Akavas nya familjeledighetsmodell ökar flexibiliteten och jämlikheten

Akavas modell för familjeledighet syftar i första hand till att öka jämlikheten i arbetslivet och höja sysselsättningsgraden. Modellen gör utnyttjandet av familjeledigheter mer flexibelt och ger ökat skydd åt dem som återvänder till jobbet efter en familjeledighet.

Läs mer

Akavas mål för kommunal- och landskapsvalen

Akavas mål för kommunal- och landskapsvalen siktar mot framtiden. Vilka slags kommuner och landskap kommer i framtiden att kunna tillhandahålla högkvalitativa tjänster och ramar för vardag och arbete?

Läs mer

Akava: Det som Europeiska unionen har åstadkommit får inte hamna i skuggan av de populistiska strömningarna

Akava vill ha ett starkt, kompetent och konkurrenskraftigt Europa. Akava understryker att allt det som Europeiska unionen har åstadkommit tydligt ska lyftas fram både i den finländska och europeiska diskussionen. Akava för fram sin oro över det europeiska samarbetet i sitt dokument om unionens framtid ”En vision mot ett nytt EU”.

Läs mer

Vad är Akava?

Akava är en centralorganisation bestående av 35 medlemsförbund, som tillsammans samlar ca 610 000 högutbildade. Man kan ansluta sig till ett Akavaförbund utgående från studieområde, examen eller yrke.  Akavamedlemmar arbetar som sakkunniga, inom undervisningen och i chefspositioner.

Akavas uppgift är att övervaka och främja Akavamedlemmarnas ställning i arbetslivet och, i förlängningen, i hela samhället. Målet är att förbättra Akavamedlemmarnas arbetslivsvillkor och sysselsättning samt jämställdheten mellan kvinnor och män.

Läs mer

Hitta ditt förbund

Akava och dess medlemsförbund har utvecklat en söktjänst, som hjälper dig att hitta det medlemsförbund som passar dig bäst. Du kan söka information utifrån utbildningsområde och examen. 


Hitta ditt förbund


Visa alla förbundenMindre text

Aktuellt

29.03.2017 Akavas nya familjeledighetsmodell ökar flexibiliteten och jämlikheten

Akavas modell för familjeledighet syftar i första hand till att öka jämlikheten i arbetslivet och höja sysselsättningsgraden. Modellen gör utnyttjandet av familjeledigheter mer flexibelt och ger ökat skydd åt dem som återvänder till jobbet efter en familjeledighet. Akavas modell för familjeledighet beaktar olika familjeformer.

Läs mer

14.11.2016 Löntagarna: Likabehandlingsplanen ökar arbetstrivseln och produktiviteten

FFC, Akava och FTFC påminner om arbetsgivarnas skyldighet att främja likabehandling på arbetsplatserna. Enligt diskrimineringslagen, som reviderades i början av 2015, ska större företag med minst 30 anställda ha en skriftlig likabehandlingsplan senast i början av nästa år.

Läs mer

03.11.2016 Akava: Kvinnans euro kan höjas genom att kvinnorna stöds med hjälp av företagsspecifika lösningar

Akava påminner om att man genom samverkan och ömsesidiga överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare redan nu kan förbättra kursen på kvinnans euro genom att dela mer lika på föräldraledigheter och förbättra kvinnornas sysselsättningsgrad. Arbetsgivarna kan sporra papporna till att ta ut familjeledighet och även underlätta återgången till arbetslivet efter familjeledigheter.

Läs mer

23.09.2016 Akava förnyar sin verksamhet och effektiviserar användningen av medlemsavgifter

Akava förnyar sin verksamhet och allokerar sina medlemsavgifter på ett effektivare sätt. Akavas styrelse beslutade i början av den innevarande strategiperioden att Akavas verksamhet och dess strukturer ska ses över, och Akava har verkställt styrelsens uppdrag.

Läs mer


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga