2.3.2015


Akavas medlemskår fortsätter växa


Det totala antalet medlemmar i Akavas medlemsorganisationer fortsatte öka år 2014. Akavas förbund har nu 590 000 medlemmar. Jämfört med året innan ökade medlemsantalet med sammanlagt 3865 personer. En stor del av medlemstillväxten i Akavas förbund kan förklaras med det ökande antalet högutbildade och förändringarna i arbetslivet, men också med förbundens aktiva studentverksamhet.

– Jag är särskilt glad över att antalet studerandemedlemmar ökade med nästan tvåtusen till 111 000. Så många som en fjärdedel av Akavas medlemmar är under 30 år gamla eller studerande. Sett till medelåldern är vi den yngsta av löntagarnas centralorganisationer. Det här syns i vår verksamhet och våra mål, varav många har sitt ursprung bland Akavas studerande, säger ordförande Sture Fjäder.

Akava är den enda av löntagarnas centralorganisationer som växer. Målet är att vara en intresseorganisation som fokuserar på och stärker intressebevakningen för Finlands alla högutbildade experter, chefer och ledare.

– Allt fler löntagare arbetar med olika expertuppgifter. Vi på Akava känner till de särdrag, behov och utmaningar som förekommer uttryckligen i experternas, chefernas och ledarnas arbetsliv. Eftersom vi har cirka 30 000 företagarmedlemmar är vi också bra på att beakta de utmaningar som företagarna möter på arbetsmarknaden, berättar organisationschef Risto Kauppinen.

Akavas förbund har en stark examens- eller yrkeskårsbaserad identitet, vilket betyder att medlemmarna upplever en känsla av samhörighet i sina förbund. Givetvis inverkar även anställnings- och arbetslöshetsskyddet på frågan om medlemskap. De senaste årens permitteringar och uppsägningar har fått människor att söka trygghet och eventuell juridisk hjälp hos fackförbunden.

Inom Akavas förbund betonas samhällelig påverkan, karriärtjänster och nätverkande.  

– För Akava är samhällelig påverkan särskilt inom utbildnings- och sysselsättningspolitiken minst lika viktig som så kallad traditionell arbetsmarknadsverksamhet. Utan hög kompetens och en långsiktig satsning på utbildning och forskning har vi inte heller några jobb i framtiden. Nu för tiden arbetar vi för den här frågan till och med i sömnen, säger Fjäder.

Ytterligare uppgifter: Det totala medlemsantalet i Akavas medlemsorganisationer

Närmare information:
Ordförande Sture Fjäder, tfn 0400 609 717
Organisationschef Risto Kauppinen, tfn 0400 529 029

print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga