3.12.2013

Pensionsreformens tyngdpunkt bör läggas vid arbetslivsutvecklingen


Akava ser arbetspensionsrapporten som lades fram av en expertarbetsgrupp under ledning av Jukka Pekkarinen som en god grundval för de förestående förhandlingarna om arbetsliv och pensioner. En av de centrala slutsatserna i utredningen är att det för att råda bot på hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin krävs att människor arbetar längre än för närvarande. Reformerna i arbetspensionssystemet är viktiga, men ingalunda de enda åtgärderna, påpekar Akava.

– En höjning av sysselsättningsgraden genom längre arbetskarriärer är en nödvändighet för ett livskraftigt samhälle. Då är det ytterst viktigt att satsa på utvecklingen av arbetslivet och arbetshälsan och att stoppa åldersdiskrimineringen på arbetsplatserna. Parallellt med arbetspensionsreformen måste beslut tas om åtgärder för att utveckla arbetslivet, säger ordförande Sture Fjäder.

Läget är nu ett helt annat än 2005 när arbetspensionssystemet förnyades. Finländarna lever mycket längre än den uppskattning man utgick ifrån, varför livstidskoefficienten minskar de yngre generationernas pensioner mer än man antog 2005. Koefficientens inverkan kan kompenseras genom att man arbetar längre.

Det har förts fram att en del av den ökade livslängden ska användas för att arbeta. När de olika lösningsmodellerna bedöms bör den särskilda utgångspunkten vara att trygga en tillräcklig utkomst för framtidens pensionärer och se till att löntagarna förstår varför det lönar sig att arbeta längre. Samtidigt bör man se över hur den nuvarande livstidskoefficienten fungerar, säger direktör Pekka Piispanen.

Rapporten bedömer även på ett mer allmänt plan hur rättvist arbetspensionssystemet är för olika generationer. Den avtalade tidtabellen för en höjning av arbetspensionsavgiften som ingick i det sysselsättnings- och tillväxtavtal som undertecknades förra veckan tryggar för sin del ett tillräckligt pensionsskydd för de yngre generationerna.

– Akava är redo att diskutera den undre gränsen för ålderspensionen endast i kombination med andra insatser för att utveckla arbetslivet. Resultatet bör vara en helhet där man ser till såväl sysselsättningen som socialskyddet för äldre arbetstagare. Dessutom bör det inkludera tillräckliga ekonomiska incitament som motiverar till en längre arbetskarriär, understryker Sture Fjäder.


print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga