16.3.2015

Akava: Var tredje expert saknar arbetstidsuppföljning

Var tredje expert och chef (36 %) har helt fallit utanför ramarna för arbetstidsuppföljningen, visar Akavas utredning som grundar sig på Statistikcentralens Arbetsmiljöundersökning. En tredjedel (35 %) av alla experter bokför själva sina arbetstimmar. Endast 31 procent av specialisterna och 39 procent av experterna omfattas av egentlig arbetstidsuppföljning.

– Enligt samma utredning har flexibla arbetstider och oavlönat övertidsarbete etablerat sig i den finländska arbetskulturen. Experter och chefer flexar oftare än andra löntagare på grund av arbetsuppgifternas art samt kundernas behov, arbetets globalisering och resor i arbetet, berättar forskaren Joonas Miettinen.

Expert- och chefsarbete skiljer sig väsentligt från annat arbete på grund av kraven på flexibilitet. Fler än hälften flexar regelbundet på grund av sina arbetsuppgifter eller kundernas behov, och endast en femtedel på chefens begäran.

– Om chefen inte uttryckligen kräver det kan man alltså inte hänvisa till att ingen är tvungen att arbeta övertid. I praktiken blundar man för att personalen ständigt arbetar efter ordinarie arbetstid. Det har blivit landets sed att kringgå arbetstidslagen och arbetstidsskyddet, konstaterar direktör Maria Löfgren.

Övertid och arbetsresor leder ofta till en ond cirkel där de anställda inte har någon chans att återhämta sig.  I kombination med bristfälligt arbetstidsskydd leder detta till okontrollerad brådska. Allra mest belastar brådskan personer i ledande ställning, lärare, specialister och hälsovårdsexperter. Överdriven brådska återspeglas direkt i form av arbetshälsoproblem och till och med sjukfrånvaro.

– Det gynnar absolut arbetsgivaren om de anställda ges en chans att återhämta sig och i lugn och ro koncentrera sig även på sitt privatliv. Överbelastning minskar kreativitet och nytänk och sänker därmed arbetets produktivitet – något vi inte har råd med i dessa tider. Det går inte att beräkna samhällsekonomisk produktivitet bara genom att se på om arbetsdagen är 15 minuter längre eller inte, påminner Löfgren.

Akava inser att expertarbete på 2020-talet förutsätter större individuell flexibilitet i arbetstiderna. Men för tillfället beaktas inte flexibiliteten tillräckligt i arbetstidsplaneringen, de anställdas återhämtning och ersättningen av övertidsarbete. Lösningen på problemet är att fullständigt omarbeta arbetstidslagen och beakta branschens särdrag i arbetstidsfrågor.

– Den gällande lagen beaktar inte arbetstagarnas och arbetsgivaranas behov. Detta leder till att båda är tvungna att kringgå paragrafer, bestämmelser och till och med spelregler som gemensamt fastställts på arbetsplatserna. Att ingå avtal lyckas inte riktigt heller då det brister i lagens grundval, säger Löfgren.

Akava föreslår att arbetstidslagen utvecklas som en helhet så att alla löntagares arbetstidsskydd och återhämtningsmöjligheter tryggas.   Situationerna i olika branscher skiljer sig så mycket från varandra att arbetstiderna och tillämpningen av arbetstidslagen i fortsättningen kunde avgöras i de riksomfattande kollektivavtalen.

– Jämbördiga arbetsgivar- och arbetstagarförbund kunde tillsammans och med friare händer än i dag bestämma hur branschens arbetstidspraxis utformas. Lagen skulle garantera ett tillräckligt arbetstidsskydd för dem som saknar kollektivavtal med arbetstidsbestämmelser, föreslår Löfgren.

Mer om ämnet (på finska): www.akava.fi/vanhentunut_tyoaikalaki

Mer information:
Direktör Maria Löfgren, arbetslivsfrågor, tfn 040 568 2798
Forskare Joonas Miettinen, tfn 044 515 3511

print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga