Jurist Tuire Torvela vid Akavas Specialorganisationer ger råd även åt frilansmedlemmar. I synnerhet frilansar som arbetar med skattekort och under firmanamn har varit i kontakt med henne. En person som arbetar med frilansskattekort kan antingen stå i ett anställningsförhållande eller i ett s.k. arbetsersättningsförhållande till uppdragsgivaren.

– Ofta är gränsdragningen mellan när det rör sig om ett anställningsförhållande och när det inte gör det knepig. Det kommer många frågor som gäller just denna gränsdragning, säger Torvela.

Om arbetet utförs inom ramen för ett anställningsförhållande är arbetsgivaren skyldig att stå för arbetstagarens pensionsskydd. Om det inte rör sig om ett anställningsförhållande och frilansen inte har grundat en firma kan uppdragsgivaren betala arbetsersättning. Uppdragsgivaren gör då förskottsinnehållning på arbetsersättningen, men har ingen skyldighet att betala socialskydds- eller arbetspensionsavgifter (ArPL). Den som får arbetsersättning blir tvungen att ta en pensionsförsäkring (FöPL) om arbetsersättningen uppgår till minst 7 303,99 euro per år.

– De som arbetar med frilansskattekort kontaktar mig dessutom i samband med ärenden som gäller hur arvodesbeloppet bestäms och vilka aspekter som ska beaktas när beloppet fastställs, berättar Torvela.

Om man fakturerar exempelvis 3000 euro i månaden kan bruttoinkomsterna vara 1 500 euro om sidokostnaderna tar hälften av den summan. Sidokostnadernas andel varierar beroende på hur stora kostnader frilansen har för sitt arbete. Sidokostnader är förutom företagarpensionsavgiften också t.ex. hyran för ett arbetsrum eller en arbetslokal samt de anordningar och den utrustning man behöver.

– Man är också i behov av råd gällande innehållet i uppdragsavtal.

I den ABC-guide till Frilansavtalet som Mediearbetsgivarna och Finlands Journalistförbund gjort upp står det att avtalet vanligtvis åtminstone omfattar tidtabeller och arvoden och ofta också olika slags upphovsrättsfrågor. Frilansar som arbetar under firmanamn kontaktar Torvela i synnerhet i frågor som gäller innehållet i olika kontrakt och hur de ska tolkas. Lagen fastslår inte att uppdragsavtal måste vara skriftliga, varför även ett muntligt avtal är giltigt. Skriftliga avtal är dock att rekommendera för att underlätta avgörandet av eventuella meningsskiljaktigheter.

– Frilansar med firmanamn kontaktar mig också i andra ärenden än uppdragsavtal, exempelvis gällande hyresavtal för affärslokaler. Dessutom ställer de frågor som gäller bl.a. konkurrensutsättning, indrivningsåtgärder och anställningar.

Man måste vara noggrann med försäkrings- och pensionsavgifter

Tuire Torvela lyfter fram frågor som gäller social trygghet som ett gemensamt problem för båda typerna av frilansar. Anställda är exempelvis enligt lag försäkrade med tanke på olycksfall i arbetet, men frilansarna måste försäkra sig själva – om de beslutar sig för att göra det.

– I synnerhet småföretagarnas utkomstskydd vid arbetslöshet är ett centralt problem inom socialskyddet: utkomstskyddet borde närma sig den nivå som gäller för löntagare. Det faktum att den FöPL-inkomst som företagaren väljer att uppge återspeglar sig på företagarens hela sociala trygghet är också problematiskt, säger Torvela.

Sjukdagpenningen och pensionen fastställs utifrån FöPL-nivån, som man själv får bestämma. Om FöPL-avgiften känns för hög är det lätt att dimensionera arbetsinkomsten i underkant för att lätta på betalningsbördan. Hur arbetsinkomsterna dimensioneras återspeglar sig på förmåns- och avgiftsnivåerna.

– I övrigt är problemen snarare branschspecifika. Inom vissa branscher är det villkoren i utländska uppdragsgivares underleverantörsavtal som är problemet och inom andra är det svårt att komma överens om upphovsrätterna. Inom en tredje bransch kan det vara upphandlingarna och frågor i anslutning till villkoren för dem som är besvärliga.

Vid överlåtandet av upphovsrätt bör man fästa uppmärksamhet vid överlåtelsens omfattning och hur denna omfattning beaktas i ersättningen. Översättarna har åberopat att rättvisa kriterier bör gälla vid konkurrensutsättningen av översättning att istället för att priset ska få alltför stor vikt.

– Det som generellt sett upplevs som negativt med frilansarbete är att inkomsterna blir ojämna och att arbetet utförs i ensamhet.

Frilansarbete möjliggör flexibilitet för den som köper arbetet: vid behov kan man köpa arbetsprestationer utan att behöva förbinda sig till regelbunden lönebetalning. Det väsentliga för frilansar är då att ha flera kunder så att man inte är beroende av en enda uppdragsgivare.

– Frilansarna upplever att det positiva med deras arbetsramar är friheten i anslutning till företagandet och möjligheten att dra nytta av den egna sakkunskapen.


print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga