Mot hållbar hälso- och sjukvård

Akava kräver i sitt nya hälsopolitiska program att en reform av hälso- och sjukvårdens struktur och finansieringssystem görs så fort som möjligt. Utgångsläget ska vara att det för anordnandet och finansieringen finns en tillräckligt bred bas och att fokus läggs på förebyggande insatser som är den mest kostnadseffektiva hälsovården, samtidigt som behovet av sjukvård minskar och folkhälsan förbättras.


– Akava vill att Finland ska bli ett modelland för förebyggande hälsovård, eftersom en befolkning som mår bra är en framgångsfaktor för hela samhället, konstaterar ordförande Sture Fjäder.


Akava kommer senare att lägga fram en egen modell för hur hälso- och sjukvårdsreformen bör se ut enligt riktlinjerna i det hälsopolitiska programmet. Programmet bygger på stark professionell kompetens och sakkunskap om hälso- och sjukvårdssystemet. Det har utarbetats av Akavas förbund och medlemsföreningar inom hälso- och sjukvårdsektorn tillsammans med övriga Akavaförbund och Akava.


– Vi vill inom Akava ta ansvar för en fungerande hälso- och sjukvård och finansiering, givetvis ur klienternas, men även ur skattebetalarnas synvinkel, påpekar Fjäder.

Akava framhåller i sitt program att skyldigheten att anordna hälso- och sjukvårdstjänster bör överföras till en ansvarig instans med en ekonomi och ett befolkningsunderlag som vilar på en tillräckligt bred bas. Den nuvarande kommunala modellen är inte hållbar.


Ansvaret för anordnandet och produktionen av tjänsterna ska skiljas åt och den offentliga finansieringen riktas till den instans som har anordnaransvaret. Tjänsterna kan fortsättningsvis produceras av serviceproducenter inom den offentliga, privata och tredje sektorn. Den administrativa uppdelningen mellan primärvård och specialsjukvård ska slopas.


– Strukturomvandlingar lyckas inte utan gott ledarskap och en god ledningskultur. Att få utbildad hälso- och sjukvårdspersonal kommer i framtiden att bli en utmaning, påpekar ordförande Leila Lehtomäki på Finlands Hälsovårdarförbund, som även var ordförande för den arbetsgrupp som utarbetade det hälsopolitiska programmet.


Akava anser att man inom hälso- och sjukvården bör flytta fokus från själva systemet till klienten. Individen bör ges ökade valmöjligheter. Systemet ska sporra individen till att ansvar för sin hälsa och sitt välbefinnande. Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande synsätt ska genomsyra samhällets beslut.


– Arbete och ett gott arbetsliv bygger upp en människas hälsa och välbefinnande. Alla ska garanteras rätt till en trygg och sund arbetsmiljö. I företagshälsovården och arbetarskyddet ska hanteringen och kontrollen av arbetets psykosociala risker ges en lika viktig ställning som hanteringen och kontrollen av arbetets fysiska belastning och de fysikaliska, biologiska och kemiska riskfaktorerna, understryker jurist Paula Ilveskivi.


Akava anser att såväl de förebyggande tjänsterna som de tjänster som främjar arbetsförmågan i företagshälsovården beskattningsmässigt bör göras likvärdiga med hälso- och sjukvårdstjänsterna.


Programmet (på finska) är tillgängligt på www.akava.fi/terveyspolitiikka


Ytterligare informationOrdförande Sture Fjäder, tfn 0400 609 717

Jurist Paula Ilveskivi, Akava, tfn 050 565 1664

Leila Lehtomäki, ordförande, Finlands Hälsovårdarförbund, tfn 050 522 6941


print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga