17.1.2014

Arbetspensionssiffror

 • Genomsnittlig pensioneringsålder 60,9 år (inkl. sjukpensioner)
 • den genomsnittliga åldern för ålderspension 63,5 år

 • Genomsnittlig tid i pension 22 år (inkl. sjukpensioner)
 • Genomsnittlig arbetskarriär före pensioneringen 35 år

Arbetspensionsavgifter inom den privata sektorn

2013: 22,8 %
2014: 23,6 %
2016: 24,4 %

År 2013 betalar arbetstagare som ännu inte fyllt 53 år 5,15 % och arbetstagare som fyllt 53 år 6,5 %, arbetsgivarens andel är i genomsnitt 17,35 %. Procentsatserna fastställs årligen.

Utbetalda lagstadga pensioner år 2012

25,7 miljarder euro (inkl. arbetspensionerna inom den privata sektorn 13,8 miljarder euro)

Placerade arbetspensionstillgångar

 • sammanlagt 158 miljarder euro
 • placerade i Finland 49 miljarder euro
 • arbetspensionsbranschen äger av börsbolagen i Finland cirka 9 %
 • Källor: PSC, Tela

1,5 miljoner

Inemot 1,5 miljoner människor var pensionerade i slutet av år 2012. Av dem fick nästan 1,4 miljoner arbetspension, varav cirka en miljon är ålderspensioner. År 2012 gick 70 000 personer i arbetspension – ungefär lika många som antalet invånare i Villmanstrand. Cirka en tredjedel av dem som avgick med pension blev sjukpensionerade.
 • Källa: PSC

158 miljarder euro

Det sammanlagda beloppet av de placerade arbetspensionstillgångarna. Knappt en tredjedel av potten är placerad i Finland, drygt en fjärdedel inom det övriga euroområdet och drygt 40 procent utanför euroområdet.
Placeringstillgångarna har från år 2004 ökat årligen med i genomsnitt knappt 8 miljarder euro.
Pensionerna har fonderats ända från arbetspensionssystemets början. Syftet med fonderingen är att man inte ska behöva höja pensionsavgifterna oskäligt mycket. Om placeringarnas långvariga genomsnittliga avkastning om året ökar med en halv procentenhet om året, minskar trycket på en höjning av arbetspensionsavgiften med en procentenhet och tvärtom. Fondernas kapital har inte använts för att finansiera pensionerna. Merparten av placeringsintäkterna sparas ännu, men deras roll i finansieringen av pensionerna ökar i framtiden.
 • Källa: Tela

Cirka 22,6 miljarder euro

Beloppet av samtliga arbetspensioner som betalats ut år 2012. Arbetspensionsavgifterna inbringade sammanlagt 19,6 miljarder euro. För framtida pensioner fonderade på privata och offentliga sektorn cirka 3,4 miljarder euro. Med tidigare fonderade medel utbetalades pensioner för 2,6 miljarder euro.
 • Källa: PSC

0,8 procent av BNP

Den andel av det s.k. hållbarhetsunderskottet, dvs. gapet mellan den offentliga sektorns utgifter och inkomster, som härrör från pensionssystemet inom den privata sektorn. Det lagstadgade pensionssystemet medräknas hos oss i den offentliga ekonomin. Då man talar om den offentliga ekonomins över- eller underskott, ingår alltid också arbetspensionerna. Enligt finansministeriet utgör hela hållbarhetsunderskottet 4,7 procent av bruttonationalprodukten. Om man således eftersträvar balans, borde utgifterna skäras ned eller skatterna höjas med motsvarande belopp.
 • Källa: Tela

Ordlista

Partiell fondering

En del av arbetspensionsavgifterna läggs kontinuerligt undan i en fond. Arbetspensionsförsäkrarna placerar dessa fondmedel. Placeringstillgångarna uppgår till nästan 160 miljarder euro.

Lönesumma

Det sammanlagda beloppet av samtliga bruttolöner som betalats till arbetstagarna. Anställningsoptioner medräknas inte i lönesumman.

Livslängdskoefficient

Livslängdskoefficienten är knuten till den ökande livslängden. Koefficienten fastställs för varje födelseårsklass när denna uppnår 62 års ålder enligt den realiserade förändringen i den allmänna livslängden. Koefficienten ändras inte längre, även om den förväntade livslängden skulle öka. För personer födda före år 1948 fastställs ingen livslängdskoefficient.

Koefficienten minskar den månatliga pensionen, men den sammanlagda pension som betalas ut under hela livstiden är lika stor med samma arbetshistoria oavsett födelseår. Skillnaderna i livslängden utjämnar skillnaderna i pensionsnivån. Exempelvis är den uppskattade livslängden för en person som år 2030 fyller 63 år 39 månader längre än för en 63-åring år 2010. Om uppskattningen förverkligas, måste personen arbeta 16 månader längre för att få samma pension som utan tillämpning av livslängdskoefficienten.


print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga