3.5.2017

Akava presenterar åtgärder för att stärka företagarnas och de självsysselsattas ställning

Akavas nya temaprogram för att förbättra företagarnas och de självsysselsattas ställning tar upp 21 sätt att främja självsysselsättning och företagande som huvudsyssla eller bisyssla.

– Det enda sättet att höja sysselsättningsgraden rejält över 70 procent är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för företagande och främja en företagspositiv atmosfär i Finland. I stället för att ställa arbete och företagande mot varandra måste vi fokusera på att hitta gemensamma win-win-situationer. Därför har vi tagit fram Akavas 21 förslag, säger Akavas ordförande Sture Fjäder.

Akava betonar att den sociala tryggheten för företagare och självsysselsatta bättre bör motsvara nivån för löntagarnas sociala trygghet och att situationer där människor faller utanför skyddsnätet bör förebyggas. Det här innebär till exempel att utkomstskyddet för arbetslösa reformeras genom att en kombinationsförsäkring införs, så att en person samtidigt kan försäkra sitt arbete i både en löntagarkassa och en företagarkassa.

– Kombinationsförsäkringen skulle förbättra den sociala tryggheten för företagare och självsysselsatta, som i nuläget är bristfällig. Det här måste vi främja målmedvetet, säger Fjäder.

Akava har också som mål att det ska bli lättare för arbetslösa att inleda företagsverksamhet som bisyssla. Ur den arbetssökandes synvinkel skulle det vara sporrande om företagsverksamheten betraktades som bisyssla och rätten till jämkad arbetslöshetsförmån kvarstod under de första fyra månaderna. Enligt Fjäder borde bedömningen av huruvida företagsverksamheten ska betraktas som huvudsyssla eller bisyssla i första hand grunda sig på inkomsterna och på att verksamheten inte utgör något hinder för att ta emot heltidsarbete. Bedömningen bör förenklas och göras mera förutsägbar.

Social- och hälsovårdsreformen och den ökning av kundernas valfrihet som reformen innebär medför möjligheter också för mikroföretagare. Akava anser att valfriheten bör genomföras på ett sätt som garanterar mikroföretagarnas och yrkesutövarnas möjligheter att producera offentligt finansierade välfärds- och sakkunnigtjänster.

– Villkoren bör vara sådana att mikroföretagare och yrkesutövare har realistiska möjligheter att bli tjänsteproducenter, kräver Fjäder.

Medlemsförbundens samarbetsorganisation Entre – Företagare och självsysselsatta inom Akava rf, som 18 av Akavas förbund tillhör, fokuserar på förändringarna och tryggheten i arbetslivet som centrala teman för intressebevakningen. Allt fler högutbildade rör sig mellan anställning, självsysselsättning och företagande.

– Löntagarrörelsen har fortfarande en viktig uppgift i att utveckla och övervaka spelreglerna i arbetslivet. Vi befinner oss i en brytningsperiod där det är viktigt att säkerställa ett tillräckligt skydd för företagare och självsysselsatta, påminner Salla Luomanmäki, ordförande för Entre – intresseorganisationen för Akavas företagare och självsysselsatta.

Läs programmet

www.akava.fi/foretagarprogram

En bättre ställning för företagare och självsysselsatta

Mer information

Sture Fjäder, ordförande, Akava, tfn 0400 609 717

Salla Luomanmäki, ordförande, Entre – Företagare och självsysselsatta inom Akava, tfn 040 700 7800


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga