23.3.2017

Akava: Det som Europeiska unionen har åstadkommit får inte hamna i skuggan av de populistiska strömningarna

Akava vill ha ett starkt, kompetent och konkurrenskraftigt Europa. Akava understryker att allt det som Europeiska unionen har åstadkommit tydligt ska lyftas fram både i den finländska och europeiska diskussionen. Akava för fram sin oro över det europeiska samarbetet i sitt dokument om unionens framtid ”En vision mot ett nytt EU”.

– Akavas dokument om EU:s framtid är ett inlägg i diskussionen om EU:s framtid och utveckling. Akava förespråkar ett starkt Europa. Vi vill ha ett kompetent och bildat Europa med stark ekonomisk tillväxt, en välfungerande inre marknad och inre rörlighet. Vi vill att man i Europa satsar kraftigt på vetenskap och forskning, säger ordförande Sture Fjäder.


Akava är orolig för att de obestridliga resultat som Europeiska unionen har uppnått riskerar att överskuggas av externa och interna tryck och populistisk strömningar. Unionen har lyckats utmärkt med sin uppgift att upprätthålla fred. För medborgarna har det öppnats möjligheter att röra sig och arbeta i de övriga medlemsländerna. Årligen deltar tusentals finländare i forsknings- och studentutbytesprogrammen.


Den gemensamma marknaden har medfört allt flexiblare möjligheter till export och gett konsumenterna alternativ. Utan ett EU-medlemskap skulle Finland vara i underläge i handelsförhandlingar. Europeiska unionen har vid sidan av FN öppnat en kanal för påverkan i globaliseringsfrågor.


– En upplösning av EU skulle medföra att Finland hamnar i en gråzon och leda till nedskärningar i välfärdssamhället när livsviktiga möjligheter till export faller bort. Ett EU som faller samman innebär för Finland endast skenbar självständighet. Ju starkare EU är, desto självständigare är Finland, konstaterar chefen för internationella ärenden Markus Penttinen.


Akava anser att Finland inte ska vara en randstat i EU, utan att dess plats är vid de bord där besluten fattas. En nordisk union är inte realistisk, men i EU kan Finland tillsammans med de övriga nordiska länderna vara ett globaliseringens mönsterområde.


Akavas dokument innehåller flera förslag till praktiska åtgärder för att utveckla EU. Strukturerna i EU:s budget behöver förnyas, det behövs en skatteunion, en stabil social dimension, nya handelsavtal, en fördjupad inre marknad och andra motsvarande åtgärder. Dessutom ska unionen satsa på vetenskap, forskning och utveckling av kompetens. Europa ska stå i spetsen för kompetensen i världen.


Europeiska kommissionen har gett ut ett program om EU:s framtid och Europaparlamentet har nyligen godkänt sina egna förslag. Den 25 mars samlas EU-ländernas ledare för att behandla EU:s framtid. Diskussionen fortgår även därefter och även medborgarna behöver involveras.


Läs framtidsdokumentet: En vision mot ett nytt EU


Ytterligare uppgifter:


Ordförande Sture Fjäder, tfn 0400 609 717, Twitter: @SFjder

Chefen för internationella ärenden Markus Penttinen, tfn 040 772 8861,

Twitter: @PenttinenMarkusprint
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga