Aktuellt

04.10.2018 11:00

Akava: Finland behöver en kompetensstrategi

Akava föreslår att Finland får en kompetensstrategi som genomförs under nästa regeringsperiod, eftersom den nuvarande kompetensnivån inte garanterar arbete för alla.

Finlands välfärd är tryggad när sysselsättningsgraden är så hög som möjligt. Målet bör vara minst 75 procent. Sysselsättningsgraden för högskoleutbildade är 83 procent och för personer med yrkesinriktade examina 72 procent, men bland personer som saknar examen efter grundskolan är den endast 43 procent.


Av de unga i åldern 20–29 år har 115 000 endast grundskoleutbildning. Av dem är 46 procent utanför arbetskraften.


– Att unga blir utanför arbetsmarknaden är ett allvarligt problem både för individen och för samhället. Vi måste hitta effektivare sätt att få in också de här unga i arbetslivet. Bristen på kompetens hotar slå ut dem helt från arbetsmarknaden och därigenom driva in dem i fattigdom. I Finland har vi inte råd att acceptera arbetslöshet som beror på kompetensbrist, säger Fjäder.  


Akava kräver att följande åtgärder tas med i nästa regeringsprogram.

Höjning av läropliktsåldern

En höjning av läropliktsåldern ska genomföras på ett sådant sätt att alla unga får det stöd och den hjälp de behöver för att uppnå lärandemålen i den grundläggande undervisningen. Det räcker inte med försök för att korrigera situationen, utan systemen måste förnyas från grunden. Sysselsättningsgraden för personer med endast grundskoleutbildning har inte förbättrats under de senaste tio åren.


– Problemet är inte bara resursbrist utan också att de resurser som står till förfogande inte genererar tillräckliga resultat när det gäller kompetens och sysselsättning. Ett medel som bör utnyttjas är att koppla finansieringen till bättre incitament för kommunerna, läroanstalterna och de blivande landskapen, säger Fjäder.

Ny finansieringsmodell för livslångt lärande

Finland saknar en fungerande modell för livslångt lärande för att hålla vars och ens kompetens uppdaterad. Det livslånga lärandet har en enorm betydelse för sysselsättningen och produktiviteten.

Den kompetenssedel som Akava föreslagit är ett verktyg för att uppdatera den anställdas kompetens och finansiera detta.  

– Arbetslöshet som beror på kompetensbrist måste åtgärdas på nya sätt, betonar Fjäder.


Läs Akavas kompetensprogram (på finska) på www.akava.fi/osaamisstrategia

Ytterligare uppgifter
Ordförande Sture Fjäder, tfn 0400 609 717


Tillbaka till rubrikernaDen här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga