6.9.2016

Jag är förtroendeman, del 1: Polisens huvudförtroendeman ligger sömnlös ibland

Pekka Lassila har ibland svårt att somna på grund av jobbet, men att hjälpa människor på fältet är också belönande.

Pekka Lassila
Pekka Lassila har jobbat som huvudförtroendeman vid Finlands Polisorganisationers Förbund sedan 2009. Han har inte längtat tillbaka till fältarbete, eftersom jobbet som fortörndeman tar med sig och ger ständigt nya utmaningar.

Inte ens 15 minuter in i intervjun behöver någon redan huvudförtroendeman Pekka Lassilas hjälp. En arbetskamrat kikar in genom dörrspringan till Lassilas arbetsrum och säger:


– Vet du vad Pekka, nu är det lite katastrof. Var finns webbkoden till numret som man kan stänga den andra bärbara datorn med?

Lassila är tyst en stund och svarar sedan:

– Koden? Webbkoden? Inte den blekaste aning.

Arbetskamraten drar sig tillbaka.

– Så går det ibland, jag kan bara säga att jag inte vet. I sådana här fall kan jag säga så, men vanligen måste jag svara att jag ska ta reda på, säger Lassila och småler åt incidenten.

Att hjälpa människor i besvärliga situationer och svara på deras frågor utgör en stor del av Lassilas arbete. Huvudförtroendemannen vid Finlands Polisorganisationers Förbund har framför allt en expertroll. Folk frågar, Lassila svarar.

– Ibland får jag e-post av förtroendemännen och formulerar svar till dem. Det tar en stor del av arbetstiden. Ibland ringer telefonen.

Under arbetsdagen hinner Lassila förutom svara på frågor också delta i olika arbetsgrupper, förhandlingar och möten.

Kulorna viner, huvudförtroendemannen konsulterar

Huvudförtroendemannen kontaktas regelbundet i problemsituationer som gäller bland annat arbetstiden. Lassila berättar att polisinrättningarna vuxit till följd av organisationsreformen och resandet inom inrättningen ökat. Nu måste man reda ut om resorna ska räknas som arbetstid eller inte.

Det kommer också många frågor om användningen av egen bil, dagpenningar och måltidsersättningar. Varje vår blir det aktuellt med att lösa problem som gäller semesterplaneringen på arbetsplatserna.

– Under den senaste tiden har många frågat om semesterlönen för deltidsanställda. Lönefrågor överlag ligger på topp. Inom polisen tillämpas ett komplicerat lönesystem med över 60 olika kravnivåer. Det leder till många slags frågor.

Lassila själv tycker att lönesystemet är föråldrat. Det började planeras 1993 och infördes 2003. Tillsvidare har det ändå inte förnyats.

Polisarbetet tillför sin särprägel i huvudförtroendemannens uppgifter. Det händer allt möjligt ute på fältet.

– Vi kan tänka oss en situation där patrullen är på väg på uppdrag och en tjänsteman kontrollerar om vapnet är i skick. Hoppsan! Vapnet går av och kulorna viner i rummet. Ingenting allvarligt inträffar, men kollegan får en hörselskada. Då utreds om den som hanterade vapnet har gjort sig skyldig till brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet och vållande av skada.

Sådana fall hamnar förr eller senare också på huvudförtroendemannens arbetsbord. Han ska bland annat bedöma om fallet omfattas av rättsskyddsförsäkringen och på förbundets vägnar skriva ett utlåtande till försäkringsbolaget, som i sista hand avgör ersättningsfrågan.

Antalet minskade, kvaliteten ökade

Polisen i Finland har drygt 40 förtroendemän. Utöver den riksomfattande huvudförtroendemannen har endast polisinrättningen i Helsingfors en heltidsanställd förtroendeman, på andra håll sköts arbetet vid sidan av tjänsten.

Lassila berättar att det fanns över 100 förtroendemän före organisationsreformen 2009 – och nu alltså bara drygt 40. Överraskande nog har han bara gott att säga om förändringen.

– När antalet minskade, ökade samtidigt antalet fall per förtroendeman. Det i sin tur ökade kompetensen. Yrkeskunskapen ökar i takt med att man jobbar med olika frågor. I dag har vi förtroendemän som kan sitt arbete ännu bättre än tidigare.

Pekka Lassila 2
Traditionella böcker och referensmaterialer används flitigt i huvudförtrondemännens kontor.

Ytterligare nedskärningar skulle Lassila ändå inte önska.

– Nu ligger vi på gränsen till vad vi klarar av. Vid många polisinrättningar är arbetsfältet nu lika stort som de tidigare länen, men trots det finns det bara två eller tre förtroendemän. Det är inte längre regionalt täckande, men det viktigaste är att det finns åtminstone några personer som har de kunskaper och färdigheter som krävs i arbetet. Utan ett kunnigt förtroendemannanätverk skulle huvudförtroendemannen drunkna i arbete.

Även dåliga beslut måste accepteras

Ibland upplever Lassila att han hamnat mellan hammaren och städet.

– Visst är det en obekväm sits jag har. Personalen förväntar sig att jag ska agera på ett visst sätt och bevaka deras intressen. Arbetsgivarsidan undrar i sin tur över de krav jag ställer. Visst hamnar man i kläm, men man måste bara leva med det.

Enligt Lassila är det ändå lätt att driva ärenden då man kan motivera dem för sig själv.

– Ett fall som inte ger någonting konkret att ta tag i blir en kort saga.

Arbetet kräver också nerver av stål och förmåga att acceptera beslut som är dåliga för personalen.

– När man har gjort sitt bästa har man gjort sitt. Om fallet trots allt inte får önskat resultat ska man inte anklaga sig själv. Man måste bara acceptera det, annars orkar man inte.

Bland de svåraste fallen är konflikter mellan individer på arbetsplatsen. De blåses ofta upp till oanade proportioner och följderna är ofta tråkiga. Också fall som leder till att en enskild arbetstagare sägs upp är jobbiga.

Ibland förstör jobbet nattsömnen för huvudförtroendemannen.

– Visst vrider och vänder jag mig i sängen ibland. Till exempel om jag vet att ett ärende lutar mot ett beslut som är negativt för personalen. Då ligger jag vaken och funderar över vad jag kan göra och hur det ska gå. Men om jag inte hade sådana nätter skulle man kunna fråga sig om jag verkligen tar mitt jobb på allvar.

Belönande att hjälpa

Lassila började som förtroendeman på lokalplanet i början av 2000-talet, då hans egna arbetskamrater vid polisinrättningen i Lahtis bad honom ställa upp. Polistjänsten i Lahtis finns kvar, men Lassila har varit befriad från den sedan 2009 på grund av arbetet som huvudförtroendeman. Har han saknat polisjobbet någon gång?

– Jag utredde ekonomiska brott och visst kändes det ganska vemodigt att läsa i tidningen om tingsrättens beslut i mitt sista fall. Men inte har jag längtat tillbaka. Jag tyckte om mitt jobb, men så länge jag har jobb här tänker jag inte återvända.

Vad är det som lockar i förtroendemannens arbete?

– Jag gillar att kunna hjälpa folk ute på fältet. Det här är ett serviceyrke. Det är alltid svårt att nå ett positivt resultat eftersom man sällan lyckas övertyga motparten. Men när man ibland lyckas känns det bra. Det är där man ska söka efter arbetstillfredsställelse.


  • Text: Valtteri Väkevä
  • Bilder: Liisa Takala

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga