12.5.2014


Akavas krav på EU: Hållbar ekonomi genom miljö- och klimatpolitik


Akava uppmanar de kommande EU-parlamentarikerna att arbeta för en mera hållbar ekonomi med hjälp av miljö- och klimatpolitiken. Europeiska unionens ekonomi måste få en hållbar grund och klimatlöftena måste förverkligas genom en framstegsvänlig och ansvarsfull energi- och klimatpolitik.

Satsningarna på forskning och produktutveckling inom ren teknologi (cleantech) måste ökas och Finland måste stifta en klimatlag som beaktar EU:s mål och skapar bättre utvecklingsförutsättningar för näringarna.  

– Med en hållbar miljö- och klimatpolitik skapas nya arbetsplatser och affärsmöjligheter. Denna utveckling kan uppmuntras också med stöd för forsknings- och produktutvecklingsprojekt, säger ordförande Sture Fjäder på Akavadagarna i Åbo.

– När satsningarna prioriteras måste nya affärsmöjligheter som cleantechbranscherna beaktas.

Akava står bakom EU-medlemsländernas bindande mål att fram till 2030 minska utsläppen med 40 procent jämfört med 1990 års nivå. Siktet borde ändå redan vara inställt på år 2050, och på att uppnå de mål som satts upp så långt.

– Målen som rör EU:s klimatpolitik måste ställas tillräckligt högt, men samtidigt är det viktigt att få med också länderna som inte hör till unionen, säger Akavas sakkunniga Elina Moisio.

Akava förespråkar en klimatlag, eftersom den klimatpolitiska lagstiftningen utöver utsläppshandeln i nuläget är splittrad enligt olika förvaltningsområden. En klimatlag klargör situationen och förbättrar styrningen och samordningen av klimatpolitiken.

– Det är viktigt för Akava att klimatlagen som stiftas stödjer näringsverksamhetens och företagens verksamhetsförutsättningar. Det är en bra utgångspunkt att utkastet till klimatlag endast gäller statsförvaltningen och inte ställer några nya förpliktelser om utsläppsminskningar på företag eller andra aktörer, säger Fjäder.

På EU-nivå behövs ett bindande mål på 27 procent för förnybara energikällor. I Finland måste mer skogsbaserad biomassa användas i stället för att bränna stenkol. Ett centralt och kostnadseffektivt sätt att öka användningen av förnybar energi i Finland är att använda mer skogsflis. Att stödja förnybar energiproduktion ökar samtidigt Finlands självförsörjning på energi.

– Finland är bra på förnybar energi, och ännu bättre är Finlands industri på energieffektivitet. Därför måste vi fortsätta arbetet för att exportera den till andra EU-medlemsländer, säger Fjäder.

Löntagarcentralorganisationernas gemensamma EU-valkampanj Ääniä Suomesta (Röster från Finland) producerade en enkät för fackförbundens medlemmar 17.3–2.4.2014. I enkäten deltog 2224 personer från 26 fackförbund. Akavamedlemmarna som deltog önskade att EU-parlamentarikerna särskilt ska satsa på forsknings- och miljöfrågor.


Mer information:
Ordförande Sture Fjäder, tfn 0400 609 717
Sakkunnig Elina Moisio, regional påverkan och miljöpolitik, tfn 040 575 5988

print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga