Frilansarbete kan ske under många former

 

Frilansar arbetar oftast med skattekort, under firmanamn eller i kooperativ. Var och en har valt de ramar som passar honom eller henne bäst.

 

För cirka fyra år sedan grundade Tiina Häkkinen ett kooperativ tillsammans med några översättare och en sakkunnig inom teknisk dokumentation. Medlemmarna i kooperativet hade i årtal varit arbetskamrater i ett internationellt företag och beslöt sig för att grunda ett eget företag. Häkkinen är nöjd med frilansarbetet i kooperativ form.


Freelancer Tiina Hakkinen
Tiina Häkkinen är bekymrad över situationen för de frilansande av-översättarna. Översättarna sätts i en konkurrenssituation mot varandra, och utan kollektivavtal löper de risk att bli utnyttjade. Häkkinen efterlyser ett generellt bindande kollektivavtal för frilansarbete. Häkkinen fotograferades av: Kalle Parkkinen.

 

– Att arbeta med skattekort eller under eget firmanamn är inget som lockar mig. Vi har jättebra sammanhållning i vårt kooperativ. En gång i tiden blev vi arbetslösa från samma företag och vi ville inte låta vår goda teamanda gå förlorad, berättar Häkkinen.

 

– Avgiften för kooperativet känns som en förhållandevis liten utgift och all eventuell vinst återbärs till medlemmarna.

 

Häkkinens kooperativ är hennes arbetsgivare. Personerna i ett kooperativ betraktas som anställda om de är minst sju till antalet. Häkkinen anser att det här är en av fördelarna med ett kooperativ.

 

– Med tanke på ett eventuellt utkomstskydd vid arbetslöshet är det bättre att vara anställd än att vara företagare. Dessutom svarar inte kooperativets medlemmar för kooperativets skulder med sin personliga egendom såsom en företagare ofta svarar för sitt företags skulder.

 

– Den kooperativa formen känns som ett mer riskfritt alternativ i jämförelse med företagande eller arbete med skattekort.

Att produktifiera sig själv är viktigt

Eila Aalto har en kommunikationsbyrå som är inriktad på utbildning och konsultation. Hon är inte företagare ”av tvång”.

 

Eija Aalto_kuvaaja Jorma Rajamäki
Eila Aalto anser att kokurrensen inom kommunikationsbranschen är för hård, vilket leder till att man försöker pressa arvodena. Företag som gör stora vinster erbjuder högutbildade personer oskäligt låga ersättningar för ett högkvalitativt arbete. Aalto fotograferades av: Jorma Rajamäki

– Jag gillar företagarstatusen. Jag anser att grundandet av ett företag ger en möjlighet att bygga sin image och profilera sig, vilket är en fördel. Jag har tänkt mycket bland annat på den visuella framtoningen som sedan återspeglar sig i min klädsel, på visitkorten och på webbsidorna, berättar Aalto.

 

Också Tiina Häkkinen och hennes kooperativ har webbsidor som övertygar. På webbsidorna finns t.ex. en tydlig presentation av prissättningspolicyn.

 

– Medlemmarna av kooperativet är på sätt och vis både anställda och företagare. Var och en måste vara så pass företagarinriktad att han eller hon marknadsför sig själv. Kooperativet är liksom nervcentrat, men alla medlemmar är självständiga aktörer, konstaterar Häkkinen.

Arbete med skattekort minskar byråkratin

Maj Lönnroth, som är specialiserad på tolkning, arbetar med skattekort men har också egen firma. Hon arbetar under firmanamnet när hon arbetar för utländska, närmast nordiska, uppdragsgivare.

 

– Skattekortet har känts som ett lätt sätt att frilansa. Jag kan själv sköta bokföringen och uppdragsgivarna sköter förskottsinnehållningen. Den inkomst som jag får i handen kan vara större än om jag betalade omkostnaderna kring ett firmanamn eller kooperativ, funderar Lönnroth.

 

Lönnroth har ingen webbplats, vilket hon inte heller upplever som ett problem. Hon anser att hennes kompetens är en entydig produkt.

 

– Det finns inga oklarheter gällande innehållet i de produkter jag erbjuder: jag är en tolk och jag tolkar. Jag har en ganska etablerad kundkrets, det finns inte så väldigt många som tolkar nordiska språk. Vi rekommenderar varandra om vi själva inte kan ta emot något uppdrag.

 

Före lite över tio år sedan flyttade Lönnroth tillbaka till Finland och började arbeta med skattekort. I Sverige arbetade hon under firmanamn, eftersom man där inte har samma praxis med skattekort för frilansar, berättar hon.

 

– Jag betalade nästan alltid restskatt trots månatliga förskottsskattebetalningar och trots att bokföraren skötte skattedeklarationen. Allt som allt gjorde de praktiska sakerna att det verkade svårare att arbeta under eget firmanamn än med skattekort. Jag kände inte heller till marknadsläget i Finland, så alternativet med skattekort kändes som en lägre tröskel för att prova på att arbeta i Finland, minns Lönnroth.

Företagaren har många trådar att hålla koll på

När Eila Aalto för cirka tre år sedan inledde sin frilanskarriär funderade hon över inom vilka ramar hon skulle börja driva sin verksamhet. En bekant var ett bra exempel på företagande under firmanamn och Aalto kände sig alltför självständig för ett kooperativ.

 

– Dessutom hade jag redan färdigt ett par kunder eftersom jag under min tidsbundna anställning fått tillstånd att vid sidan av anställningen jobba som copywriter och redaktör. Alla dessa aspekter talade för att jag skulle grunda en firma. Ett villkor för att man ska få startbidrag avsett för nya företagare är att man deltar i en företagarkurs, som jag avlade i form av en yrkesexamen för företagare inom kreativa branscher. Startbidraget fick jag i cirka nio månader, berättar Aalto.

 

Alto driver en enpersons kommunikationsbyrå. Hon beskriver arbetet som tidvis ensamt och berättar att hon ibland saknar arbetskamrater.

 

– Ibland känns företagarpensionsavgiften betungande, vilket kanske kommer att bli ännu mer uppenbart i pensionsåldern – jag har inte nänts betala in tillräckligt. Bokföringen är ju också en utgiftpost men, å andra sidan, det att jag fått stora skatteåterbäringar är bokföringsbyråns förtjänst. Dessutom måste jag betala moms på vissa tjänster. De pengarna måste man komma ihåg att hålla separat från övriga pengar.

 

Så länge frilansarna är fullt sysselsatta skulle de inte för något i världen byta frilansarbetet mot lönearbete. Aalto tycker om mångsidigheten i frilansarbetet. Maj Lönnroth njuter av att själv kunna välja sitt arbete. För Tiina Häkkinen passar det bra att jobba hemifrån.

 

– Jag uppskattar friheten med frilanstillvaron. Efter att ha gått igenom fyra samarbetsförhandlingar har jag sett alldeles tillräckligt av lönearbetets skuggsidor, säger Häkkinen.

 

  • Text: Mia Hemming

print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga