15.1.2015


Akavamedlemmarnas intressebevakning bedrivs bäst självständigt

I enlighet med sin strategi kvarstår Akava som en självständig och växande organisation. Akavas medlemsförbund har granskat projektet för att sammanslå löntagarcentralorganisationerna och endast ett av 35 medlemsförbund har velat fortsätta utredningen.

– Akava strävar i enlighet med sin strategi efter att stärka bevakningen av medlemmarnas intressen samt att aktivt och handlingskraftigt förnya sin verksamhet. Detta förutsätter en självständig och obunden centralorganisation. Vi har redan lagt fram flera förslag som syftar till att reformera arbetslivets strukturer, minska arbetslösheten och sporra till innovering av nya arbeten, säger Akavas ordförande Sture Fjäder.

Cirka 600 000 Akavamedlemmar arbetar närmast som sakkunniga, chefer och ledare i uppgifter som förutsätter specialkompetens och oftast högskoleutbildning.

– Alla löntagarcentralorganisationer vill förnya sin verksamhet och stärka sin intressebevakning. Detta är alldeles naturligt och ligger i respektive organisations medlemmars intresse. FFC-medlemmar och Akavamedlemmar ställs dock inför så vitt skilda utmaningar i arbetslivet att en sammanslagning av organisationerna inte skulle gagna någonderas medlemmar, säger Olli Luukkainen, Akavas förste vice ordförande och ordförande för Undervisningssektorns fackorganisation OAJ.

Akavas fokus under de närmaste åren ligger framförallt på nytt arbete, nya arbetsplatser och på att stärka landets kompetensbas. Utbildningen, satsningarna på forskning och innovationer, arbetslivet och skatte- och socialpolitiken bör stödja dessa mål. Akava anser att man snabbt måste ta itu med att reformera arbetslivets strukturer.

– Karaktären på Akavamedlemmarnas arbete samt de utbildades ställning i arbetslivet kräver en egen, stark intressebevakning. Av denna anledning har Akava framfört förslag om bl.a. en reform av arbetstidslagen och en sänkning av tröskeln för att anställa långtidsarbetslösa. Vi har för avsikt att även framöver utmana andra organisationer och politiker att delta i detta arbete, säger Akavas vice ordförande Lotta Savinko, som verkar som intressebevakningsdirektör hos Finlands Ekonomer.

Akava anser att det är synnerligen viktigt att samarbetet mellan löntagarcentralorganisationerna intensifieras och utvecklas fortlöpande.

– De största problemen i arbetslivet är arbetslöshet och osäkerhet. I synnerhet de ungas anställningar vilar på en osäker grund. Medan vissas arbete inkräktar alltför mycket på fritiden blir andra tvungna att arbeta utan anställningstrygghet och social trygghet och kan bli uppsagda när som helst. För att lösa dessa problem måste alla organisationer bedriva ett mycket omfattande och effektivt samarbete. Således önskar vi centralorganisationerna ett framgångsrikt samarbete även framöver, säger Sture Fjäder.

Närmare information:
Ordförande Sture Fjäder, tfn 0400 609 717
Förste vice ordförande Olli Luukkainen, OAJ, tfn 0500 652 872
Vice ordförande Lotta Savinko, Finlands Ekonomer, tfn 040 504 4356


print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga