3.11.2016

Akava: Kvinnans euro kan höjas genom att kvinnorna stöds med hjälp av företagsspecifika lösningar

Akava påminner om att man genom samverkan och ömsesidiga överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare redan nu kan förbättra kursen på kvinnans euro genom att dela mer lika på föräldraledigheter och förbättra kvinnornas sysselsättningsgrad. Arbetsgivarna kan sporra papporna till att ta ut familjeledighet och även underlätta återgången till arbetslivet efter familjeledigheter.


– Borde man inte främja lokala avtal uttryckligen genom att åtgärda sådana missförhållanden som påverkar sysselsättningsgraden? Arbetstagarna och arbetsgivarna kunde gemensamt avtala fram lösningar på flera de missförhållanden som beror på den ojämlika fördelningen av familjeledigheter, konstaterar direktör Maria Löfgren.

Inom företagen kan man utveckla sin rekryteringspraxis i en mer könsneutral riktning, exempelvis så att tillsättningsprocessen fram till en viss punkt genomförs anonymt. På arbetsplatserna ska det göras lönekartläggningar och nivån på och informationsinnehållet i dessa kan vidareutvecklas från den lagstadgade miniminivån. Med hjälp av dessa kan man analysera lönemässiga skillnader mellan könen och eliminera sådana löneskillnader som inte baserar sig på godtagbara orsaker.

Fullständig jämställdhet i arbetslivet förutsätter att könet inte styr vare sig yrkesval eller rekryteringsbeslut. Dessutom måste bägge könen ha samma möjligheter att ta ut familjeledigheter och att trots detta kunna sysselsätta sig. Lönerna ska basera sig på transparenta kriterier.

– Det mest effektiva sättet för att öka jämställdheten vore en reform av familjeledigheterna som skulle leda till att familjeledigheterna delas mer lika, säger Löfgren.

Akava kräver att reformen av familjeledighetssystemet inleds redan under denna valperiod. Reformen ska genomföras med utgångspunkt i sysselsättnings- och jämställdhetsperspektiv.

– Ett mer jämställt familjeledighetssystem skulle förbättra kvinnornas arbetsmarknadsställning och skulle också vara bra för arbetslivet, familjelivet och pappornas jämställdhet samt dessutom öka barnens rätt till båda sina föräldrar. Finland skulle på detta sätt gå förbi Sverige och bli ett föregångarland i fråga om jämställdhet och jämlikhet och ett lockande land att bo, leva och arbeta i. En familjeledighetsreform vore i dagens läge eventuellt den mest betydande byggstenen i en finländsk framgångshistoria, konstaterar ordförande Sture Fjäder.

Ny video från Akava: Neurolle nostovoimaa

Akava har publicerat en ny video (på finska) på temat lyftkraft för kvinnans euro: Neurolle nostovoimaa. Akavas videoserie om kvinnans euro lyfter med hjälp av humor fram vad skillnaderna i mäns och kvinnors totalinkomster skulle innebära i praktiken om de omvandlades till valutakurser.

Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik uppgick kvinnornas totalinkomster förra året till 82 procent av männens inkomster. En kvinna blir alltså tvungen att spendera 1,22 kvinnliga euro för att denna valuta ska motsvarar en vanlig euro.

– Löneskillnaderna mellan könen kan ha många bakomliggande orsaker: förekomsten av traditionella kvinno- och mansyrken kan förklara en del av skillnaderna och övertidsarbete och resultatpremier inom vissa arbetsuppgifter en del. Men ännu i dagens läge existerar det dock på arbetsplatsnivå en lönepolitik som baserar sig på kön eller på uttag av familjeledigheter och inom många Akavabranscher är effekten av detta kring tio procent, berättar Löfgren.
Akava anser att diskussionen om att höja kursen på den kvinnliga euron måste pågå ända tills det i praktiken har blivit onödigt att alls diskutera en kvinnlig euro som ett begrepp. På Akavas och dess medlemsförbunds webbplatser får du anvisningar om hur du redan nu kan sträva efter att höja kursen på den kvinnliga euron.

Mer om ämnet (på finska):


Närmare information:
Ordförande Sture Fjäder, tfn 0400 609 717, twitter: @SFjder
Direktör Maria Löfgren, tfn 040 568 2798, twitter: @marialofg

print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga