28.11.2017

Fjäder på Akavas förbundskongress: Finland bör bli vägvisare i fråga om lönejämställdhet

Akavas ordförande Sture Fjäder föreslog på förbundskongressen att lagstiftningen ändras för att realisera lönejämställdhet. Enligt statistikcentralen är kvinnornas medelinkomster i genomsnitt 83,4 procent av männens medelinkomster. På tio år har denna skillnad minskat med under 3 procent.

Sture Fjäder 7

– Löneskillnaderna mellan kvinnor och män har diskuterats i åratal. Situationen förändras alltför långsamt. I Finland bör samma lön betalas för samma arbetsuppgifter, oavsett kön. Det verkar som om det enda sättet att uppnå målet med jämställda löner är att ändra lagstiftningen, konstaterade Fjäder.


En del av löneskillnaderna kan förklaras. Bidragande bakgrundsorsaker är att kvinnor och män söker sig till olika branscher, att kvinnor oftare arbetar deltid och att män i sin tur oftare arbetar övertid. Det är kvinnorna som tar ut största delen av familjeledigheterna. En del av löneskillnaderna är dock s.k. oförklarliga löneskillnader. Detta begrepp syftar på löneskillnaderna mellan kvinnor och män som arbetar med likadana arbetsuppgifter.


– Finland har också tidigare fattat viktiga beslut för att främja jämställdheten. Jag anser att ett bra mål är att vi inom fem år ska nå en topposition i internationella jämförelser mellan kvinnors och mäns löner, fortsätter Fjäder.


Exempelvis Island har stiftat en lag för att främja jämställda löner som träder i kraft i början av 2018. Lagen ålägger arbetsgivarna inom såväl den privata som den offentliga sektorn att utreda huruvida man betalar kvinnor och män samma lön för samma arbete och att åtgärda eventuella skillnader.


På förbundskongressen tog Fjäder dessutom upp temat för Finlands nästa EU-ordförandeskapsperiod. Ordförandeskapsperioden inleds sommaren 2019 genast efter riksdagsvalet. Under vårt ordförandeskap bereder kommissionen sitt nya program.


– Jag föreslår att Finland lyfter fram kompetens – i vid bemärkelse – som huvudtemat för ordförandeskapsperioden. Här ingår kunnande, lärande och forskning. Ordförandeskapet är en unik möjlighet för Finland och något vi bör utnyttja, konstaterade Fjäder.


Närmare information:

Ordförande Sture Fjäder, tfn 0400 609 717


print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga