16.3.2015

Akava presenterar fem förslag för ett bättre arbetsliv och högre sysselsättning

Akava föreslår en omfattande reform av arbetstidslagen för att bland annat möjliggöra branschvisa överenskommelser om arbetstider. Förslaget är en del av Akavas fempunktsprogram för att reformera arbetslivet och främja sysselsättningen.


Akava föreslår att

 1. Långtidsarbetslösa ska kunna anställas på viss tid utan någon separat grund för visstidsanställningen.
  Det är fråga om ett tidsbegränsat försök som endast gäller personer som varit arbetslösa i mer än ett år. Försöket skulle förbättra långtidsarbetslösa personers ställning på arbetsmarknaden utan att försämra någons arbetsvillkor.
 2. Målet ska vara att fler lokala avtal ingås.
  Mer flexibilitet har efterlysts på arbetsmarknaden. Denna flexibilitet kan uppnås genom lokala avtal om de anställda och arbetsgivaren litar på varandra. Om fler avtal ska ingås på lokal nivå krävs att arbetsgivar- och arbetstagarförbundens stöd och sakkunskap utnyttjas i förhandlingarna och att personalrepresentantens ställning stärks.
 3. Konkurrensförbudsavtalen för arbetstagare avskaffas. Konkurrensförbudsavtalen begränsar sysselsättning, företagande och arbetsrotation.
 4. Arbetstiderna i större omfattning och med friare händer än i dag fastställs i de riksomfattande kollektivavtalen. 
  En och samma arbetstidslag kan inte heltäckande beakta alla branscher och anställda, men jämbördiga arbetsgivar- och arbetstagarförbund kan tillsammans bedöma vilka arrangemang som lämpar sig för branschen ifråga.
 5. Arbetstidslagstiftningen omarbetas fullständigt.
  Den nuvarande arbetstidslagen är gjord för ett slutet industrisamhälle och fungerar inte i 2020-talets globala it- och servicesamhälle. Både arbetsgivare och arbetstagare behöver en ny arbetstidslag.

För Akava är det oumbärligt att även löntagarnas centralorganisationer deltar som jämbördiga parter i diskussionen om hur arbetslivet ska reformeras och sysselsättningen främjas.

– Fackföreningsrörelsens viktigaste uppgift är att höja sysselsättningen, men utöver det är bevakningen av medlemmarnas intressen vår paradgren. Dessa saker utesluter inte varandra, utan förpliktar oss att överväga medel för att skapa arbetsplatser och reformera arbetslivet på ett sätt som gynnar alla parter, säger ordförande Sture Fjäder.

Akava förundras över dagens diskussionsklimat där man vill hålla 2,5 miljoner arbetstagare utanför beslutsfattandet kring arbetsliv och sysselsättning.

– Statistikcentralens och Akavas färska statistik talar sitt tydliga språk om hur arbetstidslagstiftningen släpar efter både arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov. Arbetet styr livet så gott som dygnet runt, sju dagar i veckan. Om Finland och företagen vill vara framgångsrika lyckas det bäst genom att utveckla arbetslivet och tillsammans diskutera och avtala, säger direktör Maria Löfgren.

Närmare information om färska forskningsresultat med anknytning till arbetstider (på finska): www.akava.fi/vanhentunut_tyoaikalaki

Mer information:
Ordförande Sture Fjäder, tfn 0400 609 717
Direktör Maria Löfgren, arbetslivsfrågor, tfn 040 568 2798print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga