9.5.2014

Arbetslagstiftningen motsvarar inte längre dagens arbetsliv


Det är dags att Finland vaknar upp till faktumet att arbete inte är bundet till tid och plats, och att den nuvarande lagstiftningen inte skyddar alla löntagare, påpekar Akava i sitt färska arbetslivsprogram Mänskligt arbetsliv. Akava föreslår en trepartsutredning om hur den nuvarande arbetstidslagen fungerar när det gäller expertarbete.

– Särskilt arbetstidspraxisen inom expertarbete är ofta onödigt gammalmodig. Om det förekommer flexibilitet gynnar den oftast bara arbetsgivaren. Nu för tiden är jobbet överallt och alltid närvarande. Akava vill att var och en ska ha möjlighet att återhämta sig från sitt arbete. I sista hand måste det vara arbetsgivarens ansvar att säkerställa den rättigheten, säger direktör Maria Löfgren. 

Akava föreslår dessutom att allt arbete som utförs i arbets- och tjänsteförhållanden ska ha samma status oavsett hur det utförs.

– Det är alltför lätt att kringgå den nuvarande arbetslagstiftningens skydd, speciellt för jobb som förutsätter ett självständigt sätt att arbeta. Högutbildade experter hamnar ofta i en lagskyddets gråzon. Detta är bakvänt när man beaktar hur snabbt arbetslivet förändras i en riktning som kräver allt mer självständigt arbete och allt högre utbildning, säger Löfgren.

Akava föreslår flera sätt att underlätta sysselsättning

I programmet föreslår Akava flera åtgärder som gör det lättare att anställa. Ett förslag är en temporär lag som gör det möjligt att anställa en långtidsarbetslös på viss tid för minst tio månader utan att ange någon annan grund för visstidsanställningen.

Det kunde bli lättare för personer som länge varit arbetslösa att återvända till arbetsmarknaden om de kunde anställas på viss tid också när arbetet är av bestående karaktär.

– Vi godkänner fortsättningsvis inga olagliga visstidsanställningar. Akava är ändå redo att se över användningen av visstidsanställningar när utgångspunkten är att främja sysselsättningen. Chanserna att hitta ett nytt jobb försämras väsentligt redan efter tre månaders arbetslöshet, påminner Löfgren.

Att hitta ett nytt jobb är lättare om man redan har ett. Detta förutsätter att arbetstagaren har rätt att säga upp sig också från en lång visstidsanställning. Dessutom borde likvärdiga arbetsvillkor garanteras genom strikt lagstiftning. Enligt förslaget ska undantagsmöjligheten slopas när sysselsättningen förbättras.
Konkurrensförbudsavtal bör avskaffas för arbetstagare

Akava kräver också att konkurrensförbudsavtalen avskaffas för personer i arbets- eller tjänsteförhållande. Arbetslagstiftningen ska inte tillåta avtal som hindrar arbetstagaren att byta arbetsplats eller grunda ett eget företag. Den som har möjlighet måste kunna byta arbetsplats.

Akava föreslår också att samhällets skyddsnät beaktar arbetets mångfald.

– Det får inte finnas gråzoner mellan äkta, självvalt företagande och ett anställningsförhållande. Den bästa situationen skulle vara att allt arbete som utförs i en osjälvständig ställning gentemot uppdragsgivaren automatiskt skulle definieras som ett anställningsförhållande.

Skyddet för dem som faller mellan stolarna skulle förbättras redan om det till exempel var möjligt att samtidigt omfattas av arbetslöshetsskyddet både som arbetstagare och företagare. I dag kan också den som är företagare på deltid mista rätten till arbetslöshetsersättning om hon eller han blir arbetslös.
 

Mer information:
Direktör Maria Löfgren, arbetslivsfrågor, tfn 040 568 2798

print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga