29.3.2017

Akavas nya familjeledighetsmodell ökar flexibiliteten och jämlikheten

Akavas modell för familjeledighet syftar i första hand till att öka jämlikheten i arbetslivet och höja sysselsättningsgraden. Modellen gör utnyttjandet av familjeledigheter mer flexibelt och ger ökat skydd åt dem som återvänder till jobbet efter en familjeledighet. Akavas modell för familjeledighet beaktar olika familjeformer.

Perhearki_01_c

– I och med Akavas modell tar vi ett stort steg framåt och skapar en stark värde- och attitydförändring. Målet är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att bygga en bra och belönande arbetskarriär. Modellen förbättrar möjligheten att kombinera arbete och familjeliv. Förutom att göra familjeledighetsmodellen mer flexibel vill Akava göra återgången till arbetet tryggare och mer sporrande. Vår utgångspunkt är att vi med hjälp av den nya modellen kan förbättra sysselsättningsläget för kvinnor i åldern 25–44 år, konstaterar ordförande Sture Fjäder.


I Akavas modell förlängs föräldraledighetsperioden och hemvårdsstödet ersätts av flexibel ledighet och en fast ersättningssumma. Detta gör det möjligt att utnyttja perioder av föräldraledighet och flexibel ledighet på ett smidigt sätt.


Tack vare förlängningen av föräldraledighetsperioderna är barnet ca 15 månader när föräldraledigheterna är slut om föräldrarna tar ut all föräldraledighet. Mamman och pappan har lika långa öronmärkta perioder. Hemvårdsstödet ersätts av flexibel ledighet med en fast ekonomisk ersättning som kan användas för att vårda barnet i hemmet och/eller som en ekonomisk förmån vid sidan av deltidsarbete. Den flexibla ledigheten gör det möjligt att med en något högre ersättning än det nuvarande hemvårdsstödet sköta barnet hemma till dess att barnet fyllt två. Därefter ökar incitamentet att återvända till arbetet avsevärt.


– Akavas modell innehåller flera faktorer som ska trygga och sporra till en återgång till arbetet. Tiden när barnet kan skötas hemma under familjeledigheten är längre än nu. När barnet är två år minskas stödet för att sköta barnet hemma och incitamentet att återgå till arbetet ökar. De som återvänder från familjeledighet ska också garanteras så kallat förstärkt uppsägningsskydd, dvs. efterskydd. Vi föreslår också att engångsersättningen på 2 500 euro ändras och utbetalas i sin helhet när mamman återgår till arbetet, säger ledande sakkunnig Lotta Savinko.


Akavas modell medför ändringar i familjeledighetssystemets kostnadsnivå. De totala kostnaderna bestäms utifrån hur utnyttjandet av familjeledigheterna realiseras.


– De totala tilläggskostnaderna för familjeledighetssystemet uppgår till 20 miljoner euro om året förutsatt att bara 50 % av de flexibla ledigheterna utnyttjas. Om förmånerna enligt Akavas modell utnyttjas till 100 procent är kostnadsökningen 138 miljoner euro om året. Kostnaderna rör sig alltså mellan 20–138 miljoner beroende på hur möjligheterna till flexibel ledighet utnyttjas, berättar forskare Tomi Husa.


– Vid sidan av kravet på kostnadsneutralitet borde man också tänka på hur mycket positiva effekter en investering i detta system skulle innebära. Arbetet med att förnya familjeledighetssystemet bör inledas redan under denna regeringsperiod för att familjeledighetsreformen ska kunna implementeras i sin helhet under följande regeringsperiod, betonar Fjäder.


Bekanta dig närmare med modellen (på finska).

Akavan perhevapaamalli – Tasa-arvoa ja joustavuutta

www.akava.fi/perhevapaamalli


Närmare information

Sture Fjäder, ordförande, tfn 0400 609 717, twitter @SFjder

Lotta Savinko, ledande sakkunnig, tfn 040 504 4356, @LSavinko

Tomi Husa, forskare, tfn 044 366 4011


print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga