29.9.2014

 

Akava: Pensionsreform behövs igen om tio år

 

Akavas styrelse har beslutat att den inte godkänner förhandlingslösningen om arbetskarriärerna och pensionsreformen. Pensionsreformen gällde framför allt en förlängning av arbetskarriärerna och en hållbar och rättvis pensionslösning. Dessa mål nås inte nu.

 

– Det är helt onödigt att anklaga de akavaanställda för att vara giriga. De största förlorarna i den lösning som nu godkänts är – oberoende av yrkesgrupp - alla de arbetstagare som orkar streta på minst fram till 65-årsdagen, med pensionsvillkor som är mycket sämre än i dag. De som drar den största nyttan relativt sett är de som slutar arbeta i förtid, säger ordförande Sture Fjäder.

 

Det här förslaget löser inte Finlands problem, säger Akavas styrelse i sin motivering. Styrelsen anser det därför oundvikligt att en ny, omfattande reform av pensionssystemet kommer att behövas redan inom tio år.

 

Framför allt de högutbildade har redan nu fortsatt att arbeta frivilligt efter att ha uppnått den nedre gränsen för pensionsåldern, dvs. 63 år.

 

– I den nuvarande modellen får en person som arbetar fram till 65 år drygt tio procent bättre pension än framtidens 65-åring eftersom den nedre gränsen för pensionsåldern stiger till 65 år och den höjda intjäningsprocenten slopas. I dagens ekonomiska situation är man tvungen att gallra bland uppnådda förmåner men nu gallras det oskäligt mycket uttryckligen bland dem som förlänger sina arbetskarriärer, säger chefsekonomist Eugen Koev.

 

Målet att förlänga arbetskarriärerna nåddes inte heller i övrigt tillräckligt väl i arbetspensionsreformen.

 

– Arbetslivspensionen skapar en ny modell för att avsluta arbetslivet i förtid, vilket är fullständigt obegripligt med tanke på att målet var att förlänga arbetskarriärerna. Lösningen borde ha innehållit olika flexibla arbetslivsmodeller och den borde också ha sporrat arbetsgivarna att främja de anställdas arbetshälsa, säger Koev.

 

Arbetspensionernas nivå förbättras visserligen en aning genom att pensionsavgiften inte längre dras av från den pensionsgrundande förvärvsinkomsten. Lösningen fungerar dock inte som lockbete för äldre att fortsätta i arbetslivet. Det bästa sättet att locka de anställda till att förlänga sina arbetskarriärer hade varit att införa en skälig ekonomiskt sporrande intjäningsprocent mot slutet av arbetslivet.

 

– Det överensstämmer inte med Akavas rättskänsla att de senaste årens åldersklasser har fått en god höjd intjäningsprocent men att den nu ska slopas helt och hållet för dagens ungdom. Slopandet av den höjda intjäningsprocenten drabbar särskilt dem som studerar vid yrkeshögskolor och universitet samt den allt större gruppen akademiker i korttidsjobb, säger Fjäder.

 

Akava var den enda centralorganisationen som i förhandlingarna också försvarade de högutbildade.

 

– Jag är nog mycket bekymrad över att inte ens Näringslivets centralförbund EK verkar anse att de utbildade löntagarna är särskilt viktiga i det finländska arbetslivet. EK gick med på en lösning som tar fasta på det förflutna och inte sporrar till utbildning, säger Fjäder. 

 

Akavas styrelse framhöll under sitt möte att Akava inte heller framöver har något intresse av att i arbetsmarknadsfrågor ingå sådana två- eller trepartsavtal som ständigt tär på de högutbildades köpkraft och gör det mindre attraktivt att utbilda sig och avancera i karriären.

 

– Akava överväger allvarligt att inte stödja en eventuell förlängning av sysselsättnings- och tillväxtavtalet, säger Fjäder.

 

Motiveringarna för Akavas styrelses beslut att förkasta förhandlingslösningen finns på finska på www.akava.fi/miksi_ei

 

Närmare information:

 

Ordförande Sture Fjäder, tfn 0400 609 717

Chefsekonomist Eugen Koev, tfn 040 867 0770

 


print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga