15.3.2016

Akavas medlemsantal fortsätter öka


Det totala antalet medlemmar i Akavas förbund var vid årsskiftet 596 947. Detta innebär en ökning med 8 082 medlemmar från året innan. I siffran ingår medlemsförbundens 111 730 studerandemedlemmar, som ökade med 476 personer. I början av året fick vi en ny medlemsorganisation, Sakkunniga i Rehabiliteringsbranschen, som förutom Finlands Ergoterapeutförbund även omfattar Finlands Fysioterapeuter.


Akavas medlemsantal har ökat under hela 2000-talet, tack vare ökningen av antalet högutbildade och medlemsförbundens aktiva studerandeverksamhet.

– Akava skiljer sig från de andra centralorganisationerna i att vi är en intresseorganisation för högutbildade experter, chefer, direktörer, företagare, yrkesutövare, personer som sysselsätter sig själva och studerande, konstaterar organisationschef Risto Kauppinen.

Organisering anses viktigt

Akavamedlemmarnas motiv till att organisera sig utreddes i november 2015 genom en undersökning av TNS Gallup. Enligt den anser 85 procent av Akavamedlemmarna under 50 år att facklig organisering är nödvändig. Av alla medlemmar under 35 år förväntar sig hela 89 procent att fackförbundet kommer att öka eller åtminstone bibehålla sin betydelse i framtiden.

Medlemmarna anser att fackförbundets viktigaste tjänster är yrkesmässig intressebevakning, hjälp från jurister och experter, försäkringar och andra förmåner samt förbundets avtalsverksamhet. Även medlemstidningarna, utbildningarna och evenemangen, påverkansarbetet i samhället och lönerådgivningen uppskattas. Särskilt tillfrågade ansåg medlemmarna att den viktigaste orsaken till att vara medlem är tryggheten det medför, dvs. inkomstrelaterad ersättning vid arbetslöshet, lönerådgivning och anställningsskydd.

– Vi frågade medlemmarna om de kunde tänka sig att rekommendera sitt fackförbund för vänner och bekanta, och 77 procent svarade jakande, berättar Kauppinen.
I november lät Akava genomföra en undersökning på TNS Gallups forum av hur medlemmar och fackligt oorganiserade högutbildade under 50 år ser på organisering. I undersökningen deltog 1 000 personer.

De uppgifter om medlemsantalet som presenteras här grundar sig på de medlemsantal som Akavas medlemsorganisationer anmält 1.1.2016.

Det totala antalet medlemmar i Akavas medlemsorganisationer finns på adressen
http://www.akava.fi/sv/medlemsforbund/medlemsantalet

Närmare information:
Organisationschef Risto Kauppinen, tfn 0400 529 029, twitter: @mrkauppinen

print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga