17.8.2015


Akava: Flexiblare arbetstider med lokala avtal

 
Arbetstiderna kunde göras flexiblare genom lokala avtal vilket Akava är beredd till i ökad utsträckning. Detta kräver dock att det finns spelregler på båda sidorna och att personalens representant får en bättre ställning.

Neuvottelu18
 
Lokala avtal förekommer redan allmänt och i dem avtalar man mestadels om just arbetstider och löner.
 
– Akavas förhandlare har ofta lyft fram att man skulle avtala endast om ramarna för ett flexibelt arbetstidssystem i kollektivavtalen, och om det egentliga innehållet på arbetsplatserna. Det finns goda erfarenheter av denna modell, men överraskande ofta har man motsatt sig den på arbetsgivarhåll, berättar ordförande Sture Fjäder.
 
Akava anser att det rentav är önskvärt med flexiblare arbetstider och lokala avtal eftersom det i bästa fall gagnar både arbetstagarna och arbetsgivarna. Möjligheten till olika slags flexibilitet ger företagen önskvärd produktivitet och konkurrenskraft.
 
– Med tydliga spelregler och jämbördiga parter som litar på varandra kan man med hjälp av lokala avtal få till stånd helt nya öppningar som motsvarar arbetsplatsens behov och förbättrar konkurrenskraften. Det här förutsätter att personalrepresentanternas ställning och rätt till information på arbetsplatserna förbättras, att samtliga personalgrupper har en representant och att arbetsgivarna sätter värde på hela sin personal och dess representanter, säger direktör Maria Löfgren.
 
Enligt Fjäder finns nyckeln till en ökning av de lokala avtalen i kollektivavtalen.
 
– Det vore viktigt att få kollektivavtal i de branscher där sådana saknas. Olika branscher har olika behov varför också ramarna för de lokala avtalen kan vara olika. Genom kollektivavtal skapar man åtminstone i princip jämlika ramar. Vi är beredda att öka den lokala flexibiliteten, men är arbetsgivarna beredda att förbinda sig till jämbördiga förhandlingar och kollektivavtal? frågar Fjäder.

Läs artikeln om lokala avtal i Akavalainen.

Närmare information:
Ordförande Sture Fjäder, tfn 0400 609 717
Direktör Maria Löfgren, arbetslivsfrågor, tfn 040 5682 798

print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga