26.5.2015

Akava strävar efter köpkraft och sysselsättning


Akava strävar efter en måttfull förlängning på sysselsättnings- och tillväxtavtalet, som stabiliserar löntagarnas köpkraft, och anser att regeringen bör komplettera avtalet med en måttfull inkomstskattesänkning.

– En ansvarsfull fackrörelse bidrar till att skapa jobb och inkomster, och det är inte rätt tid för kraftiga höjningar. Nollhöjning är ändå inte ett alternativ, eftersom en inskränkning av löntagarnas köpkraft skulle drabba servicen och ytterligare öka arbetslösheten. Det om något skulle vara ansvarslös politik, säger ordförande Sture Fjäder.

Utöver en återhållsam löneuppgörelse behövs en måttfull inkomstskattepolitik, eftersom beskattningen under den gångna valperioden särskilt har drabbat familjernas köpkraft, berättar Akavas chefsekonomist Eugen Koev, som gjort en utredning om köpkraften och beskattningen. Köpkraften har vuxit något endast för de allra lägsta lönerna.

 Familjernas-köpkraft-2011-2015

– Barnbidragen har sänkts och dagvårdsavgifterna höjts, familjer har i regel större bolån och använder sig mer av arbetsinkomstavdraget. Regeringen sänkte hushållsavdraget och även ränteavdragen för bolån, räknar Koev upp.

Höjningen av pensionsavgiften har under de senare åren drabbat köpkraften allra hårdast. Pensionsavgiften för personer som inte fyllt 53 år steg åren 2011–2015 med en procentenhet, från 4,7 till 5,7 procent. Fjäder påpekar att man genom den färska pensionsuppgörelsen lyckades eliminera finansieringstrycket i framtiden.

– Den kommer inte att upphävas, och EMU-buffertarna för pensionerna kommer inte att tas i användning. En pensionsavgiftsrea eller användning av buffertarna skulle leda till ännu större höjningar av pensionsavgifterna i framtiden, men de skulle inte längre betalas av oss, utan av de unga, konstaterar Fjäder.

Även Koev påpekar att man i höjningen av pensionsavgiften haft framtidens pensionärer i åtanke.

– En dylik skattetrend är ändå ohållbar i framtiden. Progressionen är redan stark, löneskillnaderna i befattningar med olika kravnivåer har jämnats ut och beskattningen av expertarbete är på väg att bli den högsta straffskatten i Finland. Man ska kunna tjäna in mer för sin egen köpkraft på det egna arbetet, så att Finlands ekonomi får nytt bränsle, säger Koev.

Den genomsnittliga kommunalskattesatsen har stigit med nästan 0,7 procentenheter, medan avdragen från förvärvsinkomsten har dämpat åtstramningens effekt på de lägsta inkomstnivåerna. Statsbeskattningen har stramats åt i viss mån i de högre inkomstklasserna.     

– Vi väntar på regeringsprogrammet innan vi börjar förhandla om sysselsättnings- och tillväxtavtalets förlängning. Regeringen måste också vidta andra sysselsättningsåtgärder, till exempel satsa på utbildning, forskning och utveckling samt innovation. En skatteuppgörelse räcker inte i sig för att lyfta Finlands ekonomi ur träsket, säger Fjäder.

Läs mer om Akavas skattekalkyler på finska på www.akava.fi/ostovoimamuutokset

Närmare information:
Ordförande Sture Fjäder, tfn 0400 609 717
Chefsekonomist Eugen Koev, tfn 040 867 0770


print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga