaa Imatran kaupungin esimerkin avulla kannustaa kuntia tarjoamaan opiskelijoille kesätyöpaikkoja. 

Kesätyöntekijänä vammaispalveluissa toiminut ja palvelun kisaan ilmoittanut Tea Sissonen opiskelee sosionomiksi Saimaan ammattikorkeakoulussa. Sissonen nostaa esiin häntä perehdyttäneen Vuokniemen esimiestaidot. 

– Esimieheni Helena Vuokniemi oli minua kesätyöntekijää kohtaan erittäin lämmin ja ystävällinen. Ylipäätään Helenan esimiestaidot olivat todellista rautaa – hän jaksoi olla palvelualtis, ystävällinen, kohtelias sekä aina tavoitettavissa asiakkailleen ja alaisilleen, Sissonen kehuu esimiestään kilpailuun lähettämässään hakemuksessa. 

Vuokniemen mukaan työ vammaispalveluissa on vaativa ja edellyttää, että opiskelija pystyy tekemään töitä itsenäisesti.

– Siitä on opiskelijalle muodostunut kokemus, että hän sai vastuuta ja häneen luotettiin. Näin myös hänelle muodostui kuva mitä työ vammaispalvelussa oikeasti on. Erityisenä työtehtävänä olivat kuljetuspalveluun liittyvät päätökset ja opiskelija sai ilmeisen hyvän perehdytyksen niitä tekevältä sosiaaliohjaajalta, Vuokniemi täydentää. 

Raati kiittää Imatran kaupungin vammaispalveluita opiskelijoiden ammatti-identiteetin kohottamisesta. Oman ammatti-identiteetin sekä osaamisen tunnistaminen on tärkeä osa korkeakoulutettujen laadullista työllistymistä. Sissonen kertoo, että hän sai kesän aikana pohtia usein ammatillista identiteettiään. 

– Sain kuulla lisäksi monen monta mahtavaa tarinaa jokaisen työntekijän elämästä ja työstä, sekä siitä kuinka he ovat tähän välittömään ilmapiiriin päässeet. Ei voi muuta sanoa kuin että nostan hattua vammaispalveluiden toimistolle! Sissonen päättää. 

Imatran kaupungin sosiaalipalveluissa on säännöllisesti opiskelijoita suorittamassa opintoihinsa liittyviä työelämä-jaksoja. Vuokniemi toivoo, että he voisivat muulloinkin palkata kesätyöntekijöitä. Hän iloitsee saadusta palautteesta sekä kunniamaininnasta. 

– Opiskelijalta saatu palaute hyvästä perehdytyksestä, työilmapiiristä ja siitä, että hän on kokenut itsensä tervetulleeksi, tuntuu todella mukavalta.

Pelastusarmeija sitouttaa kesätyöntekijöitä kuuntelemalla sekä huomioimalla

Kunniamaininnan myötä raati haluaa nostaa esiin Pelastusarmeijan lomakodilla käytössä olevat perehdytyskäytännöt. Lisäksi Pelastusarmeijan kunniamaininnassa nostetaan esiin muiden palkittujen tavoin hyvä esimiestyö. 

Pelastusarmeijan nuorisoupseeri, kapteeni Natalia Penttinen kertoo että lapset tulevat lomakodin leireille monenlaisista tilanteista, tavallisista perheistä mutta myös vaikeista taustoista. Lomakotitoiminnan tehtävänä on antaa heille paras mahdollinen leiri, joten tehtävä on haastava. Penttisen mukaan tällöin on tärkeää, että työyhteisö toimii hyvin.

Raati kiittää Pelastusarmeijaa erityisesti työntekijöiden huomioon ottamisesta sekä kuuntelemisesta. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että jokaisen työntekijän mielipide on Pelastusarmeijan lomakodilla tärkeä. Penttisen mukaan rajallisten resurssien vuoksi hyvät ideat ja innovaatiot ovat kultaakin arvokkaampia. 

– Pyrimme läpi koko kesän kuuntelemaan työntekijöidemme ajatuksia, ja yhteisiä toimintatapoja koskevat päätökset teemme mahdollisimman pitkälti yhdessä. Esimiestyöstä muodostuu näin autoritäärisen johtamisen sijaan ohjaustyötä ja vastuunkantoa, jolloin kenenkään ei tarvitse yksin vastata vaikeista asioista, ja apua on aina tarvittaessa saatavilla. Toisaalta kokeneiden työntekijöiden, kuten leirin esimiesten mielipiteitä kuunnellaan kunnioituksella, lomakodin viime kesän johtajat valottavat Pelastusarmeijan toimintatapoja.

Psykologiaa yliopistossa opiskeleva Johanna Mäenalusta ilmoitti Pelastusarmeijan kilpailuun hyvän perehdytyksen sekä työnohjauksen vuoksi. Raati kiinnittikin jo heti alkukarsinnassa huomiota perehdytykseen sekä palautteen antoon liittyviin käytäntöihin ja toivoo niiden leviävän myös muille kesätyöpaikoille. 

Neljä kesää lomakotitoiminnassa työskennelleen Mäenalustan mukaan kehitys- ja palautekeskusteluihin panostetaan, vaikka kesä on lyhyt aika. Leireillä on käytössä myös idea- ja palautelaatikko. Mäenalusta on kesätyövuosiensa aikana nähnyt monen asian muuttuneen työntekijöiden antamien aloitteiden sekä ideoiden pohjalta.

– Palaute- ja kehityskeskusteluiden ohella kulttuuri on muodostunut sellaiseksi, että johtajat ja vastaavat ohjaajat pyrkivät antamaan kannustaa ja kehittävää palautetta mahdollisimman paljon myös muissa tilanteissa, Mäenalusta lisää.   

Erityisesti raati kiittää Pelastusarmeijaa siitä, että kaikille maksetaan ensimmäisen kesän jälkeen täysi palkka, vaikka työehtosopimuksen mukaan pienempikin palkka olisi alle 25-vuotiaille mahdollinen. Tämä osoittaa, että ehdotettu nuorten palkka-ale ei ole aina ratkaisevaa nuoria työntekijöitä palkatessa, vaan työnantajalle on tärkeää luoda jatkuvuutta ja sitouttaa työntekijöitä. Johanna Mäenalusta arvelee, että oikeudenmukainen palkka kannustaa työntekijöitä tulemaan tulevinakin kesinä työskentelemään lomakotitoimintaan. Hän myös nostaa esiin työntekijöihin kohdistuvan luottamuksen. 

– Työ on vastuullista ja siinä pääsee käyttämään ja oppimaan monipuolisesti erilaisia taitoja. Jokaisen henkilökohtaiset vahvuudet huomioidaan, mutta yhtä lailla kannustetaan myös tekemään niitä itselle vähemmän tuttuja asioita. Luottamus työntekijöihin ja heidän taitoihinsa on suuri, Mäenalusta kertoo.

Johtajat nostavat vielä lopuksi esiin asennetyön merkityksen. 

 – Usein kuulee entisten leiriläisten, nyt aikuisten, muistelevan menneitä kesiään lomakodissa, turvallisessa rakkauden ilmapiirissä. Lomakoti on "koti" myös meille kesätyöntekijöille, ei vain työpaikka. Tämä erityinen suhde tärkeään työhön kantaa meitä joka kesä. Se myös kutsuu mukaan jokaisen uuden työntekijän.


Teksti: Elina Havu, opiskelija-asiamies, Akava

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje