Löntagarna: Likabehandlingsplanen ökar arbetstrivseln och produktiviteten

 

FFC, Akava och FTFC påminner om arbetsgivarnas skyldighet att främja likabehandling på arbetsplatserna. Enligt diskrimineringslagen, som reviderades i början av 2015, ska större företag med minst 30 anställda ha en skriftlig likabehandlingsplan senast i början av nästa år.

 
– Planeringsprocessen är ett utmärkt sätt för arbetsgivarna att tillsammans med de anställda kartlägga och utvärdera likabehandlingssituationen på den egna arbetsplatsen. Samtidigt finns det möjlighet att vidta lämpliga åtgärder för att främja likabehandling på arbetsplatsen, påpekar organisationerna.
 
Löntagarnas centralorganisationer räknar med att satsningarna lönar sig i och med att en förbättrad arbetstrivsel också ökar produktiviteten på arbetsplatsen.
 
– Satsningar på likabehandling ger stor nytta i förhållande till tidsåtgången och arbetsinsatserna. Detta gynnar alla – både arbetsgivarna och de anställda, säger Anu-Tuija Lehto, jurist vid FFC.
 
Att främja likabehandling är inte en separat eller fristående process, utan borde vara en naturlig del av den dagliga verksamheten på arbetsplatsen.
 
– Alla medlemmar i arbetskollektivet har också möjlighet att påverka atmosfären på arbetsplatsen och att behandla sina medarbetare jämlikt. Likabehandling främjas bäst om alla tar principerna på allvar och förbinder sig till dem, tillägger Miika Sahamies, sakkunnig vid Akava.
 
Det är fråga om diskriminering om någon behandlas sämre än andra på grund av sina personliga egenskaper. Dessa omfattar ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person.
 
– Kortfattat kan man säga att ingen får diskrimineras på någon som helst grund. Alla har rätt till lika möjligheter i arbetslivet, och ingen ska behöva uppleva diskriminering på arbetsplatsen, betonar Anja Lahermaa, jurist vid FTFC.
 
Temavecka om likabehandling ordnas för första gången
 
Diskrimineringsombudsmannen, löntagarnas centralorganisationer och ett antal antidiskrimineringsorganisationer ordnar denna vecka en temavecka om likabehandling. Under temaveckan, som ordnas för första gången, vill arrangörerna påminna om hur viktigt det är med likabehandling och om arbetsgivarnas skyldighet att främja likabehandling – oberoende av arbetsplatsens storlek, bransch, sektor eller andra faktorer.
 
Temaveckan om likabehandling ordnas i samarbete med kampanjen ”Område fritt från diskriminering”. Till exempel arbetsplatser kan förbinda sig till kampanjen och utlysa sig som diskrimineringsfria zoner.
 
Följande aktörer medverkar i temaveckan och ger ytterligare information:
 
FFC, Anu-Tuija Lehto, jurist, tfn 040 778 1080
Akava, Miika Sahamies, sakkunnig, tfn 050 530 5366
FTFC, Anja Lahermaa, jurist, tfn 040 828 6845
 
 
Läs mer: http://www.yhdenvertaisuus.fi/vad_da_equality_fi/kampanjer/omrade_fritt_fran_diskriminering/
 
#vauhditusviikko
#syrjinnästävapaa

print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga