26.4.2016

Akavas företagare och självsysselsatta får ny intresseorganisation

Nio av Akavas medlemsförbund har grundat Akavas intresseorganisation för företagare och självsysselsatta. Organisationen ska effektivisera bevakningen av företagarnas och de självsysselsattas – dvs. ensamföretagarnas, yrkesutövarnas, frilansarnas och stipendiaternas – intressen.

Målet är också att bättre betjäna medlemmar som kombinerar olika former av arbete, olika typer av avlönat arbete och arbete av företagarkaraktär. Den nya intresseorganisationen samlar god praxis från företagares och självsysselsattas avtal och hjälper dem förhandla om uppdragsavtal.

– Detta är ett konkret steg framåt när det gäller att effektivisera bevakningen av företagarnas och de självsysselsattas intressen. Tillsammans plockar Akavamedlemmarna ihop en verktygslåda för 2020-talet med redskap för dem som utför många olika former av arbete i ett förändrat och föränderligt arbetsliv. För första gången på länge ser vi en banbrytande och framtidsorienterad förnyelse i den finländska fackföreningsrörelsens historia, säger Akavas ordförande Sture Fjäder.

I fjol var antalet högutbildade självsysselsatta 59 000, vilket är nästan två gånger så många som i början av 2000-talet. Akavas utredning visar att över 40 procent av dem kombinerar olika former av sysselsättning såsom avlönat arbete, stipendier, frilansande och företagande.

Deras arbetsvillkor, sociala trygghet och förhandlingsposition måste tryggas.

– Arbetet som utförs via olika digitala plattformar, molntjänster och faktureringsandelslag har snabbt ökat. De personer som utför så kallat molnarbete har ofta en oklar ställning och arbetsrelaterad trygghet. Deras sociala trygghet, pensionsskydd och till exempel möjligheter till företagshälsovård måste tryggas precis på samma sätt som för personer i traditionella anställningar, säger intresseorganisationens nyvalda ordförande Salla Luomanmäki. Hon är verksamhetsledare för Akavas Specialorganisationer.

Akavas intresseorganisation för företagare och självsysselsatta kräver bättre möjligheter för företagare och självsysselsatta att förhandla kollektivt om villkoren för sitt arbete.

– Ensamföretagarna och de självsysselsatta måste få möjlighet till en mer rättvis förhandlingssituation än i nuläget, och fackförbundet måste utveckla mångsidigare stöd och service för dem. Den här skaran kommer att växa och måste också garanteras ett rättvist arbetsliv, säger Luomanmäki.  

Akava ställer sig positivt till regeringens företagarpaket som förbättrar de självsysselsattas ställning.

– Regeringen har tagit ett steg i rätt riktning, men företagarnas och de självsysselsattas sociala trygghet och ställning i arbetslivet är fortfarande i behov av förbättringar. För att hjälpa dem bereder Akava som bäst en kombinationsförsäkringsmodell som skulle göra det möjligt att samtidigt försäkra både avlönat arbete och företagararbete, berättar Fjäder.
 
De stiftande medlemmarna i Akavas intresseorganisation för företagare och självsysselsatta är Akavas Specialorganisationer, Agronomförbundet, Finlands Psykologförbund, Försäljar- och marknadsförarproffsen MMA, Sakkunniga i Rehabiliteringsbranschen, Finlands Talterapeutförbund, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia och KTK Teknikens Experter. Alla Akavas medlemsförbund är välkomna med i den nya intresseorganisationen för att tillsammans utveckla den intressebevakning det nya arbetslivet kräver.


Mer om ämnet:
Akavas intresseorganisation för företagare och självsysselsatta, webbplats www.akavanyrittajat.fi

Närmare information:
Akavas ordförande Sture Fjäder, tfn 0400 609 717, twitter @SFJder
Akavas intresseorganisation för företagare och självsysselsatta, ordförande Salla Luomanmäki, Akavas Specialorganisationer, tfn 040 700 7800, twitter: @sallaluo


print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga