4.10.2013

Högutbildade arbetslösa faller mellan stolarna inom arbetskraftsservicen

 

– Rådgivningen och tjänsterna för arbetslösa högutbildade och nyutexaminerade måste förbättras snarast, krävde Akavas ordförande Sture Fjäder på Akava-dagarna i Helsingfors.


Arbets- och näringsministeriets färskaste statistik visar att arbetslösheten bland högt utbildade har ökat med 25 procent på ett år. I augusti fanns det över 38 000 högutbildade arbetslösa. Samtidigt har organisationsreformerna inom arbets- och näringsbyråerna medfört avsevärda försämringar i servicen för högutbildade arbetslösa.

 

– Högutbildade arbetslösas behov kommer ofta inte ens fram i den inledande kartläggning som görs på arbets- och näringsbyrån. De flesta av byråernas experter har inte tillräckligt med kännedom om högutbildades kompetens och arbetsmarknad, framhåller Fjäder.

 

Akavas expert Ida Mielityinen anser det vara viktigt att arbets- och näringsbyråerna får ett bättre nätverk av sakkunniga som är specialiserade på högutbildade. 

 

– Dessutom föreslår vi att arbets- och näringsministeriet utvecklar ett fortbildningsprogram, till vilket inledningsvis väljs anställda vid arbets- och näringsbyråerna från tio orter, berättar Mielityinen.

 

Mielityinen kräver att kostnadseffektiva men högkvalitativa tjänster tas fram för högutbildade arbetslösa, till exempel grupp- och kamratstöd.

 

– I utvecklingen av tjänsterna är det viktigt att beakta särskilt arbetslösa över 50 år. För många av dem kan det ha gått en lång tid sedan de senast behövt använda sina färdigheter i arbetssökning, betonar Mielityinen.

 

Förutom bland över 50-åringarna har arbetslösheten under de senaste åren också ökat bland de nyutexaminerade. I augusti fanns det över 3 800 nyutexaminerade arbetslösa, 27 procent mer än ett år tidigare. Mielityinen anser att man snabbt måste ingripa i situationen och ta fram verksamhetsmodeller i samråd med högskolorna.

 

– Varje högskolecampus borde få en egen arbets- och näringsbyrå, säger Mielityinen.

 

De högt utbildade arbetslösa behöver mångsidig information, rådgivning och handledning. Mielityinen anser att arbetslöshetstjänsterna kunde separeras från arbets- och näringsbyråernas sysselsättningsfrämjande åtgärder så att servicen för högutbildade kunde utvecklas.

 

– Ambitionen skulle vara att frigöra resurser för individuellt kundarbete.


print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga